โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ตารางแปลงหน่วย


Units of Mass
kgx2.205=lb
gx0.03527=oz

\

Units of Length
kmx0.6214=mile
mx3.281=ft
mmx0.03937=inPrefixes of Units
PrefixSymbolPower
megaMx 1 000 0000
kilokx 1 0000
centicx 0.01
millimx 0.001
microux 0.000001Units of Torque
N-mx0.1020=kgf-m
N-mx0.7376=ft-lb
N-mx8.851=in-lb

kgf-mx9.807=N-m
kgf-mx7.233=ft-lb
kgf-mxx86.80=in-lbUnits of Pressure
kPax0.01020=kgf/cm2
kPax0.1450=psi
kPax0.7501=cmHg

kgf/cm2x98.07=kPa
kgf/cm2x14.22=psi
cmHgx1.333=kPaUnits of Speed
km/hx0.6214=mphUnits of Power
kWx1.360=PS
kWx1.341=HP

PSx0.7355=kW
PSx0.9863=HP

Units of Temperature
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น