โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, August 13, 2015

การใช้ think

- think that = คิด, คิดว่า
- don’t think = ไม่คิด, ไม่คิดว่า
- think about = คิดเห็นอย่างไร
- think of you = คิดถึงคุณ
- I think it is... = ฉันคิดว่ามัน ...
- Let me think = ขอเวลาคิดก่อนนะ


I think so = ฉันคิดว่าใช่ (แต่ก็ไม่มั่นใจนัก)
Question: Is the bathroom this way? ห้องน้ำอยู่ทางนี้หรือเปล่า
- I think so. ฉันคิดว่าใช่ (แต่ก็ไม่มั่นใจนัก)
Or
- I don’t think so. ไม่คิดว่าใช่ ไม่น่าจะใช่ (แต่ก็ไม่มั่นใจนัก)

เครดิต : อาจารย์อดัม : I think so ไม่ได้แปลว่าเห็นด้วย


think that = คิดว่า
หมายเหตุ "that" สามารถละได้ ถ้า "that" ไม่ได้อ้างถึงข้อความที่เอ่ยถึงก่อนหน้า
ตัวอย่าง ทั้งสองประโยคนี้ มีความหมายเดียกัน
(ฉันคิดว่าเขาเป็นคนเห็นแก่ตัว)
- I think he’s a very selfish person.(แบบละ "that")
- I think that he’s a very selfish person.(แบบไม่ละ "that")

ไม่ได้อ้างถึงข้อความที่เอ่ยถึงก่อนหน้า
- Do you think it will rain later?
คุณคิดว่าฝนจะตกมั้ย
- I think it will rain. / I think it’s going to rain.
ฉันคิดว่าฝนจะตก (ทั้งสองประโยคมีความหมายเดียวกัน)

อ้างถึงข้อความที่เอ่ยถึงก่อนหน้า
- I think that’s a bunch of bull.
ฉันคิดว่านั่นคือเรื่องโกหกทั้งเพ

- I think that girl is probably 25 to 30.
ฉันคิดว่าผู้หญิงคนนั้นคงจะอายุ 25 ถึง 30

- I think that both cultures are great in their own way.
ผมคิดว่าทั้งสองวัฒนธรรมมีสิ่งดี ๆในตัวเอง

- Many people think that she's just trying to make waves.
หลายคนคิดว่า เธอแค่พยายามสร้างกระแส


don’t think = ไม่คิดว่า
- I don't think it's worth it.
ฉันไม่คิดว่ามันคุ้มค่า

- I don't think I'll buy that car.
ฉันไม่คิดว่าฉันจะซื้อรถคันนั้น

- I don't think he’s going to pull it off.
ฉันไม่คิดว่าเขาจะทำได้หรอก

- I don’t think there’s a bank in the village.
ฉันไม่คิดว่ามีธนาคารในหมู่บ้านหรอกนะ

- I don't think he's going to show up today.
ฉันไม่คิดว่าวันนี้เขาจะมาแล้วละ

- I don't think I have the qualities to be a guard.
ผมไม่คิดว่าผมมีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้คุมได้

- I don't think I have the qualities to be a teacher.
ผมไม่คิดว่าผมมีคุณสมบัติที่จะเป็นคุณครูได้


don't think alike = คิดไม่เหมือนกัน
- We don't think alike. Then problems may arise.
พวกเราคิดไม่เหมือนกัน ปัญหาจึงอาจเกิดขึ้นได้


think about = คิดเห็นอย่างไร
- What do you think about it?
คุณคิดเห็นยังไงกับมัน

- What do you think about Thailand?
คุณคิดยังไงกับประเทศไทย

- I need some time to think about it.
ฉันต้องการเวลาคิดสักระยะหนึ่ง


think = คิด, คิดพิจารณา
- He was thinking of becoming a zoologist.
เขาคิดถึงการจะเป็นนักสัตววิทยา

- She thinks of running away but realizes that it would be useless to try.
เธอคิดว่าจะวิ่งหนีไป แต่ตระหนักว่ามันจะไร้ประโยชน์ที่จะพยายาม
(run away = คนที่หนีไปโดยเฉพาะจากครอบครัวหรือสถาบันการศึกษา)

