โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

temporary-file

บทความชั่วคราว (กำลังเช็ค-แปล)

ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : Nationthailand
The lese majeste law threatens the future of Thailand and should be scrapped, the Progressive Movement said on Thursday.
กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพคุกคามอนาคตของประเทศไทย และควรจะถูกยกเลิกไป, คณะก้าวหน้ากล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี
Piyabutr Saengkanokkul, secretary-general of the movement, said Article 112 of the Criminal Code covering lese majeste was problematic in all aspects, including the severity of punishment, and its interpretation and enforcement by authorities.
ปิยบุตร แสงกนกกุล, เลขาธิการคณะก้าวหน้า, กล่าวว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 เกี่ยวกับการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมีปัญหาในทุกด้านทั้งความรุนแรงของบทลงโทษการตีความและการบังคับใช้โดยเจ้าหน้าที่

Writing on Facebook, he added that authorities were intensifying their enforcement of Article 112.
จากการเขียนบน Facebook, เขาเสริมว่าเจ้าหน้าที่กำลังเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้มาตรา 112

He urged members of Parliament, as representatives of the people, to use this opportunity to cancel the criminal offence of defamation, whether it covered royalty, foreign leaders, ambassadors, shrines, or ordinary people. เขาเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภา, ในฐานะตัวแทนของประชาชน, ใช้โอกาสนี้ในการยกเลิกความผิดอาญาฐานหมิ่นประมาทไม่ว่าจะครอบคลุมถึงราชวงศ์, ผู้นำต่างประเทศ, ทูต, ศาลเจ้า หรือคนธรรมดา
Defamation should be made a civil offence rather than a criminal offence, said Piyabutr.

การหมิ่นประมาทควรเป็นความผิดทางแพ่งมากกว่าความผิดทางอาญา, ปิยบุตรกล่าว

Downgrading the offence of defamation would be in line with international standards, which dictate that no one should be jailed for exercising their freedom of expression, he said.
การลดระดับความผิดฐานหมิ่นประมาทจะเป็นไปตามมาตรฐานสากล, ซึ่งกำหนดว่าไม่ควรมีใครถูกจำคุกเนื่องจากใช้เสรีภาพในการแสดงออก, เขากล่าว

“We cannot leave the ‘future of our nation’ to be charged with violating Article 112,” said Piyabutr, in a reference to ongoing youth-led protests for national reform.
“เราไม่สามารถทิ้งอนาคตของชาติเราไปด้วยข้อหาละเมิดมาตรา 112 ได้” ปิยบุตรกล่าวอ้างถึงการประท้วงอย่างต่อเนื่อง ที่นำโดยเยาวชนเพื่อการปฏิรูปประเทศ
- ambassador = ทูต, เอกอัครราชทูต
- Article 112 = กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ, กฏหมายมาตรา 112 (ม.112)
- aspect = ด้าน, มุมม, หัวข้อ, สถานการณ์
- defamation = การหมิ่นประมาท, ทำลายชื่อเสียง, การใส่ร้าย
- dictate = สั่งการ, ควบคุม, บงการ, กำหนด
- downgrading = ลดระดับ
- enforcement = การใช้บังคับ, การบังคับใช้กฎหมาย
- charge (v) = ตั้งข้อกล่วหา
- Criminal Code = ประมวลกฎหมายอาญา
- intensify (adj) = เข้มข้นขึ้น, รุนแรงขึ้น
- interpretation = การตีความ, การแปล
- lese majeste = การหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
- line (n) = แนวทาง
- offence = การกระทำผิดกฎหมาย
- opportunity = โอกาส
- ordinary people = สามัญชน, บุคคลธรรมดา
- problematic (adj) = ก่อปัญหา, สร้างปัญหา
- representative) = ตัวแทน, ผู้มอบอำนาจ, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
- scrap (v) = เลิก, ทิ้ง, ยกเลิก
- severity = อาการสาหัส, ความรุนแรง
- shrine = ศาลเจ้า, สถานที่บูชา
- violating = การละเมิด
- urge = กระตุ้นเตือน, กำชับ, เร่งเร้า, ชักนำ, เรียกร้อง, ผลักดันสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Powerful earthquake in Indonesia's Sulawesi kills at least 34, injures hundreds
แผ่นดินไหวรุนแรงในสุลาเวสีของอินโดนีเซีย คร่าชีวิตผู้คนอย่างน้อย 34ราย บาดเจ็บหลายร้อยคน

Jakarta, Indonesia (CNN)At least 34 people were killed and hundreds more injured after a 6.2-magnitute earthquake hit Indonesia's Sulawesi island early Friday, the country's disaster mitigation agency said.
จาการ์ตาอินโดนีเซีย (CNN) มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 34 คนและบาดเจ็บอีกหลายร้อยคนหลังจากเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.2 ริกเตอร์ที่เกาะสุลาเวสีของอินโดนีเซียเมื่อต้นวันศุกร์ที่ผ่านมาหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยของประเทศกล่าว

The epicenter of the quake, which struck at 1:28 a.m. Jakarta time, was six kilometers (3.7 miles) northeast of Majene city at a depth of 10 kilometers (6.2 miles), according to Indonesia's Meteorology, Climatology and Geophysics Agency.
ศูนย์กลางของแผ่นดินไหวซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเวลา 01:28 น. ตามเวลาจาการ์ตา, อยู่ห่างจากเมืองมาเจเนไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 6 กิโลเมตร (3.7 ไมล์) ที่ความลึก 10 กิโลเมตร (6.2 ไมล์), อ้างอิงข้อมูลตามอุตุนิยมวิทยาของอินโดนีเซีย, หน่วยงานภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์

In Majene, at least eight people died, 637 were injured and 15,000 residents have been displaced, according to the country's National Board for Disaster Management (BNPB).
ในเมือง Majene มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 8ราย บาดเจ็บ 637ราย และมีผู้อยู่อาศัย 15,000คนต้องพลัดถิ่น, ตามข้อมูลของคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ (BNPB)

In the neighboring Mamuju area, an additional 26 deaths were reported, BNPB said.
ในพื้นที่ใกล้เคียงเมืองมามูจู มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 26 ราย BNPB กล่าว

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- agency = หน่วยงาน, ตัวแทน
- displace = พลัดถิ่น, ทำให้เคลื่อนออกจากพื้นที่
- earthquake = แผ่นดินไหว
- epicenter = ศูนย์กลาง
- mitigation = การบรรเทา, การผ่อนคลาย
- neighboring (adj) = อยู่ใกล้กัน, อยู่ถัดไป, อยู่ข้างเคียงกัน
- quake = แผ่นดินไหว


สำนักข่าว : Khaosodenglish
17-Year-Old Student Latest Person Charged With Insulting HM King
นักเรียนอายุ 17 ปีคนล่าสุดที่ถูกกล่าวหาว่าดูหมิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

BANGKOK — A civil rights lawyer group said Thursday the number of dissidents facing the draconian charges of defaming His Majesty the King rose to 42, including, most recently, a 17-year-old student.
กรุงเทพฯ - กลุ่มทนายความด้านสิทธิพลเมืองกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าจำนวนผู้ขัดแย้งในทางการเมือง ที่ถูกกล่าวหาว่าหมิ่นประมาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพิ่มขึ้นเป็น 42 คน, ซึ่งรวมถึงนักเรียนอายุ 17 ปีล่าสุดด้วย

The student identified himself simply as Thanakorn, who’s currently enrolled at a pre-college program with Ramkhamhaeng University.
นักศึกษาระบุว่าตัวเองชื่อธนากร ซึ่งปัจจุบันลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษากับมหาวิทยาลัยรามคำแหง

He’s believed to be the second underage individual to be charged under the offense, also known as lese majeste, since the crackdown began in November.
เชื่อกันว่าเขาเป็นบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะคนที่สองที่ถูกตั้งข้อหาในความผิดดังกล่าว, หรือที่เรียกว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนับตั้งแต่การปราบปรามเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน

Speaking in an interview, Thanakorn said he will meet with the police to hear the charge on Monday at Buppharam Police station in Bangkok.
ในการให้สัมภาษณ์, ธนากรกล่าวว่าเขาจะเข้าพบตำรวจเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในวันจันทร์นี้ที่สน. บุปผารามกรุงเทพมหานคร

“It’s stressful for me, but I must fight on,” Thanakorn said. “If we dare to come out, then we must deal with whatever they will throw at us.”
“มันเครียดสำหรับผม แต่ฉผมต้องต่อสู้ต่อไป” ธนากรกล่าว “ถ้าเรากล้าที่จะออกมา เราก็ต้องจัดการกับสิ่งที่พวกเขาจะขว้างปาใส่เรา”

The police notice that informed him of the charge did not mention why he was slapped with lese majeste, though Thanakorn suspected it might have been what he said at a protest calling for monarchy reforms on Dec. 6.
คำบอกกล่าวของตำรวจที่แจ้งข้อหาเขาไม่ได้ระบุถึงสาเหตุที่เขาถูกตบหน้าด้วยการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ, แม้ว่าธนากรจะสงสัยว่าอาจเป็นสิ่งที่เขาพูดในการประท้วงเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ในวันที่ 6 ธันวาคม

Thanakorn is the second minor charged with lese majeste, along with up to 42 people so far, Khumklao Songsomboon, an attorney at the Thai Lawyers for Human Rights, said Thursday.
ธนากรเป็นผู้เยาว์รายที่ 2 ในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพพร้อมด้วยอีก 42 คนจนถึงขณะนี้ คุ้มเกล้า ทรงสมบูรณ์ ทนายความขององค์กรเพื่อสิทธิมนุษยชนกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี

“It’s not clear what he has said,” Khumklao, who represents Thanokorn, said by phone.
“ ยังไม่ชัดเจนว่าเขาพูดอะไร” คุ้มเกล้าซึ่งเป็นตัวแทนของธนากรกล่าวทางโทรศัพท์

“He is still trying to locate a video of himself speaking [at the protest site].”
“ เขายังคงพยายามค้นหาวิดีโอของตัวเองที่กำลังพูดอยู่ [ที่สถานที่ประท้วง]”

In the phone interview, Thanakorn said his working-class family, particularly his father – a motorcycle taxi rider – was “really worried about me.”
ในการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ธนากรกล่าวว่าครอบครัวชนชั้นแรงงานโดยเฉพาะพ่อของเขาซึ่งเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง "เป็นห่วงผมมาก"

Thanakorn said he used to work as a cashier to help fund his own tuition, but he has since stopped because he had to spend more time with the student-led protests that first began in February 2020.
ธนากรกล่าวว่า เขาเคยทำงานเป็นแคชเชียร์เพื่อช่วยหาทุนค่าเล่าเรียนของตัวเอง, แต่หลังจากนั้นเขาก็หยุดทำงานเพราะต้องใช้เวลามากขึ้นกับการประท้วงที่นำโดยนักศึกษาซึ่งเริ่มขึ้นครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2020

“I don’t know whether I broke the law or not,” he said. “But the situation is that the lese majeste law has been used as an instrument to suppress those that came out to protest … The lese majeste law has become a tool to suppress differing opinions.”
“ผมไม่รู้ว่าผมทำผิดกฎหมายหรือไม่” เขากล่าว “ แต่สถานการณ์คือกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพถูกใช้เป็นเครื่องมือในการปราบปรามผู้ที่ออกมาประท้วง…กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพได้กลายเป็นเครื่องมือในการปราบปรามความคิดเห็นที่แตกต่างกัน”

Lese majeste bans libelous remarks or threats made against the King, Queen, Regent and the Heir Apparent, though in practice the law is routinely used to punish any frank discussion about the monarchy.
การหมิ่นพระบรมเดชานุภาพห้ามการพูดหมิ่นประมาท หรือการข่มขู่ต่อพระมหากษัตริย์, พระราชินี, ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และรัชทายาท, แม้ว่าในทางปฏิบัติกฎหมายจะใช้เป็นประจำเพื่อลงโทษการอภิปรายอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์

Violators face up to 15 years in prison, per count.
ผู้ฝ่าฝืนต้องโทษจำคุกสูงสุด 15 ปีต่อหนึ่งกระทง

คำศัพท์ข่าว
- attorney = ทนาย
- count = คดี, กระทงคดีความ
- crackdown = ปราบปราม
- discussion = หารือ, ปรึกษา, พูดคุยแลกเปลี่ยน
- dissident = ผู้ไม่เห็นด้วย, ผู้เห็นต่าง, ผู้คัดค้าน, ผู้ขัดแย้ง (ในทางการเมือง)
- enroll (v) = ลงทะเบียน, รับสมัคร
- frank = ตรงไปตรงมา, ไม่อ้อมค้อม
- inform (v) =แจ้ง, บอก, รายงาน
- lese majeste = การหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
- lese majeste law = กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ (ม112)
- libelous (adj) = ซึ่งสบประมาท, ซึ่งหมิ่นประมาท, ซึ่งกล่าวร้าย
- mention (n, v.) กล่าวถึง, การเอ่ยถึง, การพูดถึง
- monarchy (n) = เกี่ยวกับกษัตย์, เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์, การปกครองระบอบราชาธิปไตย
- regent = ผู้สำเร็จราชการ, อุปราช
- remarks = คำพูด
- routinely = จำเจ, บ่อยๆ, ซ้ำซาก
- slapped (slap) = ตบ, ตอบโต้อย่างรุนแรง, ตอบโต้ด้วยกฏหมายรุนแรง
- spend = ใช้จ่าย, ใช้เวลา
- stressful = เครียด, ตึงเครียด
- suppress = กดดัน, บีบคั้น, ทำให้ลำบากสำนักข่าว : Dailytelegraph
Beheaded tiger and big cat body parts found in raid at private Thailand zoo
เสือถูกตัดหัวและชิ้นส่วนร่างกายแมวตัวใหญ่ถูกพบในสวนสัตว์เอกชนประเทศไทย

Authorities have seized a beheaded tiger, along with other dismembered animal corpses, during a raid at a private Thai zoo WARNING: GRAPHIC.
เจ้าหน้าที่ได้ยึดเสือที่ถูกตัดหัว, พร้อมกับซากสัตว์อื่น ๆ ที่ถูกแยกชิ้นส่วนระหว่างการจู่โจมเข้าจับกุมที่สวนสัตว์ส่วนตัวของไทยคำเตือน: ภาพหวาดเสียว

Thai authorities have seized a beheaded tiger and other dismembered animal corpses during a raid at a private Thai zoo.
ทางการไทยยึดเสือที่ถูกตัดหัวและซากสัตว์อื่น ๆ ที่ถูกแยกชิ้นส่วนระหว่างการจู่โจมเข้าตรวจค้นที่สวนสัตว์เอกชนของไทย

While raiding the Mukda Tiger Park Farm in Mukdahan in Isaan province, the Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation (DNP) seized multiple big cats being kept at the park.
ขณะบุกตรวจค้นสวนเสือมุกดาในจังหวัดมุกดาหารภาคอีสาน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช (DNP) ได้ยึดแมวใหญ่หลายตัวที่เลี้ยงไว้ในสวนเสือ

Local Thai reports claimed some of the animals were dead, and photos of a severed tiger’s head were shared by Thai news sites.
รายงานในท้องถิ่นของไทยอ้างว่าสัตว์บางตัวตายไปแล้ว, และมีการแชร์ภาพหัวเสือที่ถูกตัดขาดโดยเว็บไซต์ข่าวของไทย

Five tiger cubs, believed to have been illegally smuggled, were also seized in the operation.
นอกจากนี้ยังยึดลูกเสือ 5 ตัวซึ่งเชื่อกันว่าลักลอบนำเข้าอย่างผิดกฎหมาย

Officials conducted DNA tests on three of the five cubs seized, and found they were not related to any of the tigers in the Mukda Tiger Park Farm.
เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจดีเอ็นเอของลูกเสือสามในห้าตัวที่ยึดได้และพบว่าพวกมันไม่เกี่ยวข้องกับเสือตัวใดในส่วนเสือมูกดาไทเกอร์ปาร์ค

The results suggest the tigers had been smuggled into the park, according to DNP director general Prakit Wongsriwattanakul.
ผลการสืบสวนชี้ให้เห็นว่า เสือถูกลักลอบนำเข้ามาในสวนเสือ, ตามคำกล่าวของพล. อ. ประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล ผู้อำนวยการ DNP

Further DNA tests on another 20 tigers from the zoo, including two cubs, will be released by the end of the year.
การตรวจดีเอ็นเอเพิ่มเติมของเสืออีก 20 ตัวจากสวนสัตว์รวมถึงลูก 2 ตัวจะออกภายในสิ้นปีนี้

If found guilty of smuggling tigers the owner of the zoo faces up to five years in prison, the Bangkok Post reports.
หากพบว่ามีความผิดในการลักลอบจับเสือ เจ้าของสวนสัตว์จะต้องโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี Bangkok Post รายงาน

The same private zoo was investigated by officials just two years ago, when the DNP seized a number of protected species from the park including red pandas, elongated tortoises and grey-shanked douc monkeys.
สวนสัตว์ส่วนตัวแห่งเดียวกันนี้ เคยถูกสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่เมื่อสองปีก่อนเมื่อ, DNP ยึดสัตว์ป่าคุ้มครองจำนวนหนึ่งจากสวนสาธารณะรวมทั้งแพนด้าแดง, เต่าเหลือง, และค่างสี่สี

The most recent raid was a follow up from the 2018 investigation.
การจู่โจมตรวจค้นครั้งล่าสุดเป็นการติดตามจากการสอบสวนในปีค.ศ. 2018

The zoo’s licence has been suspended for a 90 day period and the animals have since been transported to a conservation facility.
ใบอนุญาตของสวนสัตว์ถูกระงับเป็นระยะเวลา 90 วันและหลังจากนั้นสัตว์เหล่านี้ก็ถูกเคลื่อนย้ายไปยังสถานอนุรักษ์

