โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, January 22, 2023

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 22-January-2023เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย

แหล่งข่าว : Fox News
Facebook to allow pictures of naked breasts for trans and non-binary people but not for cis-gender women
เฟสบุ๊คจะอนุญาตภาพเปลือยหน้าอกสำหรับคนข้ามเพศและคนที่ไม่ใช่ทั้งชายและหญิง แต่ไม่ใช่สำหรับผู้หญิงที่เป็นเพศเดิมตั้งแต่เกิด

คำศัพท์ข่าว
- breast (n) = หน้าอก, ถัน, เต้า
- cis-gender (compound) = คนเพศเดิม/ไม่ใช่คนข้ามเพศ/คนที่มีอัตลักษณ์ตรงกับเพศที่กำเนิด
- non-binary people = ไม่ใช่ทั้งชายและหญิง


แหล่งข่าว : Fox News
Farmer speaks out against forcing cows to wear diapers to contain methane emissions: 'Gone to loony town'
เกษตรกรแสดงความเห็นคัดค้านการบังคับให้วัวสวมผ้าอ้อมเพื่อควบคุมการปล่อยก๊าซมีเทน: 'บ้ากันทั้งเมืองแล้ว'

คำศัพท์ข่าว
- against (prepo) = อิง, พิง, ยัน, ต้าน
- contain (v) = ควบคุมไม่ให้กระจาย, จำกัดบริเวณ, กักเก็บ
- farmer (n) = เกษตรกร
- loony (adj) = ไร้สาระ, โง่
- speak out (phrasal verb) = พูดแสดงความคิดเห็นเพื่อให้สาธารณะชนได้รับรู้ถึงบางอย่างที่คิดว่าไม่ดี


แหล่งข่าว : ABC
King Charles III has asked that annual profits from a $1.2 billion Crown Estate windfarm deal be used for the public good rather than the royal family.
กษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 3 ได้ขอให้นำผลกำไรประจำปีจากธุรกิจฟาร์มกังหันลมของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จำนวน1.2 พันล้านดอลลาร์ไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะมากกว่าพระราชวงศ์

คำศัพท์ข่าว
- Crown Estate = คราวน์เอสเตท(เป็นทรัพย์สินที่ดินที่ถือครองโดยราชวงศ์อังกฤษ)
- profit (n) = กำไร, ผลประโยชน์
- public good = สาธารณประโยชน์, ประโยชน์ส่วนรวม
- royal family = พระราชวงศ์, ครอบครัวกษัตริย์
- windfarm = ฟาร์มกังหันลม


แหล่งข่าว : Reuters
Steep price increases on surging raw material costs have squeezed Japan's workers and small businesses in the country are struggling to keep up with the wage demands
การขึ้นราคาที่สูงลิ่วจากต้นทุนวัตถุดิบที่พุ่งสูงขึ้นทำให้คนงานของญี่ปุ่นและธุรกิจขนาดเล็กในประเทศต้องดิ้นรนเพื่อให้ทันกับความต้องการค่าจ้าง

คำศัพท์ข่าว
- keep up with = ติดตาม/ทำให้ทัน/ดำเนินการให้พร้อมเพรียงกับ
- steep (adj) = เกี่ยวกับมุมสูง
- squeeze (v) = คั้น, บีบคั้น, บีบอัด
- struggle (v) = ต่อสู้ดิ้นรน(ต่อสู้กับปัญหา/ ความลำบาก)
- surging (adj) = ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
- wage (n) = ค่าจ้าง, ค่าแรง


แหล่งข่าว : CNN
Dior naming BTS star Jimin as a global brand ambassador is a move that further signals South Korea's growing importance to the world's biggest luxury fashion houses
การแต่งตั้งจีมิน ศิลปินวงบีทีเอสเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์สินค้าทั่วโลกของดิออร์ เป็นความเคลื่อนไหวที่ส่งสัญญาณถึงความสำคัญที่กำลังเติบโตเพิ่มขึ้นของเกาหลีใต้ต่อแฟชั่นเฮาส์หรูที่ใหญ่ที่สุดในโลก

คำศัพท์ข่าว
- ambassador (n) = (1)ทูต/เอกอัครราชทูต (2)ตัวแทน บุคคลที่เป็นตัวแทน, พูดแทน, โฆษณาองค์กร หรือตราสินค้า
- biggest (adj) = ใหญ่ที่สุด, มากที่สุด
- fashion house (n) = แฟชั่นเฮาส์(บริษัทที่ออกแบบของใช้หรือเสื้อผ้าเครื่องกายใหม่ ๆ โดยเฉพาะราคาแพง)
- further (adj, adv) = เพิ่มขึ้น, มากไปกว่าเดิม
- growing (adj) = กำลังเติบโตเพิ่มขึ้น

No comments:

Post a Comment