- A: Are you going to change jobs? B: I’m not sure. I’m thinking about it.
ตอบ: คุณจะเปลี่ยนงานหรือ B: ฉันไม่แน่ใจ ฉันกำลังคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่


think = นึกได้, จำได้
- Can anyone think of the name of the first dog that went into space?
มีใครบ้างที่สามารถจำชื่อของสุนัขตัวแรกที่เดินทางเข้าไปในอวกาศได้

- It’s so embarrassing when you meet someone and you can’t think of their name.
มันน่าอายมากเมื่อคุณพบใครบางคนและคุณไม่สามารถนึกถึงชื่อของพวกเขาได้

- I went upstairs to get something, but when I got there, I couldn’t think what it was that I wanted!
ฉันขึ้นไปข้างบนเพื่อเอาอะไรบางอย่าง แต่เมื่อไปถึงที่นั่น ฉันไม่สามารถคิดได้ว่าฉันต้องการอะไร!การใช้ think แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ think สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : think
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : think

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : think
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : think
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : think
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : think
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : think
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : think
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : think
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : think
10. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : think
11. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : think
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : think
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : think
15. American heritage : www.ahdictionary.com : think
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : think
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : think
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : think
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : think
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : think
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : think
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : think
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : think
3. Mthai Dictionary : www.mthai.com : think

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


รวมประโยค การใช้ think
- What do you think?
คุณคิดว่ายังไงเหรอ

- I think so.
ฉันคิดว่า คงอย่างนั้นมั้ง

- What do you think?
คุณคิดว่ายังไงเหรอ

- I don't think so.
ฉันคิดว่า ไม่น่าจะใช่มั้ง

- What do you think?
คุณว่ายังไงเหรอ

- Think less, feel more.
คิดน้อยลง รู้สึกมากขึ้น

- I am thinking of you.
ฉันกำลังคิดถึงคุณ

- I think we should split.
ฉันว่าเราควรแยกทางกัน

- Do you think it matters?
คุณคิดว่ามันสำคัญไหม

- You think we're in love?
คุณคิดว่าเรารักกันเหรอ

I don't think he smoked.
ฉันไม่คิดว่าเขาจะสูบบุหรี่

- I think I’m gonna be sick.
ฉันคิดว่าฉันกำลังจะอาเจียน

- I don't think it's worth it.
ฉันไม่คิดว่ามันคุ้มค่า

- What do you think about it?
คุณคิดเห็นยังไงกับมัน

- What do you think of my car?
คิดยังไงกับรถของผม

- It didn’t go as thought.
มันไม่ได้เป็นไปตามที่ถูกวางแผนไว้

- I was thinking the same thing.
ฉันก็คิดเช่นเดียวกัน

- I think that’s a bunch of bull.
ฉันคิดว่านั่นคือเรื่องโกหกทั้งเพ

- What do you think he wants?
คุณคิดว่าเขาต้องการอะไร

- I think the notice is sufficient.
ฉันคิดว่าการแจ้งเตือนก็เพียงพอแล้ว

- Whatever you think is best.
ยังไงก็ได้ เอาที่คุณสบายใจก็แล้วกัน

- I think he’s arriving tomorrow.
ฉันคิดว่าเขามาถึงในวันพรุ่งนี้

- I think you talk to him yesterday.
ฉันคิดว่าเธอคุยกับเขาเมื่อวาน

- I don’t think this is a hot spring.
ฉันไม่คิดว่ามันเป็นบ่อน้ำพุร้อนแล้ว

- I need some time to think about it.
ฉันต้องการเวลาคิดสักระยะหนึ่ง

- I think it’s time we call it quits.
ฉันคิดว่าถึงเวลาที่เราจะเลิกกันได้แล้ว

- I think spiders are scary animals.
ฉันคิดว่าแมงมุมเป็นสัตว์ที่น่ากลัว

- What do you think about this issue?
คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ / ปัญหานี้

- I don’t think he’s going to pull it off.
ฉันไม่คิดว่าเขาจะทำได้หรอก

- I don’t even care what you think.
ฉันไม่แม้แต่จะแคร์ว่าเธอคิดอย่างไร

- What do you think about Thailand?
คุณคิดเห็นยังไงกับประเทศไทย

- I think that girl is probably 25 to 30.
ฉันคิดว่าผู้หญิงคนนั้นคงจะอายุ 25 ถึง 30

