โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, January 21, 2023

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 21-January-2023เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย

แหล่งข่าว : ABC
Australian park rangers were "shocked" when they found this giant cane toad deep in the rainforest of Conway National Park.
เจ้าหน้าที่อุทยานของออสเตรเลียถูกทำให้ "ตกตะลึง" เมื่อพวกเขาพบกับคางคกอ้อยยักษ์ตัวนี้ที่อยู่ลึกในป่าฝนของอุทยานแห่งชาติคอนเวย์

They removed the six-pound amphibian from the park, as the invasive species—especially a critter this large—is a threat to the ecosystem.
พวกเขาย้ายตัวสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหนัก 6 ปอนด์ออกจากอุทยาน เนื่องจากพวกชนิดพันธ์ุรุกราน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่มีขนาดใหญ่แบบนี้เป็นภัยคุกคามต่อระบบนิเวศ

คำศัพท์ข่าว
- amphibian (n) = สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
- critter (n) = สัตว์/สิ่งมีชีวิต(คำไม่เป็นทางการ)
- giant (adj) = ขนาดยักษ์, ขนาดใหญ่
- invasive animal (n) = สัตว์ที่เพิ่มจำนวนประชากรได้รวดเร็วจนทำความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อม
- park ranger (n) = เจ้าหน้าที่อุทยาน
- rainforest (n) = ป่าฝน(พื้นที่ป่าหนาทึบในเขตร้อนซึ่งมีฝนตกมาก)
- species (n) = สปีชีส์, สายพันธุ์, พรรณ, ชนิด, ประเภท
- toad (n) = คางคก


แหล่งข่าว : CBS News
One person was killed and two others were injured after a sign fell off a Denny's in Kentucky and landed on the car they were sitting in.
มีผู้เสียชีวิต 1 คนและอีก 2 คนได้รับบาดเจ็บหลังจากป้ายหล่นลงมาจากร้าน Denny's ในรัฐเคนตักกี้และตกลงบนรถที่พวกเขากำลังนั่งอยู่ข้างใน

คำศัพท์ข่าว
- fall off (phrasal verb) = ตก, ร่วง, หล่น
- injure (v) = ทำให้ได้รับบาดเจ็บ
- kill (v) = ฆ่า, สังหาร, ปลิดชีพ
- land on (phrasal verb) = บินลงมา/พุ่งลงมา(คลื่นตัวจากบนอากาศลงมา)


แหล่งข่าว : Reuters
Biogas from animal waste and silage is helping this high-tech dairy farm in Bosnia generate electricity
ก๊าซชีวภาพจากของเสียของสัตว์และหญ้าหมักกำลังช่วยฟาร์มโคนมในบอสเนียที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงแห่งนี้ผลิตกระแสไฟฟ้า

คำศัพท์ข่าว
- dairy farm (n) = ฟาร์มโคนม
- generate (v) = ผลิต, กำเนิด, ก่อให้เกิด
- high-tech (compound) = เทคโนโลยีขั้นสูง
- silage (n) = หญ้าหมัก
- waste (n) = สิ่งที่ไร้ประโยชน์

No comments:

Post a Comment