โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, January 23, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 23-January-2021เมนู:รวมศัพท์ข่าว

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : Nationthailand
One more fatality as another 198 Covid-19 cases found
ผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งราย ขณะที่พบผู้ป่วยจากโควิด-19 อีก 198 ราย

There were 198 new Covid-19 cases over the past 24 hours, and one death, the Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) reported on Saturday.
มีผู้ป่วย Covid-19 รายใหม่ 198 รายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา, และเสียชีวิต 1, รายศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (CCSA) รายงานเมื่อวันเสาร์

According to Worldometer, as of midnight on Thursday, the number of confirmed cases globally since the outbreak had risen to 98.74 million (up by 652,952), 70.91 million have recovered, and 2.11 million have died (up by 15,953).
จากข้อมูลของเว็บไซต์ Worldometer ณ เที่ยงคืนของวันพฤหัสบดี, จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันทั่วโลกนับตั้งแต่การระบาดเพิ่มขึ้นเป็น 98.74 ล้านราย (เพิ่มขึ้น 652,952), 70.91 ล้านรายหายป่วย, และ 2.11 ล้านรายเสียชีวิต (เพิ่มขึ้น 15,953)

Thailand ranks 128th on the global list of most cases.
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 128 ของจำนวนผู้ป่วยมากที่สุดทั่วโลก

The US tops the list with 25.39 million, followed by India 10.64 million, Brazil 8.75 million, Russia 3.67 million and the United Kingdom 3.58 million.
สหรัฐฯอยู่อันดับสูงสุด ด้วยจำนวนผู้ป่วย 25.39 ล้านราย, ตามด้วยอินเดีย 10.64 ล้านราย, บราซิล 8.75 ล้านราย, รัสเซีย 3.67 ล้านราย และสหราชอาณาจักร 3.58 ล้านราย

คำศัพท์ข่าว
- active case = ผู้ป่วยที่มีเชื้ออยู่, ผู้ป่วยในภาวะรักษาตัว/ ดูแล/ ดูอาการ
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- death toll = ยอดผู้เสียชีวิต, ยอดรวมผู้เสียชีวิต
- globally = ทั่วโลก
- outbreak (n) = การระบาด, การแพร่เชื้อ
- raise (v) = เลื่อนขึ้น, ผลักดันขึ้น (ในข่าวหมายถึง ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น)
- total = ยอดรวม, จำนวนรวม, จำนวนทั้งหมด
- worldwide = ทั่่วโลกสำนักข่าว : Bangkok Post
One Covid-19 death, 198 new cases
เสียชีวิตหนึ่งรายจากโควิด-19, และผู้ป่วยใหม่ 198 ราย

One death and 198 new Covid-19 cases — 180 local infections and 18 arrivals — were reported on Saturday, bringing the totals to 72 fatalities and 13,302 cases.
มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย และผู้ป่วยโควิด-19 198 รายใหม่ เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 180 ราย และผู้เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศ 18 รายเมื่อวันเสาร์ ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 72 ราย และยอดผู้ติดเชื้อเพื่มเป็น 13,302 ราย

Global Covid-19 cases rose by 652,952 over the previous 24 hours to 98.74 million.
ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 652,952 รายในช่วง 24 ชั่วโมงก่อนหน้านี้เป็น 98.74 ล้านราย

The worldwide death toll soared by 15,953 to 2.11 million.
ยอดผู้เสียชีวิตทั่วโลกเพิ่มขึ้น 15,953 เป็น 2.11 ล้านราย

The US had the most cases at 25.39 million, up 192,065.
สหรัฐฯมีผู้ป่วยมากที่สุดที่ 25.39 ล้านราย เพิ่มขึ้น 192,065

India came second with 10.64 million, up 14,344. Thailand ranked 128th.
อินเดียมาเป็นอันดับสองด้วย 10.64 ล้านราย เพิ่มขึ้น 14,344 ไทยอยู่อันดับที่ 128


คำศัพท์ข่าว
- arrival = ขาเข้า, การเข้ามา, ผู้เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศ
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- death toll = ยอดผู้เสียชีวิต,ยอดรวมผู้เสียชีวิต
- rank (v) = จัดอันดับ, จัดอยู่ในตำแหน่งสำนักข่าว : บีบีซี
Thai woman jailed for record 43 years for criticising monarchy
หญิงไทยถูกจำคุก 43 ปีข้อหาวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์

