โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, January 5, 2021

ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน-05-January-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : Vice
Royal Defamation Cases Soar in Thailand As Authorities Seek To End Protests
คดีหมิ่นประมาทราชวงศ์ทะยานสูงขึ้นในประเทศไทยขณะที่เจ้าหน้าที่พยายามยุติการประท้วง
The Southeast Asian country has some of the toughest lese-majeste laws in the world.
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่เข้มงวดที่สุดในโลก

Dressed in crop tops with jabs at the monarchy scrawled across their bare midriffs, some of Thailand’s most prominent activists parade around a busy Bangkok mall, in a provocative and public challenge to one of the world’s toughest royal defamation laws.
แต่งกายด้วยเสื้อครอปพร้อมกระทุ้งเป้าไปที่สถาบันพระมหากษัตริย์ เขียนบนหน้าท้องที่เปลือยเปล่า นักเคลื่อนไหวที่มีชื่อเสียงที่สุดของไทยบางคนเดินขบวนไปรอบ ๆ ห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพ ในการยั่วยุและท้าทายต่อสาธารณชนต่อกฎหมายหมิ่นประมาทราชวงศ์ที่เข้มงวดที่สุดฉบับหนึ่งของโลก

The Dec. 20 demonstration happened in the wake of dozens of activists being accused of insulting the kingdom’s ultra-powerful monarchy within a few weeks — the highest number in years.
การเดินขบวนในวันที่ 20 ธันวาคมเกิดขึ้นจากการที่นักเคลื่อนไหวหลายสิบคนถูกกล่าวหาว่าดูหมิ่นสถาบันกษัตริย์ที่ทรงพลังพิเศษของราชอาณาจักรภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์ ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดในรอบหลายปี

The youngest accused is a 16-year-old teenager who participated in a street fashion “runway” rally in October.
ผู้ต้องหาที่อายุน้อยที่สุดเป็นวัยรุ่นอายุ 16 ปีที่เข้าร่วมแรลลี่บนรันเวย์สตรีทแฟชั่นในเดือนตุลาคม

“If we don’t stand up to fight for (the teenager) today, in the future, maybe an elementary student will be charged.
“ ถ้าเราไม่ลุกขึ้นสู้เพื่อ (วัยรุ่น) ในวันนี้ในอนาคตนักเรียนชั้นประถมอาจจะถูกตั้งข้อหา

Who knows?” protest leader Parit “Penguin” Chiwarak declared in the middle of the massive Siam Paragon mall, as bewildered shoppers looked on and snapped photos.
ใครจะรู้?" พริษฐ์“ เพนกวิน”ชิวารักษ์ประกาศกลางห้างใหญ่สยามพารากอนขณะที่นักช้อปตาค้างมองและถ่ายภาพ

Thailand’s lese-majeste law carries up to 15 years in prison, limiting open discussion of the monarchy until pro-democracy protests shattered the taboo in demonstrations that swept the country last year.
กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของประเทศไทยมีโทษจำคุกสูงสุด 15 ปี, โดยจำกัดการอภิปรายอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์จนกระทั่งการประท้วงเพื่อประชาธิปไตยทำลายข้อห้ามในการประท้วงที่กวาดล้างประเทศเมื่อปีที่แล้ว

Though it was not initially used in the monthslong saga of mass gatherings, water cannons and tear gas, the law is back in force in what observers say is an effort to stamp out the popular youth-led movement once and for all.
แม้ว่าจะไม่ได้ใช้ในช่วงแรกของการชุมนุมมวลชนปืนฉีดน้ำแรงดันสูง และแก๊สน้ำตาเป็นเวลานานหลายเดือน แต่กฎหมายกลับมีผลบังคับใช้ในสิ่งที่ผู้สังเกตการณ์กล่าวว่า เป็นความพยายามที่จะปิดกั้นการเคลื่อนไหวที่นำโดยเยาวชนที่เป็นที่นิยมทุกครั้ง

A total of 39 people have been charged in recent weeks, according to monitoring group Thai Lawyers for Human Rights, including two cases in the first three days of this year.
มีผู้ถูกตั้งข้อหาทั้งหมด 39 คนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาจากการติดตามของกลุ่มทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนของไทยซึ่งรวมถึงสองคดีในสามวันแรกของปีนี้

That compares to zero new cases in 2019.
ซึ่งเปรียบเทียบกับกรณีใหม่เป็นศูนย์ในปี 2019

Some protestors face multiple counts of the law, known as Article 112 in the criminal code.
ผู้ประท้วงบางคนต้องเผชิญกับข้อหาหลายกระทงซึ่งเรียกว่ามาตรา 112 ในประมวลกฎหมายอาญา

