โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, January 23, 2023

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 23-January-2023เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย

แหล่งข่าว : DW News
Tons of trash has turned this Balkan river into a floating garbage dump.
ขยะจำนวนหลายตันเปลี่ยนแม่น้ำบอลข่านแห่งนี้ให้กลายเป็นกองขยะลอยน้ำ

คำศัพท์ข่าว
- floating (adj) = ล่องลอยม(ลอยตัวหรือลอยอยู่ในน้ำหรือในอากาศ)


แหล่งข่าว : ABC
Spice jars are among the top germ-ridden surface in the kitchen, according to a recent study.
ขวดใส่เครื่องเทศอยู่ในกลุ่มพื้นผิวที่เต็มไปด้วยเชื้อโรคมากที่สุดในห้องครัว จากการศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นึ้

คำศัพท์ข่าว
- among (prepo) = ท่ามกล่าง, อยู่ในบรรดา, รวมอยู่ในกลุ่ม
- germ-ridden (compound) = เต็มไปด้วยเชื้อโรคที่ไม่พึงประสงค์
- ridden (suffix) = เต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่พึงประสงค์/ไม่เป็นที่ต้องการ/ไม่น่ายินดี


แหล่งข่าว : Science News
Acid mine drainage could help bolster U.S. production of rare earth elements.
น้ำจากเหมืองที่มีสภาพเป็นกรด อาจช่วยสนับสนุนการผลิตแร่ธาตุหายากของสหรัฐอเมริกาได้

คำศัพท์ข่าว
- acid mine drainage = น้ำทิ้งจากเหมืองซึ่งมีสภาวะเป็นกรด
- bolster (n, v) = เป็นหมอนรองหนุน/สนับสนุน
- drainage (n) = การถ่ายน้ำหรือระบายของเหลวออกจากระบบ(มักเป็นของเหลวที่ไม่ต้องการ)
- rare earth element (n) = แร่แรร์เอิร์ธ หรือกลุ่มแร่หายาก(ในข่าวหมายถึงโลหะที่ปนมากับน้ำกรด)

เนื้อหาข่าว นักวิทยาศาสตร์กำลังนำน้ำกรดจากเหมืองร้างมาแยกแร่แรร์เอิร์ธเพื่อนำไปใช้กับอุปกรณ์เล็กทรอนิกส์ต่อไปและเป็นการช่วยลดมลพิษได้ด้วย

No comments:

Post a Comment