A Thai woman has been jailed for 43 years for criticising the royal family, the country's harshest ever sentence for insulting the monarchy.
หญิงไทยคนหนึ่งถูกจำคุกเป็นเวลา 43 ปี เนื่องจากวิพากษ์วิจารณ์ราชวงศ์ ซึ่งเป็นการตัดสินโทษที่ร้ายแรงที่สุดที่เคยมีของประเทศในข้อหาดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์

The former civil servant, known only as Anchan, posted audio clips from a podcast on social media.
อดีตข้าราชการพลเรือน, หรือที่เรียกว่าอัญชัญ, โพสต์คลิปเสียงจากพอดแคสต์ในโซเชียลมีเดีย

The 63-year-old said she had simply shared the audio files and had not commented on the content.
หญิงวัย 63 ปีกล่าวว่าเธอเพียงแชร์ไฟล์เสียง และไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา

Thailand's lèse-majesté law, which forbids any insult to the monarchy, is among the strictest in the world.
กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของประเทศไทยซึ่งห้ามไม่ให้มีการดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์, อยู่ในบรรดาเป็นกฎหมายที่เข้มงวดที่สุดในโลก
After a three-year break, Thailand revived the controversial law late last year in an attempt to curb months of anti-government protests, with demonstrators demanding changes to the monarchy.
หลังจากหยุดพักไป 3 ปี, ประเทศไทยได้รื้อฟื้นกฎหมายที่เป็นที่ถกเถียงกันเมื่อปลายปีที่แล้ว เพื่อพยายามยับยั้งการประท้วงต่อต้านรัฐบาลหลายเดือนโดยผู้ประท้วงเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงสถาบันกษัตริย์
Anchan pleaded guilty to 29 separate violations of sharing and posting clips on YouTube and Facebook between 2014 and 2015, her lawyer told the Reuters news agency.
อัญชัญสารภาพผิดว่าทำการละเมิดโดยการแชร์และโพสต์คลิป 29 รายการบน YouTube และ Facebook ระหว่างปี 2557-2558, ทนายความของเธอบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์

She was initially sentenced to 87 years, but this was cut in half because of her guilty plea.
ตอนแรกเธอถูกตัดสินจำคุก 87 ปี แต่สิ่งนี้ถูกลดลงครึ่งหนึ่งเพราะคำสารภาพผิดของเธอ

Anchan is among a group of 14 people charged with lèse-majesté shortly after a military junta seized power in 2014, vowing to stamp out criticism of the monarchy.
อัญชัญเป็นหนึ่งในกลุ่ม 14 คนที่ถูกตั้งข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในเวลาไม่นานหลังจากคณะทหารเข้ายึดอำนาจในปีค.ศ.2014 (พ.ศ 2557) โดยปฏิญาณว่าจะยุติไม่ให้มีการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์

The group is accused of uploading podcasts, popular in dissident circles, which questioned official accounts of the monarchy.
กลุ่มนี้ถูกกล่าวหาว่าอัปโหลดไฟล์เสียงดิจิตอลซึ่งเป็นที่นิยมในแวดวงที่ไม่เห็นด้วย ซึ่งตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับบัญชีการเงินต่าง ๆที่เป็นทางการของสถาบันกษัตริย์

The author of the podcasts served only two years in jail, and has already been released.
ผู้สร้างไฟล์เสียงดิจิตอลรับโทษจำคุกเพียงสองปี, และได้รับการปล่อยตัวแล้ว

The trial was held behind closed doors and the evidence against the defendant kept secret for reasons of national security.
การพิจารณาคดีจัดขึ้นอย่างลับๆ และหลักฐานที่กล่าวหาจำเลยเก็บเป็นความลับด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงของชาติ

