โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, January 30, 2020

ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน-30-January-2020(COVID-19)ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Since it was first discovered in December 2019, the Wuhan coronavirus has spread across the world.
นับตั้งแต่พบครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2562 ไวรัสโคโรนาหวู่ฮั่นได้แพร่กระจายไปทั่วโลก
Here's where the coronavirus has spread:
นี่คือจุดที่ไวรัสโคโรนาแพร่กระจาย:

Mainland China - As of Thursday, there were 7,711 confirmed cases of the virus in mainland China, including 170 deaths, according to Chinese officials.
จีนแผ่นดินใหญ่ - ณ วันพฤหัสบดี, มีรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสในจีนแผ่นดินใหญ่ 7,711 ราย รวมทั้งผู้เสียชีวิต 170 ราย

Australia - There are at least seven cases of the disease confirmed in Australia. On Wednesday, the Prime Minister Scott Morrison announced the government is working to evacuate Australian citizens from Huebi province.
ออสเตรเลีย - มีผู้ป่วยยืนยันโรคอย่างน้อย 7 รายในออสเตรเลีย เมื่อวันพุธที่ผ่านมานายกรัฐมนตรี สก็อตต์ มอร์ริสัน ประกาศว่ารัฐบาลกำลังดำเนินการเพื่ออพยพพลเมืองออสเตรเลียออกจากจังหวัดฮิวบี

Cambodia - One case of the virus was confirmed in Cambodia on Monday.
กัมพูชา - ผู้ติดเชื้อรายหนึ่งได้รับการยืนยันในกัมพูชาเมื่อวันจันทร์

Canada - A Canadian couple has been confirmed to have the illness after visiting Wuhan.
แคนาดา - คู่สามีภรรยาชาวแคนาดาได้รับการยืนยันว่ามีอาการป่วยหลังจากเดินทางปไปอู่ฮั่น

Finland - Finland confirmed its first case on Wednesday, a 32-year-old woman who flew from Wuhan to Finland on Thursday.
ฟินแลนด์ - ฟินแลนด์ยืนยันกรณีแรกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาหญิงวัย 32 ปีที่บินจากอู่ฮั่นไปฟินแลนด์เมื่อวันพฤหัสบดี

France - The first European country to have confirmed cases of the virus, they now have five cases of the disease, one including a Chinese tourist.
ฝรั่งเศส - ประเทศในยุโรปประเทศแรกที่ยืนยันผู้ติดเชื้อไวรัสขณะนี้มีผู้ป่วยแล้ว 5 รายโดย 1 รายรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวจีน

Germany - The Bavarian state has reported four cases of the disease, all originating from the same workplace.
เยอรมนี - รัฐบาวาเรียรายงานผู้ป่วย 4 ราย, ซึ่งทั้งหมดเกิดจากสถานที่ทำงานเดียวกัน

Hong Kong - The semi-autonomous city, boarding mainland China, has reported 10 cases of the virus and has temporarily closed some of its borders.
ฮ่องกง - เมืองกึ่งอิสระกินนอนของจีนแผ่นดินใหญ่มีรายงานผู้ติดเชื้อ 10 รายและได้ปิดพรมแดนบางส่วนชั่วคราว

Japan - There are 11 cases of the disease in Japan, including three people who were evacuated from Wuhan on Wednesday.
ญี่ปุ่น - มีผู้ป่วย 11 รายในญี่ปุ่นรวมถึงผู้ป่วย 3 รายที่อพยพออกจากอู่ฮั่นเมื่อวันพุธ

Macao - A semi-autonomous city in southern China, Macao confirmed at least seven cases of the Wuhan coronavirus.
มาเก๊า - เมืองกึ่งปกครองตนเองทางตอนใต้ของจีนมาเก๊ายืนยันผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาอู่ฮั่นอย่างน้อย 7 ราย

Malaysia - They have reported seven cases of the illness, all of the patients are Chinese-nationals.
มาเลเซีย - รายงานผู้ป่วย 7 รายผู้ป่วยทั้งหมดเป็นชาวจีน

Nepal - There has been one confirmed case in Nepal, a PhD student who lives in Wuhan but flew to Nepal earlier this month.
เนปาล - มีกรณีที่ได้รับการยืนยันแล้ว 1 รายในเนปาลนักศึกษาปริญญาเอกที่อาศัยอยู่ในอู่ฮั่น แต่บินไปเนปาลเมื่อต้นเดือนนี้

Singapore - The country has confirmed 10 cases of the virus and is advising its citizens to avoid all non-essential travel to mainland China.
สิงคโปร์ - ประเทศนี้ยืนยันผู้ติดเชื้อแล้ว 10 รายและกำลังให้คำแนะนำแก่พลเมืองของตนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปจีนแผ่นดินใหญ่ที่ไม่จำเป็นทั้งหมด

South Korea - Four cases of the disease have been confirmed in South Korea.
เกาหลีใต้ - ผู้ป่วย 4 รายได้รับการยืนยันแล้วในเกาหลีใต้

Sri Lanka - There's one case of the Wuhan coronavirus in Sri Lanka.
ศรีลังกา - มีผู้ติดเชื้อหนึ่งรายจากไวรัสโคโรนาหวู่ฮั่นในศรีลังกา

Taiwan - All residents of Hubei province are banned from entering the self-governing island, after eight cases of the coronavirus have been confirmed in Taiwan.
ไต้หวัน - ผู้อยู่อาศัยทั้งหมดในมณฑลหูเป่ยถูกห้ามไม่ให้เข้าไปในเกาะที่ปกครองตนเองหลังจากมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 8 รายได้รับการยืนยันในไต้หวัน

Thailand - The highest amount of confirmed cases outside of China, Thailand has reported 14 cases of the disease.
ประเทศไทย - จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันสูงสุดนอกประเทศจีน, ประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วย 14 รายจากโรคนี้

United Arab Emirates - The UAE confirmed four cases of the coronavirus, all from a single family.
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยืนยันผู้ติดเชื้อโคโรนา 4 รายทั้งหมดมาจากครอบครัวเดียว

United States - Five cases have been confirmed from across the country.
สหรัฐอเมริกา - ผู้ติดเชื้อห้ารายได้รับการยืนยันจากทั่วประเทศ

Vietnam - Two cases have been confirmed in Vietnam, they come from a father and son duo.
เวียดนาม - ยืนยันผู้ป่วย 2 รายในเวียดนามมาจากคู่พ่อลูก


คำศัพท์ข่าว
- across = ข้าม, ทั่วพื้นที่, เต็มพื้นที่
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- citizen = ประชาชน, พลเมือง
- disease = โรค
- earlier (adv) = ก่อนหน้านี้, ช่วงที่ผ่าน, ตั้งแต่แรก, ช่วงต้นๆ
- non-essential (adj) = ที่ไม่จำเป็น
- non-essential travel (adj) = การเดินทางที่ไม่จำเป็น
- originate (v) = มาจาก, เริ่มต้นขึ้น, แรกเริ่มจาก
- patient (n) = ผู้ป่วย, คนไข้
- - self-governing (adj) = ที่ปกครองตนเอง


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


No comments:

Post a Comment