- I think we should jar this stuff.
ฉันคิดว่าเราเอาเก็บใส่กระปุกกลับบ้านดีกว่า

- Do you think he was too impatient?
คิดว่าเขาใจร้อนไปหรือเปล่า

- Do you think the man is in the wrong?
คุณคิดว่าชายคนนั้นมีความผิดไหม

- I don’t think there’s a bank in the village.
ฉันไม่คิดว่ามีธนาคารในหมู่บ้านหรอกนะ

- I don't think he's going to show up today.
ฉันไม่คิดว่าวันนี้เขาจะมาแล้วละ

- I think we need to start seeing other people.
ฉันคิดว่าเราน่าจะลองคบคนอื่นดูบ้างนะ

- You think what we're doing is love?
คุณคิดว่าที่เรากำลังทำอยูนี้เรียกว่า ความรักใช่มั๊ย

- Whom do you think I talked to yesterday?
เธอคิดว่าฉันคุยกับใครเมื่อวานนี้หรือ

- I don’t think I have the qualities to be a guard.
ผมไม่คิดว่าผมมีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้คุมได้

- Do you think that she looks like Angelina Jolie?
คุณคิดว่า เธอดูเหมือนแองเจลินา โจลี ไหม

- I’ll think about the repercussions of my actions.
ฉันจะคิดถึงผลกระทบ เกี่ยวกับการกระทำของฉัน

- I think I’m over it now.
ตอนนี้ฉันคิดว่า ฉันดีแล้ว (ก้าวข้ามปัญหา / อุปสรรค์)

- Everybody thinks he looks about 40 years old.
ทุกคนคิดว่าเขาอายุประมาณ 40 ปี

- Frankly, I don’t think you should wear that shirt.
บอกตรง ๆ นะ ฉันไม่คิดว่าเธอควรจะใส่เสื้อตัวนั้นเลย

- She doesn't give any thought to her appearance.
เธอไม่ให้ความคิดใด ๆ กับการปรากฏตัวของเธอ

- Do you think this is the time and place for that?
คุณคิดว่าสิ่งนั้นถูกกาลเทศะหรือเปล่า (ถูกที่ ถูกเวลาไหม)

- I think you should wear something else to the party.
ฉันคิดว่าเธอน่าจะใส่ชุดอื่นไปงานปาร์ตี้

- Sometimes I feel like I know what you’re thinking.
บางทีฉันก็รู้สึกว่า ฉันรู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่

- I think that both cultures are great in their own way.
ผมคิดว่าทั้งสองวัฒนธรรมมีสิ่งดีๆในตัวเอง

- Do you think that they went overboard with this prank?
คุณคิดว่าพวกเขาแกล้งเล่นเกินเหตุหรือไม่

- Many people think that she's just trying to make waves.
หลายคนคิดว่าเธอแค่พยายามสร้างกระแส

- I think he likes her because he was very flirty with her.
ฉันคิดว่าเขาชอบเธอเพราะเขาดูเหมือนจีบๆ เธอ

- I think this movie is really funny. Have you ever seen it?
ผมคิดว่าหนังเรื่องนี้ตลกมาก คุณเคยดูหรือยัง

- I think that Viagra must have got into the water supply.
ฉันคิดว่าสารจากโรงงานไวอากร้า อาจปนเปื้อนในแหล่งน้ำ

- I think it’s time we split up.
ฉันคิดว่าถึงเวลาที่เราจะแยกทางได้แล้ว / เลิกกัน (แล้วแต่บริบท)

- They want to know what you think of yourself.
พวกเขาต้องการรู้ว่าคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับตัวคุณเอง (ทัศนะคติ)

- Even though she doesn’t love me, I think of her all the time.
ถึงแม้ว่าเธอจะไม่รักผม ผมก็ยังคิดถึงเธอเสมอ

- Even though he doesn’t love me, I think of him all the time.
ถึงแม้ว่าเขาจะไม่รักฉัน ฉันก็ยังคิดถึงเขาเสมอ

