โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, August 29, 2022

Present simple : Active Voice : ฝนตกหนักหลายครั้งในปากีสถาน


เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าว    
Tense จากข่าว
Adjective
    Adverb
Adverb_ly
    Adjective

Present simple : Active Voice
ประธาน + V1 (s,es) ผันตามประธาน

แหล่งข่าว : BBC
Heavy rains in Pakistan trigger historic flooding, killing more than 900 people since June
ฝนตกหนักในปากีสถานทำให้เกิดน้ำท่วมครั้งประวัติศาสตร์ คร่าชีวิตผู้คนกว่า 900 รายตั้งแต่เดือนมิถุนายน

คำศัพท์ข่าว
- heavy (adj) = หนัก, รุนแรง, มีอานุภาพร้ายแรง
- rain (n) = ฝนตก
- trigger (v) = กระตุ้น, จุดชนวน, ก่อให้เกิด(เป็นสาเหตุ)
- flooding (n) = น้ำท่วม
- historic (adj) = เกี่ยวกับประวัติศาสตร์(มีชื่อเสียง/มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์)
- people (n) = ประชาชน(ในรูปพหูพจน์ไม่ต้องเติม s)


หมายเหตุ
- Heavy rains = ฝนตกหนัก(ประธานของประโยคเป็นพหูพจน์ เพราะฝนตกมากกว่าหนึ่งครั้งในปากีสถาน)
- trigger (v) = กริยาใช้ v1 รูปเดิมไม่ต้องผันเพราะประธานของประโยคเป็นพหูพจน์24 Tense จากข่าว

กริยาช่วยทั้ง 24 ตัว

กริยาช่วยทั้ง 24 ตัว : Modal verb can


No comments:

Post a Comment