โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, January 6, 2021

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 06-January-2021เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


สำนักข่าว : Nationthailand
349 domestic Covid-19 cases reported with one death
รายงานผู้ป่วยโควิด -19 ในประเทศ 349ราย เสียชีวิต1ราย

The Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) reported 365 confirmed cases, including 16 in quarantine facilities, on Wednesday.
ศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19 (CCSA) รายงานผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยัน 365ราย รวมถึง16รายในสถานกักตัวเมื่อวันพุธ

Of the total, 215 are domestic cases whose occupations exposed them to or took them to risky places in Samut Songkhram (2 cases), Bangkok (28), Ratchaburi (3), Samut Sakhon (20), Ayutthaya (2), Lopburi (3), Chonburi (70), Chanthaburi (28), Kanchanaburi (2), Nakhon Pathom (2), Pathum Thani (3), Nonthaburi (2), Phichit (2), Chachoengsao (2), Chiang Mai (1), Nakhon Ratchasima (2), Samut Prakarn (34), Rayong (4), Ratchaburi (1), Surin (2), and Surat Thani (2ราย).
จากทั้งหมด มี 215 รายติดเชื้อภายในประเทศโดยมีอาชีพสัมผัสใกล้ชิดหรือนำพาไปยังสถานที่เสี่ยงใน สมุทรสงคราม (2 ราย), กรุงเทพมหานคร (28ราย), ราชบุรี (3ราย), สมุทรสาคร (20ราย), อยุธยา (2ราย), ลพบุรี ( 3ราย), ชลบุรี (70ราย), จันทบุรี (28ราย), กาญจนบุรี (2ราย), นครปฐม (2ราย), ปทุมธานี (3ราย), นนทบุรี (2ราย), พิจิตร (2ราย), ฉะเชิงเทรา (2ราย), เชียงใหม่ (1ราย), นครราชสีมา (2ราย), สมุทรปราการ (34ราย), ระยอง (4ราย), ราชบุรี (1ราย), สุรินทร์ (2ราย), และสุราษฎร์ธานี (2ราย)

Ninety-nine people were found positive in proactive testing -- 47 in Samut Sakhon (41 migrant workers and six Thais), 30 in Rayong (three migrant workers and 27 Thais), four Thais in Chonburi, seven in Chanthaburi, one in Samut Songkhram, five in Prachinburi, and five in Trat.
พบเก้าสิบเก้ารายในการทดสอบเชิงรุก - 47รายในสมุทรสาคร (แรงงานต่างด้าว 41ราย และคนไทย 6ราย), ระยอง 30ราย (แรงงานข้ามชาติ 3ราย และคนไทย 27ราย), คนไทย 4รายในชลบุรี, เจ็ดรายในจันทบุรี, หนึ่งรายในสมุทรสงคราม , ห้ารายในจังหวัดปราจีนบุรี, และห้ารายในตราด


คำศัพท์ข่าว
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- expose = สัมผัส, เปิดออก, เปิดเผยต่อ (ในข่าวหมายถึงเปิดรับความเสี่ยง)
- positive = เป็นบวก, มีอยู่, ผลตรวจเจอสิ่งผิดปกติ (มีผลบวก, มีเชื้อโรค, ติดโรค)
- proactive testing = การทดสอบเชิงรุก
- risky place = สถานที่เสี่ยง
- test = ทดสอบ, ตรวจหาเชื้อสำนักข่าว : Bangkok Post
New Covid death, linked to migrant labour
การเสียชีวิตรายใหม่จากโควิด, เชื่อมโยงกับแรงงานข้ามชาติ

A man who drove migrant labourers to and from work has died after catching Covid-19, as the government reported 365 new infections.
ชายคนหนึ่งที่ขับรถให้กับแรงงานข้ามชาติไปและกลับจากที่ทำงานเสียชีวิตหลังจากติดเชื้อโควิด -19, ในขณะที่รัฐบาลรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 365 ราย

His death raised the number of fatalities from the disease in Thailand to 66.
การเสียชีวิตของเขาทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็น 66 คน

The tally of confirmed cases had risen to 9,331 as of Wednesday.
จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็น 9,331 ราย ณ วันพุธ

Taweesilp Visanuyothin, the Centre for Covid-19 Situation Administration spokesman, said the latet fatality was a 63-year-old man who drove foreign labourers to their jobs and back to their accommodation in Samut Sakhon.
ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 กล่าวว่าผู้เสียชีวิตรายนี้เป็นชายวัย 63 ปีที่ขับรถพาแรงงานต่างด้าวไปทำงานและกลับที่พักในจังหวัดสมุทรสาคร

The man was admitted to a hospital in the province on Dec 27 and pronounced dead on Tuesday from multiple organ failure, he said.
ชายคนนี้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม และมีการประกาศว่าเสียชีวิตในวันอังคารจากความล้มเหลวของอวัยวะหลายส่วน

คำศัพท์ข่าว
- accommodation = ที่พัก, ทีอยู่อาศัย
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- catch (v) = จับ, ติดเชื้อ (ในข่าวหมายถึงติดเชื้อ)
- disease = โรค
- failure = ความล้มเหลว
- fatality = การเสียชีวิต
- foreign labourer = แรงงานต่างชาติ
- organ = อวัยวะ
- pronounce = ประกาศ
- rise (v) = สูงขึ้น, เลื่อนขึ้น, เพิ่มมากขึ้น

No comments:

Post a Comment