โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, December 26, 2020

ศัพท์ข่าวรายวัน 26-December-2020เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Nepali airline Buddha Air flies passengers to the wrong airport
สายการบิน Buddha ของเนปาลพาผู้โดยสารบินไปผิดสนามบิน

(CNN) - Nepali airline Buddha Air made a blunder recently when it flew passengers to the wrong airport.
(สำนักข่าว CNN)สายการบิน Buddha Air ประเทศปาล ทำเรื่องผิดพลาดเมื่อเร็วๆนี้ เมื่อพาผู้โดยสารบินไปผิดสนามบิน

The domestic airline departed from Kathmandu's Tribhuvan International Airport on December 18.
สายการบินในประเทศออกจากสนามบินตริภูวันในเมืองกาฐมาณฑุ เมื่อ18 ธันวาคม

From there it flew northwest to the country's second-biggest city of Pokhara, instead of going southeast to the flight's intended destination, the southern city of Janakpur.
จากที่นั่นบินไปทางทิศเหนือมุ่งหน้าไปที่โพคาราเมืองใหญ่อับดับสองของประเทศ แทนที่จะบินลงทิศใต้เพื่อไปเมืองจานัคปูร์เมืองที่อยู่ทางใต้ตามที่หมาย

The two cities are about 250 miles apart.
เมืองทั้งสองอยู่ห่างกันราว 250ไมล์

Astha Basnet, executive officer at Buddha Air, tells CNN Travel that the mix-up was due to two factors: "lapses in communication and failure to follow detailed standard operating procedures (SOP)."
Astha Basnet ผู้บริหารของสายการบินบอกกับ CNNสายท่องเที่ยวว่า ความผิดพลาดเพราะสถานการณ์วุ่นวาย เกิดจากสองปัจจัย: "ผิดพลาดในการสื่อสาร และไม่ได้ทำตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

In simpler terms, it was just a mix-up.
พูดง่ายๆคือเป็นแค่เรื่องของความผิดพลาดเพราะสถานการณ์วุ่นวาย

Still, despite the surprise that passengers must have gotten when they pulled into the wrong airport, the situation reportedly went relatively smoothly.
ถึงแม้ว่าผู้โดยสารจะต้องมีความปะหลาดใจที่ถูกพาไปผิดสนามบิน แต่รายงานบอกว่าเหตุการณ์ทุกอย่างยังคงผ่านไปอย่างราบรื่น

Once Buddha Air became aware of what happened, they had the pilots take the passengers on to Janakpur as planned.

ทันทีที่สายการบิน Buddha รู้ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้น ก็ได้ให้นักบินพาผู้โดยสารไปจานัคปูร์ ตามแผนการเดินทาง

There are no direct flights between Pokhara and Janakpur, so the airline was granted special permission to fly there.
โดยปกติไม่มีเที่ยวบินตรงระหว่างโพคารากับจานัคปูร์ ดังนั้นสายการบินต้องขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษที่จะบินไปที่นั่น

The 69 passengers on board -- 66 adults and three children -- made it to Janakpur safely, albeit a few hours behind schedule.
ผู้โดยสารบนเครื่องบินจำนวน 69 คน เป็นผู้ใหญ่ 66คน และเด็กอีก 3คน ทั้งหมดเดินทางไปถึงจานัคปูร์อย่างปลอดภัย แม้ว่าจะช้ากว่ากำหนดการตามตารางไปสองสามชั่วโมง

There were no reported mechanical issues with the plane itself.
ไม่มีรายงานในเรื่องปัญหาชิ้นส่วนกลไกของเครื่องบิน

While these kinds of airplane errors do happen, they are fairly rare.
ปัญหาเรื่องความผิดพลาดลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วแต่พบน้อยมาก

In 2019, a British Airways flight from London City Airport that was intended to arrive in Dusseldorf accidentally went to Edinburgh due to an incorrect flight plan being filed.
ในปี2019 สายการบิน British Airways เที่ยวบินจากสนามบินลอนดอนมีปลายทางที่ ดึสเซลดอร์ฟ บังเอิญบินไปที่เอดินเบิร์กเนื่องจากจัดแผนการบินไม่ถูกต้อง

Passengers figured out something was going on when they looked out the window -- and at their Google Maps apps.
ผู้โดยสารรับรู้ได้ว่ามีบางอย่างกำลังเกิดขึ้น ตอนที่มองออกไปนอกหน้าต่าง และที่แอปพลิเคชั่นกูเกิ้ลแมปของพวกเขา

คำศัพท์ข่าว
- blunder = ความผิดพลาด
- destination = ปลายทาง
- due to = เนื่องจาก
- figure out = คิดออก, รับรู้ได้
- flight = เที่ยวบิน
- intend = วางแผนไว้, ตั้งใจให้เกิดขึ้น (ในข่าวหมายถึง เส้นทางการบินที่่ถูกกำหนดไว้)
- mechanical (adj) = กลไก, ในทางกลไก, ระบบกลไก
- mix-up = ความผิดพลาดเพราะสถานการณ์วุ่นวาย
- passenger = ผู้โดยสาร
- pull into = แล่นเข้าไปจอด
- surprise = ปะหลาดใจ

No comments:

Post a Comment