โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, May 10, 2022

การใช้ being : Passive Voice : Present Simple Continuous


โครงสร้างประโยค
Object + is, am, are, + being + V3 (Present Simple Continuous)


แหล่งข่าว : ABC
On average, nearly 2,400 virus-positive Americans are being admitted to the hospital each day, up by 17% in the last week, according to federal data.
ตามค่าเฉลี่ย ในแต่ละวันมีชาวอเมริกันที่ติดเชื้อโควิดเกือบ 2,400 คน กำลังถูกรับตัวเข้าโรงพยาบาล ซึ่งสูงขึ้นราว 17% จากสัปดาห์ก่อนตามข้อมูลของรัฐบาลกลาง

คำศัพท์ข่าว
- admit (v) = ยอมรับ, อนุญาตให้เข้า, รับไว้เป็นผู้ป่วยใน
- federal (adj) = สหพันธรัฐ, รัฐบาลกลาง (ระบบที่ปกครองโดยรัฐบาล 2 ระดับ คือ รัฐบาลกลาง และรัฐบาลมลรัฐ)
- virus-positive (compound) = สถานะไวรัสเป็นบวก/มีเชื้อไวรัส/ติดเชื้อไวรัส


แหล่งข่าว : Reuters
Paramedics in England are being trained to use a jet suit that gets them to people in distress in a fraction of the time it would take to travel by car or on foot
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ในอังกฤษกำลังได้รับการฝึกฝนให้ใช้เจ็ทสูทที่จะพาพวกเขาไปยังผู้ประสบภัยในเวลาเพียงเศษเสี้ยวของเวลาที่ใช้ในการเดินทางโดยรถยนต์หรือด้วยการเดินเท้า

คำศัพท์ข่าว
- distress (n) = อยู่ในภาวะร้อนรน/เจ็บปวด/อยู่ในภาวะอันตราย
- fraction (n) = ส่วนน้อย, จำนวนเล็กน้อย
- jet suit (n) = เจ็ทสูท(ชุดที่ใส่แล้วเหาะได้เหมือนไอพ่นเครื่องบินเจ็ท)
- paramedic (n) = นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์(หน่วยเคลื่อนที่เร็วอยู่นอกโรงพยาบาล)


แหล่งข่าว : DW News
The US military says it has "indications" that Ukrainians are being forcibly taken into Russia.
กองทัพสหรัฐฯ ระบุมีสัญญาณบ่งชี้ว่ายูชาวเครนกำลังถูกบังคับนำตัวเข้าไปในรัสเซีย

คำศัพท์ข่าว
- forcibly (adv) = มีลักษณะ/พฤติกรรมบังคับ
- take into = นำพาเข้าไป/เอาเข้าไปข้างใน


แหล่งข่าว : Mail Online
Ukrainian Holocaust survivors are being helped to flee Putin's army by a US-based charity
ผู้รอดชีวิตจากยุคฮอโลคอสต์ชาวยูเครนได้รับความช่วยเหลือให้หนีจากกองทัพของปูติน โดยองค์กรการกุศลในสหรัฐอเมริกา

คำศัพท์ข่าว
- flee (v) = หนี, หลบหนี
- Holocaust = ฮอโลคอสต์ (การฆ่าล้างเผ่าพันธ์ช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่สองโดยนาซีเยอรมนี)
- US-based (compound) = ตั้งอยู่ที่สหรัฐ
- US-based charity = องค์กรการกุศลในสหรัฐอเมริกา


แหล่งข่าว : ข้อมูลเพิ่มเติมการใช้ being
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do

No comments:

Post a Comment