โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, February 17, 2023

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

Update ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : Reuters Science
WATCH: A team of Peruvian paleontologists have unearthed the well-preserved skull of a prehistoric whale in the Ocucaje desert, which they say was preserved for 7 million year
ชม: ทีมของนักบรรพชีวินวิทยาชาวเปรูได้ขุดพบกะโหลกของวาฬยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ได้รับการรักษาสภาพไว้เป็นอย่างดีในทะเลทราย Ocucaje ซึ่งพวกเขากล่าวว่าถูกเก็บรักษามาเป็นเวลา 7 ล้านปี

คำศัพท์ข่าว
- paleontologist (n) = นักบรรพชีวินวิทยา (นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาซากดึกดำบรรพ์/ฟอสซิล )
- prehistoric (n) = ก่อนประวัติศาสตร์, โบราณกาล, ดึกดำบรรพ์
- Peruvian (adj) = เกี่ยวกับเปรู
- preserve (v) = ทำให้คงสภาพ, อนุรักษ์, ปกปักรักษา
- unearth (v) = ขุดขึ้นมา, พบ, เปิดเผย
- well-preserved (compound) = ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี


แหล่งข่าว : ABC
Contamination from a derailed train killed at least 3,500 fish in the Ohio River, but officials say risk to humans is low.
การปนเปื้อนจากรถไฟที่ตกรางได้คร่าชีวิตปลาไปอย่างน้อย 3,500 ตัวในแม่น้ำโอไฮโอ แต่เจ้าหน้าที่กล่าวว่าความเสี่ยงต่อมนุษย์อยู่ในระดับต่ำ

คำศัพท์ข่าว
- contamination (n) = การปนเปื้อน(เชื้อโรค, สิ่งสกปรก, สารเคมี)
- derailed (n) = เกี่ยวกับการตกหรือหลุดราง(รถไฟ)
- official (n) = เจ้าหน้าที่, ข้าราชการ, ทางการ
- risk (n) = ความเสี่ยง, เสี่ยงที่จะมีพิษภัย


แหล่งข่าว : CBS News
King Charles' wife, Queen Consort Camilla will not wear the Koh-i-Noor diamond, and it will be the first time in history a crown will be "recycled" for a coronation.
สมเด็จพระราชินีคามิลลา พระชายาของกษัตริย์ชาร์ลส์จะไม่สวมเพชรโคห์อีนัวร์ และจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มงกุฎจะถูก "รีไซเคิล" สำหรับพิธีราชาภิเษก

คำศัพท์ข่าว
- coronation (n) = พิธีบรมราชาภิเษก, พิธีสวมมงกุฎ
- consort (n) = พระสนมเอก, ภรรยาของเจ้าเมือง
- Queen (n) = ราชินี/กษัตริย์หญิง
- Queen Consort (n) = ภรรยาของกษัตริย์มีอำนาจเท่ากับกษัตริย์


แหล่งข่าว : BBC
At least 73 people missing and presumed dead after boat sinks off Libyan coast, according to UN's International Organizati on for Migration
มีผู้สูญหายและสันนิษฐานว่าเสียชีวิตอย่างน้อย 73 คน หลังเรือล่มนอกชายฝั่งลิเบีย อ้างอิงข้อมูลจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานของสหประชาชาติ

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงข้อมูลจาก.../ ตามที่..บอก
- coast (n) = บริเวณชายฝั่ง, ริมทะเล
- presume (v) = สันนิษฐาน
- sink (v) = จม, จมดิ่ง

No comments:

Post a Comment