คำศัพท์ข่าว
- along with = พร้อมทั้ง, พร้อมด้วย, รวมไปถึง, ตลอดจน
- beheaded (adj) = ถูกตัดหัว
- big cat = แมวใหญ่ (เป็นอีกชื่อหนึ่งที่เรียกสัตว์ตระกูลเสือ)
- claim (v) = อ้างว่า, กล่าวอ้าง
- conservation facility = สถานที่อนุรักษ์
- corpse = ศพ, ร่างที่เสียชีวิต
- dismember (v) = ตัดออกเป็นส่วน ๆ , ตัดมือตัดขาออก, ตัดแยกร่างเป็นชิ้น ๆ
- dismembered (adj) = ตัดออกเป็นส่วน ๆ , ตัดมือตัดขาออก, ตัดแยกร่างเป็นชิ้น ๆ
- DNP(Department of National Parks) = กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
- GRAPHIC = ภาพหวาดเสียว
- guilty = มีความผิด
- investigate = สอบสวน
- Mukda Tiger Park = สวนเสือมุกดา (สวนเสือที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้น)
- other = อื่นๆ, อันอืน, สิ่งอื่น, คนอื่น (ในข่าวหมายถึงสัตว์อื่น ๆ)
- raid = การจู่โจมเข้าจับกุม, บุกเข้าตรวจค้น
- seiz (v) = ยึด, ยึดของกลาง, ยึดจับกุม, ยึดพื้นที่
- severe (v) = ตัด, ตัดออก, หั่นขาด
- severed (adj) = ถูกตัด
- smuggle = ลักลอบ, ขนของผิดกฏหมาย
- suspend(v) = หยุด, ระงับ, ยกเลิกชั่วคราว
- transport = ขนส่งสำนักข่าว : Dailymail
Enemies of King of Thailand's mistress send 1,400 sexually-explicit nude pictures of her to anti-monarchy activists after she returned from prison to rejoin billionaire royal's harem
ศัตรูของภรรยาน้อยกษัตริย์แห่งประเทศไทย ส่งภาพเปลือยทางเพศที่โจ่งแจ้ง 1,400 ภาพของเธอไปให้นักเคลื่อนไหวต่อต้านสถาบันกษัตริย์ หลังจากที่เธอออกจากคุกไปเข้าร่วมฮาเร็มของกษัตริย์มหาเศรษฐีอีกครั้ง

More than 1,000 photographs of Sineenat Wongvajirapakdi were distributed
ภาพถ่ายของสินีนาฏ วงศ์วชิรภักดิ์ มากกว่า 1,000 ภาพ ถูกแจกจ่ายออกไป

It is thought to be connected to her long with King's wife and Queen
มีความคิดกันว่าเกี่ยวข้องกับการชิงดีชิงเด่นที่ยาวนานของเธอกับภรรยาของกษัตริย์และเป็นพระราชินี

Photos were sent to British journalist who writes critically about Thai monarchy
ภาพถ่ายจำนวนมากถูกส่งไปยังนักข่าวชาวอังกฤษที่เขียนวิจารณ์เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ไทย

Enemies of the King of Thailand's mistress have sent sexually-explicit nude pictures of her to anti-monarchy activists.
ศัตรูของกษัตริย์แห่งประเทศไทยได้ส่งภาพเปลือยโจ่งครึ่มของเธอไปให้นักเคลื่อนไหวต่อต้านสถาบันกษัตริย์

More than 1,000 photographs taken between 2012 and 2014 of Maha Vajiralongkorn's mistress, Sineenat Wongvajirapakdi - many of them nude - have been distributed.
มีการเผยแพร่ภาพถ่ายมากกว่า 1,000 ภาพที่ถ่ายระหว่างปีค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) ถึง ปีค.ศ. 2014 (พ.ศ.2557) ของสินีนาถ วงศ์วชิรภักดิ์ ซึ่งหลายภาพเป็นภาพเปลือย

It comes after she returned from prison after being jailed last year to rejoin the billionaire royal's harem.
เหตุเกิดหลังจากที่เธอกลับออกมาจากคุกหลังจากถูกจำคุกเมื่อปีที่แล้ว เพื่อเข้าร่วมฮาเร็มของราชามหาเศรษฐีอีกครั้ง

She was given back her royal and military titles after she was previously accused of seeking to undermine the monarch's official wife, the country's queen.
เธอได้รับฐานันดรศักดิ์และตำแหน่งทางทหารกลับคืนกลับมาหลังจากที่ก่อนหน้านี้ถูกกล่าวหาว่าพยายามบ่อนทำลายภรรยาอย่างเป็นทางการของพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นราชินีของประเทศ

The photographs - which are thought to have been taken by Ms Sineenat herself - were sent to Andrew MacGregor Marshall, a British journalist, who has written critical articles about the Thai monarchy, reports The Times.
ภาพถ่ายเหล่านั้น - ซึ่งคิดว่าสินีนาฏถ่ายเองได้ถูกส่งไปยังแอน ดรูว์ แม็คเกรเกอร์มาร์แชล นักข่าวชาวอังกฤษซึ่งเขียนบทความวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ของไทย, The Timesรายงาน

Thai academic Pavin Chachavalpongpun also received the pictures.
ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ นักวิชาการไทยได้รับมอบรูปภาพด้วย

He is currently living in Japan and facing criminal prosecution in Thailand after criticising the monarchy there.
ปัจจุบันเขาอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นและถูกดำเนินคดีทางอาญาในประเทศไทยหลังจากวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ที่นั่น

Mr Marshall wrote on his Facebook page: 'Most of the images are photographs she took of herself, and dozens of them are very explicit.
มิสเตอร์มาร์แชลเขียนไว้ในหน้า Facebook ของเขาว่า 'ภาพส่วนใหญ่เป็นรูปถ่ายที่เธอถ่ายเอง, และหลายสิบภาพมีความชัดเจนมาก

'It seems probable that she had taken these explicit photographs of herself to send to Vajiralongkorn... and that the images of Koi (Ms Sineenat's nickname) were leaked in an effort to sabotage her return as Vajiralongkorn's consort.'
'ดูเหมือนเป็นไปได้ที่เธอจะถ่ายภาพตัวเองที่โจ่งแจ้งเหล่านี้เพื่อส่งให้วชิราลงกรณ์ ... และรูปของก้อย (ชื่อเล่นของน. ส. สินีนาฏ) ที่รั่วไหลออกมาเพื่อทำลายการกลับมาของเธอในฐานะพระสนมเอกของวชิราลงกรณ์'

Ms Sineenat, also known as Koi Wongvajirapakdi, was gifted the title of royal consort to mark the king's 67th birthday last July.
นางสาวสินีนาฏ หรือที่รู้จักกันในชื่อก้อย วงศ์วชิรภักดิ์, ได้รับพระราชทานฐานันดรศักดิ์เป็นพระสนมเอกเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

It was the first time in nearly a century that a Thai monarch had taken a consort, after the king married his fourth wife Queen Suthida earlier in 2019.
นับเป็นครั้งแรกในรอบเกือบศตวรรษที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงรับพระสนมเอก, หลังจากที่พระราชาได้อภิเษกสมรสกับพระราชินีสุทธิดาพระมเหสีองค์ที่ 4 เมื่อต้นปีค.ศ2019 (พ.ศ 2562)

Both Queen Suthida, 42, and Sineenat, 35, have served as senior officers in palace security units.
ทั้งราชินีสุทธิดาวัย 42 ปี และสินีนาฏ วัย 35, ปี เคยดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงในหน่วยรักษาความปลอดภัยของพระราชวัง

Suthida was previously a flight attendant with Thai Airways, while Sineenat was an army nurse.
สุทธิดาเคยเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของการบินไทย, ส่วนสินีนาฏเป็นพยาบาลของกองทัพบก

The 68-year-old king has seven children by three previous marriages, all of which ended in divorce.
กษัตริย์วัย 68 ปีมีลูก 7 คนโดยการแต่งงานก่อนหน้านี้ 3 ครั้ง , ซึ่งทั้งหมดนี้จบลงด้วยการหย่าร้าง

Last October, less than three months after making Sineenat his royal consort, the king issued a command rescinding the appointment.
เมื่อเดือนตุลาคม, ไม่ถึงสามเดือนหลังจากที่แต่งตั้งสินีนาฏ พระสนมเอกของพระองค์, กษัตริย์ได้ออกคำสั่งยกเลิกการแต่งตั้ง

In a statement, he accused her of misbehaving by actively seeking to block Suthida's appointment as queen in order to take the position herself, and saying that when she failed to block Suthida, her 'ambitions and aspirations' led her to continue to seek ways to promote herself.
ในแถลงการณ์, เขากล่าวหาว่าเธอประพฤติชั่ว โดยพยายามขัดขวางการแต่งตั้งสุธิดาในฐานะราชินีเพื่อเข้ารับตำแหน่งเอง และบอกว่าเมื่อเธอล้มเหลวในการขัดขวางสุทธิดา 'ความทะเยอทะยานและความปราถนา' ของเธอทำให้เธอแสวงหาหนทางมาโดยตลอดเพื่อที่จะส่งเสริมตัวเอง

Then in August the Royal Gazette reported reported that Sineenat was not tainted by any wrongdoing, and the record should not show that she ever lost her privileges.
จากนั้นในเดือนสิงหาคม ราชกิจจานุเบกษาประกาศว่าสินีนาฏ มิได้เป็นผู้มีมลทินมัวหมองจากการกระทำผิดใด ๆ และบันทึกไม่ควรแสดงว่าเธอเคยสูญเสียสิทธิพิเศษของเธอ

Sineenat's fall had been particularly stunning because only two months earlier, a palace website released scores of photos of her and the king, some in formal settings and others in markedly casual poses, such as taking part in flying, shooting and skydiving.
ความล้มเหลวของสินีนาฏน่าทึ่งเป็นพิเศษเพราะเพียง 2 เดือนก่อนหน้านี้, เว็บไซต์ของพระราชวังได้เผยแพร่ภาพถ่ายของเธอและพระราชาจำนวนมาก, บางภาพอยู่ในฉากที่เป็นทางการ และภาพอื่น ๆ ในท่าทางสบาย ๆ ที่เห็นได้อย่างชัดเจน เช่นการมีส่วนร่วมในการบิน,การถ่ายภาพ และการกระโดดร่ม

คำศัพท์ข่าว
- ambition = ความทะเยอทะยาน, ความปรารถนาอันแรงกล้า
- appointment = การนัดหมาย, การแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ (ในข่าวหมายถึงแต่งตั้ง)
- as queen = ในฐานะราชินี/ พระมเหสี
- aspiration = ความปรารถนา,ความอยากได้ในสิ่งที่เป็นไปได้ยาก
- casual = สบาย ๆ, ธรรมดา, ไม่เป็นทางการ
- command rescinding = คำสั่งการแต่งตั้ง
- consort = พระสนมเอก
- distribute = แจกจ่าย, เผยแพร่
- divorce = หย่า, การหย่า
- earlier = ...ก่อนหน้านี้
- explicit = อย่างชัดเจน, อย่างแน่ชัด, โจ่งแจ้ง
- in order to = เพื่อที่จะ
- issue (n / v) = ประเด็น/ การออกคำสั่ง, ดำเนินการ
- less than = ไม่ถึง, จำนวนไม่ถึง, น้อยกว่า
- markedly = ชัดเจน, ที่เห็นได้ชัดเจน
- misbehave = ประพฤติผิด, ประพฤติตัวไม่เหมาะสม, การประพฤติตนไม่สมควร
- mistress = ภรรยาน้อย, เมียน้อย
- position = ตำแหน่ง, ยศ, บรรดาศักดิ์
- previously (adv) = ก่อนหน้านี้
- privilege = เอกสิทธิ์, สิทธิพิเศษ (ความได้เปรียบที่ให้เฉพาะบางคนเท่านั้น)
- rescind = ยกเลิก, เพิกถอน (อย่างเป็นทางการ)
- rivalry = การแข่งขันกัน,การเป็นคู่ต่อสู้กัน
- Royal Gazette = ราชกิจจานุเบกษา
- sabotage = การโจมตี, บ่อนทำลาย
- scores of + นามพหูพจน์ = จำนวนมาก
- seek = พยายาม, แสวงหา, พยายามค้นหา
- Sineenat Wongvajirapakdi = สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์
- stunning (adj) = น่าทึ่ง, สวยตระการตา น่าตะลึง, ที่ตระการตา ทำให้ตกใจ, ทำให้ตกใจ ทำให้วิตกกังวล
- tainted = เสื่อมเสีย, มีมลทิน, มัวหมอง, แปดเปื้อน
- take part in = เข้าร่วม, มีส่วนร่วม
- then = จากนั้น, หลักจากนั้น
- title = ยศ, บรรดาศักดิ์
- wrongdoing = การกระทำผิด, บาปกรรม

ข้อมูลบางส่วนจาก : Wikipediaสำนักข่าว : The Times
Nude photos lay bare rivalry in Thailand’s royal household
ภาพนู้ดตีแผ่ถึงการชิงดีชิงเด่นในราชวงศ์ของประเทศไทย

Explicit images of the Thai king’s mistress leak as relations with the queen deteriorate
ภาพที่โจ่งแจ้งของภรรยาน้อยของกษัตริย์ไทย รั่วไหล ขณะที่ความสัมพันธ์กับราชินีย่ำแย่ลง

The King of Thailand’s mistress has become the object of an international campaign to humiliate her with sexually explicit photographs, apparently in connection to her intense rivalry with his wife and queen.
ภรรยาน้อยของกษัตริย์แห่งประเทศไทยได้กลายเป็นเป้าหมายของนานาชาติทำให้เธออับอายด้วยภาพถ่ายที่มีความโจ่งแจ้งทางเพศซึ่งเห็นได้ชัดว่าเกี่ยวข้องกับการชิงดีชิงเด่นที่รุนแรงของเธอกับภรรยาและเป็นราชินีของเขา

More than 1,000 photographs of Maha Vajiralongkorn’s official “consort”, Sineenat Wongvajirapakdi, many of them nude, have been sent to anti-monarchy activists outside the country.
ภาพถ่ายของ สินีนาฏ วงวชิรภักดิ์ "พระสนมเอก" อย่างเป็นทางการของมหาวชิราลงกรณ์กว่า 1,000 ภาพ หลายภาพเป็นภาพเปลือย ถูกส่งไปให้นักเคลื่อนไหวต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์นอกประเทศ

คำศัพท์ข่าว
- deteriorate = ทรุดโทรม, เสื่อมโทรม, เสื่อมถอย
- lay bare = เปลือย, เปิดเผย, ตีแผ่
- nude = โป๊, เปลือย
- rivalry = การเอาชนะ, การชิงดีชิงเด่น
- humiliate = ฉีกหน้า, ทำให้อาย, ลดเกียรติ, ทำให้ขายหน้าสำนักข่าว : NHK
Thai protesters inspired by Hong Kong movement
ผู้ประท้วงชาวไทยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการเคลื่อนไหวของฮ่องกง

Protesters in Thailand are adopting strategies from Hong Kong’s pro-democracy movement as they demand the resignation of Prime Minister Prayut Chan-o-cha, constitutional change and the reform of the country’s monarchy.
ผู้ประท้วงในประเทศไทยกำลังใช้กลยุทธ์จากการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยของฮ่องกงใน ขณะที่พวกเขาเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออก, เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ, และปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ของประเทศ
Young people have been orchestrating uprisings almost daily since mid-October.
คนหนุ่มสาวได้เตรียมการลุกฮือเกือบทุกวันตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม

They are using encrypted social messaging to organize protests and stay one step ahead of police.
พวกเขาใช้การส่งข้อความโซเชียลที่เข้ารหัสเพื่อจัดการประท้วงและก้าวล้ำนำหน้าก่อนตำรวจเสมอ

The movement continues unabated despite the arrest of some key leaders.
การเคลื่อนไหวยังคงดำเนินต่อไปแม้จะมีการจับกุมแกนนำคนสำคัญบางคน

A hashtag #everybodyisaleader is trending on Twitter as the forefront groups, Free Youth and United Front of Thammasat and Demonstration, call for supporters to bring their own megaphones, meaning everyone who wants to make a speech can do so.
แฮชแท็ก #ทุกคนคือแกนนำ กำลังได้รับความนิยมบน Twitter, ในขณะที่กลุ่มแนวหน้าเยาวชนปลดแอก และแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม เรียกร้องให้ผู้สนับสนุนนำโทรโข่งมาเอง ซึ่งหมายความว่าทุกคนที่ต้องการกล่าวสุนทรพจน์สามารถทำได้

Following a crackdown by authorities, details of protests are released on short notice on different online platforms, including a secure messaging app, Telegram.
หลังจากการปราบปรามโดยเจ้าหน้าที่รายละเอียดของการประท้วงจะถูกเปิดเผยโดยแจ้งให้ทราบสั้น ๆ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆรวมถึงแอพส่งข้อความที่ปลอดภัยของ Telegram

Group messaging and the use of public social media channels enable quick communications that can reach a large number of people.
การส่งข้อความกลุ่มและการใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียสาธารณะช่วยให้สามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็วซึ่งสามารถเข้าถึงผู้คนจำนวนมากได้

The methodology means the protest movement does not need specific leaders to organize rallies that pop up at a moment’s notice.
วิธีการนี้หมายความว่าการเคลื่อนไหวประท้วงไม่จำเป็นต้องมีผู้นำที่เฉพาะเจาะจงในการจัดการชุมนุมที่ปรากฏขึ้นในเวลาที่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Protesters, most of them tech-savvy high school and university students, use Telegram to communicate, strategize and share updates on police activity.
ผู้ประท้วงซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนมัธยมปลาย และนักศึกษามหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีใช้ Telegram เพื่อสื่อสารวางกลยุทธ์และแบ่งปันข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับกิจกรรมของตำรวจ

One activist, a 26-year-old man who asks to be referred to as Ton-gla, has taken part in almost every anti-government protest since September.
นักเคลื่อนไหวคนหนึ่งซึ่งเป็นชายอายุ 26 ปีซึ่งขอให้เรียกว่า Ton-gla มีส่วนร่วมในการประท้วงต่อต้านรัฐบาลเกือบทุกครั้งตั้งแต่เดือนกันยายน

He waits for an announcement near a train station, and once he receives a message on his smartphone, springs to action.
เขารอการประกาศใกล้สถานีรถไฟ และเมื่อเขาได้รับข้อความบนสมาร์ทโฟนของเขาก็เริ่มลงมือทำ

