โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 05-October-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


สำนักข่าว : Bangkok Post
1 Thai among 5 new Covid imports Monday
คนไทย 1 ใน 5 ผู้ติดเชื้อโควิดใหม่ เข้ามาจากต่างประเทศในวันจันทร์

Thailand on Monday recorded five new cases of the novel coronavirus, one of them a Thai national.
เมื่อวันจันทร์ ประเทศไทยบันทึกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ใหม่5ราย ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นคนไทย

The new cases recently arrived in the kingdom from India, Bahrain, Malaysia and Japan.
ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่งเข้ามาในราชอาณาจักรจากอินเดียบาห์เรนมาเลเซียและญี่ปุ่น

The Centre for Covid Situation Administration said the only Thai patient was a woman who arrived from Japan on Sept 30 and tested positive on Sunday.
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดกล่าวว่า มีผู้ป่วยชาวไทยเพียงคนเดียวที่เดินทางมาจากญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 30 กันยายน และมีการทดสอบผลบวกในวันอาทิตย์
The four other cases involved foreigners.
อีกสี่รายเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ

คำศัพท์ข่าว
- national = แห่งชาติ, ประจำชาติ, เกี่ยวกับประชาชาติ, ของชาติ
- patient = ผู้ป่วย, ผู้ติดเชื้อ
- positive = เป็นบวก, มีอยู่, ผลตรวจเจอสิ่งผิดปกติ (มีผลบวก, มีเชื้อโรค, ติดโรค)
- tested positive = ทดสอบได้ผลเเป็นบวก = มีเชื้อโรค/ ติดเชื้อสำนักข่าว : South China Morning Post (SCMP)

Hong Kong records 11 new Covid-19 cases as officials seek consulate’s help in averting possible outbreak in Thai community
ฮ่องกงบันทึกผู้ติดเชื้อโควิด -19 ใหม่11 ราย ขณะเจ้าหน้าที่ขอความช่วยเหลือจากสถานกงสุลเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้นในชุมชนไทย

A total of four women from Thailand have been confirmed positive or tested preliminary positive in a matter of days
ผู้หญิงจากประเทศไทยทั้งหมด 4 คนได้รับการตรวจยืนยันว่าติดเชื้อ หรือทดสอบผลบวกเบื้องต้นในเวลาไม่กี่วัน

The government has also banned Nepal Airlines flights for two weeks after a plane arrived carrying six infected passengers
รัฐบาลยังสั่งห้ามเที่ยวบินของเนปาลแอร์ไลน์สเป็นเวลาสองสัปดาห์ หลังจากเครื่องบินมาถึงพร้อมผู้โดยสารที่ติดเชื้อหกคน

The Hong Kong government is seeking the help of Thailand’s consulate-general as it moves to contain a possible outbreak among the city’s Thai community, after two more Covid-19 infections
รัฐบาลฮ่องกงกำลังขอความช่วยเหลือจากสถานกงสุลใหญ่ของไทย ขณะที่กำลังพยายามควบคุมการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้นในชุมชนไทยในเมืองนี้หลังจากติดเชื้อโควิด -19 อีก 2 ราย

– one preliminary – were identified among women from the country.
ในเบื้องต้น - ถูกระบุในหมู่ผู้หญิงจากประเทศไทย

คำศัพท์ข่าว
- community = ชุมชน, ประชาคม, ชาวบ้านในชุมชน
- contain = จำกัดวง, ควบคุม, ควบคุมไม่ให้ลุกลาม
- outbreak (n) = ระบาด, การระบาดของโรค
- possible (adj) = เป็นไปได้, อาจจะ
- positive = เป็นบวก, มีอยู่, ผลตรวจเจอสิ่งผิดปกติ (มีผลบวก, มีเชื้อโรค, ติดโรค)
- preliminary = เบื้องต้น, ขั้นแรกสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
This World Teachers' Day, here's what teachers want you to know
ในวันครูโลกนี้ ,นี่คือสิ่งที่คุณครูทั้งหลายอยากให้คุณทราบ

If there was ever a year to appreciate teachers, it is 2020.
หากเคยชื่นชมคุณครูซักปีหนึ่ง, ก็คือปี 2020แหละ

And World Teachers' Day -- which is held annually on October 5 -- aims to do just that.
และวันครูโลกซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่ 5 ตุลาคมมีเป้าหมายที่จะทำเช่นนั้น

Amid a global pandemic, teachers have become even more vital, as they navigate how to help students adjust to distance learning and adapt to Covid-19 safety guidelines in their classrooms.
ท่ามกลางการแพร่ระบาดทั่วโลก, ครูยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น, ด้วยการช่วยชี้นำให้นักเรียนปรับตัวเข้ากับการเรียนทางไกล และปรับตัวให้เข้ากับหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยของ Covid-19 ในห้องเรียน

Many teachers said they are working as hard as they possibly can to make the best out of a tough situation.
ครูหลายคนกล่าวว่าพวกเขากำลังทำงานอย่างหนักเท่าที่จะทำได้เพื่อทำให้ดีที่สุดจากสถานการณ์ที่ยากลำบาก

