โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, January 27, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 27-January-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : Nationthailand
One death, 819 new Covid cases in 24 hours, strict measures may be relaxed in some provinces
จากโควิดเสียชีวิต 1 ราย และตืดเชื้อ 819 รายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา, มาตรการเข้มงวดอาจผ่อนปรนในบางจังหวัด

The Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) on Wednesday reported one death and 819 new cases in 24 hours, including 11 people who travelled from abroad, and announced it would consider a proposal to relax strict anti-virus measures in especially "orange-coded" provinces including Bangkok.
ศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19 (CCSA) เมื่อวันพุธรายงานผู้เสียชีวิต 1 รายและผู้ป่วยรายใหม่ 819 รายใน 24 ชั่วโมง, รวมถึง 11 คนที่เดินทางจากต่างประเทศ, และประกาศว่าจะพิจารณาข้อเสนอเพื่อผ่อนคลายมาตรการต่อต้านไวรัสที่เข้มงวดโดยเฉพาะ "พื้นที่โค๊ดสีส้ม" ของจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานคร.

According to Worldometer, as of 10am on Wednesday, the number of confirmed cases globally has increased to 100.83 million (rising by 528,698).
ตามข้อมูลของเว็บไซต์ Worldometer ณ เวลา 10.00 น. ของวันพุธ, จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 100.83 ล้านราย (เพิ่มขึ้นจากเดิม 528,698)

Some 72 million have recovered, almost 26 million are active cases (110,299 in severe condition) and 2.17 million have died (up by 15,879 in 24 hours).
ประมาณ 72 ล้านคนได้รับการรักษาหาย, 26 ล้านรายเป็นผู้ป่วยที่ป่วยอยู่ (110,299 รายมีอาการหนัก) และ 2.17 ล้านรายเสียชีวิต (เพิ่มขึ้น 15,879 ใน 24 ชั่วโมง)

Thailand ranks 121st on the global list of most cases.
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 121 ของจำนวนผู้ป่วยมากที่สุดทั่วโลก

The US tops the list with 26 million, followed by India 10.69 million, Brazil 8.93 million, Russia 3.76 million and the United Kingdom 3.68 million.
สหรัฐฯอยู่อันดับสูงสุดด้วยจำนวน 26 ล้านราย, ตามด้วยอินเดีย 10.69 ล้านราย, บราซิล 8.93 ล้านราย, รัสเซีย 3.76 ล้านราย, และสหราชอาณาจักร 3.68 ล้านราย

คำศัพท์ข่าว
- abroad = ต่างประเทศ
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- active case = ผู้ป่วยที่มีเชื้ออยู่, ผู้ป่วยในภาวะรักษาตัว/ ดูแล/ ดูอาการ
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- confirmed cases = ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยัน
- followed (follow) = ติดตาม, ตามมา, หลังจาก - global (adj) = ทั่วโลก
- globally (adv) = ทั่วโลก
- increasing by = เพิ่มขึ้นจากเดิม, จำนวนที่เพิ่มขึ้นจากเดิม (บวกเพิ่มจากยอดเดิม)
- increased to = เพิ่มขึ้นเป็น
- outbreak (n) = การะบาด, การแพร่เชื้อ
- recovered (recover) = ฟื้นตัว, หายป่วย, กลับเป็นปกติ
- severe condition = อาการสาหัส, ป่วยในขั้นวิกฤติ, ผู้ป่วยที่มีในภาวะรุนแรง
- top (v) = สูงสุด, ขึ้นไปอยู่สูงสุด
- up by = เพิ่มขึ้นจากเดิม, จำนวนที่เพิ่มขึ้นจากเดิม (บวกเพิ่มจากยอดเดิม)สำนักข่าว : Bangkok Post
One Covid death, 819 new cases
เสียชีวิตจากโควิด1ราย, ติดเชื้อรายใหม่ 819 ราย

