โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, January 6, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 06-January-2021เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Mental health is one of the biggest pandemic issues we'll face in 2021
เรื่องสุขภาพจิตเป็นหนึ่งในเรื่องที่ใหญ่ที่สุดของการระบาดที่เราจะได้เจอในปี2021

(CNN)With progress in efforts for Covid-19 vaccines and predictions for when the population will receive them, there seems to be a light at the end of the long, harrowing pandemic tunnel.
(CNN)ด้วยความคืบหน้าที่สามารถหาวัคซีนโควิด-19ได้แล้ว และการคาดเดาว่าประชาชนจะได้รับกันเมื่อไรนั้น ทำให้ดูเหมือนมีแสงสว่างอยู่ที่ปลายอุโมงค์ของการระบาดที่แสลงใจมาอย่างยาวนาน

As the physical risks are better managed with vaccines, however, what will likely still remain is the indelible impact of the pandemic weighing on the collective psyche.
ขณะที่ความเสี่ยงด้านกายภาพถูกจัดการให้ดีขึ้นด้วยวัคซีน อย่างไรก็ตามสิ่งที่ดูเหมือนจะยังคงมีอยู่คือผลกระทบที่ไม่สามารถลบออกได้ของการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ที่ฝังรอยสะสมในจิตใจ

"We don't have a vaccine for our mental health like we do for our physical health," Carlson added. "So, it will take longer to come out of those challenges."
"เราไม่มีวัคซีนสำหรับสุขภาพจิตเหมือนที่เรามีสำหรับสุขภาพกาย" Carlson กล่าวเสริม "ดังนั้นเราจะต้องใช้เวลานานเพื่อจะออกมาจากสิ่งท้าทายพวกนั้น"

Based on the mental struggles endured by so many this year, these are the issues mental health professionals anticipate coming to the fore in 2021.
จากที่จิตใจต้องต่อสู้อดทนกับหลายสิ่งหลายอย่างในปีนี้, สิ่งต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตคาดการณ์ว่าจะได้เห็นอย่างชัดเจนในปี 2021

Burnout and sedentism
เหนื่อยหน่ายและชีวิตอยู่นิ่ง
Life was stressful before the pandemic, but new challenges have contributed an additional toll.
ความตึงเครียดมีอยู่ก่อนหน้าการแพร่ระบาดแล้ว แต่สิ่งท้าทายใหม่ๆได้ทำให้เป็นเพิ่มมากขึ้นไปอีก

Virtual homeschooling, staying safe, financial hardships, teleworking, keeping up with new information and coping with sickness and death can make life feel like a never-ending game of Whac-a-Mole.
การเรียนจากที่บ้าน, ความยากลำบากด้านการเงิน, การทำงานทางไกล, การต้องติดตามข่าวสารและการรับมือกับความเจ็บป่วยและเสียชีวิต สิ่งเหล่านี้สามารถทำให้ชีวิตรู้สึกคล้ายกับเกมส์ตีตัวตุ่นที่ไม่มีวันเล่นจบ

Isolation, which can lead to loneliness, has hit people of all ages.
การแยกตัว ซึ่งอาจทำให้รู้สึกโดดเดี่ยวมีผลกับผู้คนได้ทุกวัย

Many children and adolescents have been missing out on opportunities important for social development.
เด็กๆและวัยรุ่นจำนวนมากได้พลาดโอกาสที่สำคัญต่อพัฒนาการด้านสังคม

When the pandemic sabotages sleep
เมื่อการแพร่ระบาดรบกวนการนอน

Since more time at home has meant more snoozing for some, the strange "pandemic dreams" people chattered about this year have greater opportunities to pop up, said Dr. Raj Dasgupta, a pulmonary and sleep doctor and an assistant professor of clinical medicine at Keck School of Medicine at the University of Southern California.
เพราะการมีเวลาที่บ้านมากขึ้นสำหรับบางคนหมายถึงการได้นอนงีบบ่อยขึ้น, การฝันแปลกๆในช่วงการแพร่ระบาด, ผู้คนพูดสะเปะสะปะไปเรื่อยในเรื่องของปีนี้ เหล่านี้มีโอกาสที่จะเกิดมากขึ้น, Dr. Raj Dasgupta แพทย์ด้านระบบการหายใจและการนอน และเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่Keck School of Medicine ที่มหาวิทยาลัยเซาเทอร์นแคลิฟอร์เนีย

Stress, trauma and new challenges are other factors that have led to sleep disturbances and disorders.
ความเครียด, การบาดเจ็บและสิ่งท้าทายใหม่ๆเป็นปัจจัยอื่นๆที่นำมาสู่การรบกวนการนอนและการนอนที่ผิดปกติ