Parit, who has been at the forefront of the demonstrations, is staring down as many as a dozen.
ปาริตซึ่งเป็นแนวหน้าของการประท้วงกำลังจ้องมองลงมาเป็นโหล

Article 112 makes it a crime to insult, defame, or threaten the king, queen, heir apparent or regent.
มาตรา 112 ทำให้การดูหมิ่นหมิ่นประมาทหรือคุกคามกษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นความผิด

Usage declined under Thai King Maha Vajiralongkorn, who ascended to the throne in 2016 after the death of his long-reigning father.
การใช้(ม.112)ลดลงภายใต้พระมหากษัตริย์ไทยซึ่งเสด็จขึ้นครองราชย์ในปี 2559 หลังจากการสิ้นพระชนม์ของพระราชบิดาที่ครองราชย์ยาวนาน

But rights groups believe the resurgence after a nearly three-year hiatus is tied to the growing and historic public debates over the monarchy in Thailand, which went from unheard of in early 2020 to ubiquitous in signs, plaques and graffiti as protests dragged on.
แต่กลุ่มสิทธิมนุษยชนเชื่อว่าการฟื้นคืนชีพ(ของ ม.112) หลังจากหายไปเกือบ 3 ปีนั้นเชื่อมโยงกับการอภิปรายสาธารณะที่เพิ่มมากขึ้นและเป็นประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ในประเทศไทยซึ่งเริ่มต้นจากที่ไม่เคยมีมาก่อนในช่วงต้นปี 2563 ไปสู่การแพร่หลายในป้ายโล่และกราฟฟิตีในขณะที่การประท้วงลากยาว

Among 10 demands put forward by demonstrators are calls for the king’s powers to be curbed, for the royal family’s immense wealth to be managed more transparently, and for Article 112 to be abolished.
ในบรรดาข้อเรียกร้อง 10 ประการของผู้ประท้วงคือการเรียกร้องให้อำนาจของกษัตริย์ถูกควบคุม, เพื่อให้ความมั่งคั่งอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ได้รับการจัดการอย่างโปร่งใสมากขึ้น และให้ยกเลิกมาตรา 112

In one of many protests focusing on the palace, demonstrators rallied outside Siam Commercial Bank in November.
หนึ่งในการประท้วงหลายครั้งที่มุ่งเน้นไปที่พระราชวัง ผู้ชุมนุมได้ชุมนุมนอกธนาคารไทยพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายน

The king is reportedly the largest shareholder in the bank.
มีรายงานว่ากษัตริย์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดในธนาคาร

Sunai Phasuk, senior Thailand researcher at Human Rights Watch, told VICE World News that the uptick in cases is a “clear message” that these calls will not be tolerated, and there will be no compromise with protesters who seek royal reforms.
สุณัย ผาสุข นักวิจัยอาวุโสประจำประเทศไทยของฮิวแมนไรท์วอทช์กล่าวกับ VICE World News ว่า หลายคดีที่เพิ่มขึ้นเป็น "ข้อความที่ชัดเจน" ว่าจะไม่ยอมให้มีการเรียกร้องเหล่านี้ และจะไม่มีการประนีประนอมกับผู้ประท้วงที่ต้องการการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์

“The scope of the charges has been broadened further and further beyond the text of the law.
“ขอบเขตของข้อหาได้รับการขยายให้กว้างขึ้นและเกินกว่าขอบเขต

Now, literally the slightest critical reference to the monarchy is punishable.”
ตอนนี้การอ้างถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในเชิงวิพากษ์เพียงเล็กน้อยก็มีโทษ”

The hard-and-fast return of the law, he added, sets new ground rules for the movement and is the government’s “last resort” to quash the demonstrations.
เขากล่าวเสริมการกลับมาของกฎหมายที่หนักหน่วงและรวดเร็ว กำหนดกฎเกณฑ์พื้นฐานใหม่สำหรับการเคลื่อนไหวและเป็น“ ทางเลือกสุดท้าย” ของรัฐบาลในการปราบการประท้วง