“I’ve got the announcement,” says Ton-gla, who does not give his real name for fear of reprisals.
“ผมได้รับการประกาศ” Ton-glaกล่าว, ผู้ซึ่งไม่ได้ระบุชื่อจริงของเขาเพราะกลัวการตอบโต้

“The organizers are calling for everyone to rally at Victory Monument.”
“ ผู้จัดงานเรียกร้องให้ทุกคนมาชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ”

The monument fills up with young people within an hour, giving police little time to respond.
อนุสาวรีย์นี้เต็มไปด้วยคนหนุ่มสาวภายในหนึ่งชั่วโมงทำให้ตำรวจมีเวลาเพียงเล็กน้อยในตอบสนอง

Demonstrators line up and march in an orderly fashion.
ผู้ประท้วงเข้าแถวและเดินขบวนอย่างเป็นระเบียบ

Hand signals
สัญญาณมือ

Protestors are not just communicating online.
ผู้ประท้วงไม่ใช่แค่สื่อสารทางออนไลน์

During rallies, they use hand signals to get messages across tens of thousands of people.
ในระหว่างการชุมนุมพวกเขาใช้สัญญาณมือเพื่อส่งข้อความถึงผู้คนนับหมื่น

“Hands over the head” means they need helmets for those on the frontline.
“ ยกมือเหนือศีรษะ” หมายความว่าพวกเขาต้องการหมวกกันน็อกสำหรับผู้ที่อยู่แนวหน้า
A scissor-cutting gesture means they need pliers to cut police barbwires.
ท่าทางการตัดด้วยกรรไกรหมายความว่าพวกเขาต้องใช้คีมเพื่อตัดลวดหนามของตำรวจ

By crossing their fingers, they show someone is injured.
การไขว้นิ้ว, พวกเขาบ่งบอกว่ามีคนได้รับบาดเจ็บ

A network of volunteers is on hand to respond to the gestures.
เครือข่ายอาสาสมัครพร้อมที่จะตอบสนองต่อท่าทางของภาษามือ

They provide equipment and medical support, and keep a lookout for potential trouble from authorities.
พวกเขาจัดหาอุปกรณ์และการสนับสนุนทางการแพทย์และคอยระวังปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่

Protesters also employ Chinese whispers to pass down messages from the front to the back of the crowd.
ผู้ประท้วงยังใช้เสียงกระซิบบอกต่อเพื่อส่งต่อข้อความจากด้านหน้าไปด้านหลังของฝูงชน

They have recently added giant vinyl signs that direct the crowd to keep walking or stop.
เมื่อเร็ว ๆ นี้พวกเขาได้เพิ่มป้ายไวนิลขนาดยักษ์ที่กำกับฝูงชนให้เดินหรือหยุด

Taking inspiration from Hong Kong
รับแรงบันดาลใจจากฮ่องกง

“This decentralized movement is partly inspired by the Hong Kong protests.
“ขบวนการกระจายอำนาจนี้ส่วนหนึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากการประท้วงในฮ่องกง

Everybody is horizontally equal. Everybody is a leader,” says 25-year-old protest leader, Patsaravalee “Mind” Tanakitvibulpon, who is now a famous figure.
ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน ทุกคนคือผู้นำ ”มายด์ " ภัสสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล, ผู้นำการประท้วงวัย 25 ปี ซึ่งปัจจุบันเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง กล่าว

It is not just the methods that the two protest movements have in common.
ไม่ใช่แค่วิธีการที่ขบวนการประท้วงทั้งสองมีเหมือนกัน

Hong Kong people are expressing solidarity with Thai protesters through online messages and public events.
ชาวฮ่องกงแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับผู้ประท้วงชาวไทยผ่านข้อความออนไลน์และกิจกรรมสาธารณะ

On October 19, prominent Hong Kong activist Joshua Wong led a protest outside Thailand’s consulate in Hong Kong, calling for global support for the growing pro-democracy movement in Thailand.
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม, โจชัวหว่องนักเคลื่อนไหวชื่อดังชาวฮ่องกง นำการประท้วงนอกสถานกงสุลของประเทศไทยในฮ่องกงเรียกร้องให้ทั่วโลกสนับสนุนการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยที่กำลังเติบโตในประเทศไทย

The move prompted a hashtag #StandWithThailand.
การเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้เกิดแฮชแท็ก #StandWithThailand

On October 26, pro-democracy protesters marched to the German Embassy in Bangkok to appeal to the German government to investigate whether Thailand’s King Maha Vajiralongkorn exercised his political power during an extended stay in Bavaria.
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคมกลุ่มผู้ประท้วงเพื่อประชาธิปไตยได้เดินขบวนไปยังสถานทูตเยอรมันในกรุงเทพฯ เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเยอรมันตรวจสอบว่า สมเด็จพระมหาวชิราลงกรณของไทยใช้อำนาจทางการเมืองหรือไม่ในระหว่างที่อยู่ในบาวาเรียเป็นเวลานาน

Some critics thought that was a risky direction as Thailand’s lese-majeste law means that defaming the monarchy can be punishable by up to 15 years in prison.
นักวิจารณ์บางคนคิดว่านั่นเป็นแนวทางที่มีความเสี่ยงเนื่องจากกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของประเทศไทย หมายความว่าการหมิ่นประมาทสถาบันพระมหากษัตริย์อาจมีโทษจำคุกสูงสุด 15 ปี

But the crowd numbers were just as big as previous gatherings, if not bigger.
แต่จำนวนกลุ่มมวลชนก็มากพอ ๆ กับการชุมนุมครั้งก่อนนี้ หรือไม่ก็มากว่า

Many demonstrators persist with calls to reform the monarchy.
ผู้ชุมนุมจำนวนมากยังคงเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์

The student-led protests have transformed Thailand’s political landscape.
การประท้วงที่นำโดยนักศึกษาได้เปลี่ยนมุมมองทางการเมืองของประเทศไทย

New ways to organize events, share information, and help each other out are empowering activists to maintain the momentum.
วิธีใหม่ในการจัดกิจกรรม, แบ่งปันข้อมูลและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คือการเพิ่มขีดความสามารถให้กับนักเคลื่อนไหวในการรักษาแรงผลักดัน

คำศัพท์ข่าว
- adopting = นำมาใช้, ปรับใช้, พลิกแพลง
- Chinese whispers = การกระซิบบอกต่อ, การส่งข้อความแบบปากต่อปาก
- constitutional = ตามรัฐธรรมนูญ
- consulate = สถานกงสุล
- decentralized = ซึ่งแบ่งอำนาจ, ซึ่งกระจายอำนาจ
- defame = ทำลายชื่อเสียง, ทำให้เสียชื่อเสียง
- direct (v) = กำกับทิศทาง
- each other = กันและกัน, ซึ่งกันและกัน
- empower = ให้อำนาจ, ทำให้มีอำนาจ
- exercise (v) = ใช้, ใช้อำนาจ
- extended (adj) = ยาวกว่าปกติ, นานกว่าปกติ, เกินเลยมากกว่าปกติ
- extended stay = การพักระยะยาว, การพำนักที่ยาวนาน
- gesture = ภาษากาย, แสดงท่าทาง, ท่าทางเป็นสัญลักษณ์

- landscape = จุดชมวิว, มุมมอง, ภูมิทัศน์
- maintain = รักษา, ดูแล, ประคับประคอง
- march (v) = เดินขบวน
- megaphone = โทรโข่ง
- methodology = วิธีการ, หลักการ
- momentum = โมเมนตัม, แรงผลักดัน
- monarchy = ราชวงศ์, เกี่ยวกับกษัตริย์, สถาบันพระมาหากษัตริย์
- orchestrate = จัดการ, วางแผน
- persist = ยืนกราน, ดำเนินต่อไปอย่างแน่วแน่
- pro-democracy (adj) = สนับสนุนประชาธิปไตย
- prominent (adj) = สำคัญ, มีชื่อเสียง, โดดเด่น
- punishable = ซึ่งมีโทษ
- reform = ปฏิรูป, ปรับปรุงให้ดีขึ้น
- reprisal = การตอบโต้ด้วยกำลัง, การแก้แค้น
- resignation = การลาออก
- respond = ตอบสนอง, โต้ตอบ, รับมือ
- solidarity = ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว, ความสามัคคี
- strategize = วางกลยุทธ์
- strategy = กลวิธี, ยุทธวิธี, แผนการ
- Thailand’s lese-majeste law = กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของไทย (ม.112)
- unabated = ไม่ลดน้อยลง,ไม่อ่อนลง
- uprising = ลุกฮือเพื่อต่อต้าน/ ประท้วง/ ต่อสู้ (สถานการณ์ที่คนกลุ่มใหญ่ต่อต้านผู้มีอำนาจ)
- Victory Monument = อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
- vinyl sign = แผ่นป้ายไวนิลสำนักข่าว : ThaiPBSWorlde
The movers and shakers behind Thailand’s 2020 protests
ผู้เคลื่อนไหวและผู้ที่อยู่เบื้องหลังการประท้วงในประเทศไทยในปี 2020

Along with a global contagion that almost shut down the economy and society, the past year saw Thailand’s political divide widen as the youth-led street movement challenged a status quo rooted in the 2014 coup.
นอกเหนือจากการแพร่ระบาดทั่วโลกที่เกือบจะปิดตัวลงทั้งเศรษฐกิจและสังคม, ปีที่ผ่านมาความแตกแยกทางการเมืองของไทยขยายกว้างขึ้น เนื่องจากการเคลื่อนไหวบนท้องถนนที่เยาวชนเป็นผู้นำได้ท้าทายสถานะเดิมที่มีรากฐานมาจากการรัฐประหารในปีค.ศ 2014

While supporters praised the movement for demanding reform and shattering taboos, detractors slammed it for stirring up social disunity.
ในขณะที่ผู้สนับสนุนยกย่องการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องการปฏิรูป และทำลายข้อห้าม, แต่คนปากเสีย ก็ตำหนิเรื่องนี้เพื่อปลุกปั่นความแตกแยกในสังคม

Whatever your view, there is no denying that the anti-establishment protests stood out in 2020.
ไม่ว่ามุมมองของคุณจะเป็นอย่างไรก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า การประท้วงต่อต้านนี้เป็นสิ่งที่โดดเด่นในปี 2020

At their heart were three groups of “movers and shakers”.
หัวใจสำคัญของพวกเขาคือ "ผู้เคลื่อนไหว และผู้สร้างความสั่นสะเทือน" มีด้วยกันสามกลุ่ม

The first managed to inspire tens of thousands to come out onto the street, the second kept them safe, and the third raised funds to make regular rallies possible.
กลุ่มแรกสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนนับหมื่นออกมาที่ถนน, กลุ่มที่สองทำให้พวกเขาปลอดภัย และกลุ่มที่สามระดมทุนเพื่อให้การชุมนุมเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ

In a break with recent protest history, the anti-establishment movement was led not by politicians but by students – although their campaign seemed to lose steam at year-end following bad press and discord among its leaders.
ในช่วงประวัติศาสตร์ของการประท้วงแบบใหม่ ที่เพิ่งขึ้น, การเคลื่อนไหวต่อต้านกลุ่มที่มีอำนาจและอิทธิพล ที่ไม่ได้นำโดยนักการเมือง แต่เป็นนักศึกษา -- แม้ว่าการรณรงค์ของพวกเขาจะดูเหมือนกระแสแผ่วลงไปในช่วงสิ้นปี หลังจากการสื่อสารไม่ดีและความไม่ลงรอยกันในหมู่ผู้นำ

The leaders hail from the Free Youth Movement, Ratsadon Group, United Front of Thammasat and Demonstration (UFTD) and Bad Student.
บรรดาแกนนำได้รับการยกย่องจากขบวนการเยาวชนปลดแอก, กลุ่มราษฎร, แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม (UFTD) และ นักเรียนเลว

The protests first began in late February, as discontent simmering since the 2014 military coup boiled over when the Future Forward Party was dissolved.
การประท้วงเริ่มขึ้นครั้งแรกในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์, เนื่องจากความไม่พอใจที่เดือดพล่านนับตั้งแต่การรัฐประหารในปีค.ศ 2014 (พ.ศ. 2557) และเดือดพล่านขึ้นเมื่อพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ

The party, which came third with 81 MP seats on its electoral debut in March 2019, was disbanded by the Constitutional Court for breaking rules on funding.
พรรคซึ่งมาเป็นอันดับสามด้วยที่นั่ง ส.ส. 81 ที่นั่งในการเปิดตัวในเดือนมีนาคมค.ศ 2019 (พ.ศ. 2562) ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค เนื่องจากฝ่าฝืนกฎในการระดมทุน

The protesters first called for Parliament’s dissolution, an end to alleged harassment of government critics, and a new Constitution. The demands eventually grew to include reform of the monarchy, a democratic Constitution and the removal of Prime Minister Prayut Chan-o-cha.
ครั้งแรกผู้ประท้วงเรียกร้องให้มีการยุบรัฐสภา, ยุติคุกคามผู้วิจารณ์รัฐบาล และรัฐธรรมนูญฉบับใหม่, ในที่สุดข้อเรียกร้องก็รวมถึงการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญระบอบประชาธิปไตย และการถอดถอนนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา

คำศัพท์ข่าว
- alleged = ที่ถูกกล่าวหา
- anti-establishment = กลุ่มที่มีอำนาจและอิทธิพล, กลุ่มอนุรักษ์นิยม
- break with = ทำในสิงที่แตกต่างจากเดิม, ทำสิ่งใหม่ที่ตรงข้ามกับอดีต
- detractor = ผู้กล่าวร้าย, คนอคติ, คนปากเสีย (คนที่ให้ความเห็นอย่างไม่ยุติธรรม)
- disband = ทำให้สลาย
- discontent = ความไม่พอใจ
- discord = ไม่ลงรอยกัน, ไม่สามัคคี, ความบาดหมางกัน
- dissolved = ยุบพรรค
- disunity = การแตกแยก
- shatter = ทำลาย, ทำให้แตก, ยกเลิก
- slam = ปิดดังปัง, กระแทกกระทั้น (สำนวนข่าว = ตำหนิ, ต่อว่า, วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง)
- social disunity = การแตกแยกในสังคม
- stand out = โดดเด่นขึ้นมา, แตกต่างจากสิ่งรอบข้าง
- steam = กำลัง, พลังงาน
- stir up = ก่อให้เกิดความขุ่นใจ

- Bad Student : Twitter : นักเรียนเลว
- Free Youth Movement : Facebook : เยาวชนปลดแอก
- UFTD : Facebook : แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม :
- UFTD : Twitter : แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
- WomenFreedom: Twitter : เฟมินิสต์ปลดแอก (ผู้หญิงปลดแอก)สำนักข่าว : ABCNEWS
Thai tourist city of Pattaya placed under COVID-19 lockdown
พัทยาเมืองท่องเที่ยวของไทย อยู่ภายใต้การล๊อคดาวน์จาก COVID-19

The Thai tourist city of Pattaya and the surrounding district are being placed under lockdown as the country continues to grapple with an intensifying outbreak of the coronavirus
เมืองท่องเที่ยวของไทยอย่างพัทยาและอำเภอรอบ ๆ ถูกล๊อคดาวน์เมื่อวันพุธ ขณะที่จากประเทศยังคงต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาที่ทวีความรุนแรงขึ้น

BANGKOK -- The Thai tourist city of Pattaya and the surrounding district were placed under lockdown on Wednesday as the country continues to grapple with an intensifying outbreak of the coronavirus.
เมืองท่องเที่ยวของไทยอย่างพัทยาและอำเภอรอบ ๆ กำลังถูกล๊อคดาวน์ เมื่อวันพุธ ขณะที่จากประเทศยังคงต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาที่ทวีความรุนแรงขึ้น

Health workers sprayed restaurants and other establishments as part of preventative measures.
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขฉีดพ่นร้านอาหารและสถานประกอบการอื่น ๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกัน

The governor ordered the closing of non-essential shops in Banglamung district in Chonburi province, which includes Pattaya, southeast of Bangkok.
ผู้ว่าฯ สั่งปิดร้านค้าที่ไม่จำเป็นในอ. บางละมุงจ. ชลบุรีซึ่งรวมถึงพัทยาทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงเทพฯ

Restaurants are allowed to serve only takeaway food.
ร้านอาหารได้รับอนุญาตให้บริการเฉพาะอาหารที่ซื้อกลับบ้านเท่านั้น

The province has also shut schools and ordered 24-hour convenience stores to close between 10 p.m. and 5 a.m.
ทางจังหวัดได้ปิดโรงเรียนและสั่งให้ร้านสะดวกซื้อที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมงปิดระหว่าง 22.00 น. และ 05.00 น.