- Do you think that he was a hero or that he was too harsh?
คุณคิดว่าเขาเป็นฮีโร่ หรือว่าเขาทำรุนแรงเกินไป

- A: Is James coming tonight? B: I think so, but I’m not sure.
A: เจมส์มาคืนนี้หรือเปล่า B: ฉันคิดว่าอย่างนั้นมั้ง แต่ฉันไม่แน่ใจ

- The thought of kissing him made me go weak at the knees.
คิดถึงการจูบเขาแล้วทำให้ฉันหมดแรง เข่าอ่อน

- My thoughts flow more easily if I work on a word processor.
ความคิดของฉันไหลได้ง่ายขึ้น ถ้าฉันทำงานกับโปรแกรมประมวลผลคำ

- I have been vomiting all day today. I think I got food poisoning.
วันนี้ฉันอาเจียนมาทั้งวันเลย คิดว่าอาหารเป็นพิษ

- Do you think it's okay to reserve a parking spot by standing in it?
คุณคิดว่ามันโอเคไหม ถ้าจะจองที่จอดรถด้วยการไปยืนจองแบบนี้

- Do you think it's okay to reserve a parking spot by standing in it?
คุณคิดว่ามันโอเคไหม ถ้าจะจองที่จอดรถด้วยการไปยืนแบบนี้

- We should ask him what he thinks. He always has very clever ideas.
เราน่าจะถามความคิดของเขานะ เขามีความคิดปราดเปรื่องเสมอ

- I don’t think I'm gonna go. After working all day, I’m beat.
ฉันไม่คิดว่าอยากไป เพราะหลังจากทำงานทั้งวันฉันก็เหนื่อยหมดแรงแล้ว

- It doesn’t matter what you think about me; I’m going to be myself.
มันไม่สำคัญว่าคุณจะคิดยังไงเกี่ยวกับฉัน ฉันจะเป็นตัวของตัวเอง

- I don’t think we have enough people interested in going on the trip.
ฉันไม่คิดว่าเรามีคนมากพอที่จะไปเที่ยว

- I think we don’t have enough people interested in going on the trip.
ฉันคิดว่าเราไม่มีคนมากพอที่จะไปเที่ยว

- He treats people badly and that's why I don't think he's smart.
เขาปฏิบัติต่อผู้คนได้แย่มาก เลยทำให้ฉันคิดว่าเขาไม่ฉลาด (ฉันคิดว่าเขางี่เง่า)

- She's at the mall. I think she's getting the groceries for the week.
เธออยู่ที่เดอะมอลล์ ฉันคิดว่าเธอกำลังซื้อของชำสำหรับเป็นอาหารในสัปดาห์นี้

- How’s your new business going? Do you think it’s going to be successful?
ธุรกิจใหม่ของคุณเป็นอย่างไรบ้าง คุณคิดไหมครับว่ามันจะประสบความสำเร็จ

- He took a minute or two to compose his thoughts before he replied.
เขาใช้เวลาประมาณหนึ่งหรือสองนาทีในการเขียนความคิดของเขาก่อนที่เขาจะตอบ

- Some people might think that this is harsh, but I’m just saying it how it is.
บางคนอาจจะคิดว่าอันนี้แรง แต่ฉันแค่พูดในสิ่งที่มันเป็นอยู่ (แค่พูดเรื่องจริง)

- I need to think about the consequences. Let me tell you later. I’ll let you know.
ฉันต้องคิดถึงผลที่จะตามมา แล้วฉันจะบอกทีหลังนะ

-The thought suddenly flashed through my mind that she didn't want to be here.
ความคิดแว่บนึงในใจของฉัน คิดว่าเธอไม่อยากอยู่ที่นี่

- We’re thinking of moving out of London and buying a small cottage in the country.
เรากำลังคิดที่จะย้ายออกจากกรุงลอนดอน และซื้อบ้านเล็ก ๆ ในชนบทสักหลังหนึง

- To be honest, the thought of jumping out of a moving plane makes my hair stand on end.
ถ้าจะพูดกันตรง ๆ การคิดกระโดดออกจากเครื่องบินที่กำลังเคลื่อนตัว ทำให้ผมขนหัวลุก


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ
No comments:

Post a Comment