Some disorders thrive in isolation
ความผิดปกติบางอย่างเติบโตขึ้นระหว่างการแยกตัว

Without support and accountability, some people's recovery from eating disorders and substance use disorders has hit a wall.
โดยปราศจากความความช่วยเหลือและความรับผิดชอบ, การฟื้นตัวของบางคนจากพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติ และความผิดปกติจากการใช้สารเสพติด ได้มาถึงทางตัน

No longer infected, but still sick
ปลอดจากการติดเชื้อแล้ว แต่ยังคงป่วยอยู่

Long haulers are the people who haven't fully recovered from Covid-19 weeks or even months after they last showed symptoms. In addition to the respiratory and neurological impacts some people experience long after they're no longer infected with coronavirus, mental effects have lasted as well.
Long haulers คือคนที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่จากโควิด-19เป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือแม้แต่เป็นเดือนหลังจากพวกเขามีอาการครั้งหลังสุดท้าย จากผลกระทบที่มีต่อทางเดินหายใจและทางประสาท บางคนยังประสบกัยความผิดปกติอีกเป็นเวลานานหลังจากไม่พบการติดเขื้อโคโรนาไวรัสแล้ว และผลทางด้านสุขภาพจิตก็อยู่อีกนานด้วยเช่นกัน

Silver linings of the pandemic
สิ่งดีๆที่แฝงอยู่ของการระบาดใหญ่

The mental burden of the pandemic has facilitated more honesty and empathy around mental health, which is key to dismantling the stigma that deters some individuals from seeking help.
ความหนักอึ้งทางจิตใจจากการระบาดใหญ่ส่งเสริมให้เกิดความจริงใจและความเห็นอกเห็นใจยิ่งกว่าที่เคยมี ซึ่งเป็นกุญแจที่จะปลดปล่อยความรู้สึกลึกๆที่ขัดขวางบางคนจากการมองหาความช่วยเหลือ

"Every time we talk about public health, we should talk about mental health. And every time we talk about Covid-19, we should talk about mental health"
"ทุกๆครั้งที่เรากล่าวถึงสาธารณสุข เราควรจะพูดเกี่ยวกับสุขภาพจิต และทุกครั้งที่เราคุยเกี่ยวกับโควิด-19 เราควรจะพูดถึงสุขภาพจิต"


คำศัพท์ข่าว
- adolescent = วัยรุ่น, คนหนุ่มสาว (ก่อนวัยผู้ใหญ่)
- anticipate = รอคอยอย่างคาดหวัง, คาดว่าจะเกิดขึ้น
- burnout = อาการเหนื่อยล้าหรือป่วยหนัก
- chatter = ที่พูดไม่หยุด
- coming to the fore = เด่นชัด, โดดเด่น , เห็นได้ชัดเจน
- contribute = สนับสนุน, ช่วยก่อให้เกิด
- dismantle = รื้อ, ปลดออก, ถอดออก
- empathy = ความเห็นอกเห็นใจ, ความเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น
- endure = คงอยู่, อยู่รอด, คงทน
- facilitate = ทำให้สะดวกขึ้น, อำนวยความสะดวก
- harrowing = ทรมาน, ทรมานจิตใจ, ทำให้ลำบาก
- hit a wall = สุดทาง, ไม่มีทางไป, ถึงทางตัน
- indelible = ที่ลบไม่ออก
- issue (n) = ประเด็น, ปัญหา, หัวข้อ
- mental health = สุขภาพจิต
- physical = แท้จริง, สิ่งที่เห็นเป็นตัวเป็นตน, สิ่งที่เห็นทางกายภาพ
- risk = ความเสี่ยง, เสี่ยงอันตราย
- sedentism = การปรับวิถีชีวิตให้อยู่กับที่ ไม่เร่ร่อน นั่งนอนๆ
- silver lining = สิ่งดีที่ซ่อนอยู่(ในส่วนใหญ่ที่ไม่ดี)
- substance = สาร, เชื้อ, ตัวตน
- toll = การสูญเสีย, จำนวนที่เสียหาย, จำนวนผู้สูญเสีย (บาดเจ็บ, เสียชีวิต, ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ)
- weigh (v) = ชั่งน้ำหนัก, มีผลต่อ
- weighing on = สร้างปัญหาให้กับ
- psyche = จิตใจ,วิญญาณสำนักข่าว : New York Daily News
A staple in cuisines all over the world, rice can be found in dishes from biryani to gallo pinto.
ส่วนประกอบสำคัญในอาหารทั่วโลก, ข้าวสามารถพบได้ในอาหารตั้งแต่บริยานีไปจนถึงแกลโลปิ่นโต
The versatile little grain is a great source of carbohydrates and fiber, plus it contains a range of vitamins and minerals, including magnesium and selenium.
เมล็ดพืชอเนกประสงค์เม็ดเล็กๆเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตและไฟเบอร์ชั้นยอด, และมันยังมีวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิด, รวมทั้งแมกนีเซียมและซีลีเนียม