Prime Minister Prayuth Chan-ocha visited the city on Wednesday to give his support to health workers at quarantine centers.
นายกรัฐมนตรีประยุทธ จันทร์โอชา ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ศูนย์กักตัวเมื่อวันพุธ

Thai media reported that he expressed concern for the effect the new restrictions will have on Pattaya’s economy, which relies heavily on tourism, but said it was necessary to concentrate on controlling the spread of the virus.
สื่อไทยรายงานว่า เขาแสดงความกังวลต่อผลของข้อจำกัดใหม่ที่จะมีต่อเศรษฐกิจของพัทยาซึ่งต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลัก แต่กล่าวว่าจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส

Thai officials on Wednesday reported 250 new cases of the coronavirus, including 241 local transmissions.
เจ้าหน้าที่ของไทยรายงานเมื่อวันพุธที่ผ่านมารายงานว่า มีผู้ติดเชื้อ coronavirus ใหม่ 250 รายรวมการติดเชื้อภายในพื้นที่ 241 ราย

After months of seeming to have the COVID-19 situation under control, Thailand has seen two major clusters develop since mid-December.
หลังจากหลายเดือนที่สถานการณ์ COVID-19 ดูเหมือนอยู่ภายใต้การควบคุม ประเทศไทยก็ได้เจอกลุ่มติดเชื้อหลัก 2 กลุ่ม ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคม

One has mainly infected hundreds of migrant workers from Myanmar at a seafood market near Bangkok, while in recent days another cluster has grown connected to a gambling den in an eastern province.
กลุ่มหนึ่งมีการติดเขื้อส่วนใหญ่ในแรงงานอพยพจากเมียนมาหลายร้อยคนที่ตลาดอาหารทะเลใกล้กรุงเทพฯ ขณะในช่วงไม่กี่วันมานี้อีกกลุ่มหนึ่งได้ขยายโตขึ้นโดยเชื่อมโยงกับบ่อนการพนันในจังหวัดทางตะวันออก

Bangkok has been designated a zone 2 area, meaning that more than 10 new cases have been confirmed there, and the the number is likely to increase.
กรุงเทพมหานครได้รับการกำหนดให้เป็นพื้นที่โซน 2 ซึ่งหมายความว่ามีการยืนยันผู้ป่วยรายใหม่มากกว่า 10 รายและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น

Earlier this week, officials in Bangkok announced new restrictions, including the closure of some entertainment facilities, during the New Year’s holiday.
เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ในกรุงเทพมหานครได้ประกาศข้อจำกัดใหม่ รวมถึงการปิดสถานบันเทิงบางแห่งในช่วงวันหยุดปีใหม่

Thailand has confirmed a total of 6,690 cases, including 61 deaths.
ไทยยืนยันยอดผู้ป่วยแล้ว 6,690 รายเสียชีวิต 61 ราย

คำศัพท์ข่าว
- establishment = สถานประกอบการ
- local transmission = ติดเชื้อในท้องถิ่น, ติดเชื้อในประเทศ
- grapple with = ต่อสู้,ปลุกปล้ำ, ต่อสู้ดิ้นรนกับ


สำนักข่าว : บีบีซี
2020 in pictures: The defining moments that changed Asia
ภาพปีค.ศ. 2020: ช่วงเวลาสำคัญที่เปลี่ยนแปลงเอเชีย

Few years are bound so universally by one event. But 2020 is one of them, synonymous worldwide with the pandemic.
สองสามปีจะมีหนึ่งเหตุการณ์ที่สร้างความรู้สึกเดียวกันไปทั่วโลก แต่ปีค.ศ. 2020 ก็เป็นหนึ่งในนั้น, อยู่ในสถานการณ์เดียวกันทั่วโลกกับการแพร่ระบาด

Yet there was more to the last 12 months than the coronavirus.
แต่ยังมีอะไรที่มากกว่าโคโรนาไวรัสในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมานี้

We look back at 10 striking moments from Asia that had (almost) nothing to do with Covid-19.
เราย้อนกลับไปดู 10 ช่วงเวลาที่น่าประทับใจจากเอเชียที่ (แทบ) ไม่เกี่ยวข้องกับ Covid-19เลย

คำศัพท์ข่าว
- synonymous = มีความหมายเหมือนกัน
- universally = โดยทั่วไป , ระดับสากล
- worldwide = ทั่วโลก


สำนักข่าว : รอยเตอร์
Thai protesters say royal insult law must go
ผู้ประท้วงชาวไทยกล่าวว่ากฎหมายดูหมิ่นราชวงศ์ต้องออกไป(ยกเลิก)

BANGKOK (Reuters) - Thai protesters called on Thursday for the abolition of the lese majeste law which bans criticism of the monarchy and has been used recently against the leaders of months of protests demanding royal reforms and the removal of the government.
กรุงเทพฯ (รอยเตอร์) - ผู้ประท้วงชาวไทยเรียกร้องเมื่อวันพฤหัสบดี ให้ยกเลิกกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพซึ่งห้ามการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ และเมื่อเร็วๆนี้ได้นำมาใช้กับผู้นำของการประท้วงที่มีมาหลายเดือนซึ่งเรียกร้องการปฏิรูปราชวงศ์ และการถอดถอนรัฐบาล

Section 112 of the Thai criminal code sets jail terms of three to 15 years for anyone convicted of defaming, insulting or threatening King Maha Vajiralongkorn and his closest family.
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ของไทยกำหนดโทษจำคุก 3 ถึง 15 ปีสำหรับผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือข่มขู่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราลงกรณ และครอบครัวคนใกล้ชิด

“If our country were truly democratic, we would be able to talk about monarchy reforms or criticise the institution,” Panusaya “Rung” Sithijirawattanakul, one of the protest leaders, said at a public event focused on the lese majeste law.
“ถ้าประเทศเราเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเราจะสามารถพูดถึงการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์หรือวิพากษ์วิจารณ์สถาบันได้” ภาณุสยา“ รุ่ง” สิทธิจิรวัฒนกุล หนึ่งในแกนนำการประท้วงกล่าวในงานสาธารณะที่เน้นเรื่องกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

“Many wouldn’t have to seek asylum, be jailed, flee for their lives, or die just because they talked about the monarchy...No one should have to face this just by talking about other human beings who fancy themselves as gods.”
“ หลายคนไม่จำเป็นต้องขอลี้ภัยถูกจำคุกหนีไปตลอดชีวิตหรือตายเพียงเพราะพวกเขาพูดถึงสถาบันกษัตริย์ ... ”

The Palace did not comment and has not done so since the start of the protests.
พระราชวังไม่ได้แสดงความคิดเห็น และไม่ได้ดำเนินการดังกล่าวนับตั้งแต่เริ่มการประท้วง

The government did not respond immediately to a request for comment.
รัฐบาลไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นในทันที

Panusaya said she and 24 others had now been summoned to acknowledge lese majeste charges over comments made at protests since July.
ภาณุสยากล่าวว่า ตอนนี้เธอและอีก 24 คนถูกเรียกตัวมารับทราบข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพจากการแสดงความคิดเห็นในการประท้วงตั้งแต่เดือนกรกฎาคม

Over 1,000 protesters against the lese majeste law gathered on Thursday at a venue commemorating a Thai student-led uprising in 1973 that helped end a military government at the time.
ผู้ประท้วงต่อต้านกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพกว่า 1,000 คนรวมตัวกันในวันพฤหัสบดีที่สถานที่เพื่อรำลึกถึงการลุกฮือของนักศึกษาไทยในปี 2516 ที่ช่วยยุติรัฐบาลทหารในเวลานั้น

Before the recent charges, the law had not been used since 2018. Prime Minister Prayuth Chan-ocha had said this was at the request of the king.
ก่อนที่จะมีการตั้งข้อหาล่าสุดกฎหมายดังกล่าวไม่ได้ถูกนำมาใช้ตั้งแต่ปีค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561) นายกรัฐมนตรี ประยุทธ จันทร์โอชา ได้กล่าวว่าเป็นไปตามคำร้องขอของกษัตริย์

Protesters also seek the removal of Prayuth, a former junta leader.
ผู้ประท้วงยังขอให้ปลดประยุทธอดีตผู้นำรัฐบาลทหาร

A hashtag that translates as #Abolish112 was trending on Thai-langauge Twitter on Thursday.
แฮชแท็กที่แปลว่า # Abolish112 ได้รับความนิยมใน Twitter ภาษาไทยเมื่อวันพฤหัสบดี

The protests have become the biggest challenge to the monarchy in decades, breaking taboos with open criticiscm of an institution that the constitution says must be revered.
การประท้วงกลายเป็นการท้าทายสถาบันกษัตริย์ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษ, โดยทำลายข้อห้ามด้วยการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันอย่างเปิดเผยที่รัฐธรรมนูญระบุว่าต้องได้รับการเคารพ

Protesters want the king to be made clearly accountable under the constitution.
ผู้ประท้วงต้องการให้กษัตริย์รับผิดชอบอย่างชัดเจนภายใต้รัฐธรรมนูญ

They also seek to reverse changes that gave him control of the royal fortune and some army units.
พวกเขายังพยายามที่จะย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้กษัตย์สามารถควบคุมสมบัติของราชวงศ์และหน่วยทหารบางหน่วยได้


คำศัพท์ข่าว
- accountable = ซึ่งรับผิดชอบ, รับผิดขอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น, สามารถอธิบายได้
- acknowledge = รับทราบ
- clearly (adb) = โปร่งใส, อย่างชัดเจน
- commemorate = การระลึกถึง
- decades = หลายสิบปี
- fortune = เงินมากมาย, ทรัพย์สมบัติมหาศาล
- immediately (adv) = ทันทีทันใด, ทันต่อเหตุการณ์
- monarchy = เกี่ยวกับกษัตริย์, ราชวงศ์, สถาบันพระมาหากษัตริย์สำนักข่าว : New York Daily News
Tens of thousands of protesters take to Thailand streets defying ban on pro-democracy demonstrations
Tens of thousands of protesters took to the streets in Thailand in defiance of a government crackdown against pro-democracy demonstrations.
ผู้ประท้วงหลายหมื่นคนออกเดินทางไปตามท้องถนนในประเทศไทยเพื่อต่อต้านการปราบปรามของรัฐบาลต่อการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตย

Earlier this week, in response to a wave of protests in several cities across the country, the government banned political gatherings of five or more people.
เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้กระแสการประท้วงในหลายเมืองทั่วประเทศ, รัฐบาลได้สั่งห้ามการชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป

Protesters demand the removal of Prime Minister Prayuth Chan-ocha, a former military ruler who first came to power during the 2014 coup.
ผู้ประท้วงเรียกร้องให้ปลดนายกรัฐมนตรี ประยุทธ จันทร์โอชา อดีตผู้นำทหารที่เข้ามามีอำนาจครั้งแรกในช่วงรัฐประหารปีค.ศ 2014 (พ.ศ. 2557)

They are also calling for changes in the constitution and a reform of the country’s monarchy.
นอกจากนี้ พวกเขายังเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญและปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ของประเทศ

According to Reuters, on Saturday thousands of protesters defied the ban by attending anti-government protests in the capital Bangkok and a number of other cities.
ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์, เมื่อวันเสาร์ผู้ประท้วงหลายพันคนต่อต้านคำสั่งห้ามโดยเข้าร่วมการประท้วงต่อต้านรัฐบาลในเมืองหลวงกรุงเทพฯและอีกหลายเมือง

Many said they felt encouraged to participate in the rallies after a peaceful demonstration in Bangkok Friday was dispersed by police “using water cannon laced with blue dye and an apparent teargas chemical,” according to a statement released by the Human Rights Watch (HRW).
หลายคนกล่าวว่าพวกเขารู้สึกถึงแรงบันดาลใจให้เข้าร่วมการชุมนุมหลังจากการเดินขบวนอย่างสันติในกรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ ถูกตำรวจสลายไป "โดยใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง ที่ผสมด้วยสีฟ้าและสารเคมีจากแก๊สน้ำตา" ตามคำแถลงของ Human Rights Watch (HRW)

After the protest in Bangkok’s Pathumwan shopping district, “scores were arrested” and 12 protest leaders are being sought on arrest warrants, according to Thai PBS News.
หลังการประท้วงในย่านช้อปปิ้งปทุมวันของกรุงเทพฯ“ ผู้คนจำนวนมากถูกจับ” และแกนนำการประท้วง 12 คนกำลังถูกขอหมายจับ,จากข้อมูลของข่าวไทยพีบีเอส

“By sending in the police to violently disperse peaceful protesters, Thailand’s government is embarking on a wider crackdown to end the students' protests,” Brad Adams, HRW Asia director. said. “Invoking the Emergency Decree gives the police the green light to commit rights abuses with impunity.”
“ การส่งตำรวจไปสลายกลุ่มผู้ประท้วงอย่างสันติ ด้วยความรุนแรงของรัฐบาลไทยที่ดำเนินการปราบปรามอย่างกว้างขวางเพื่อยุติการประท้วงของนักศึกษา” แบรดอดัมส์ผู้อำนวยการ HRW Asia กล่าวว่า. “ การเรียกใช้พรก. ฉุกเฉินทำให้ตำรวจมีไฟเขียวในการกระทำการละเมิดสิทธิโดยไม่ต้องรับโทษ”

The police reaction Friday " was way over the line," according to Tang, a 27-year-old office worker who attended the Saturday protest at the Lat Phrao station in Bangkok.
ปฏิกิริยาของตำรวจเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา "เป็นวิธีที่เกินเหตุ" จากข้อมูลของ Tang พนักงานออฟฟิศวัย 27 ปีที่เข้าร่วมการประท้วงเมื่อวันเสาร์ ที่สถานีลาดพร้าวในกรุงเทพฯ

“We want to show them our power and that we can’t accept this,” Tang told Reuters.
“ เราต้องการแสดงให้พวกเขาเห็นถึงพลังของเราและเราไม่สามารถยอมรับสิ่งนี้ได้” Tang กล่าวกับรอยเตอร์

คำศัพท์ข่าว
- abuse (n) อะบิ้วสฺ = การละเมิด (การข่มเหง, การด่าว่า, การทารุณกรรม)
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- also (adv) = นอกจากนี้...ก็ยัง...(อีกด้วย)
- commit = ทำความผิด, ทำผิดกฏหมาย
- constitution = รัฐธรรมนูญ, กฏหมายสูงสุดที่เอาไว้ปกครองประเทศ
- disperse (v) = สลาย, สลายฝูงชน, สลายการชุมนุม
- dye = สีสำหรับย้อม
- embark = ดำเนินการ, ขึ้นเครื่อง, ขึ้นยานพาหนะ
- encourage = กระตุ้น, ให้กำลังใจ, ให้การสนับสนุน
- impunity = ไม่ต้องรับโทษ
- lace (v) = ผสม, ตีกวนเข้าด้วยกัน
- over the line = ทำเกินเหตุ (เกินกว่าที่คิดว่าเหมาะสมหรือยอมรับได้)
- power = พลัง, อำนาจ
- rights abuse = การละเมิดสิทธิ
- ruler (n) = ผู้คุม, ผู้นำ, ผู้ว่า, ผู้ปกครอง, ผู้นำประเทศ (บุคคลที่ใช้สิทธิของรัฐบาลหรือการปกครอง)
- score = จำนวนมาก, ผู้คนจำนวนมาก
- sought (seek) = ตามหา, พยายาม, พยายามให้ได้มา
- water cannon = ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงสำนักข่าว : New York Daily News
Thai anti-government protesters join LGBTQ activists for Pride march in Bangkok
ผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลไทยร่วมเดินขบวนกลุ่ม LGBTQ เพื่อความภาคภูมิใจในกรุงเทพฯ

Anti-government protesters and LGBTQ rights advocates joined forces on Saturday in Thailand in a celebration that brought more than 1,000 people to the streets of the capital Bangkok.
ผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลและผู้สนับสนุนสิทธิ LGBTQ เข้าร่วมกองกำลังเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในประเทศไทยในงานเฉลิมฉลองที่นำผู้คนมากกว่า 1,000 คนมาที่ถนนในเมืองหลวงกรุงเทพฯ

Carrying rainbow flags, dancing to choreographed moves, and telling the government to “get out,” protesters marched to demand LGBTQ equality, while calling for the ousting of Prime Minister Prayuth Chan-ocha and
reforms to the monarchy.
มีการถือธงสีรุ้ง, การเต้นเพื่อขับเคลือน และบอกให้รัฐบาล“ ออกไป” ผู้ประท้วงเดินขบวนเรียกร้องความเท่าเทียมของ LGBTQ พร้อมกับเรียกร้องให้ขับไล่นายกรัฐมนตรี ประยุทธ จันทร์โอชา และปฏิรูปสถาบันกษัตริย์

The prime minister, a former military ruler who first came to power during the 2014 coup, has refused to resign despite growing pressure by demonstrators who use the slogan, “Resign, Rewrite, Reform.” นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นอดีตทหารที่เข้ามามีอำนาจครั้งแรกในช่วงรัฐประหารปีค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557) ได้ปฏิเสธที่จะลาออกแม้จะมีผู้ประท้วงที่ใช้คำขวัญว่า "ลาออก, เขียนใหม่, ปฏิรูป"

According to Amnesty International, similar protests have become common in Thailand’s main cities, where crowds of mostly young people take to the streets to demand political reforms, and to denounce the harassment of people who criticize the government.
จากข้อมูลของแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลการประท้วงในลักษณะเดียวกันกลายเป็นเรื่องปกติในเมืองหลักของประเทศไทย ซึ่งกลุ่มคนหนุ่มสาวส่วนใหญ่พากันไปตามท้องถนน เพื่อเรียกร้องการปฏิรูปทางการเมือง และเพื่อประณามการคุกคามผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล

On Saturday, the manifestation brought two groups of human rights protesters fighting for a similar goal: a greater democracy.
เมื่อวันเสาร์ เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้กลุ่มผู้ประท้วงด้านสิทธิมนุษยชน 2 กลุ่มต่อสู้เพื่อเป้าหมายที่คล้ายกันนั่นคือประชาธิปไตยที่ยิ่งใหญ่กว่า

คำศัพท์ข่าว
manifestation = การปรากฏ, การแสดงอย่างเปิดเผย , การแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัด


สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
In photos: Pro-democracy protests in Thailand
แฟ้มภาพถ่าย : การประท้วงเพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทย

A truck carrying pro-democracy protesters with a loudspeaker system moves through the crowd at an anti-government rally in Bangkok, Thailand, on Wednesday, November 18. Credit : Mladen Antonov/AFP/Getty Images
รถบรรทุกที่บรรทุกผู้ประท้วงที่สนับสนุนประชาธิปไตยพร้อมระบบลำโพงเคลื่อน ผ่านฝูงชนในการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลในกรุงเทพฯประเทศไทยเมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายนThousands of protesters have rallied in Thailand's capital in recent weeks, defying a government emergency decree aimed at quelling pro-democracy demonstrations that have gripped the country for months.
ผู้ประท้วงหลายพันคนได้รวมตัวกันในเมืองหลวงของประเทศไทยในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยท้าทายคำสั่งฉุกเฉินของรัฐบาลที่มุ่งเป้าไปที่การปราบปรามการประท้วงเพื่อประชาธิปไตยที่เกาะติดประเทศมานานหลายเดือน


