โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, February 4, 2020

ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน-04-February-2020(COVID-19)ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Thailand confirms six new cases of coronavirus
ไทยยืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนารายใหม่ 6 ราย
Thai health officials have confirmed six additional cases of the Wuhan coronavirus -- bringing the countrywide total to 25.
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไทยยืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาหวู่ฮั่นเพิ่มอีก 6 ราย -- ทำให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อทั่วประเทศเป็น 25 ราย

Speaking at a press conference on Tuesday, the Director General for the Disease Control Department Dr. Suwannachai Wattanayingcharoen said that four of the new cases are Thai nationals, and two are Chinese nationals.
ในงานแถลงข่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาอธิบดีกรมควบคุมโรคนพ. สุวรรณชัย วัฒนยิ่งเจริญกล่าวว่าผู้ป่วยรายใหม่ 4 รายเป็นคนไทย และ 2 รายเป็นชาวจีน

Two of the Thai nationals are a married couple who recently traveled to Japan and the other two Thais are “hired car drivers” who have transported Chinese passengers.
คนไทย 2 คนเป็นคู่สามีภรรยาที่เพิ่งเดินทางไปญี่ปุ่น และคนไทยอีก 2 คนเป็น "คนขับรถรับจ้าง" ซึ่งรับส่งผู้โดยสารชาวจีน

Five out of the six cases are in stable condition, with the sixth case -- a 70-year-old Thai taxi driver who transported Chinese tourists -- in critical condition, according to Dr. Wattanayingcharoen.
ห้าในหกรายอยู่ในอาการทรงตัว, โดยผู้ติดเชื้อรายที่หกเป็นคนขับรถแท็กซี่ชาวไทยอายุ 70ปี ที่รับส่งนักท่องเที่ยวชาวจีน - อยู่ในอาการวิกฤต, จากข้อมุลของ ดร. วัฒนยิ่งเจริญ

What we're covering here
สิ่งที่เรากำลังพูดถึงที่นี่

The virus: The coronavirus outbreak has killed at least 490 people and infected more than 24,000 globally as it continues to spread beyond China.
ไวรัส: การระบาดของไวรัสโคโรนาคร่าชีวิตผู้คนไปแล้วอย่างน้อย 490 คน และติดเชื้อมากกว่า 24,000 คนทั่วโลก ขณะที่ยังคงแพร่กระจายไปนอกประเทศจีน

Global spread: The virus has been confirmed in more than 25 countries and territories.
การแพร่กระจายทั่วโลก: ไวรัสได้รับการยืนยันแล้วในกว่า 25 ประเทศและเขตปกครองพิเศษ

Two deaths have been reported outside mainland China.
มีรายงานผู้เสียชีวิต 2 รายนอกจีนแผ่นดินใหญ่

Cruise ship quarantine: Around 3,700 people are being held on a ship in Japan after a passenger who had departed the vessel tested positive for the virus.
การกักกันเรือสำราญ: มีผู้คนราว 3,700 คนถูกกักตัวไว้บนเรือในญี่ปุ่น หลังจากผู้โดยสารที่ออกจากเรือได้รับการตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัส

Race to contain: International researchers are racing to develop a vaccine and halt the virus' spread, with some promising signs.
การแข่งขันที่จะมี: นักวิจัยนานาชาติกำลังเร่งพัฒนาวัคซีน และหยุดการแพร่กระจายของไวรัส ด้วยสัญญาณที่น่ายินดี

Travel advisories: Some countries, including the UK, are advising their citizens to leave China altogether.
คำแนะนำในการเดินทาง: บางประเทศรวมทั้งสหราชอาณาจักรกำลังแนะนำให้พลเมืองของตนออกจากจีนทั้งหมด

คำศัพท์ข่าว
- altogether = โดยสิ้นเชิง,ทั้งหมด
- a press conference = การแถลงข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- additional = ซึ่งเพิ่มขึ้น, ซึ่งรวม, มากกว่าที่กล่าวถึงครั้งแรก
- beyond = นอกเหนือ, เกินเลย, พ้นเขต
- condition = เงื่อนไข, สภาพการ, อาการสุขภาพ (ในข่าวหมายถึงอาการสุขภาพ)
- infect (v.) ติดเชื้อ, ปนเปื้อน
- in critical condition = อยู่ในขั้นวิกฤติ, ป่วยอาการหนัก
- in stable condition = อยู่ในอาการทรงตัว
- promising (adj) = มีหวัง, ที่น่ายินดี
- territory = ดินแดน, อาณาบริเวณ, เขตปกครองพิเศษ
- test (v) = ทดสอบ,ตรวจหาเชื้อ
- tested positive = ทดสอบได้ผลเป็นบวก = มีเชื้อโรค/ ติดเชื้อ


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


No comments:

Post a Comment