โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, December 28, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษการเมือง วันที่ 28-December-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย

แหล่งข่าว : CNN
Russian President Putin has signed a decree banning oil supplies to countries that have introduced price caps on Russian oil and petroleum products, according to the decree published on the Kremlin's website -- a move that may prove to be largely symbolic.
ประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียได้ลงนามในกฤษฎีกาห้ามการส่งน้ำมันไปยังประเทศต่าง ๆ ที่มีการจำกัดราคาน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของรัสเซียแล้ว โดยอ้างอิงจากกฤษฎีกาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของเครมลิน ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่แสดงให้เห็นในเชิงสัญลักษณ์เป็นส่วนใหญ่

คำศัพท์ข่าว
- decree (n) = กฤษฎีกา, พระราชกฤษฎีกา (คำสั่งอย่างเป็นทางการที่ออกโดยหน่วยงานตามกฎหมาย)
- largely (adv) = โดยทั่วไป, ส่วนใหญ่, ส่วนมาก
- petroleum (n) = น้ำมันปิโตรเลียม, น้ำมันดิบ
- sign (v) = ลงนาม, เซ็นต์ชื่อ(รับรอง/อนุมัติ)


แหล่งข่าว : CNN
Japanese reconstruction minister Kenya Akiba tendered his resignation on Tuesday, becoming the fourth minister to leave the cabinet appointed by Prime Minister Fumio Kishida in August
นายเค็นยะ อากิบะ รัฐมนตรีกระทรวงฟื้นฟูของญี่ปุ่นยื่นหนังสือลาออกของเขาอย่างเป็นทางการเมื่อวันอังคาร กลายเป็นรัฐมนตรีคนที่ 4 ที่ออกจากคณะรัฐมนตรีที่แต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะ คิชิดะ เมื่อเดือนสิงหาคม

คำศัพท์ข่าว
- appoint (v) = แต่งตั้ง(ตั้งให้เป็น, แต่งตั้งให้รับผิดชอบ)
- cabinet (n) = คณะรัฐมนตรี
- resignation (n) = การลาออก, หนังสือลาออก
- tender (v) = เสนอเรื่องอย่างเป็นทางการ

No comments:

Post a Comment