Student-led protests that have been ongoing across Thailand since July have escalated. Protesters are calling for a new constitution, the dissolution of parliament and resignation of Prime Minister Prayut Chan-o-cha. Many are also calling for a true constitutional monarchy under a democratic system, including abolition of the lese majeste law and curbing the King's powers.
การประท้วงที่นำโดยนักศึกษาซึ่งดำเนินต่อไปทั่วประเทศไทยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมได้ทวีความรุนแรงขึ้น ผู้ประท้วงเรียกร้องให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่การยุบสภาและการลาออกของนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชา หลายคนยังเรียกร้องให้มีระบอบรัฐธรรมนูญที่แท้จริงภายใต้ระบบประชาธิปไตยรวมถึงการยกเลิกกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและการควบคุมอำนาจของกษัตริย์


Credit : Mladen Antonov/AFP/Getty Images
Pro-democracy protesters pose for photos next to the paint-splattered sign for the police headquarters in Bangkok on November 18.
กลุ่มผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยโพสต์ถ่ายรูปข้างป้ายที่ถูกสาดสีของสำนักงานตำรวจในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน


Credit : Athit Perawongmetha/Reuters
Demonstrators use inflatable rubber ducks as shields to protect themselves from water cannons during a demonstration outside the parliament in Bangkok, as lawmakers debate constitutional changes, on November 17.
ผู้ประท้วงใช้เป็ดยางเป่าลมเป็นเกราะป้องกันตัวเองจากปืนฉีดน้ำแรงดันสูง ระหว่างการเดินขบวนนอกรัฐสภาในกรุงเทพฯ ขณะที่ฝ่ายนิติบัญญัติอภิปรายการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา


Credit : Mladen Antonov/AFP/Getty Images
A pro-democracy protester and royalist supporter embrace and gesture to other protesters, during a rally in Bangkok on November 17.
ผู้ประท้วงที่สนับสนุนประชาธิปไตยและผู้สนับสนุนราชวงศ์ ต่างก็แสดงท่าทียอมรับกัน, ในระหว่างการชุมนุมในกรุงเทพฯเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน
- embrace = ยอมรับ
- gesture = แสดงท่าทาง


Credit : Peeradon Ariyanukooltorn/Reuters
Pro-democracy demonstrators attend an anti-government protest in Bangkok on October 18.
ผู้ประท้วงเพื่อประชาธิปไตยเข้าร่วมการประท้วงต่อต้านรัฐบาลในกรุงเทพฯเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม


Credit : Jack Taylor/AFP/Getty Images
A pro-democracy protester jokingly uses a traffic cone as a loudpspeaker during an anti-government rally at Victory Monument in Bangkok on October 18.
ผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยติดตลก ใช้กรวยจราจรเป็นลำโพงเสียงดังระหว่างการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในกรุงเทพฯเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม


Credit : Sakchai Lalit/AP
A protester waves Thailand's national flag as others shine their mobile phone lights on October 18.
ผู้ประท้วงโบกธงชาติไทยขณะที่คนอื่น ๆ ส่องไฟโทรศัพท์มือถือเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม


Credit : Jack Taylor/AFP/Getty Images
Protesters hold up posters of various activists during an anti-government rally at Victory Monument in Bangkok on October 18.
ผู้ประท้วงถือโปสเตอร์ของนักเคลื่อนไหวหลายคน ระหว่างการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในกรุงเทพฯเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม


Credit : Gemunu Amarasinghe/AP
A protester covered in blue paint lies on a road during a protest in Udom Suk, in Bangkok's suburbs, on October 17.
ผู้ประท้วงที่ทาสีฟ้าอยู่บนถนนระหว่างการประท้วงที่อุดมสุข เขตชานเมืองกรุงเทพฯเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม


Credit : Mladen Antonov/AFP/Getty Images
Pro-democracy protesters give the three-finger salute as a police bus passes at Wongwian Yai on October 17.
กลุ่มผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตย ชูสามนิ้วให้กับรถบัสตำรวจขณะที่ผ่านวงเวียนใหญ่เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม


Credit : Mladen Antonov/AFP/Getty Images
Demonstrators wearing ponchos are reflected in a puddle at Wongwian Yai in Bangkok on October 17, as they defy an emergency decree banning gatherings.
ผู้ประท้วงสวมเสื้อกันฝน สะท้อนให้เห็นในแอ่งน้ำที่วงเวียนใหญ่ในกรุงเทพฯเมื่อวันที่ 17 ตุลาคมเนื่องจากพวกเขาต่อต้านคำสั่งห้ามการชุมนุมฉุกเฉิน
- poncho = เสื้อกันฝน
- puddle = หล่ม, บ่อ


Credit : Lillian Suwanrumpha/AFP/Getty Images
Police fire water cannons at pro-democracy protesters during an anti-government rally in Bangkok on Friday, October 16.
ตำรวจยิงปืนฉีดน้ำแรงดันสูงใส่กลุ่มผู้ประท้วงเพื่อประชาธิปไตยระหว่างการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลในกรุงเทพฯเมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม


Credit : Jack Taylor/AFP/Getty Images
Protesters face off against riot police on October 16.
ผู้ประท้วงเผชิญหน้ากับตำรวจปราบจลาจลในวันที่ 16 ตุลาคม


Credit : Lillian Suwanrumpha/AFP/Getty Images
Pro-democracy protesters are blasted by police water cannons on October 16.
ผู้ประท้วงเพื่อประชาธิปไตยถูกปืนฉีดน้ำแรงดันสูงของตำรวจ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม


Credit : Jack Taylor/AFP/Getty Images
A pro-democracy protester gives the three-finger salute after police fired water cannons during an anti-government rally .
ผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยชูสามนิ้ว หลังจากตำรวจยิงปืนฉีดน้ำแรงดันสูงระหว่างการชุมนุมต่อต้านรัฐบาล


Credit : Jack Taylor/AFP/Getty Images
Protesters gather around a fellow pro-democracy activist to wash his face after police fired water cannons laced with pepper on October 16.
ผู้ประท้วงรวมตัวกับเพื่อนนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย เพื่อล้างหน้า หลังจากตำรวจยิงปืนฉีดน้ำแรงดันสูงใส่พริกไทยเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม


Credit : Mladan Antonov/AFP/Getty Images
Activists for democracy gather at a main intersection during an anti-government rally in Bangkok, on October 16.
นักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยรวมตัวกันที่สี่แยกเมนหลัก ระหว่างการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลในกรุงเทพฯเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม


Pro-democracy activist Bunkueanun "Francis" Paothong, center, comforts loved ones before he enters the Dusit Police Station on October 16, to answer charges of harming Thailand's Queen Suthida, two days after protesters nearly obstructed a royal motorcade. Credit : Lillian Suwanrumpha/AFP/Getty Images
บุญเกื้อหนุน "ฟรานซิส"เป้าทอง นักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยปลอบคนที่รักก่อนเข้าสน. ดุสิต 16 ตุลาคม เพื่อตอบข้อหามุ่งร้ายพระราชินีสุทธิดาของไทย 2 วันหลังผู้ประท้วงเกือบขัดขวางรถพระที่นั่ง


Credit : Stringer/AFP/Getty Images
Motorists ride past riot police in Bangkok on October 15.
ผู้ขับขี่รถขับผ่านตำรวจปราบจลาจลในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม


Credit : Rapeephat Sitichailapa/AP
Activists for democracy, from left, Panupong Jadnok, Arnon Nampha, and Parit Chiwarak, raise three-finger salutes on October 15.
นักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยจากซ้าย ภานุพงศ์ จาดนอก, อานนท์ นำภาและพริษฐ์ ชิวารักษ์ ชูสามนิ้วคารวะ วันที่15 ตุลาคม


Credit : Lillian Suwanrumpha/AFP/Getty Images
Protesters hold up the three-finger salute en masse on October 15.
ผู้ประท้วงพร้อมใจกันชูสามนิ้วในวันที่ 15 ตุลาคม
- en masse (adv) = พร้อมใจกัน, ทำตามกัน, ทำเหมือนกันถ้วนหน้า


Credit : Lillian Suwanrumpha/AFP/Getty Images
A young pro-democracy protester talks with police during a demonstration in Bangkok on October 15.
เยาวชนผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยพูดคุยกับตำรวจระหว่างการเดินขบวนในกรุงเทพฯเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม


Credit : Jack Taylor/AFP/Getty Images
Protesters shine lights from their phones during a demonstration in Bangkok on October 15.
ผู้ประท้วงส่องไฟจากโทรศัพท์ระหว่างการเดินขบวนในกรุงเทพฯเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม


Credit : Lillian Suwanrumpha/AFP/Getty Images
Pro-democracy sitting atop a police vehicle give the three-finger salute, a reference to the Hunger Games movies, which has become a popular symbol of the protests.
ผู้สนับสนุนประชาธิปไตยนั่งอยู่บนรถตำรวจชูสามนิ้วตามในภาพยนตร์ Hunger Games ที่กลายเป็นสัญลักษณ์ยอดนิยมของการประท้วง


A policeman looks on from his booth in Bangkok on October 15. Credit : Mladen Antonov/AFP/Getty Images
ตำรวจมองมาจากที่พักของเขาในกรุงเทพฯเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม


Credit : Mladen Antonov/AFP/Getty Images
A pro-democracy protester reacts as police try to detain him during a rally in Bangkok on October 15.
ผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยแสดงปฏิกิริยาตอบโต้ ขณะที่ตำรวจพยายามควบคุมตัวเขาระหว่างการชุมนุมในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม
- react = ปฏิกิริยาตอบสนอง, มีปฏิกิริยาตอบโต้


Credit : Jack Taylor/AFP/Getty Images
A pro-democracy protester holds up a sign during a rally on October 15.
ผู้ประท้วงเพื่อประชาธิปไตยถือป้ายระหว่างการชุมนุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม


Credit : Mladen Antonov/AFP/Getty Images
Police line up in front of pro-democracy protesters gathering for a rally on October 15.
ตำรวจเข้าแถวตรงข้ามกับผู้ประท้วงเพื่อประชาธิปไตยที่รวมตัวกันเพื่อการชุมนุมในวันที่ 15 ตุลาคม


Credit : Lillian Suwanrumpha/AFP/Getty Images
A monk takes photos with his mobile phone as protesters give the three-finger salute on October 15.
พระภิกษุรูปหนึ่งถ่ายรูปด้วยโทรศัพท์มือถือ ขณะที่ผู้ประท้วงให้ชูสามนิ้วเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม


Credit : Rapeephat Sitichailapa/AP
Protesters sleep in front of Government House in Bangkok during a demonstration on October 15.
ผู้ประท้วงนอนหน้าทำเนียบรัฐบาลในกทม. ระหว่างเดินขบวน 15 ตุลาคม


Credit : LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP/Getty Images
Pro-democracy protesters gath outside the Government House in an anti-government rally on Wednesday, October 14.
กลุ่มผู้ประท้วงเพื่อประชาธิปไตยยืนอยู่นอกทำเนียบรัฐบาลในการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลเมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม


Credit : Allison Joyce/Getty Images
Protesters occupy the historic Democracy monument in Bangkok on October 14. Thousands of anti-government protestors rallied near Government House on the anniversary of a 1973 popular uprising that led to the ousting of a military dictatorship.
ผู้ประท้วงยึดครองอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอันเก่าแก่ในกรุงเทพฯเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลหลายพันคนชุมนุมใกล้ทำเนียบรัฐบาลเนื่องในวันครบรอบการลุกฮือขึ้นต้านผู้มีอำนาจ ในปีพ.ศ. 2516 ซึ่งนำไปสู่การขับไล่เผด็จการทหาร
- uprising = การลุกฮือขึ้นต้านผู้มีอำนาจ, คนจำนวนมากลุกขึ้นต้านผู้มีอำนาจ


Thailand's Queen Suthida, center, and Prince Dipangkorn Rasmijoti, center-left, ride inside a royal motorcade as it drives past a pro-democracy rally on October 14. Credit : Teera Noisakran/AFP/Getty Images
สมเด็จพระนางเจ้าฯ สุทธิดา นั่งอยู่กลางและพระองค์เจ้าธีปังกรณ์ รัศมีโชตินั่งตรงกลางด้านซ้าย, ในรถขบวนเสด็จ ขณะขับผ่านการชุมนุมเพื่อประชาธิปไตยเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม


Credit : Gemunu Amarasinghe/AP
Pro-democracy protesters march on October 14.
กลุ่มผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยเดินขบวน 14 ตุลาคม


Credit : Gemunu Amarasinghe/AP
Pro-democracy protesters march past a portrait of Thai King Maha Vajiralongkorn on October 14.
ผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตย เดินขบวนผ่านพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ไทยเมื่อวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา


Credit : Wason Wanichakorn/AP
A pro-democracy protester, right, and a supporter of the monarchy, in yellow, exchange blows at a rally near the Democracy Monument in Bangkok on October 14.
ผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตย, ด้านขวา และผู้สนับสนุนสถาบันกษัตริย์ในชุดสีเหลือง วางมวยกันในการชุมนุมใกล้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในกรุงเทพฯเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม
- exchange blows = ตีกัน, วางมวยกัน, ต่อสู้กัน


Credit : Mladen Antonov/AFP/Getty Images
Blue paint, thrown during a demonstration by pro-democracy protesters, is seen splattered on a policeman, as he stand guards while waiting for the royal motorcade to pass, in Bangkok on October 13.
สีฟ้า, เห็นการสาดสีเจ้าหน้าที่ตำรวจระหว่างการประท้วงโดยผู้ประท้วงเพื่อประชาธิปไตย ขณะที่เขายืนรักษาการณ์รอให้รถพระที่นั่งแล่นผ่านในกรุงเทพฯเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม


Credit : Mladen Antonov/AFP/Getty Images
Anti-government protesters link hands as they take part in a pro-democracy rally on September 20.
ผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลคล้องแขนจับมือกัน ในขณะที่พวกเขาเข้าร่วมในการชุมนุมเพื่อประชาธิปไตยในวันที่ 20 กันยายนCredit : LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP via Getty Images
Anti-government protesters led by activist Panupong "Mike" Jadnok, center, break through a gate at Thammasat University as they arrive for a pro-democracy rally on September 19.
กลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลนำโดยนายภาณุพงศ์ "ไมค์" จาดนอก กลางประตูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อพวกเขามาถึงจุดที่มีการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยในวันที่ 19 กันยายน


Credit : LightRocket/Getty Images
Parit "Penguin" Chiwarak, 22, a student and one of the leaders of the pro-democracy movement, is allowed by police to read a 10-point manifesto on reforming the monarchy.
พริษฐ์ "เพนกวิน" ชิวารักษ์ วัย 22 ปีนักศึกษาและหนึ่งในแกนนำของขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยได้รับอนุญาตจากตำรวจให้อ่านแถลงการณ์ 10 ประเด็นเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์


Credit : Lillian Suwanrumpha/AFP/Getty Images
Protesters take part in a fun run during an anti-government rally in front of Democracy Monument in Bangkok on July 26.
ผู้ประท้วงเข้าร่วมวิ่งกันอย่างสนุกสนานในระหว่างการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลที่หน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในกรุงเทพฯเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม

สำนักข่าว : New York Post
Thai prime minister threatens to use all laws against protesters
นายกรัฐมนตรีไทยขู่ว่าจะใช้กฎหมายทั้งหมดกับผู้ประท้วง

Pro-democracy protesters flash the three finger salute during a protest calling for political and monarchy reform at Ratchaprasong shopping district in Bangkok, Thailand.
ผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยชูสามนิ้ว ระหว่างการประท้วงเรียกร้องให้ปฏิรูปการเมืองและสถาบันกษัตริย์ที่ย่านช้อปปิ้งราชประสงค์ในกรุงเทพมหานครประเทศไทย

BANGKOK – Thai Prime Minister Prayuth Chan-ocha threatened on Thursday to use all laws possible against protesters, as demonstrations escalate for his removal and for reforms to curb the powers of King Maha Vajiralongkorn.
กรุงเทพฯ - พล. อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทยขู่เมื่อวันพฤหัสบดีว่า จะใช้กฎหมายทั้งหมดที่เป็นไปได้กับผู้ประท้วง เนื่องจากการเดินขบวนจะเพิ่มขึ้นในการถอดถอนและการปฏิรูปเพื่อควบคุมอำนาจของพระมหา

Activists voiced concern that this could mean the resumption of prosecutions under some of the world’s harshest royal insult laws.
นักเคลื่อนไหวแสดงความกังวลว่านี่อาจหมายถึงการเริ่มต้นใหม่ของการฟ้องร้องภายใต้กฎหมายดูหมิ่นราชวงศ์ที่ร้ายแรงที่สุดในโลก

“Prayuth has declared a battle against the people,” said rights lawyer and protest leader Arnon Nampa.
“ ประยุทธประกาศต่อสู้กับประชาชนแล้ว” Arnon Nampa นักกฎหมายสิทธิและผู้นำการประท้วงกล่าว

“For civil servants who have not chosen sides, you need to decide whether to live in the past or to build a future with us.”
“ สำหรับข้าราชการที่ไม่ได้เลือกข้างคุณต้องตัดสินใจว่าจะอยู่กับอดีตหรือสร้างอนาคตร่วมกับเรา”

The protests since July have become the greatest challenge to Thailand’s establishment in years and have broken a longstanding taboo by criticizing the monarchy, which can carry a jail term of up to 15 years.
การประท้วงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมกลายเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกลุ่มที่มีอำนาจและอิทธิพลของประเทศไทยในรอบหลายปี และได้ทำลายข้อห้ามที่มีมายาวนานโดยการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ซึ่งอาจมีโทษจำคุกสูงสุด 15 ปี

Prayuth’s announcement came a day after thousands of protesters threw paint at the headquarters of the police in what they said was a response to the use of water cannon and teargas that hurt dozens on Tuesday, the most violent day of protests since July.
คำประกาศของนายประยุทธเกิดขึ้นหนึ่งวันหลังจากผู้ประท้วงหลายพันคนพ่นสีที่สำนักงานใหญ่ของตำรวจในสิ่งที่พวกเขากล่าวว่าเป็นการตอบโต้การใช้ปืนฉีดน้ำและแก๊สน้ำตาได้สร้างความเสียหายให้กับผู้คนนับสิบในวันอังคาร ซึ่งเป็นวันประท้วงที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม

