โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, April 17, 2019

บุญรอด-สุนัขปริศนาได้รับการช่วยชีวิตแล้วเมนู:รวมศัพท์ข่าว


ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : The Tiimes
Riddle of dog saved 140 miles from land
สุนัขปริศนาได้รับการช่วยชีวิตจากที่ห่างออกไป 140 ไมล์จากแผ่นดิน

A dog that was cast away in the ocean has been brought to safety by Thai oil workers.
สุนัขที่ถูกทิ้งในมหาสมุทรได้ถูกนำตัวไปยังที่ปลอดภัยโดยคนงานบริษัทน้ำมันชาวไทย

The brown mongrel, christened Boonrod — “Survivor” — by his rescuers, was pulled from the Gulf of Thailand by workers on an oil rig.
สุนัขพันธุ์ทางสีน้ำตาลที่ได้รับการขนานนามโดยบรรดาผู้ช่วยชีวิตมันว่าบุญรอดซึ่งแปลว่า "ผู้รอดชีวิต" ถูกดึงตัวขึ้นจากอ่าวไทยโดยคนงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมัน

He was 140 miles from land.
สุนัขอยู่ห่างจากแผ่นดิน 140 ไมล์

The rescue was described by Vitisak Payalaw, of Chevron Thailand Exploration and Production.
การช่วยชีวิตครั้งนี้ ได้รับการอธิบายโดยนายวิฐิศักดิ์ พระยาลอ จากบริษัทเชฟรอนประเทศไทยผู้สำรวจและผลิตปิโตรเลียม

“As wind waves were rather calm that afternoon, we could clearly see its head and water rippling as he was swimming toward our oil platform,” he wrote on Facebook.
“เนื่องจากคลื่นลมค่อนข้างสงบในบ่ายวันนั้น เราจึงสามารถมองเห็นหัวของมันได้ชัดเจนและน้ำกระเพื่อม ขณะที่สุนัขกำลังว่ายน้ำตรงมายังแท่นน้ำมันของเรา”เขาเขียนบนเฟสบุ๊ค

“If the waves had been strong, we wouldn’t have seen him.”
“ถ้าคลื่นแรงมาก เราคงไม่ได้เห็นเขา”

คำศัพท์ข่าว
- be described by = ได้รับการอธิบายโดย(Passive Voice)
- cast (v) = ขว้าง, ทิ้ง(รูปเดียวกันทั้งอดีตและปัจจุบันcast/cast/cast)
- christened (adj) = ได้รับการขนานนาม
- clearly (adb) = โปร่งใส, อย่างชัดเจน
- mongrel (n) = พันทาง(พันธ์ผสมที่ไม่สามารถระบุสายพันธ์ที่แน่ชัดได้)
- oil platform = แท่นขุดเจาะน้ำมัน
- rather (adv) = ค่อนข้าง
- riddle (n) = ปริศนา, ความลึกลับ(เหตุการณ์ลึกลับหรือสถานการณ์ที่คุณไม่สามารถอธิบายได้)
- ripple (v) = กระเพื่อม, เป็นระลอกคลื่น

No comments:

Post a Comment