โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, December 28, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 28-December-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย

แหล่งข่าว : CBS News
South Korea has formally ended a ban on the import of full-body sex dolls, ending years of debate over how much the government can interfere in private life.
เกาหลีใต้ยุติการห้ามนำเข้าตุ๊กตายางบำบัดความใคร่แบบเต็มตัวอย่างเป็นทางการ ทำให้สิ้นสุดการถกเถียงนานหลายปีว่ารัฐบาลสามารถแทรกแซงชีวิตส่วนตัวได้มากน้อยเพียงใด

คำศัพท์ข่าว
- debate (n) = การอภิปราย, การโต้วาที, การถกเถียง
- end (v) = ยุติ, เลิก, หยุด, สิ้นสุด
- formally (adv) = อย่างเป็นทางการ
- full-body (compound) = แบบเต็มตัว(ท่อนล่างและบน)
- interfere (v) = แทรกแซง
- private (adj) = ความเป็นส่วนตัว


แหล่งข่าว : New York Times
A German security researcher bought a device designed to capture fingerprints and perform iris scans, for $68 on eBay.
นักวิจัยด้านความปลอดภัยชาวเยอรมันซื้ออุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อจับลายนิ้วมือและสแกนม่านตาในราคา 68 ดอลลาร์บนเว็บไซต์อีเบย์

Then he found its memory card held the names, nationalities, photographs, fingerprints and iris scans of 2,632 people.
แล้วเขาก็พบการ์ดหน่วยความจำที่มีชื่อ, สัญชาติ รูปถ่าย, ลายนิ้วมือ และข้อมูลการสแกนม่านตาของคน 2,632 คน

คำศัพท์ข่าว
- fingerprint (n) ลายนิ้วมือ/รอยนิ้วมือ/ร่องรอย/หลักฐานเชิงวิเคราะห์
- perform (v) = ปฏิบัติการ, ดำเนินการ
- iris (n) = ม่านตา

No comments:

Post a Comment