The government on Wednesday reported one new Covid-19 related death, raising the total to 76, and 819 new cases - 808 local infections and 11 imported.
เมื่อวันพุธ รัฐบาลรายงานการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 รายใหม่เพิ่มขึ้นเป็น 76 ราย และผู้ป่วยรายใหม่ 819 ราย - ติดเชื้อในประเทศ 808 รายและเข้ามาจากต่างประเทศ 11 ราย

Taweesilp Visanuyothin, spokesman for the Centre for Covid-19 Situation Administration, said the latest fatality was a Thai man aged 56 who had previously suffered a stroke and was bed-ridden.
ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์โควิด -19 กล่าวว่าผู้เสียชีวิตรายล่าสุดคือชายไทยอายุ 56 ปีซึ่งเคยป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองและเป็นผู้ป่วยติดเตียง

Global Covid-19 cases rose by 528,285 to 100.82 million over the previous 24 hours.
ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 528,285 รายเป็น 100.82 ล้านรายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

The worldwide death toll went up by 15,864 to 2.17 million.
ยอดผู้เสียชีวิตทั่วโลกเพิ่มขึ้น 15,864ราย เป็น 2.17 ล้านราย

The United States had the most cases at 26.01 million, up 148,265.
สหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อมากที่สุดที่ 26.01 ล้านราย เพิ่มขึ้น 148,265 ราย

คำศัพท์ข่าว
- bed-ridden (adj) = ติดเตียง, ป่วยติดเตียง
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- fatality = การเสียชีวิต
- global (n) = ทั่วโลก
- imported (import) = เข้ามา/ นำเข้ามาจากต่างประเทศ
- most = ที่สุด, สุดขีด, มากที่สุด
- over = ผ่าน, ที่ผ่านมา, ล่วงเลย
- rose by = เพิ่มขึ้นจากเดิม, จำนวนที่เพิ่มขึ้นจากเดิม (บวกเพิ่มจากยอดเดิม)
- suffer (v) = ประสบ, เป็นทุกข์, ทนทุกข์
- worldwide (adj) = ทั่วโลกสำนักข่าว : บีบีซี
Biden kicks off inclusive LGBT agenda
ไบเดน เริ่มต้นวาระการประชุม LGBT

President Joe Biden has had an energetic first few days setting out his wide-ranging agenda on LGBT rights.
ประธานาธิบดีโจ ไบเดน เริ่มปฏิบัติงานสองสามวันแรกด้วยความกระชุ่มกระชวย มีการกำหนดวาระการประชุมของเขาครอบคลุมเกี่ยวกับสิทธิ LGBT

Many advocates commended the decision to include pronoun choices in the White House contact form.
ผู้สนับสนุนหลายคนชื่นชมการตัดสินใจที่ใส่ตัวเลือกคำสรรพนามไว้ในแบบฟอร์มติดต่อของทำเนียบขาว

The new president has also addressed workplace discrimination and transgender rights in the military.
ประธานาธิบดีคนใหม่ยังกล่าวถึงการเลือกปฏิบัติในสถานที่ทำงาน และสิทธิคนข้ามเพศในกองทัพ

This focus on LGBT rights is being seen as a marked shift from the Trump administration.
การให้ความสำคัญกับสิทธิ LGBT นี้ถูกมองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนจากการบริหารของทรัมป์

คำศัพท์ข่าว
- address (v) = กล่าวปราศรัย
- administration = การบริหาร
- agenda = วาระ,กำหนดการ, ระเบียบวาระ (สิ่งจะพูดคุยในที่ประชุม )
- discrimination = การเลือกปฏิบัติ, การแบ่งแยก
- energetic (adj) = ฮึกเหิม, กระตือรือร้น, ขะมักเขม้น, กระปรี้กระเปร่า
- kick off = เริ่มเกมใหม่, เริ่มแข่งขัน
- marked (adj) = เด่นชัด, ชัดเจน
- pronoun = สรรพนาม (เช่น he, she)
- set out = เริ่มกำหนด, เริ่มกำหนดรายละเอียด
- transgender = คนข้ามเพศ, ผู้เปลี่ยนเพศจากเดิม, คนที่แสดงออก หรีอการแต่งกายที่เปลี่ยนจากเพศเดิม
- wide-ranging (adj) = หลากหลาย, ในวงกว้าง

