โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, February 22, 2023

ศัพท์ข่าวการเมืองเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

Update ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : Reuters
Tens of thousands of North Koreans and people in South Korea, Japan and China could be exposed to radioactive materials spread through groundwater from an underground nuclear test site, a Seoul-based human rights group said in a report on Tuesday.
ชาวเกาหลีเหนือหลายหมื่นคนและผู้คนในเกาหลีใต้, ญี่ปุ่นและจีน อาจได้รับสารกัมมันตภาพรังสีที่แพร่กระจายผ่านน้ำใต้ดินจากสถานที่ทดสอบนิวเคลียร์ใต้ดิน, กลุ่มสิทธิมนุษยชนในกรุงโซลกล่าวในรายงานเมื่อวันอังคาร

คำศัพท์ข่าว
- expose (v) = สัมผัส, เปิดเผยต่อ, เผยผึ่ง, เปิดเผยโดยไม่มีการป้องกัน (ศัพท์การแพทย์)
- radioactive (adj) = เกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี
- Seoul-based (compound) = ที่ซึ่งตั้งอยู่(ฐาน/ สำนักงาน)ที่กรุงโซล
- thousand (n) = หนึ่งพัน, จำนวนพัน
- underground (adj) = ใต้ดิน


สำนักข่าว : ABC
The Taliban, which took over Afghanistan's national government after a major offensive in 2021, announced in late December that women can no longer work with NGOs, which encompass many key aid groups.
กลุ่มตาลีบันซึ่งเข้าควบคุมรัฐบาลแห่งชาติของอัฟกานิสถานหลังการโจมตีทางทหารครั้งใหญ่ในปี 2021 ได้ประกาศเมื่อปลายเดือนธันวาคมว่าผู้หญิงจะไม่สามารถทำงานกับองค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่งรวมถึงกลุ่มช่วยเหลือสำคัญหลาย ๆ กลุ่มได้อีกต่อไป

คำศัพท์ข่าว
- encompass (v) = ห้อมล้อม, ล้อมรอบ, ครอบคลุม
- key (adj) = สำคัญ
- major (adj) = สำคัญ, ใหญ่, หลัก
- no longer (adv) = ไม่มีอีกต่อไป
- offensive (n) = การรุกราน, การโจมตีทางทหาร
- take over (phrasal verb) = รับช่วงดำเนินงานต่อ, เข้าควบคุม


สำนักข่าว : New York Times
United Airlines will now let children under 12 sit next to an adult in their travel group at no additional cost, the company said on Monday.
ยูไนเต็ดแอร์ไลน์ ในตอนนี้จะอนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีนั่งข้างผู้ใหญ่ในกลุ่มเดินทางได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยบริษัทกล่าวเมื่อวันจันทร์

In his State of the Union, President Biden criticized carriers for treating "your child like a piece of luggage."
ในสุนทรพจน์ที่ประธานาธิบดีกล่าวต่อสภาคองเกรส ประธานาธิบดีไบเดน ตำหนิบรรดาผู้ให้บริการขนส่งที่ปฏิบัติต่อ "ลูกของคุณเหมือนกระเป๋าเดินทางชิ้นหนึ่ง"

คำศัพท์ข่าว
- additional (adj) = ซึ่งเพิ่มขึ้น/เพิ่มเติม
- adult (n) = ผู้ใหญ่, วัยผู้ใหญ่,โตเต็มวัย
- carrier (n) = ผู้ให้บริการขนส่ง(ในข่าวหมายถึง สายการบินพานิชย์)
- criticize (US) (v) = วิพากษ์วิจารณ์, ตำหนิ
- State of the Union = การแถลงนโยบายประจำปีต่อรัฐสภา(เป็นการรายงานประจำปีโดยประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาต่อรัฐสภา)

No comments:

Post a Comment