โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, December 26, 2020

ศัพท์ข่าวไทย 26-December-2020เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


สำนักข่าว : CNA (Channel News Asia)
Thailand confirms 110 new COVID-19 infections, including 64 cases linked to country's worst virus outbreak
ไทยยืนยันผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ 110 ราย, รวมทั้ง 64 ราย ที่เชื่อมโยงกับการระบาดของไวรัสที่เลวร้ายที่สุดของประเทศ

BANGKOK: Thailand on Saturday (Dec 26) confirmed 110 new COVID-19 infections, of which 64 were local infections, connected to an outbreak in the southwest province of Samut Sakhon, the country's coronavirus worst outbreak yet.
กรุงเทพฯ: ประเทศไทยเมื่อวันเสาร์ (26 ธ.ค. ) ยืนยันผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ 110 รายในจำนวนนี้ 64 รายเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับการระบาดในสมุทรสาคร, จังหวัดทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นการระบาดของไวรัสโคโรนาที่เลวร้ายที่สุดของประเทศเท่าที่เคยมีมา

Of the new infections, 30 were among migrant workers and 16 were imported cases, Taweesin Wisanuyothin, a spokesman for the country's COVID-19 task force, told a briefing.
ในบรรดาผู้ติดเชื้อรายใหม่ 30 รายเป็นแรงงานข้ามชาติและ 16 รายเป็นผู้ติดเชื้อเข้ามาจากต่างประเทศ ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกหน่วยงาน COVID-19 ของประเทศกล่าวบรรยายสรุป

Thailand has a total of 6,020 confirmed cases and 60 deaths.
ประเทศไทยมีผู้ป่วยยืนยันแล้วรวม 6,020 รายและเสียชีวิต 60 ราย

COVID-19 cases have jumped significantly since an outbreak was detected last week among migrants from Myanmar working at a seafood market in Samut Sakhon, a province near the capital Bangkok.
ผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่มีการตรวจพบการระบาดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในกลุ่มผู้อพยพจากเมียนมาที่ทำงานในตลาดอาหารทะเลในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งอยู่ใกล้เมืองหลวงกรุงเทพมหานคร

Millions of low-wage jobs in Thailand are filled by workers from less affluent neighbouring countries, especially Myanmar.
งานค่าแรงต่ำหลายล้านงานในประเทศไทยเต็มไปด้วยแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่ร่ำรวยน้อยกว่าโดยเฉพาะเมียนมาร์

Since last Sunday, more than 1,000 migrant workers have tested positive for the virus, along with Thais working or living near the seafood market, which supplies much of the country.
ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาแรงงานข้ามชาติมากกว่า 1,000 คนได้รับการทดสอบพบว่าติดไวรัส, รวมไปถึงกลุ่มคนไทยที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ใกล้กับตลาดอาหารทะเลซึ่งส่งออกไปทั่วประเทศ

Contact tracers tracked possible cases by identifying vendors' major customers, and about 10,000 people at risk have been tested.
ผู้ติดตาม ได้ติดตามผู้ที่มีความเป็นไปได้ว่าติดเชื้อ โดยเจาะจงลูกค้ารายใหญ่ของผู้ขาย, และประชาชนประมาณ 10,000 คนที่อยู่ในจุดเสี่ยง ได้รับการตรวจแล้ว

Cases traced to the Samut Sakhon market have been found in 27 provinces, the government said.
รัฐบาลกล่าวว่าพบผู้ติดเชื้อที่สืบเนื่องมาจากตลาดสมุทรสาครแล้วใน 27 จังหวัด

The government on Thursday said it is confident it can contain a major COVID-19 resurgence without a national lockdown, instead relying on provincial controls as the outbreak mainly among migrant workers continues to spread.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมารัฐบาลกล่าวว่ามีความมั่นใจว่าจะสามารถป้องกันการฟื้นตัวของโควิด -19 ครั้งใหญ่ได้โดยไม่ต้องปิดประเทศ แต่ต้องอาศัยการควบคุมของจังหวัดแทนเนื่องจากการระบาดส่วนใหญ่ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติยังคงแพร่กระจาย

“I can assure that the government will do its best,” Prime Minister Prayut Chan-o-cha said in a live televised address after a meeting of the government’s COVID-19 coordinating centre.
“ ผมมั่นใจได้ว่ารัฐบาลจะพยายามอย่างเต็มที่” พล. อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวในการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์หลังการประชุมศูนย์ประสานงาน COVID-19 ของรัฐบาล

“The Public Health Ministry confirms to me that it is controllable if everyone gives cooperation.”
“กระทรวงสาธารณสุขยืนยันกับผมว่าควบคุมได้ถ้าทุกคนให้ความร่วมมือ”

คำศัพท์ข่าว
- a live televised address = กล่าวปราศัยในการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์
- address = กล่าวปราศรัย
- affluent = ร่ำรวย, มั่งคั่ง
- along with = รวมไปถึง, พร้อมทั้ง, ตลอดจน
- among = ท่ามกล่าง, อยู่ในบรรดา, รวมอยู่ในกลุ่ม
- connect = เกี่ยวของ
- contact tracer = ผู้ติดตาม, ผู้แกะรอย (ในข่าวหมายถึง เจ้าหน้าที่สืบสวนโรค)
- controllable = สามารถควบคุมได้
- cooperation = ความร่วมมือ, การทำงานร่วมกัน
- link = ลิงค์, เชื่อมโยง, เกี่ยวข้อง
- lockdown = ล๊อคดาวน์, มาตรการบังคับ (จำกัดการเดินทาง/ การพบปะกันทางสังคม/ และการจำกัดเข้าถึงพื้นที่สาธารณะ)
- low-wage (adj) = ค่าแรงต่ำ
- migrant = ผู้อพยพ, คนงานต่างถิ่น
- positive = เป็นบวก, มีอยู่, ผลตรวจเจอสิ่งผิดปกติ (มีผลบวก, มีเชื้อโรค, ติดโรค)
- possible = มีความเป็นไปได้, มีแนวโน้ม
- resurgence = การฟื้นคืน, การกลับสู่สภาพ, การปลับมาใหม่แบบเดิม
- seafood market = ตลาดอาหารทะเล
- tell a briefing = กล่าวสรุปสั้น ๆ
- test = ทดสอบ, ตรวจหาเชื้อ
- tested positive = ทดสอบได้ผลเเป็นบวก = มีเชื้อโรค/ ติดเชื้อ
- vendor = ผู้ขาย, พ่อค้า, แม่ค้า
- contain (v) = ควบคุม, จำกัดบริเวณ, กักเก็บ

No comments:

Post a Comment