LGBT ย่อมาจาก lesbian, gay, bisexual, and transgender
LGBT_L = lesbian(เลสเบี้ยน) หญิงรักหญิง
LGBT_G = gay (เกย์) ชายรักชาย บางครั้งมีความหมายถึงหญิงรักหญิงได้ในบางบริบท
LGBT_B = bisexual (ไบ เซ็กช่วล) คนที่รักทั้งเพศหญิงและเพศชาย
LGBT_T = transgender (ทรานส์ เจ็นเดอะ) คนที่ผ่านการแปลงเพศแล้ว เช่น ตุ๊ด, ทอม, ดี้, กะเทยสำนักข่าว : บีบีซี
Covid: How to help someone who's grieving
เกี่ยวกับโควิด : จะช่วยคนที่กำลังเศร้าโศกได้อย่างไร

The number of people who've died with Covid in the UK has passed 100,000.
จำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิดในสหราชอาณาจักรทะลุ 100,000รายแล้ว
It's a devastating number and it leaves behind many thousands of grieving friends and families.
เป็นตัวเลขของความเสียหายมากมายและทิ้งเพื่อนและครอบครัวที่โศกเศร้าหลายพันคนไว้เบื้องหลัง

So how can you support someone through the loss of a loved one?
แล้วคุณจะเป็นกำลังใจให้ใครสักคนผ่านการสูญเสียคนที่รักไปได้อย่างไร?

"For every person who dies, around eight to ten people are significantly affected," psychotherapist Julia Samuel tells Radio 1 Newsbeat.
"สำหรับทุกๆคนที่เสียชีวิต จะมีประมาณแปดถึงสิบคนที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างหนัก" จูเลียซามูเอล นักจิตอายุรเวชบอกกับ Radio 1 Newsbeat

Restrictions on going to funerals and rules around household mixing mean the normal support networks might not be as easy to reach.
ข้อจำกัดในการไปงานศพและกฎต่างๆ เกี่ยวกับการเข้ารวมตัวของครอบครัว หมายความว่าเครือข่ายการสนับสนุนที่มีตามปกติอาจไม่สะดวกที่จะทำได้

Here's what you can do to help someone dealing with grief.
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อช่วยคนรับมือกับความเศร้าโศก

Show up consistently
แสดงตัวอย่างสม่ำเสมอ
"Your friend will need your support for a lifetime," Amber Jeffrey says.
“เพื่อนของคุณจะต้องการการสนับสนุนจากคุณไปตลอดชีวิต” แอมเบอร์ เจฟฟรีย์ กล่าว

Amber set up the Grief Gang podcast and Instagram page after her mum Sue died.
แอมเบอร์ตั้งเพจพอดแคสต์ Grief Gang และอินสตาแกรมหลังจากที่ ซูแม่ของเธอเสียชีวิต

She says the idea was to reach out to others like her.
เธอบอกว่าความคิดคือ การไปมาหาสู่ผู้อื่นที่เป็นเช่นเธอ

The 23-year-old suggests being specific when offering help. "Don't use the phrase 'let me know if you need anything' - instead just do something.
บุคคลวัย 23 ปีแนะนำให้เจาะจงเมื่อให้ความช่วยเหลือ "อย่าใช้วลี" บอกฉัน หากว่าคุณต้องการอะไร" แต่ให้ทำอะไรซักอย่างแทน

"So be like, 'I'm not going to ask you what you need, I'm going to bring round a lasagne and leave it on your doorstep, or pick up your washing'."
"งั้นก็แบบว่า 'ฉันจะไม่ถามคุณว่าคุณต้องการอะไร ฉันจะเอาลาซานญ่ามาให้ แล้ววางไว้ที่บันไดหน้าประตูบ้าน, หรือไม่ก็มาช่วยซักผ้า"

She says anything that makes life easier for the person grieving is likely to be a big help.
เธอบอกว่าอะไรก็ตามที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นสำหรับคนที่เสียใจน่าจะช่วยได้มาก

