โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, February 14, 2023

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ข่าวสั้นรายวัน
     ข่าวรายวัน
ข่าวการเมือง
     ข่าวเดียวกัน
ข่าวโควิด-19
     ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : New York Times
A study showed that cockatoos are only the third animal, besides humans and chimpanzees, known to select varying tools based on the tasks they expect to face
การศึกษาพบว่านกกระตั้วเป็นเพียงสัตว์ชนิดที่สามนอกจากมนุษย์และลิงชิมแปนซี ที่รู้จักเลือกเครื่องมือที่แตกต่างกันตามงานที่พวกมันคาดว่าจะเผชิญ

คำศัพท์ข่าว
- base on (phrasal verb) = โดยพิจารณาจาก
- besides (prep, adv) = นอกจากนี้(นอกจากใครสักคน/นอกจากบางสิ่งบางอย่าง)
- cockatoo (n) = นกกระตั้ว หรือ นกคอกคาทู
- show (v) = แสดง, เผยให้เห็น
- varying (adj) = แตกต่าง


สำนักข่าว : CNN
Rescue teams in southern Turkey say they are still hearing voices from under the rubble more than a week after a devastating 7.8 magnitude earthquake
ทีมกู้ภัยทางตอนใต้ของตุรกีกล่าวว่าพวกเขายังคงได้ยินเสียงจากใต้ซากปรักหักพังนานกว่าหนึ่งสัปดาห์หลังจากเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.8

คำศัพท์ข่าว
- devastating (adj) = เกี่ยวกับผลกระทบรุนแรงสร้างความเสียหายอย่างหนัก
- earthquake (n) = แผ่นดินไหว
- magnitude (n) = ขนาด/ระดับของความรุนแรง
- rubble (n) = ซากปรักหักพัง, เศษซากอิฐหิน


สำนักข่าว : New York Times
More than 4,800 people may have been victims of child sex abuse in the Portuguese Catholic Church and 512 people have already come forward to speak out, an expert panel said, after Portuguese church officials had said there were only a handful of cases.
คณะผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า มีกว่า 4,800 คนที่อาจเคยตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศเด็กในคริสตจักรคาทอลิกโปรตุเกส และมีผู้ออกมาพูดแล้ว 512 คน หลังจากเจ้าหน้าที่ของคริสตจักรโปรตุเกสกล่าวว่ามีเพียงไม่กี่รายเท่านั้น

คำศัพท์ข่าว
- handful (n) = จำนวนพอใส่ได้ในมือเดียว/เพียงหยิบมือ/จำนวนไม่มาก
- Portuguese (adj) = เกี่ยวกับโปรตุเกส
- sex abuse (n) = การละเมิดทางเพศ
- speak out (phrasal verb) = พูดแสดงความคิดเห็นเปิดโปงให้สาธารณะชนได้รับรู้ถึงบางอย่างที่คิดว่าไม่ดี
- victim (n) = เหยื่อ, ผู้เคราะห์ร้าย, ผู้ประสบเคราะห์

No comments:

Post a Comment