โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, January 28, 2023

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 28-January-2023เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย

แหล่งข่าว : Reuters Science
A Norwegian study has found a "substantial" amount metals and minerals ranging from copper to rare earth metals on the seabed of its extended continental shelf, authorities said on Friday in their first official estimates.
การศึกษาของประเทศนอร์เวย์พบโลหะและแร่ธาตุในปริมาณ "มหาศาล" ตั้งแต่ทองแดงไปจนถึงโลหะหายากบนพื้นทะเลของไหล่ทวีปนอร์เวย์ที่ขยายออก, เจ้าหน้าที่แถลงเมื่อวันศุกร์ในการประเมินอย่างเป็นทางการครั้งแรก

คำศัพท์ข่าว
- amount (n) = จำนวน, ปริมาณ, กลุ่มก้อน
- continental (adj) = เกี่ยวกับทวีปยุโรป
- metal (n) = โลหะ
- substantial (adj) = มากมาย, เป็นกอบเป็นกำ
- range from...to.. = ตั้งแต่/นับจาก....ไปจนถึง


แหล่งข่าว : CBS News
The U.S. is moving to ease restrictions on blood donations from gay and bisexual men and other groups that traditionally face higher risks of HIV.
สหรัฐอเมริกากำลังเคลื่อนไหวเพื่อผ่อนปรนข้อจำกัดในการบริจาคโลหิตจากกลุ่มชายรักชายและชายที่รักได้ทั้งหญิงชาย และกลุ่มอื่น ๆ ที่มักเผชิญกับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีสูงกว่าปกติ

คำศัพท์ข่าว
- bisexual (adj) = ที่ตอบสนองต่อทั้งเพศหญิงและเพศชาย
- ease (v) = คลาย, ผ่อนปรน
- restriction (n) = ข้อจำกัด, มาตรการจำกัด, มาตรการควบคุม
- traditionally (adv) = ตามธรรมเนียมปฏิบัติ, ตามที่ปฏิบัติกันมา


แหล่งข่าว : CBS News
Single women own about 10.7 million homes compared to 8.1 million for single men, according to a LendingTree analysis.
เหล่าผู้หญิงโสดเป็นเจ้าของบ้านประมาณ 10.7 ล้านหลัง เมื่อเทียบกับ 8.1 ล้านหลังในกลุ่มชายโสด ตามการวิเคราะห์ของLendingTree

คำศัพท์ข่าว
- compare (v) = เปรียบเทียบ
- own (v) = เจ้าของ(มีสิทธิ์ตามกฏหมาย)
- single (adj) = เดี่ยว, หนึ่งเดียว, โสด

หมายเหตุ เหตุผลของการเป็นเจ้าของบ้านของผู้หญิงนั้นแตกต่างกันไปตาม อายุขัยที่ยืนยาวของเพศหญิงก็เป็นปัจจัยหนึ่ง


แหล่งข่าว : Reuters
Tesla chief Elon Musk met two top White House officials in Washington to discuss how the car maker and President Joe Biden could work together to advance electric vehicle production and speed up electrification of U.S. vehicle networks
อีลอน มัสก์ ผู้บริหารสูงสุดของเทสลาได้พบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาวสองคนในกรุงวอชิงตัน เพื่อหารือวิธีที่ผู้ผลิตรถยนต์และประธานาธิบดีโจ ไบเดน สามารถทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและเร่งการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครือข่ายยานยนต์ของสหรัฐฯ

คำศัพท์ข่าว
- advance (v) = มุ่งหน้า, ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีจุดหมาย
- discuss (v) = หารือ, ปรึกษา, สนทนา, พูดคุยแลกเปลี่ยน
- together (adv) = ร่วมกัน, ด้วยกัน
- electrification (n) = การใช้พลังงานไฟฟ้า

No comments:

Post a Comment