Some protesters also sprayed anti-monarchy graffiti.
ผู้ประท้วงบางคนยังพ่นกราฟฟิตีต่อต้านสถาบันกษัตริย์

If not addressed, it could damage the country and the beloved monarchy.
หากไม่ได้รับการแก้ไขอาจทำให้ประเทศและสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักเสียหายได้

“The situation is not improving,” Prayuth said in a statement. “
“ สถานการณ์ไม่ดีขึ้น” ประยุทธกล่าวในแถลงการณ์ “
There is a risk of escalation to more violence.
มีความเสี่ยงที่จะบานปลายไปสู่ความรุนแรงมากขึ้น

“The government will intensify its actions and use all laws, all articles, to take action against protesters who broke the law.”
“ รัฐบาลจะเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการและใช้กฎหมายทุกฉบับทุกมาตราเพื่อดำเนินการกับผู้ประท้วงที่ฝ่าฝืนกฎหมาย”
He did not specify whether this included Article 112 of the criminal code, which forbids insulting the monarchy.
เขาไม่ได้ระบุว่าสิ่งนี้รวมถึงประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 หรือไม่ซึ่งห้ามดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์

Prayuth said earlier in the year that it was not being used for the moment at the request of the king.
ประยุทธบอกเมื่อต้นปีว่าไม่ได้ใช้ช่วงนี้ตามคำขอของพระราชา

Police have been collecting evidence since July for possible prosecutions for violating the article but had not taken further steps, one police source said.
ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานตั้งแต่เดือนกรกฎาคมสำหรับการดำเนินคดีในข้อหาละเมิดบทความดังกล่าว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการเพิ่มเติมแหล่งข่าวของตำรวจคนหนึ่งกล่าว

Outraged by the anti-monarchy graffiti at Wednesday’s demonstration, some royalists called for the application of Article 112 in posts on social media.
ด้วยความไม่พอใจจากภาพกราฟฟิตีต่อต้านสถาบันกษัตริย์ในการเดินขบวนในวันพุธนักนิยมพระบางคนเรียกร้องให้ใช้มาตรา 112 ในโพสต์บนโซเชียลมีเดีย

Dozens of protesters, including many of the most prominent leaders, have been arrested on a variety of charges in recent months, though not for criticizing the monarchy.
ผู้ประท้วงหลายสิบคน, รวมทั้งแกนนำที่มีชื่อเสียงที่สุดหลายคนถูกจับกุมในหลายข้อหาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแม้ว่าจะไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ก็ตาม

There were nearly 100 prosecutions for violations of the royal insult laws under the junta that Prayuth led after seizing power in a 2014 coup, but there have been none since 2018, according to data from rights group iLaw.
มีการฟ้องร้องเกือบ 100 คดีสำหรับการละเมิดกฎหมายดูหมิ่นราชวงศ์ภายใต้รัฐบาลทหารที่ประยุทธเป็นผู้นำหลังจากยึดอำนาจในการรัฐประหารค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557) แต่ไม่มีเลยตั้งแต่ปีค.ศ 2018 (พ.ศ. 2561) ตามข้อมูลของกลุ่มสิทธิ iLaw

Protesters accuse Prayuth of engineering an election last year to keep stay on in power as a civilian prime minister.
ผู้ประท้วงกล่าวหาว่าประยุทธวางแผนจัดการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้ว เพื่อให้ดำรงอยู่ในอำนาจต่อไปในฐานะนายกรัฐมนตรีพลเรือน

He says the ballot was fair.
เขาบอกว่าบัตรลงคะแนนยุติธรรม

A major protest is planned at the Crown Property Bureau on Nov. 25 over the management of the palace fortune, which the king has taken into his personal control.
มีการวางแผนการประท้วงครั้งใหญ่ที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในวันที่ 25 พศจิกายน เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของพระราชวังซึ่งกษัตริย์ได้เข้ามาควบคุมส่วนพระองค์
The fund is valued in the tens of billions of dollars.
กองทุนนี้มีมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์

คำศัพท์ข่าว
- civilian = พลเรือน
- collect = รวบรวม, สะสม
- engineer = วางแผน
- escalate (v) = เสริม, ยกระดับ, เพิ่มปริมาณ
- establishment = กลุ่มที่มีอำนาจและอิทธิพล, กลุ่มอนุรักษ์นิยม
- evidence = หลักฐาน
- prominent = ที่มีชื่อเสียง


สำนักข่าว : Nationthailand (Twitter)
สำนักข่าว : Nationthailand (Website)
Student group slams police for targeting teens, vows another protest today

กลุ่มนักเรียนตอกหน้าตำรวจที่เล็งเป้ามาที่เยาวชน, และสาบานว่าจะประท้วงอีกวันนี้

The “Bad Student” group has accused police of harassment after two of its members under 18 years old received police summons for violating the state of emergency.
กลุ่ม“ นักเรียนเลว ” กล่าวโทษตำรวจว่าคุกคามหลังจากมีสมาชิก 2 คนที่อายุต่ำกว่า 18 ปีได้รับหมายเรียกจากตำรวจในข้อหาฝ่าฝืนสถานการณ์ฉุกเฉิน

Student group slams police for targeting teens, vows another protest today
กลุ่มนักศึกษาตอบโต้ตำรวจที่มุ่งเป้าไปที่กลุ่มวัยรุ่น , ยืนยันประท้วงอีกวันนี้

The “Bad Student” group has accused police of harassment after two of its members under 18 years old received police summons for violating the state of emergency.
กลุ่ม“ นักเรียนเลว” ได้กล่าวหาตำรวจว่าล่วงละเมิด หลังจากสมาชิกของกลุ่มจำนวน 2 คนอายุต่ำกว่า 18 ปี โดนหมายเรียกจากตำรวจในข้อหาฝ่าฝืนสถานการณ์ฉุกเฉิน

In a Facebook post on Friday, the pro-democracy group consisting of high-school students and student organisations from 50 educational institutions nationwide said that two of its members, Benjamaporn and Lopnapat (last names withheld), who are high school students of Mattayom 4 and 6 respectively, recently received police summons asking them to report to be notified of charges for violating the state of emergency, for their participation in pro-democracy rallies in October.
ในโพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันศุกร์ กลุ่มสนับสนุนประชาธิปไตยซึ่งประกอบด้วยนักเรียนมัธยมและองค์กรนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา 50 แห่งทั่วประเทศ กล่าวว่าสมาชิก 2 คนคือเบญจมาศ และลภนภัส (ไม่เปิดเผยนามสกุล) ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 6 ตามลำดับเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้รับหมายเรียกตำรวจขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับแจ้งข้อหาฝ่าฝืนสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากมีส่วนร่วมในการชุมนุมเพื่อประชาธิปไตยในเดือนตุลาคม
Prime Minister Prayut Chan-o-cha declared a state of emergency in Bangkok on October 14 to control the escalating pro-democracy protests by demonstrators who call themselves the Ratsadon in front of Government House.
พล. อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ประกาศภาวะฉุกเฉินในกรุงเทพฯเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม เพื่อควบคุมการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยที่ยกระดับขึ้นโดยผู้ชุมนุมที่เรียกตัวเองว่าราษฎร ที่หน้าทำเนียบรัฐบาล

The emergency ended on October 22.
สถานการณ์ฉุกเฉินสิ้นสุดลงในวันที่ 22 ตุลาคม

“This is a harassment of adolescents who are under 18 years old,” the FB post said.
“ นี่เป็นการล่วงละเมิดเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี” โพสต์บน FB กล่าว

Earlier on Thursday, the Bad Student group declared that they would hold an anti-government protest with the theme “Meteor Strikes Dinosaurs”, at Bangkok’s Ratchaprasong intersection on Saturday.
ก่อนหน้านี้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมากลุ่ม Bad Student ได้ประกาศว่าจะจัดการประท้วงต่อต้านรัฐบาลในหัวข้อ "Meteor Strikes Dinosaurs" ที่แยกราชประสงค์กรุงเทพฯในวันเสาร์

They said the aim of the rally was to remind lawmakers that if they don’t change their dinosaur-like outdated mindsets, they would be hit by meteors.
พวกเขากล่าวว่าจุดมุ่งหมายของการชุมนุมเพื่อเตือนผู้ร่างกฎหมาย ว่าหากพวกเขาไม่เปลี่ยนความคิดที่ล้าสมัยเหมือนไดโนเสาร์พวกเขาจะโดนดาวตกโจมตี

คำศัพท์ข่าว
- adolescent = วัยหนุ่มวัยสาว
- aim = เป้าหมาย
- anti-government = ต่อต้านรัฐบาล
- “Bad Student” = นักเรียนเลว (ชื่อของกลุ่มนักเรียนมัธยมที่รวตัวกันเรึยกร้องให้มีการปฏิรูปศึกษาและการเมือง)
- consisting of = ประกอบด้วย
- declared = ประกาศ
- escalating = บานปลาย, ขยายใหญ่ขึ้น
- last names withheld = ไม่เปิดเผยนามสกุล
- lawmaker ผู้บัญญัติกฎหมาย (บุคคลในคณะรัฐบาล หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจร่างกฏหมาย)
- meteor = ดาวตก, ผีพุ่งใต้, อุกกาบาต
- harassment = การละเมิด, การก่อกวน
- high-school(adj) = มัธยมปลาย
- hold = จัด, จัดงาน, จัดให้มีงาน
- remind = เตือน, ย้ำเตือน
- slam = วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง, ตอกหน้า, ไม่ไว้หน้า, ทำให้ขายหน้า (พูดตำหนิ, ตอบโต้อย่างรุนแรง)
- target = เล็งเป้าหมายไปที่
- targeting teen = เล็งเป้าหมายไปที่เยาวชนสำนักข่าว : ThaiPBSWorld (Twitter)
Sida Lui Faai – Thai feminists move against oppression
สีดาลุยฟ้า - สตรีไทยเคลื่อนไหวต่อต้านการกดขี่

Part of the lyrics of their feminist anthem, Sida Lui Faai (สีดาลุยไฟ), chanted by a large group of young female protesters, who call themselves “Women’s Freedom”, during the recent anti-government protests in Bangkok.
ส่วนหนึ่งของเนื้อเพลงสตรีนิยมเพลง Sida Lui Faai (สีดาลุยไฟ) ขับร้องโดยกลุ่มผู้ประท้วงหญิงสาวกลุ่มใหญ่ที่เรียกตัวเองว่า “ผู้หญิงปลดแอก” ระหว่างการประท้วงต่อต้านรัฐบาลในกรุงเทพฯเมื่อไม่นานมานี้

The key message of this anthem is the fight against oppression, sexual harassment and violence against women.
ข้อความสำคัญของเพลงนี้คือการต่อสู้กับการกดขี่การล่วงละเมิดทางเพศ และความรุนแรงต่อผู้หญิง

Most importantly, they hope to end the victim-blaming culture, where women are often blamed for the way they dress, or where they were before being raped or harassed.
ที่สำคัญที่สุดคือพวกเขาหวังที่จะยุติวัฒนธรรมการกล่าวโทษเหยื่อ ซึ่งผู้หญิงมักถูกตำหนิในเรื่องการแต่งกายหรือสถานที่ที่พวกเขาอยู่ ก่อนที่จะถูกข่มขืนหรือล่วงละเมิด

คำศัพท์ข่าว
- against = ต่อ, กับ
- anthem = เพลงพิเศษ, เพลงเพื่อมวลชน, เพลงสรรเสริญ (เพลงสำหรับประเทศองค์กรหรือกลุ่มบุคคลใดกลุ่มหนึ่ง)
- blamed (blame) = ต่อว่า, ตำหนิ
- end = ยุติ, จบ
- feminist = ผู้สนับสนุนสิทธิสตรี
- harassed (harass) = รบกวน, ทำให้ลำบากใจ
- key message = ข้อความสำคัญ
- oppression = การกดขี่, การปกครองที่บังคับกดขี่
- raped (rape) = ขื่นใจ, ข่มขืน
- sexual harassment = การคุกคามทางเพศ
- victim-blaming culture = วัฒนธรรมการกล่าวโทษเหยื่อ, การตำหนิเหยื่อฝ่ายเดียวที่ดำเนินมาเรื่อยมา
- violence = ความรุนแรง
- way = แนวทาง, วิธี
- “Women’s Freedom” = ผู้หญิงปลดแอกสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Twitter)
สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Website)
Thousands of cars form lines to collect food in Texas
รถหลายพันคันจอดเรียงกันเป็นแถวรอรับอาหารในเท็กซัส

Thousands of people lined up for groceries at a food bank distribution event in Dallas, Texas, this weekend, with organizers saying the Covid-19 pandemic has increased need in the city. ผู้คนหลายพันคนเข้าแถวรับของชำในงานจัดจำหน่ายธนาคารอาหารในดัลลัส, รัฐเท็กซัส, ในช่วงสุดสัปดาห์นี้, โดยผู้จัดงานกล่าวว่าการระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้ความต้องการในเมืองเพิ่มขึ้น

North Texas Food Bank (NTFB) distributed more than 600,000 pounds of food for about 25,000 people on Saturday, according to spokeswoman Anna Kuruan. There were 7,280 turkeys distributed to families, Kuruan told CNN.
ธนาคารอาหาร North Texas (NTFB) แจกจ่ายอาหารมูลค่ากว่า 600,000 ปอนด์ให้กับผู้คนประมาณ 25,000 คนในวันเสาร์, ตามที่ Anna Kuruan โฆษกหญิง Kuruan บอกกับ CNN ว่ามีไก่งวงแจก 7,280 ตัว

Photos provided by NTFB show thousands of cars lined up for NTFB's Drive-Thru Mobile Pantry at Fair Park.
ภาพถ่ายโดย NTFB แสดงให้เห็นรถยนต์หลายพันคันที่จอดเรียงรายสำหรับ Drive-Thru Mobile Pantry ของ NTFB ที่ Fair Park

Kuruan said the need for food "has certainly increased" with the pandemic, with Texas last week becoming the first US state to report 1 million cases of coronavirus.
Kuruan กล่าวว่าความต้องการอาหาร "เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน" จากการระบาดของโรคโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเท็กซัสกลายเป็นรัฐแรกของสหรัฐฯที่รายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 1 ล้านคน

"Forty percent of the folks coming through our partners doors are doing so for the first time," she said.
“สี่สิบเปอร์เซ็นต์ของผู้คนที่เข้ามามีส่วนร่วมกับเรา ทำเช่นนั้นเป็นครั้งแรก” เธอกล่าว

"I see blessings coming to us cause we all struggling. And I appreciate North Texas helping us out," Dallas resident Samantha Woods told CNN affiliate KTVT as she waited in her vehicle.
"ฉันเห็นสิ่งที่ทำให้มีความสุขกำลังมาหา เราทุกคนกำลังดิ้นรน และฉันขอขอบคุณที่ North Texas ช่วยเราออกมา" Samantha Woods ชาวดัลลัสบอกกับ KTVT ในเครือ CNN ขณะที่เธอรออยู่ในรถของเธอ

"It really is amazing and I thank God that I was able to get in the line this morning."
"มันเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์จริงๆ และฉันขอบคุณพระเจ้าที่ฉันสามารถเข้าแถวได้ในเช้าวันนี้"

North Texas Food Bank s it distributed more than 600,000 lbs of food at the November 14 event.
North Texas Food Bank ได้แจกจ่ายอาหารมากกว่า 600,000 ปอนด์ในงาน 14 พฤศจิกายน

In another car, one woman told the station she had been struggling: "I haven't been working since December. I can't find a job, they cut off my unemployment -- it's a big deal. It's a real big deal."
ในรถอีกคันผู้หญิงคนหนึ่งพูดในสถานที่จัดงานว่าเธอกำลังลำบาก: "ฉันไม่ได้ทำงานมาตั้งแต่เดือนธันวาคมฉันหางานไม่ได้พวกเขาไม่สนใจการว่างงานของฉัน - มันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆ "

NTFB President Trisha Cunningham said she is proud of her team and the community "for providing some hope and care during these extraordinary times."
Trisha Cunningham ประธานของ NTFB กล่าวว่าเธอภูมิใจในทีมงาน และชุมชนของเธอ "ที่มอบความหวังและการดูแลในช่วงเวลาพิเศษเหล่านี้"

คำศัพท์ข่าว
- blessing = พร, สิ่งที่ทำให้โชคดี, สิ่งที่ทำให้มีความสุข
- community = ชุมชน
- cut off = หยุด, ปฏิเสธ, เลิกการติดต่อ
- distribution = การแจกจ่าย, การกระจาย
- event = งาน, งานสังคม, งานที่จัด
- extraordinary = เป็นพิเศษ
- partner = ผู้ร่วมมือ, ผู้ร่วมกระทำ
- proud = ภูมิใจ
- so for = ถึงตอนนี้
- struggling = ดิ้นรนเอาชีวิตรอด
- unemployment = การว่างงาน, จำนวนผู้ว่างงาน


สำนักข่าว : AFP (Twitter)
สำนักข่าว : AFP (Website)
Fighting cock kills police chief in Philippine raid
ไก่ชน ปลิดชีวิต หัวหน้าตำรวจระหว่างการเข้าจับกุมในฟิลิปปินส์

A Philippine police officer was killed during a raid on an illegal cockfight after a rooster's blade sliced his femoral artery, an official said Tuesday.
เจ้าหน้าที่ตำรวจฟิลิปปินส์คนหนึ่งถูกสังหารในระหว่างการจู่โจมเข้าจับกุมการชนไก่ที่ผิดกฎหมาย หลังจากใบมีด(ติดไว้ที่เดือย)ของไก่ตัดเส้นเลือดใหญ่ที่ขาของเขา ,เจ้าหน้าที่กล่าวเมื่อวันอังคาร

Cockfighting is a popular blood sport in the archipelago where money is bet on the outcome of a fight -- often to the death -- between two colourful birds armed with bladed spurs.
การชนไก่เป็นกีฬาเลือดที่ได้รับความนิยมในหมู่เกาะ มีการเดิมพันด้วยเงินจากผลของการต่อสู้ ซึ่งมักจะถึงแก่ความตาย ระหว่างนกหลากสีสองตัวที่มีเดือยมีด

It has been banned along with other sporting and cultural events during the coronavirus pandemic to prevent large crowds from gathering and spreading the contagion.
เป็นข้อห้ามในการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและประเพณีต่างๆ ในช่วงที่ไวรัสโคโรนาระบาด เพื่อป้องกันไม่ให้ฝูงชนจำนวนมากรวมตัวกันและแพร่กระจายเชื้อ

Monday's freak accident in the central province of Northern Samar happened when Lieutenant Christian Bolok picked up a fighting cock as he gathered evidence of the unlawful event.
เกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิดเมื่อวันจันทร์ในจังหวัดทางตอนกลางของซามาร์เหนือ เมื่อผู้หมวดคริสเตียน โบลอค จับไก่ชนขึ้นมาในขณะที่เขารวบรวมหลักฐานของเหตุการณ์ผิดกฎหมาย

Its blade struck his left thigh and he bled to death, provincial police chief Colonel Arnel Apud told AFP.
มีดบาดต้นขาซ้ายของเขาและเลือดไหลจนเสียชีวิต, พันเอกArnel Apud ผู้บัญชาการตำรวจประจำจังหวัดกล่าวกับเอเอฟพี

"It was an unfortunate accident and a piece of bad luck that I cannot explain," Apud said.
“ มันเป็นอุบัติเหตุที่โชคร้ายและเป็นความโชคร้ายที่ผมไม่สามารถอธิบายได้”, Apud กล่าว

"I could not believe it when it was first reported to me.
"ผมไม่อยากจะเชื่อเลยตอนที่มีการรายงานให้ผมทราบ

This is the first time in my 25 years as a policeman that I lost a man due to a fighting cock's spur."
นี่เป็นครั้งแรกในรอบ 25 ปี ในฐานะตำรวจ ที่ผมสูญเสียผู้ชายคนหนึ่งไปจากเดือยไก่ชน""

คำศัพท์ข่าว
- accident = อุบัติเหตุ
- archipelago = ทะเลบริเวณที่มีหมู่เกาะ
- contagion = การติดต่อ,การแพร่กระจาย
- cultural= วัฒนธรรม
- due to = เนื่องจาก
- explain = อธิบาย
- outcome = ผล
- raid = จู่โจมเข้าจับกุม
- spur = เดือย, เดือยไก่
- unfortunate = โชคร้าย, เคราะห์ไม่ดี, เป็นที่น่าเสียดายสำนักข่าว : บีบีซี
Support bubbles: How do they work and who is in yours?
ฟองสบู่: มันทำงานอย่างไรและใครอยู่ในตัวคุณ?