คำศัพท์ข่าว
- among = ท่ามกลาง, อยู่ในบรรดา, รวมอยู่ในกลุ่ม
- behind closed doors = อย่างลับๆ, เป็นความลับ
- controversial (adj) = ซึ่งแย้งกัน, ที่ถกเถียงกัน, เกี่ยวกับการโต้เถียง
- curb (v) = เหนี่ยวรั้ง, ยับยั้ง, จำกัดขอบเขต
- for = เนื่องจาก, เพราะสาเหตุโทษ
- guilty = ความผิด
- guilty plea = คำสารภาพผิด
- harshest = รุนแรงที่สุด
- lawyer = ทนายความ, นักกฏหมาย
- lèse-majesté law = กฏหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
- monarchy (มอเนอรฺคี) (n) = ราชาธิปไตย, ระบอบกษัตริย์, การปกครองที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข/ เป็นใหญ่
- pleaded guilty = ได้สารภาพผิด
- podcast = พอดแคส (ไฟล์เสียงดิจิทัลที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต)
- sentence = พิพากษา, ตัดสินโทษ
- stamp out = ยุติ, ดับ, จบลง
- Thailand’s lese-majeste law = กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของไทย (ม.112)สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
(CNN) - At first, it seemed like a classic celebrity romance.
(CNN) ในตอนแรก มันดูคล้ายเป็นเรื่องราวความรักที่คลาสสิคของดารา

Zheng Shuang, 29, was one of China's most popular actresses after shooting to fame a decade ago.
เจิ้งส่วง วัย 29 ปีเป็นหนึ่งในนักแสดงหญิงที่โด่งดังที่สุดในประเทศจีนหลังจากที่เธอมีชื่อเสียงอย่างรวดเร็วเมื่อสิบปีก่อน

Zhang Heng, 30, was a talented producer for a variety show. In 2018, the pair went public with a set of couple selfies, and often appeared affectionately in the spotlight afterward -- even co-starring in a popular reality series.
จางเหิง อายุ 30ปี เป็นผู้จัดวาไรตี้โชว์มากความสามารถ, ในปี 2018 ทั้งคู่เป็นข่าวด้วยภาพถ่ายเซลฟี่คู่หลายภาพ และมักปรากฎตัวด้วยความชื่นชอบในแสงสปอร์ตไลท์หลังจากนั้น แม้แต่การเป็นผู้แสดงร่วมในเรียลลิตี้ซีรีย์ที่โด่งดัง

So fans were shocked when Zhang took to China's Twitter-like platform Weibo earlier this month to claim he has been stranded in the United States for more than a year, left alone to "take care of and protect two young and innocent lives."
ดังนั้นเหล่าผู้ชื่นชอบพากันตกใจเมื่อจางเหิงใช้เพลทฟอร์มเวยป๋อซึ่งมีลักษณะคล้ายกับทวิตเตอร์เมื่อต้นเดือนนี้ กล่าวว่าเขาถูกทิ้งให้อยู่ลำพังอย่างยากลำบากในอเมริกามาปีกว่าแล้ว เพื่อเลี้ยงดูและปกป้องเด็กสองคนที่ไร้เดียงสา

The couple was believed to have split while two surrogate mothers they hired were pregnant with their kids, with Zheng accused of abandoning the babies.
ทั้งคู่ถูกเชื่อว่าได้แยกทางกันแล้ว ในขณะแม่อุ้มบุญที่รับจ้างสองคนได้ตั้งครรภ์ลูกของพวกเขา ซึ่งเจิ้งส่วงถูกกล่าวหาว่าทอดทิ้งทารก

A Chinese media outlet subsequently publicized alleged photos of the children's birth certificates, which showed they were born in December 2019 and January 2020 in the US.
ต่อมาสื่อจีนได้ปล่อยภาพถ่ายของใบรับรองการเกิดของเด็กออกสู่สาธารณะ ซึ่งแสดงว่าเด็กๆได้กำเนิดในเดือนธันวาคมปี 2019 และมกราคมปี 2020 ในประเทศอเมริกา
Zhang and Zheng were named as their parents.
โดยมีชื่อจางเหิง และเจิ้งส่วนเป็นพ่อและแม่