The Escalation
การยกระดับ
When protests began at the beginning of the year and picked back up in June after a brief pause due to the coronavirus outbreak, the government initially responded with lesser legal charges such as the Public Assembly Act or the Emergency Act, according to Matthew Bugher, head of the Asia Program for freedom of expression group Article 19.
เมื่อการประท้วงเริ่มต้นขึ้นในช่วงต้นปีและได้รับการสนับสนุนในเดือนมิถุนายนหลังจากหยุดชั่วขณะเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในขั้นต้นรัฐบาลได้ตอบโต้ด้วยข้อกล่าวหาทางกฎหมายที่น้อยกว่าเช่นพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะหรือพระราชบัญญัติฉุกเฉินตามที่ Matthew Bugher หัวหน้า ของโครงการเอเชียเพื่อเสรีภาพในการแสดงออกข้อ 19.
The penalty for violating the Emergency Act is two years in prison and/or a fine of about $1,300.
โทษสำหรับการละเมิดพระราชบัญญัติฉุกเฉินคือจำคุกสองปีและ / หรือปรับประมาณ 1,300 ดอลลาร์

Violators of the Public Assembly Act face a fine of little more than $300.
ผู้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะต้องถูกปรับมากกว่า $ 300 เล็กน้อย

While the government maintained that the State of Emergency, announced in March, was adopted to combat the spread of COVID-19, by the end of August 63 people were accused of violating the decree for their involvement in the protests. ในขณะที่รัฐบาลยังใช้พรก. ฉุกเฉิน, ซึ่งประกาศเมื่อเดือนมีนาคม, นำมาใช้เพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด -19, จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 63คนถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฤษฎีกาเนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประท้วง

But demonstrations still grew quickly.
แต่การประท้วงยังคงเติบโตอย่างรวดเร็ว

While protestors started by demanding major structural changes to the government and constitution, the conversation ultimately shifted to include reforms of the monarchy in August.
ในขณะที่ผู้ประท้วงเริ่มต้นด้วยการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครั้งใหญ่ต่อรัฐบาลและรัฐธรรมนูญ ในท้ายที่ สุดการสนทนาก็เปลี่ยนไปเป็นการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ในเดือนสิงหาคม

Legal reactions from the state escalated as protests showed no signs of slowing down.
ปฏิกิริยาทางกฎหมายจากรัฐเพิ่มขึ้น ขณะที่การประท้วงไม่แสดงสัญญาณว่าจะชะลอตัวลง

The most violent clashes between demonstrators and authorities occurred on Nov. 17.
การปะทะกันที่รุนแรงที่สุดระหว่างผู้ประท้วงและเจ้าหน้าที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน

As protestors cut through razor-wire barricades near the parliament and hurled paint at riot police, police responded with water cannons and tear gas.
ขณะที่ผู้ประท้วงตัดรั้วลวดหนามใกล้รัฐสภาและโยนสีใส่ตำรวจปราบจลาจล, ตำรวจตอบโต้ด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูงและแก๊สน้ำตา

Several days later, Prime Minister Prayut Chan-O-Cha said that "all laws and all articles" will now be used to prosecute demonstrators, which many interpreted as the return of Article 112.
หลายวันต่อมา, พล. อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า "กฎหมายทั้งหมดทุกมาตรา" จะถูกนำมาใช้เพื่อดำเนินคดีกับผู้ชุมนุม ซึ่งหลายคนตีความว่าเป็นการคืนมาตรา 112

It was in stark contrast to a speech he gave earlier in the year in which he said the royal defamation law would not be used at the request of the king.
ซึ่งตรงกันข้ามกับคำปราศรัยที่เขากล่าวก่อนหน้านี้โดยสิ้นเชิง, ในปีที่เขากล่าวว่ากฎหมายหมิ่นประมาทราชวงศ์จะไม่ถูกนำมาใช้ตามคำร้องขอของกษัตริย์
The activist Parit was the first to be officially accused of violating the royal defamation law on Nov. 24.
พริษฐ์ นักเคลื่อนไหวเป็นคนแรกที่ถูกกล่าวหาอย่างเป็นทางการว่าละเมิดกฎหมายหมิ่นประมาทของราชวงศ์เมื่อวันที่ 24 พ.ย.

The sudden sweeping use of the law drew heavy criticism internationally including from the United Nations High Commissioner for Human Rights.
การใช้กฎหมายอย่างกว้างขวางในทันทีทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในระดับสากลรวมทั้งจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

In response, a government spokesperson said that Article 112 is only being used against violators of the law in order to protect the "rights and reputation" of the monarchy, not to restrict people's freedom of speech or expression.
ในการตอบสนอง, โฆษกของรัฐบาลกล่าวว่า มาตรา 112 เป็นเพียงการใช้กับผู้ละเมิดกฎหมายเพื่อปกป้อง "สิทธิและชื่อเสียง" ของสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ใช่เพื่อจำกัดเสรีภาพในการพูดหรือการแสดงออกของประชาชน

Meanwhile, the palace has not made an official comment since the start of the protests.
ในขณะเดียวกันพระราชวังไม่ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นทางการตั้งแต่เริ่มการประท้วง