Some people across the UK have been able to form household support bubbles or extended households.
บางคนทั่วสหราชอาณาจักรสามารถสร้างฟองสบู่สนับสนุนครัวเรือนหรือครัวเรือนขยายได้

The aim is to help people who've been cut off from friends and family.
จุดมุ่งหมายคือการช่วยเหลือผู้ที่ถูกตัดขาดจากเพื่อนและครอบครัว

The rules vary across the country, so what is the situation where you live?
กฎแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ, ดังนั้นสถานการณ์ที่คุณอาศัยอยู่เป็นอย่างไร?

What is a support bubble?

ฟองสบู่คืออะไร?

A bubble is defined as a group of people with whom you have close physical contact.
ฟองสบู่หมายถึงกลุ่มคนที่คุณได้สัมผัสใกล้ชิด

In England, single adults living alone - or single parents whose children are under 18 - can form a support bubble with one other household.
ในอังกฤษ, ผู้ใหญ่โสดที่อาศัยอยู่คนเดียว - หรือพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกอายุต่ำกว่า 18ปีสามารถสร้างสัมผัสใกล้ชิดสนับสนุนกับครอบครัวอื่นได้

คำศัพท์ข่าว
- across = ข้าม, ทั่วพื้นที่, เต็มพื้นที่
- alone = ลำพัง, โดดเดี่ยว
- bubble = สัมผัสใกล้ชิด, ติดต่อใกล้ชิด
- household = ครัวเรือน, หลังคาเรือน =
- support = สนับสนุน, ให้กำลังใจ
- vary = ปรวนแปร, เปลี่ยนแปลง, แตกต่างสำนักข่าว : บีบีซี(Twitter)
Covid-19: How restaurants are preparing for winter
Covid-19: ร้านอาหารเตรียมตัวอย่างไรสำหรับฤดูหนาว

Officials are easing tight coronavirus restrictions in the state of Victoria after more than 100 days of lockdown.
เจ้าหน้าที่กำลังผ่อนปรนข้อจำกัดที่เข้มงวดของไวรัสโคโรนาในรัฐวิกตอเรีย หลังจากถูกปิดตายมานานกว่า 100 วัน

From Monday, people will be able to travel further and meet up with more friends without a time limit on how long they spend outside the home.
ตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไป ผู้คนจะสามารถเดินทางไกลขึ้น และพบปะกับเพื่อน ๆ ได้มากขึ้น โดยใช้เวลานอกบ้านได้อย่างไม่จำกัดเวลา

But strict measures remain in place for restaurants and retailers, limiting them to takeaway and delivery options.
แต่ยังคงมีมาตรการที่เข้มงวดสำหรับร้านอาหาร และร้านค้าปลีก, จำกัดให้ซื้อได้แบบเอากลับบ้าน และการจัดส่ง

The city of Melbourne, which has been under stricter lockdown, will also have rules eased.
เมืองเมลเบิร์น, ซึ่งอยู่ภายใต้การปิดกั้นที่เข้มงวดขึ้นก็จะมีการผ่อนคลายกฎเช่นกัน

As of 19 October, in Melbourne:
ณ วันที่ 19 ตุลาคมในเมลเบิร์น:

People can travel up to 25km (15 miles) from their home for exercise or shopping
ผู้คนสามารถเดินทางได้ไกลถึง 25 กม. (15 ไมล์) จากบ้านเพื่อออกกำลังกายหรือช้อปปิ้ง
Gatherings of up to 10 people from two different households are allowed
อนุญาตให้รวมกลุ่มได้สูงสุด 10 คนจากสองครอบครัว

There will be no more time limit on outdoor socialising and exercise
จะไม่มีการจำกัดเวลาในการสังสรรค์ และออกกำลังกายกลางแจ้งอีกต่อไป

Hairdressers, tennis courts, golf courses and skate parks reopen, subject to Covid-19 restrictions
ร้านทำผม, สนามเทนนิส, สนามกอล์ฟ และลานสเก็ตจะเปิดอีกครั้ง, ภายใต้ข้อ จำกัด ของ Covid-19

คำศัพท์ข่าว
- ease = บรรเทา, ผ่อนคลาย
- reopen = เปิดใหม่อีกครั้ง, กลับมาเปิดให้บริการใหม่
- socialising = การเว้นระยะห่าง
- spend = ใช้เวลา
- takeaway = ซื้อกลับบ้าน
- tennis court = สนามเทนนิส
- winter = ฤดูหนาวสำนักข่าว : รอยเตอร์ (Twitter)
Thai police order media probes over protest coverage
ตำรวจไทยสั่งสอบสวนสื่อเรื่องการรายงานข่าวการประท้วง

Thai police said on Monday they had ordered an investigation of four news outlets under emergency measures imposed last week to try to stop three months of protests against the government and monarchy.
ตำรวจไทยกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า พวกเขาได้สั่งให้มีการสอบสวนสำนักข่าว 4 แห่ง ภายใต้มาตรการฉุกเฉินที่กำหนดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เพื่อพยายามหยุดการประท้วงต่อต้านรัฐบาล และสถาบันกษัตริย์เป็นเวลาสามเดือน

The announcement prompted anger from media groups and accusations of an attack on press freedom by the government of Prime Minister Prayuth Chan-ocha, the former junta leader the protesters are seeking to drive from office.
คำประกาศดังกล่าวกระตุ้นให้เกิดความโกรธแค้นจากกลุ่มสื่อ และข้อกล่าวหาว่ามีการโจมตีเสรีภาพสื่อมวลชน โดยรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี ประยุทธ จันทร์โอชา อดีตผู้นำรัฐบาลทหารที่ผู้ประท้วงพยายามขับออกจากตำแหน่ง

According to a police document dated Oct. 16, investigations have been ordered into content from four media outlets as well as the Facebook page of a protest group.
ตามเอกสารของตำรวจลงวันที่ 16 ต.ค. มีการสั่งให้มีการสอบสวนเนื้อหาจากสื่อสี่แห่งรวมถึงหน้า Facebook ของกลุ่มประท้วง

“We received information from intelligence units concerned that parts of the content and distorted information have been used and disseminated to cause confusion and instigate causing unrest to society,” police spokesman Kissana Phathanacharoen told a news conference.
“เราได้รับข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองที่เกี่ยวข้องว่า บางส่วนของเนื้อหาและข้อมูลที่บิดเบือนถูกนำไปใช้ และเผยแพร่จนก่อให้เกิดความสับสน ยุยงให้เกิดความไม่สงบในสังคม” กฤษณะ พัฒนเจริญโฆษกตำรวจกล่าวในการแถลงข่าว

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- concerned = กังวล
- distorted information = ข้อมูลที่บิดเบือน
- disseminated = เผยแพร่, แจกจ่าย
- impose = กำหนด, บังคับใช้
- intelligence unit
- ordered = สั่ง
- outlet = ช่องทาง, สถานที่
- seeking = แสวงหา, พยายามสำนักข่าว : รอยเตอร์ (Twitter)
สำนักข่าว : รอยเตอร์ (Website)
Thai protest rivals in show of force on Bangkok streets
ผู้ประท้วงชาวไทยแสดงพลังบนท้องถนนในกรุงเทพฯ

Thai anti-government protesters and royalist supporters of King Maha Vajiralongkorn staged rival shows of force on either side of a Bangkok street on Wednesday with political tension growing after three months of demonstrations.
ผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลไทย และผู้สนับสนุนกษัตริย์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ แสดงพลังของคู่แข่งที่สองข้างถนนในกรุงเทพฯ เมื่อวันพุธ โดยมีความตึงเครียดทางการเมืองเพิ่มขึ้น หลังจากการประท้วงเป็นเวลาสามเดือน

Several hundred protesters at the Democracy Monument repeated their call for the departure of Prime Minister Prayuth Chan-ocha, a former junta leader, and a new constitution.
ผู้ประท้วงหลายร้อยคนที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี ประยุทธ จันทร์โอชา, อดีตผู้นำรัฐบาลทหารออกไป, และให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
They gave their trademark three-finger salute.
พวกเขาชูสามนิ้วที่เป็นสัญลักษณ์ของพวกเขา

Just a couple of dozen metres away, hundreds of royalists assembled with members of security forces - all of them clad in the royal yellow colour - hours before a royal motorcade was due to pass along the road.
ห่างออกไปเพียงไม่กี่สิบเมตร, มีผู้สนับสนุนสถาบันกษัตริย์หลายร้อยคนรวมตัวกับสมาชิกของกองกำลังรักษาความปลอดภัย - ทุกคนสวมชุดสีเหลืองของราชวงศ์ - หลายชั่วโมงก่อนที่รถจักรยายนต์จะแล่นไปตามถนน

Despite one brief fistfight, the two sides largely kept apart, but the standoff revived fears of trouble in a country that suffered a decade of street violence between supporters and opponents of the establishment before a 2014 coup.
แม้จะมีการชกต่อยกันในช่วงสั้น ๆ แต่ทั้งสองฝ่ายต่างแยกจากกันเป็นส่วนใหญ่ แต่ความขัดแย้งที่หาข้อยุติไม่ได้ดังกล่าว ได้รื้อฟื้นความกลัวของปัญหาในประเทศที่ประสบปัญหาความรุนแรงบนท้องถนนมานานนับสิบปี ระหว่างผู้สนับสนุนและฝ่ายตรงข้ามของการจัดตั้งก่อนการรัฐประหารในปีค.ศ. 2014

คำศัพท์ข่าว
- assembled (assemble) = รวมตัว, รวมตัว, ยกพวก
- brief (adj) = สั้น ๆ, ชั่วขณะ
- either side = ทั้งสองด้าน, ทั้งสองฝั่ง
- junta = รัฐบาลทหาร, รัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง
- junta leader = ผู้นำรัฐบาลทหาร
- kept apart (keep apart) = แยกห่างกัน, รักษาระยะห่างกัน
- largely (adv) = ส่วนมาก, ส่วนใหญ่
- opponent = ฝ่ายตรงข้าม
- revived (revive) = รื้อฟื้นขึ้นใหม่, ฟื้นขึ้นมาใหม่, ก่อให้เกิดขึ้นใหม่
- rival = คู่แข่ง, คู่ปรับ, ฝ่ายตรงข้าม
- royalist (adj) = ให้การสนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์, ให้การสนับสนุนราชวงศ์ของประเทศ
- security force = กองกำลังรักษาความปลอดภัย
- standoff = ความขัดแย้งที่หาข้อยุติไม่ได้, ความขัดแย้งที่เป็นทางตัน
- supporter (n) = ผู้สนับสนุน
- staged = จัดฉาก, แสดงละครสำนักข่าว : รอยเตอร์
Thailand's 'rule breaker' school uniforms challenge tradition
เครื่องแบบนักเรียน 'ผู้ทำลายกฎ' ของไทยท้าทายประเพณี

BANGKOK (Reuters) - In Thai classrooms, showing a rebellious or creative streak through what you wear is difficult.
กรุงเทพฯ (สำนักข่าวรอยเตอร์) - ในห้องเรียนไทย การแสดงแนวดื้อรั้นหรือสร้างสรรค์ผ่านสิ่งที่คุณสวมใส่เป็นเรื่องยาก

School uniform rules are strict, down to how pupils’ hair should be cut and the type of socks and shoes they are allowed to wear.
กฎของเครื่องแบบนักเรียนนั้นเข้มงวด, จนถึงเรื่องเล็กน้อยของการตัดผมของนักเรียน ประเภทของถุงเท้าและรองเท้าที่อนุญาตให้สวมใส่ได้

But as students around the country push back against what they call archaic rules and join a broader pro-democracy movement, a young clothing designer is throwing his support behind them in a colourful way.
แต่ในขณะที่นักเรียนทั่วประเทศกลับต่อต้านสิ่งที่พวกเขาเรียกว่ากฎโบราณ และเข้าร่วมการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในวงกว้าง, นักออกแบบเสื้อผ้ารุ่นใหม่ก็ให้การสนับสนุนพวกเขาอย่างมีสีสัน

Tin Tunsopon has taken the typical uniform of pleated skirts and white sailor shirts for girls and neat shorts and white shirts for boys and blown them up into exaggerated versions with huge collars and sleeve ruffles made from shoe laces.
Tin Tunsopon ได้นำชุดกระโปรงจีบ และเสื้อกะลาสี สีขาวสำหรับเด็กผู้หญิงและกางเกงขาสั้นสุดเนี้ยบ และเสื้อเชิ้ตสีขาวสำหรับเด็กผู้ชาย และทำให้พวกเขากลายเป็นรุ่นที่ดูเกินจริง พร้อมปลอกคอขนาดใหญ่ และแขนเสื้อที่ทำจากเชือกรองเท้า

คำศัพท์ข่าว
- creative (adj) = เกี่ยวกับประดิษฐ์, เกี่ยวกับการสร้าง

- creative streak = สร้างสรรค์
- down to = ตลอดจนถึงสิ่งเล็กน้อย, แม้แต่สิ่งที่ไม่สำคัญ
- exaggerated (adj) = เกินจริง
- huge collar = ปลอกคอขนาดใหญ่
- pleated skirt = กระโปรงจีบ
- sailor shirt = เสื้อกะลาสี
- shoe laces = เชือกรองเท้า
- streak (n) = ริ้วลายหลากสี, เส้นหลากสี
- tradition = ประเพณี, ขนบธรรมเนียม, สิ่งที่ปฏิบัติตามกันมาสำนักข่าว : The Sydney Morning Herald
Thailand reports first domestic coronavirus case in 100 days
ประเทศไทยรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาในประเทศรายแรกในรอบ 100 วัน

Bangkok: Thailand has reported its first domestic coronavirus transmission in more than 100 days, after a man recently jailed and with no overseas travel history tested positive in a Bangkok prison during a routine check for new inmates.
กรุงเทพฯ: ประเทศไทยมีรายงานการแพร่เชื่อไวรัสไวรัสโคโรนาภายในประเทศครั้งแรกในรอบกว่า 100 วัน หลังจากที่ชายคนหนึ่งเพิ่งถูกจำคุก และไม่มีประวัติการเดินทางไปต่างประเทศได้รับการทดสอบเป็นบวก ในเรือนจำกรุงเทพฯระหว่างการตรวจหาผู้ต้องขังใหม่ตามปกติ

Authorities moved quickly to locate and isolate people in contact with the 37-year-old and trace his movements over the past two weeks, including three places where had worked, the jail and the court at which he had appeared.
เจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว เพื่อค้นหาและแยกผู้คนที่ติดต่อกับผู้ชายวัย 37 ปีและติดตามการเคลื่อนไหวของเขาในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา รวมถึงสถานที่สามแห่งที่เคยทำงาน เรือนจำและศาลที่เขาปรากฏตัว

คำศัพท์ข่าว
- domestic = ภายในประเทศ
- eliminate = กำจัด, ขจัด, ขับไล่
- harvest = เก็บเกี่ยว, เกี่ยวข้าว
- isolate = แยกตัว
- locate = ค้นหา, หาพิกัด, หาที่ตั้ง(ในข่าวหมายถึง ค้นหาบุคคลที่เคยไกล้ชิดผู้ป่วย)
- place = สถานที่
- positive = ผลทดสอบเป็นบวก, ผลการทดสอบพบว่ามีเชื้อ, ผลทดสอบพบว่าติดโรค
- unleash = ปล่อย, ปลดปล่อยสำนักข่าว : อัลจาซีรา
Are student protests in Thailand the tipping point for change?
การประท้วงของนักศึกษาในประเทศไทยเป็นจุดเปลี่ยนของการเปลี่ยนแปลงหรือไม่?