คำศัพท์ข่าว
- adapt to = ปรับตัวให้เข้ากับ
- distance = ความห่างไกล
- global(adj) = ทั้งหมด, ทั่วโลก
- navigate = นำทาง, นำร่อง, ชีนำ
- safety guideline = หลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย
- tough = ยาก, ยากลำบากสำนักข่าว : บีบีซี
Israel moves to ban 'immoral' animal fur trade
อิสราเอลสั่งห้ามค้าขนสัตว์ 'ผิดศีลธรรม'

Israel says it intends to ban the buying and selling of animal furs, apart from in specially approved cases, making it the first country to do so.
อิสราเอลระบุว่ามีความตั้งใจที่จะห้ามการซื้อและขายขนสัตว์นอกเหนือจากกรณีที่ได้รับการอนุมัติเป็นพิเศษทำให้เป็นประเทศแรกที่ทำเช่นนั้น

Announcing plans for new regulations, environmental protection minister Gila Gamliel said the use of skin and fur for the fashion industry was "immoral".
การประกาศแผนสำหรับกฎระเบียบใหม่, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคุ้มครองสิ่งแวดล้อม Gila Gamliel กล่าวว่าการใช้หนัง และขนสัตว์ในอุตสาหกรรมแฟชั่นนั้น "ผิดศีลธรรม"

Her ministry said future permits would only be considered under certain, limited criteria.
กระทรวงของเธอกล่าวว่า ในอนาคตการอนุญาตจะพิจารณาภายใต้ความชัดเจน, และเงื่อนไขที่จำกัดเท่านั้น

Animal rights group Peta said it "applauded" Israel's move.
กลุ่มสิทธิสัตว์ Peta กล่าวว่า "ปรบมือให้" การเคลื่อนไหวของอิสราเอล

At present, anyone in Israel wishing to buy or sell fur must apply for a permit, but under the new rules this will only be allowed in cases of "scientific research, education or for instruction and for religious purposes or tradition".
ในปัจจุบัน, ใครก็ตามในอิสราเอลที่ต้องการซื้อหรือขายขนสัตว์จะต้องยื่นขอใบอนุญาต, แต่ภายใต้กฎใหม่นี้จะอนุญาตเฉพาะในกรณีของ "การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, การศึกษา หรือเพื่อการเรียนการสอนและเพื่อวัตถุประสงค์ทางศาสนาหรือประเพณี" เท่านั้น

คำศัพท์ข่าว
- apart from = นอกเหนือจาก
- certain = แน่นอน, ความชัดเจน
- criteria = เกณฑ์, บรรทัดฐาน, เงื่อนไข
- education = การศึกษา
- immoral (adj) = ศีลธรรม, ใจทราม
- instruction = การเรียนการสอน
- purpose = วัตถุประสงค์
- regulation =ระเบียบข้อบังคับ
- religious = ทางศาสนา
- scientific research = การวิจัยทางวิทยาศาสตร์
- tradition = ประเพณีสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
89-year-old pizza delivery driver gets $12,000 tip surprise from 'TikTok Family'
คนขับรถส่งพิซซ่าวัย 89 ปี ได้รับทิปพิเศษมูลค่า 12,000 ดอลลาร์จาก 'TikTok Family'

The tables quickly turned for an 89-year-old pizza delivery driver who received a surprise delivery of his own from "regulars" on his route -- a $12,000 tip.
สถานการณ์พลิกจากร้ายกลายเป็นดีอย่างรวดเร็ว สำหรับคนขับรถส่งพิซซ่าวัย 89 ปี ซึ่งได้รับการส่งมอบแบบเซอร์ไพรส์จาก "ขาประจำ" ในเส้นทางของเขา - ทิป 12,000 ดอลลาร์

Derlin Newey was in disbelief Tuesday morning when the Valdez family knocked on the door of his Utah home.
Derlin Newey ไม่เชื่อในเช้าวันอังคารเมื่อครอบครัว Valdez มาเคาะประตูบ้านในยูทาห์ของเขา

CNN affiliate KSL TV was there to witness the moment.
KSL TV ในเครือของ CNN มาที่นั่นเพื่อเป็นสักขีพยานในช่วงเวลาสำคัญ

"How do I ever say thank you? I don't know what to say," said Newey as he held back tears of joy.
“ ฉันจะพูดขอบคุณยังไงดีฉันไม่รู้จะพูดอะไร” Newey กล่าวขณะที่เขากลั้นน้ำตาแห่งความสุข

Newey delivers pizzas for Papa John's about 30 hours a week.
Newey ส่งพิซซ่าให้ Papa John's ประมาณ 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

He told KSL that he started the job after realizing he couldn't live solely on social security.
เขาบอก KSLว่า เขาเริ่มงานหลังจากที่รู้ว่าเขาไม่สามารถอยู่ได้ด้วยประกันสังคมเพียงอย่างเดียว

คำศัพท์ข่าว
- affiliate = ในเครื่อ, พันธมิตร
- delivery = การส่ง, การส่งสินค้า
- moment = ชั่วขณะ, ช่วงเวลาสำคัญ, โอกาสสำคัญ
- solely (adv) = เพียงลำพัง
tables quickly turned (turn the tables) = สถานการณ์พลิกจากร้ายกลายเป็นดี


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น