Within days, Zheng was censured by state media, and condemned by China's ruling Communist Party (CCP) agencies. "Surrogacy is clearly banned in our country, and its disregard of life makes one bristle with anger," state broadcaster CCTV said in a commentary.
ในวันเดียวกัน เจิ้งส่วนถูกตำหนิอย่างรุนแรงจากสื่อของรัฐ และถูกประณามโดยพรรคคอมมิวนิสต์ของจีน(CCP) "การรับจ้างตั้งครรภ์เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างชัดเจนในประเทศของเรา และการไม่ใยดีต่อชีวิตทำให้คนต้องขนลุกด้วยความโกรธ" ผู้ประกาศข่าวCCTVของรัฐ กล่าวในคำวิจารณ์

The CCP's top commission overseeing political and legal affairs accused Zheng of "taking advantage of legal loopholes" by seeking surrogate mothers in the US, calling her actions "definitely not law-abiding."
คณะกรรมธิการสูงสุดด้านการเมืองและกฎหมายของพรรคคอมมิวนิสต์จีน กล่าวโทษเจิ้งส่วนว่า "ฉกฉวยโอกาสจากช่องโหว่ของกฏหมาย" โดยหาแม่อุ้มบุญในอเมริกา และเรียกการกระทำของเธอว่า " ไม่ปฏิบัติตามกฏหมายอย่างชัดเจน"

"Surrogacy is banned in China as it uses women's uteruses as a tool and sells life as a commercial product," the commission wrote.
การจ้างตัั้งครรภ์เป็นข้อห้ามในประเทศจีน เนื่องจากเป็นการใช้มดลูกของผู้หญิงเป็นเครื่องมือและขายชีวิตเหมือนผลิตภัณฑ์ทางการค้า" ข้อความกรรมมาธิการเขียน

The US, where commercial surrogacy is allowed for foreigners in some states, has become a top choice for the wealthy Chinese elites, thanks to its mature industry and high safety standards.
สหรัฐอเมริกา เป็นที่ที่มีการอนุญาตให้รับจ้างตั้งครรภ์ได้สำหรับชาวต่างชาติในบางรัฐ ได้กลายเป็นตัวเลือกแรกของชาวจีนที่ร่ำรวยเนื่องจากเป็นประเทศพัฒนาแล้วและมีมาตรฐานความปลอดภัยสูง

A child born in the US will also come with American citizenship -- a bonus for some Chinese parents.
เด็กที่เกิดในอเมริกาจะมีสิทธิได้เป็นพลเมืองอเมริกันด้วย ซึ่งเป็นรางวัลพิเศษสำหรับพ่อแม่ชาวจีนบางคน

On Wednesday night, China's National Radio and Television Administration issued a commentary on Zheng's scandal. "(She) circumvented the law to seek surrogacy overseas, then wanting to abandon (her babies), actors like her lack personal virtue," the commentary said.
ในคืนวันพุธ คณะผู้บริหารสถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติของจีน ได้กล่าวแสดงความเห็นในเรื่องอื้อฉาวของเจิ้งส่วน " เธอหลบหลีกกฏหมายเพื่อไปหาหญิงช่วยตั้งครรภ์ที่ต่างประเทศ จากนั้นก็ต้องการทอดทิ้ง(ลูกตัวเอง), นักแสดงอย่างเธอขาดคุณธรรม", คำกล่าววิจารณ์

"We won't give the chance and platform to celebrities embroiled in such scandals to make public appearance."
เราจะไม่ให้โอกาสและเวทีแก่คนมีชื่อเสียงที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาวเข่นนี้เพื่อปรากฏตัวในสังคม

คำศัพท์ข่าว
- bristle = (v)ขนลุก / (n)ขนแปรง
- crosshairs = กากบาท
- deem = คิดว่า เข้าใจว่า
- disregard = เมินเฉย ไม่สนใจ
- embroil = มีความเกี่ยวข้อง
- explicitly = อย่างชัดเจน
- law-abiding(adj.) = ปฏิบัติตามกฏหมาย
- legislation = การออกกฏหมาย
- outlawing = ผิดกฏหมาน นอกกฏหมาย
- publicized = ทำให้รู้อย่างกว้างขวาง
- scandal = เรื่องอื้อฉาว เรื่องไม่
- strand = อยู่ในความลำบาก
- umbrage = ไม่พอใจ ร่มเงา

- Zhang Heng = จางเหิง
- Zheng Shuang = เจิ้งส่วน

No comments:

Post a Comment