โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, January 4, 2021

ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน-04-January-2021(เสียชีวิตมากที่สุด)ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Thailand reports largest daily increase in new Covid-19 cases since start of pandemic
ประเทศไทยรายงานผู้ติดเชื้อโควิด -19 ชนิดใหม่เพิ่มขึ้นมากที่สุด นับตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดใหญ่
Thailand reported its largest daily increase in new Covid-19 cases since the beginning of the pandemic on Monday, according to figures from the Department of Disease Control.
ประเทศไทยรายงานผู้ป่วยโควิด -19 รายใหม่เพิ่มขึ้นมากที่สุด นับตั้งแต่เริ่มระบาดใหญ่เมื่อวันจันทร์, จากตัวเลขของกรมควบคุมโรค

The country reported 745 new Covid-19 cases, bringing its total to 8,439.
ประเทศรายงานผู้ป่วยโควิด -19 ใหม่ 745 รายคิดเป็น 8,439 ราย

Most of the new cases -- 577 -- involve migrant workers.
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่นั้น - 577 รายเกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติ

One additional fatality was also reported, bringing the total death toll in the country to 65.
นอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก 1 ราย ทำให้มียอดรวมผู้เสียชีวิตทั้งหมดในประเทศ 65 ราย

Thailand has seen enviably low numbers of Covid-19 cases since the pandemic began.
ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในระดับต่ำอย่างน่าทึ่งนับตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาด

The country saw a surge in cases in March and April last year but the figures then dropped down to single or low double digits for several months before starting to pick up again in mid-December.
ประเทศนี้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคมและเมษายนปีที่แล้ว แต่จากนั้นตัวเลขก็ลดลงเหลือเลขสองหลักเดียว หรือต่ำเป็นเวลาหลายเดือนก่อนที่จะเริ่มกลับมาอีกครั้งในช่วงกลางเดือนธันวาคม

Restrictions imposed: To contain the spread of the virus, the Bangkok Metropolitan Administration has banned restaurants from offering dine-in services from 7 p.m. to 6 a.m., starting Tuesday.
ข้อจำกัดที่กำหนดบังคับใช้: เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส กรุงเทพมหานครได้สั่งห้ามร้านอาหารให้บริการรับประทานอาหารในเวลา 19.00 น. ถึง 6.00 น. เริ่มวันอังคาร

On Sunday, the Thai government labelled Bangkok and 27 other provinces as "red zones," meaning that schools and entertainment venues are closed and large gatherings and are banned in those areas.
เมื่อวันอาทิตย์, รัฐบาลไทยระบุว่ากรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น ๆ 27 จังหวัดเป็น "เขตสีแดง" ซึ่งหมายความว่าโรงเรียนและสถานบันเทิงต่างๆถูกปิดและมีการชุมนุมจำนวนมากและถูกห้ามในพื้นที่ดังกล่าว

What you need to know
สิ่งที่คุณต้องรู้

The first patient has received the Oxford University/AstraZeneca vaccine, in what the UK health secretary called a "real pivotal moment."
ผู้ป่วยรายแรกได้รับวัคซีนจากมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด / AstraZeneca, ในสิ่งนี้เลขาธิการสาธารณสุขของประเทศอังกฤษเรียกว่า "ช่วงเวลาสำคัญที่แท้จริง"

Meanwhile, UK Prime Minister Boris Johnson announced a national lockdown for England on Monday.
ในขณะเดียวกันนายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีประเทศอังกฤษได้ประกาศให้อังกฤษล๊อคดาวน์ระดับประเทศเมื่อวันจันทร์

The US has administered more than 4.5 million vaccine doses, but is lagging behind some other countries as hospitalizations continue to surge following the holidays.
สหรัฐฯให้วัคซีนมากกว่า 4.5 ล้านโดส, แต่ยังล้าหลังกว่าประเทศอื่น ๆ เนื่องจากการรักษาในโรงพยาบาลยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามวันหยุด

Countries around the world have implemented restrictions and travel bans for the UK to contain a new Covid-19 variant first reported in England.
ประเทศต่างๆทั่วโลกได้ใช้ข้อจำกัด และการห้ามการเดินทางสำหรับประเทศอังกฤษที่มี Covid-19 สายพันธุ์ใหม่ถูกรายงานครั้งแรกในอังกฤษ

คำศัพท์ข่าว
- almost = เกือบจะ, ส่วนมาก
- entertainment venue = สถานบันเทิง
- fatality = การเสียชีวิต
- figure = ตัวเลข
- hospitalization (n) = การนำเข้ารักษาในโรงพยาบาล
- lag (v) = ล่าช้า, ล้าหลัง, ตามหลัง
- migrant worker = แรงงานข้ามชาติ, แรงงานต่างชาติ, แรงงานต่างด้าว
- pick up = เพิ่มขึ้น
- surge = พุ่งขึ้น, ทะลุขึ้น, พรั่งพรู, การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
- total death toll = ยอดผู้เสียชีวิต, ยอดรวมผู้เสียชีวิตทั้งหมด


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


No comments:

Post a Comment