A pro-democracy movement is sweeping Thailand, and young people are leading the charge.
การเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยกำลังปัดกวาดประเทศไทย และคนหนุ่มสาวเป็นผู้นำทำหน้าที่

Since July near-daily demonstrations have taken place across the country. Many events have borrowed pop culture themes - from the spells and wands of Harry Potter to the symbolism of the Hunger Games.
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมการเดินขบวนเกือบทุกวันเกิดขึ้นทั่วประเทศ หลายเหตุการณ์ได้ยืมธีมวัฒนธรรมยอดนิยม ตั้งแต่คาถาและไม้กายสิทธิ์ของแฮร์รี่พอตเตอร์ไปจนถึงสัญลักษณ์ของ Hunger Games

คำศัพท์ข่าว
- pop culture themes = ธีมวัฒนธรรมยอดนิยม
- pro-democracy movement = การเคลื่อนไหวที่สนับสนุนประชาธิปไตย
- demonstration = การชุมนุมประท้วง
- Many events = หลายเหตุการณ์
- symbolism = เป็นสัญญาณ เป็นสัญลักษณ์สำนักข่าว : Fox News
Thai king restores concubine’s royal consort title after accusing her of undermining queen
กษัตริย์ไทยคืนตำแหน่งพระสนมหลังกล่าวหาว่าเธอบ่อนทำลายราชินี

Sineenatra Wongvajirabhakdi had her royal and military titles stripped last year
สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ มีตำแหน่งทางกษัตริย์ และยอดทางทหารและราชวงศ์เมื่อปีที่แล้ว

Thailand’s king has reconciled with his ousted mistress nearly a year after stripping her royal consort title over accusations of being disloyal and competing against his wife to rise to the level of the queen.
กษัตริย์ของไทยได้คืนดีกับนายหญิงที่ถูกขับไล่ของเขาเกือบหนึ่งปีหลังจากปลดออกจาก ตำแหน่งพระสนมเนื่องจากข้อกล่าวหาว่าไม่ซื่อสัตย์ และแข่งขันกับภรรยาของเขาเพื่อก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งราชินี

King Maha Vajiralongkorn reinstated Sineenatra Wongvajirabhakdi’s royal and military titles, according to an official announcement published Wednesday in the Royal Gazette.
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ทรงคืนตำแหน่งบรรดาศักดิ์และตำแหน่งทางการทหารของสินีนาฏ วงศ์วชิรภักดี ตามประกาศอย่างเป็นทางการซึ่งเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันพุธ

The statement said Sineenatra was found “guiltless” and should be treated as if her titles were never removed, according to Sky News.
แถลงการณ์ดังกล่าวระบุว่าสินีนาฏ ถูกพบว่า "ไม่มีความผิด" และควรได้รับการปฏิบัติราวกับว่า ตำแหน่งของเธอ ไม่เคยถูกถอดออก, อ้างอิงจาก Sky News

The 35-year-old Sineenatra was named chief concubine in July 2019, making her the first official mistress of the king since the end of Thailand’s absolute monarchy in 1932.
สินีนาฏ วัย 35 ปีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าสนมในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2019, ทำให้เธอเป็นภรรยาน้อยอย่างเป็นทางการคนแรกของกษัตริย์ นับตั้งแต่สิ้นสุดระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของประเทศไทยในปีค.ศ. 1932 (พ.ศ. 2475)

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- as if = ราวกับว่า
- competing = แข่งขันกับ, กระทบกระทั่ง
- consort = สนมเอก, ภรรยาของเจ้าเมือง
- concubine = นางสนม, ภรรยาน้อย
- disloyal = ไม่จงรักภักดี, ไม่ซื่อสัตย์
- stripped/ stripping/ strip = ถอน, ถอด, ลอกออก
- official announcement = การประกาศอย่างเป็นทางการ
- ousted = ขับออกจากอำนาจ, ที่ถูกขับออกจากตำแหน่ง
- reconciled (reconcile) = คืนดีกัน
- mistress = ภรรยาน้อย, เมียน้อย
- named = ถูกแต่งตั้ง
- reinstated (reinstate) = คืนสิทธิ์
- royal consort title = ตำแหน่งภรรยากษัตริย์
- Royal Gazette = หนังสือราชกิจจานุเบกษา
- statement = แถลงการณ์
- title = คำนำหน้าชื่อ (เช่น ตำแหน่ง ยศ บรรดาศักดิ์)
- were never removed = ไม่เคยถูกถอดออก (Passive Voice)
- was named = ได้รับการแต่งตั้ง
สำนักข่าว : The Guardian
Thai king reinstates royal consort a year after 'disloyalty' claim
กษัตริย์ไทยได้คืนดีกับสนมเอก หนึ่งปีหลังจากอ้างว่า 'ไม่ซื่อสัตย์'


Sineenatra Wongvajirabhakdi was accused last year of seeking to undermine the queen
สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ เมื่อปีที่แล้ว ถูกกล่าวหาว่าพยายามบ่อนทำลายพระราชินี

Thailand’s king has reinstated his royal consort almost a year after she was abruptly stripped of her titles and accused of seeking to undermine the queen.
กษัตริย์ของไทยได้คืนตำแหน่งพระสนมเอกของเขา เกือบหนึ่งปีหลังจากที่เธอถูกปลดออกจากตำแหน่งอย่างกะทันหันและถูกกล่าวหาว่าพยายามบ่อนทำลายพระราชินี

An announcement published in the Royal Gazette said Sineenatra Wongvajirabhakdi had not committed any wrongdoing. “Henceforth, it will be as if she had never been stripped of her military ranks or royal decorations,” it said.
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาระบุว่า สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ไม่ได้กระทำความผิดใด ๆ “ ต่อจากนี้ไปมันจะเหมือนกับว่าเธอไม่เคยถูกปลดออกจากตำแหน่งทหารหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์” แถลงการณ์กล่าว

King Maha Vajiralongkorn bestowed the rank of Chao Khun Phra on Sineenat on his 67th birthday last year, the first time in nearly a century that a Thai monarch had taken a consort.
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ พระราชทานยศเจ้าคุณพระสินีนาฏ เมื่อวันเกิดครบ 67 ปีเมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบเกือบศตวรรษที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงครองราชย์


คำศัพท์ข่าว
- abruptly (adv) = อย่างกะทันหัน
- consort = สนมเอก, ภรรยาของเจ้าเมือง
- disloyalty = ความไม่ซื่อสัตย์, ความไม่จงรักภักดี
- henceforth = ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
- military ranks = ยศทางทหาร
- reinstated (reinstate) = คืนสิทธิ์
- Royal Gazette = หนังสือราชกิจจานุเบกษา
- stripped = ถอน, ยึด
- rank = ตำแหน่ง ยศ บรรดาศักดิ์
- undermine = บ่อนทำลายสำนักข่าว : USA TODAY
Thailand king reinstates his royal consort after saying she undermined his wife, country's queen
กษัตริย์ไทยคืนสถานะให้สนมเอก หลังกล่าวว่าเธอบ่อนทำลายพระมเหสีราชินีของประเทศ

Thailand’s king has reconciled with his royal consort, whom he stripped of her titles last year after accusing her of seeking to undermine his official wife, the country’s queen.
กษัตริย์ไทยได้คืนดีกับสนมเอก ซึ่งถูกปลดออกจากตำแหน่งเมื่อปีที่แล้ว หลังจากกล่าวหาว่าเธอพยายามบ่อนทำลายมเหสีอย่างเป็นทางการ, พระราชินีของประเทศ

The restoration of Sineenatra Wongvajirabhakdi to the good graces of King Maha Vajiralongkorn was confirmed by an official announcement published Wednesday in the Royal Gazette.
การกลับสู่สภาพปกติ ของสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณได้รับการยืนยันโดยประกาศอย่างเป็นทางการ ซึ่งเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันพุธ

The announcement, dated Aug. 29, said she was being given back her royal and military titles.
ประกาศเมื่อวันที่ 29 สิงหาคมระบุว่าเธอได้รับตำแหน่งราชวงศ์และทหารกลับคืนมา

It said Sineenatra was not tainted by any wrongdoing, and the record should not show that she ever lost her privileges.
สินีนาฏมิได้แปดเปื้อนจากการกระทำผิดใดๆ และไม่ควรมีบันทึกประวัติที่แสดงให้เห็นว่าเคยเสียสิทธิ์พิเศษนี้(เคยถูกปลด)

Bloggers who follow royal news had reported last week that Sineenatra had been rehabilitated. She had not been seen publicly after her fall from grace last year and her whereabouts were never made clear.
บล็อกเกอร์ที่ติดตามข่าวพระราชสำนักได้รายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า สินีนาฏได้รับคืนตำแหน่งเดิมแล้ว ก่อนหน้านี้ไม่มีการปรากฏตัวของเธอต่อสาธารณะ หลังจากที่เธอถูกปลดจากความสูงส่งเมื่อปีที่แล้วและไม่เคยมีการเปิดเผยที่อยู่ของเธออย่างชัดเจน

คำศัพท์ข่าว
- consort = หม่อม, ภรรยาของเจ้าเมือง
- follow = ติดตาม
- grace = ความกรุณา
- lost = สูญเสีย
- military title = ยศทางทหาร
- official announcement = การประกาศอย่างเป็นทางการ
- - privilege = เอกสิทธิ์, สิทธิพิเศษ (ความได้เปรียบที่ให้เฉพาะบางคนเท่านั้น)
- published = ตีพิมพ์, เผยแพร่
- rehabilitated = การทำให้กลับสู่สภาพเดิม, การทำให้กลับมาดีเหมือนเดิม
- rreinstates (reinstate) = คืนสิทธิ์
- restoration = การกลับสู่สภาพปกติ
- Royal Gazette = หนังสือราชกิจจานุเบกษา
- royal news = ข่าวพระราชสำนัก
- stripped = ถอน, ยึด
- title = คำนำหน้าชื่อ (เช่น ตำแหน่ง ยศ บรรดาศักดิ์)
- undermine = บ่อนทำลาย
- tainted = มัวหมอง มีมลทิน แปดเปื้อน
- whereabouts = ที่อยู่,สถานที่,ตำแหน่งที่
- wrongdoing = กระทำผิดศีลธรรม, ละเมิดกฎหมายสำนักข่าว SCMP : South China Morning Post
Hong Kong third wave: officials scrap coronavirus-related ban on eating in restaurants after just 24 hours
คลื่นลูกที่สามของฮ่องกง: เจ้าหน้าที่ได้ยกเลิกการ"ห้ามกินอาหารในร้านในร้านอาหารหลังจาก 24 ชั่วโมง

City’s restaurants were told they could only serve takeaway as part of stringent measures to combat Covid-19
ร้านอาหารของเมืองได้รับการบอกว่า พวกเขาสามารถขายอาหารที่นำกลับไปกินที่บ้านได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการที่เข้มงวดเพื่อต่อสู้กับ Covid-19

Number of new infections in triple digits for ninth day in a row
จำนวนการติดเชื้อรายใหม่ เป็นตัวเลขสามหลักเป็นเวลาเก้าวันติดต่อกัน

คำศัพท์ข่าว
- combat = ต่อสู้
- in a row = ติดต่อ, ต่อเนื่อง
- measure = มาตรการ
- scrap = เลิก, ทิ้ง, ยกเลิก
- serve = บริการ (ขาย)
- stringent = เข้มงวด
- triple = สาม, จำนวนสาม
- takeaway = อาหารที่นำกลับไปกินที่บ้านได้

เนื้อหาข่าว ฮ่องกงประกาศให้กลับมากินข้าวในร้านอาหารได้ใหม่ เฉพาะวันทำงาน เพราะเนื่องจาก มีการวิจารณ์ ที่คนงาน ยืนตากแดด/ ยืนกินข้าวข้างถนน


สำนักข่าว รอยเตอร์
Man parades down Oxford Street wearing nothing but mask ผู้ชายเดินโชว์ไปตามถนนออกซ์ฟอร์ดไม่สวมอะไรนอกจากหน้ากาก
A man strolled down central London’s most popular shopping street on Friday with only a mask to cover his nudity, leaving passerbys astounded, amused and shocked.
ชายคนหนึ่งเดินไปตามถนนช้อปปิ้งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในใจกลางกรุงลอนดอนในวันศุกร์โดยมีเพียงหน้ากากปิดบังร่างเปลือยของเขาเท่านั้นทำให้ผู้สัญจรไปมา ตะลึงพรึงเพริด, ขบขัน และตกใจ

As the man walked nonchalantly along Oxford Street, naked except for the light blue face mask over his groin, some took pictures on their phones while others simply stared.
ขณะที่ชายคนนั้นเดินไปตามถนนออกซ์ฟอร์ดอย่างไม่สะทกสะท้าน, ไม่สวมเสื้อผ้ายกเว้นหน้ากากสีฟ้าอ่อน ๆ ที่หน้าขาหนีบของเขาบางคนก็ถ่ายรูปลงโทรศัพท์ ขณะที่คนอื่นๆ จ้องเขม็ง

คำศัพท์ข่าว
- astounded (astound) = ตะลึงพรึงเพริด
- except = ยกเว้น
- groin = หน้าขา, ง่ามขา
- light blue = สีฟ้า
- naked = เปลือยกาย, ไม่สวมเสื้อผ้า
- nudity (n) = สภาพเปลือยกาย, การเปลือยกาย
- parade = เดินแห่, เดินอวด, เดินโชว์
- passerby/passer/ passer-by = ผู้ที่เดินผ่านไป, คนตามถนน
- stared (stare) = จ้องเขม็งสำนักข่าว รอยเตอร์
'Delicious taxes': Thai protesters use Japanese cartoon hamster to mock government
'ภาษีอร่อย': ผู้ประท้วงไทยใช้หนูแฮมสเตอร์การ์ตูนญี่ปุ่นเพื่อล้อเลียนรัฐบาล

(Reuters) - Hundreds of Thai protesters sang a Japanese cartoon jingle on Sunday with lyrics mocking the government as hungry hamsters feasting on taxpayer cash, part of a new protest movement by youth who say they are using whimsical tactics for serious ends.
(สำนักข่าวรอยเตอร์) - ผู้ประท้วงชาวไทยหลายร้อยคนร้องเพลงการ์ตูนญี่ปุ่นในวันอาทิตย์ มีเนื้อหาล้อเลียนรัฐบาล เป็นเหมือนแฮมสเตอร์ที่หิวกินเลี้ยงอย่างฟุ่มเฟือย โดยใช้เงินภาษีของประชาชน, ส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวประท้วงรูปแบบใหม่โดยเยาวชน ที่กล่าวว่าพวกเขาจะใช้การประท้วงที่มีชั้นเชิงแบบใหม่นี้เพื่อผลลัพธ์ที่จริงจัง

คำศัพท์ข่าว
- feasting = ดื่มกิน, กินเลี้ยง, เลี้ยงฉลอง (อย่างฟุ่มเฟือย)
- hamster = หนูแฮมสเตอร์ (ในข่าวคือหนูแฮมสเตอร์ เปรียบเสมือน นักการเมืองในรัฐบาลที่ใช้เงินภาษีคนไทยอย่างฟุ่มเฟือย)
- hundreds = หลายร้อย
- lyric = เนื้อเพลง
- protester = ผู้ประท้วง
- sang(sing) = ร้องเพลง
- mocking (mock) = กระทบกระเทียบ, ล้อเลียน
- whimsical = ที่แปลกใหม่, แปลกตา (เฉพาะอย่างยิ่งในวิธีที่ดึงดูดใจ และน่าขบขัน)
- whimsical tactic = ชั้นเชิงที่แปลกใหม่

- hungry hamsters feasting = แฮมสเตอร์ที่หิวกินเลี้ยงอย่างฟุ่มเฟือย
- new protest movement = การเคลือนไหวประท้วงแบบใหม่

เนื้อหาข่าว
กลุ่มเยาวชน ที่ใช้การประท้วงแบบใหม่ที่ไม่เครียด พยายามจะบอกว่าทำเหมือนเล่นๆ แต่หวังผลที่จริงจัง โดยให้รัฐบาลลาออก


สำนักข่าว รอยเตอร์
Thai LGBT activists raise pride flag in anti-government rally
นักเคลื่อนไหวชาว LGBT ไทยชูธงแห่งความภาคภูมิใจในการชุมนุมต่อต้านรัฐบาล

Hundreds of Thai LGBT activists and allies raised rainbow flags on Saturday evening as they called for democracy and equal rights, the latest in a series of youth protests calling for the government to step down.
นักเคลื่อนไหวและพันธมิตร LGBT ชาวไทยหลายร้อยคนยกธงสีรุ้งในตอนเย็นวันเสาร์ เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย และสิทธิที่เท่าเทียมกัน ล่าสุดในชุดการประท้วงของกลุ่มเยาวชนเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลลาออก

คำศัพท์ข่าว
- allies = แนวร่วม, ฝ่ายพันธมิตร
- called for/ calling for/ call for = เรียกร้อง
- evening = ตอนเย็น
- pride = ความภาคภูมิใจ
- protest = การประท้วง
- raised = ยก, ชูขึ้น
- series of = ในขบวนของ, ในชุดของ (ในข่าวหมายถึง กลุ่มเยาวชนหลายกลุ่ม ที่ประท้วงกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มล่าสุด)

- the latest = ล่าสุด
- step down = ก้าวลง (ในข่าวหมายถึง ลาออกจากตำแหน่ง)

- LGBT ย่อมาจาก lesbian, gay, bisexual, and transgender
- rainbow flag = ธงสีรุ้ง (เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของ LGBT)
- pride flag = ธงแห่งความภาคภูมิใจ (เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของ LGBT)
- pride flag/ rainbow flag = มีความหมายเดียวกัน


เนื้อหาข่าว
เป็นการเคลื่อนไหวเพื่อให้สังคมยอมรับความหลากหลายทางเพศ และตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพ ความเท่าเทียมกันในสังคมในเรื่องของเพศที่ไม่ได้มีแค่เพศหญิงกับเพศชาย


สำนักข่าว : Timeข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : รอยเตอร์

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น