Keep reading to learn more about types of rice, grain sizes, and other factors that influence the rice you should choose.
อ่านต่อเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของข้าว, ขนาดเมล็ดพืช และปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อข้าวที่คุณควรเลือก

At the end of this guide, we've featured a few of our favorites, including our top pick, the RiceSelect Original Royal Blend, which contains four different types of rice.
ในตอนท้ายของคู่มือนี้เราได้นำเสนอรายการโปรดบางส่วนของเราซึ่งรวมถึงตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของเราอย่าง RiceSelect Original Royal Blend ซึ่งมีข้าวสี่ประเภทที่แตกต่างกัน

Considerations when choosing rice
ข้อควรพิจารณาในการเลือกข้าว

White vs. brown rice
ข้าวขาวเทียบกับข้าวกล้อง

With some notable exceptions, rice is either white or brown.
ด้วยข้อยกเว้นที่น่าสังเกตบางประการ, ข้าวมีทั้งสีขาวหรือสีน้ำตาล

Brown rice is a whole grain, which still has its bran, germ, and endosperm.
สีน้ำตาลเป็นเมล็ดพืชเต็มเมล็ดซึ่งยังคงมีรำจมูกและเอนโดสเปิร์ม

White rice has had these parts of the grain removed to give it a fluffier texture and quicker cooking time. While white rice is the best option in certain recipes, brown rice contains more fiber and a greater range of nutrients, so it's generally the healthier choice.
ข้าวขาวได้ขัดเอาส่วนของเมล็ดพืชเหล่านี้ออกเพื่อให้เนื้อสัมผัสนุ่มขึ้นและใช้เวลาในการหุงเร็วขึ้น ในขณะที่ข้าวขาวเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในสูตรอาหารบางอย่าง แต่ข้าวกล้องมีเส้นใยมากกว่าและมีสารอาหารหลากหลายมากขึ้นดังนั้นโดยทั่วไปจึงเป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพที่ดีขึ้น

Types of rice
ประเภทของข้าว

A wide range of rice types exist, so you have plenty to choose from. Some are more common than others.
มีข้าวหลากหลายประเภท, ดังนั้นคุณเลือกได้มากมาย, ข้าวบางชนิดเจอได้บ่อยกว่าชนิดอื่นๆ

Here are some different types of rice you may come across.

นี่คือข้าวบางประเภทที่คุณอาจเจอ

Basmati rice is a long-grain rice that's commonly used in Indian cooking and to accompany curries from India and Pakistan, but you can easily find it in North America.
ข้าวบาสมาติเป็นข้าวเมล็ดยาวที่นิยมใช้ในการทำอาหารอินเดีย และกินร่วมกับแกงต่างๆ จากอินเดียและปากีสถานม, แต่คุณสามารถหาได้ง่ายในอเมริกาเหนือ

Jasmine rice is an aromatic rice also known as Thai fragrant rice which is frequently used in Thailand but is popular in many parts of the world.
ข้าวหอมมะลิเป็นข้าวมีกลิ่นหอมหรือที่เรียกว่าข้าวหอมไทยซึ่งมักใช้ในประเทศไทย แต่เป็นที่นิยมในหลายส่วนของโลก

คำศัพท์ข่าว
- accompany = ร่วมกับ, ประกอบกัน, เสริมเข้าด้วยกัน, ไปด้วยกัน
- aromatic (adj) = หอม, กลิ่นหอม
- carbohydrate = คาร์โบไฮเดรต, สารคาร์โบไฮเดรต
- common = โดยทั่วไป, เกิดขึ้นบ่อย
- cuisine = ประเภทอาหาร
- factors = ปัจจัยต่าง ๆ
- fragrant = กลินดี, หอม, หอมหวน, หอมหวาน
- grain = เม็ด, เมล็ด, เมล็ดข้าว, พันธุ์พืช
- healthier (comparative adjective) = มีสุขภาพดีขึ้น
- long-grain (adj) = เมล็ดยาว
- more common = กว่า (เกิดขึ้นบ่อยกว่า)
- notable = จุดเด่น, น่าสังเกต, น่าจดจำ
- staple = ส่วนสำคัญ, อาหารหลัก, สินค้าหลัก
- versatile (adj) = ซึ่งมีความสามารถรอบตัว, ซึ่งมีประโยชน์หลายอย่าง

No comments:

Post a Comment