โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, February 12, 2023

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย

สำนักข่าว : CNN
Following years of extreme drought and fires, a massive storm has battered California, causing mudslides and extensive flooding.
หลังจากหลายปีของภัยแล้งและไฟป่ารุนแรง พายุลูกใหญ่ได้พัดถล่มแคลิฟอร์เนียทำให้เกิดโคลนถล่มและน้ำท่วมอย่างหนัก

คำศัพท์ข่าว
- batter (v) = ถล่มหรือโจมตีติดต่อกัน
- extensive (adj) = บริเวณกว้าง, กว้างขวาง
- extreme (adj) = ระดับสุดขั้ว(ที่สุด, ที่สุดโต่ง, ที่รุนแรงที่สุด)
- flooding (n) = น้ำท่วม
- massive (adj) = มหึมา, ขนาดใหญ่
- mudslide (n) = ดินถล่ม


สำนักข่าว : BBC
Indonesia, Malaysia to send palmoil envoys to EU over deforestation law
อินโดนีเซีย-มาเลเซียส่งทูตน้ำมันปาล์มไปสหภาพยุโรปเรื่องกฎหมายตัดไม้ทำลายป่า

- law was welcomed by environmentalists, inc @EIA_News, as an important step to protect forests as deforestation is responsible for about 10% of global greenhouse gas emissions
- กฎหมายได้รับการต้อนรับจากนักสิ่งแวดล้อมสำนักข่าว@EIA_News ในฐานะที่เป็นขั้นตอนสำคัญในการปกป้องป่าไม้ เนื่องจากการตัดไม้ทำลายป่าเป็นสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 10% ทั่วโลก

คำศัพท์ข่าว
- deforestation (n) = การตัดไม้ทำลายป่า
- envoy (n) = ทูต, ผู้ส่งสารหรือตัวแทน โดยเฉพาะในภารกิจทางการฑูต
- law (n) = กฎหมาย, กฎเกณฑ์, ข้อบังคับ
- responsible (adj) = ความรับผิดชอบ
- welcome (v) = ยินดี, ยินดีต้อนรับ

No comments:

Post a Comment