Not Backing Down
ไม่ยอมรับผิด หรือพ่ายแพ้

Critics point out that the law contains very broad language that enables demonstrators to be charged arbitrarily, making it the government’s most powerful political weapon.
นักวิจารณ์ชี้ให้เห็นว่ากฎหมายมีภาษาที่กว้างมาก ซึ่งทำให้ผู้ชุมนุมถูกตั้งข้อหาตามอำเภอใจทำให้เป็นอาวุธทางการเมืองที่ทรงพลังที่สุดของรัฐบาล

“Some of the cases that have been brought recently are really ridiculous,” Article 19’s Bugher said, highlighting an example of an actress being accused after merely writing “very brave” on her Facebook page, repeating words used to praise a pro-royalist supporter.
“ บางกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้เป็นเรื่องที่ไร้สาระจริงๆ” Bugher จากมาตรา 19 กล่าวโดยเน้นถึงตัวอย่างของนักแสดงหญิงที่ถูกกล่าวหาหลังจากเพียงแค่เขียนคำว่า“ กล้าหาญมาก” บนหน้า Facebook ของเธอโดยใช้คำซ้ำ ๆ เพื่อยกย่องผู้ที่สนับสนุนราชวงศ์

คำศัพท์ข่าว
- Article 112 = กฏหมายมาตรา 112 (ม.112) - accused (n) จำเลย, ผู้ถูกกล่าวหา
- adopted (adopt) = นำมาใช้, นำมาปรับใช้, นำมาประยุกต์ใช้
- ascend to the throne = ขึ้นครองราชย์, ขึ้นครองราชบัลลังก์
- bewildered = งุนงงอย่างที่สุด
- constitution = รัฐธรรมนูญ
- contrast = ตรงข้าม, คมชัด
- compromise = ประนีประนอม, ยอมความ, รอมชอม
- curb (v) = เหนี่ยวรั้ง, ยับยั้ง, จำกัดขอบเขต
- defamation = การหมิ่นประมาท, ทำลายชื่อเสียง, การใส่ร้าย
- defamation law = กฏหมายหมิ่นประมาท
- demand (v) = เรียกร้อง
- elementary (adj) = ชั้นประถม
- forefront = แถวหน้า, ตอนหน้า, ส่วนที่สำคัญ
- hurl (v) = โยน
- interpret = แปล, ตีความ
- involvement = การเกี่ยวข้อง
- last resort = ทางเลือกสุดท้าย (ทางเลือกเดียวที่ยังคงอยู่หลังจากที่ทางอื่น ๆ ถูกลองแล้ว)
- literally= แท้จริง, ตรงตามที่พูด
- long-reigning (adj) = ครองราชย์ยาวนาน
- maintain = รักษา, ดูแล, ประคับประคอง
- massive (adj) = ขนาดใหญ่
- massive = มหึมา, จำนวนมาก
- midriff = กระบังลม, หน้าท้อง (ด้านหน้าของร่างกายระหว่างหน้าอกและเอว)
- monarchy = เกี่ยวกับกษัตย์, เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์, การปกครองระบอบราชาธิปไตย
- observer = ผู้สังเกตการณ์, ผู้ออกความเห็น
- parade = เดินพาเหรด, เดินขบวน
- prominent (adj) = สำคัญ, มีชื่อเสียง, โดดเด่น
- prosecute = ดำเนินคดี ฟ้องร้อง ซักฟอก
- provocative = กวนโทสะ, ซึ่งแหย่,ซึ่งปลุกปั่น
- public = สาธารณชน
- punishable = ซึ่งมีโทษ
- razor-wire barricade = รั้วลวดหนาม, รั้วลวดหนามใบมีด, รั้วลวดหนามหีบเพลง
- reform = ปฏิรูป, ทำให้ดีขึ้น, ปรับปรุงให้ดีขึ้น
- regent = ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
- resurgence = การปลับมาใหม่, การฟื้นคืนชีพ
- royal = บุคคลในราชวงศ์
- royal defamation law = กฎหมายหมิ่นประมาทราชวงศ์
- shift (v) = เลื่อน, เปลี่ยนแปลง
- slightest - smallest น้อยที่สุด, เล็กน้อยมาก
- stark (adj) = ทนโท่, ทะมึน, ชัดเจน (ชัดเจนในทางที่เลวร้าย)
- tear gas = แก๊สน้ำตา
- though = แม้ว่า
- toughest = หนักหน่วงที่สุด, รุนแรงที่สุด
- quash = กำจัด, ปราบ, สกัดกั้น
- uptick = เพิ่มขึ้น


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


No comments:

Post a Comment