คำศัพท์ข่าว
- affected (affect) = ผลกระทบ, กระทบกระเทือน
- bring round/ bring around = นำมาให้
- devastating (adj) = ทำลายล้าง
- grieving = เศร้าโศก, เสียใจ
- lasagne = ลาซานญ่า (อาหารชนิดหนึ่งคล้าย คล้ายพิซซ่า)
- leave (v) = ทิ้ง, ปล่อยไว้, ปล่อยไป
- pass (v) = ผ่าน, ผ่านจุด, แล่นผ่าน
- pick up = เพิ่มขึ้น
- podcast = พอดแคส (ไฟล์เสียงดิจิทัลที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต)
- reach out = เข้าถึง, ไปมาหาสู่, ติดต่อสื่อสาร (เพื่อแสดงให้รู้ว่าห่วงใย)
- significantly = อย่างน่าสังเกต, อย่างมีนัยสำคัญ, สำคัญพอสมควร
- support = สนับสนุน, ส่งเสริม, เป็นกำลังใจสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Indian court rules that groping without removing clothes is not sexual assault.
ศาลอินเดียตัดสินว่าการลูบคลำโดยไม่มีการเปลื้องผ้าไม่ถือเป็นล่วงละเมิดทางเพศ

(CNN) - A court in India has ruled that groping a child through their clothing does not constitute sexual assault, drawing outrage across the country and frustrating campaigners battling to address widespread sexual abuse against women and children.
(CNN)ศาลในอินเดียได้ตัดสินคดีว่าการลูบคลำเด็กผ่านเสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่ไม่ถือเป็นการล่วงละเมิดทางเพศ, ทำให้ผู้คนพากันโกรธแค้นทั่วประเทศ และสร้างความสิ้นหวังให้กับการต่อสู้ที่มุ่งแก้ปัญหาความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิงและเด็กที่มีจำนวนมากของนักรณรงค์

In a judgment last week, Bombay High Court judge Pushpa Ganediwala found that a 39-year-old man was not guilty of sexually assaulting a 12-year-old girl as he had not removed her clothes, meaning there was no skin-on-skin contact.
ในการพิพากษาคดีที่ศาลสูงเมืองบอมเบย์เมื่อสัปดาห์ก่อน Pushpa Ganediwala พบว่า ชายวัย 39ปี ไม่ได้มีความผิดในฐานล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กหญิงอายุ 12ปี เนื่องจากเขาไม่ได้ถอดเสื้อผ้าของเด็กออก ซึ่งหมายความว่าไม่มีการสัมผัสกันแบบผิวต่อผิว

According to court documents, the man brought the child to his house on the pretext of giving her guava in December 2016. While there, he touched her chest and tried to remove her underwear, according to the judgment.
จากเอกสารของศาล เมื่อเดือนธ้นวาคม 2016 ชายคนนี้พาเด็กไปที่บ้านของเขาโดยอ้างว่าจะให้ฝรั่งแก่เธอ ในตอนนั้นเขาก็จับหน้าอกเธอและพยายามจะถอดกางเกงในของเธอ, จากการพิจารณาคดี

He was found guilty of sexual assault and sentenced to three years in prison in a lower court, but then appealed to the High Court.
เขาถูกตัดสินว่าล่วงละเมิดทางเพศและลงโทษจำคุกสามปีในศาลชั้นต้น แต่มีการอุทธรณ์ศาลสูง

Justice Ganediwala acquitted the accused of sexual assault but convicted him on the lesser charge of molestation and sentenced him to one year in prison.

ผู้พิพากษาGanediwala ตัดสินให้พ้นผิดจากโทษล่วงละเมิดทางเพศ, แต่ให้เขามีความผิดในฐานลวนลามที่มีโทษต่ำกว่าและตัดสินให้จำคุกหนึ่งปี

"It is the basic principle of criminal jurisprudence that the punishment for an offense shall be proportionate to the seriousness of the crime," she said.
"มันเป็นพื้นฐานของหลักการนิติศาสตร์ ที่การลงโทษต่อการกระทำผิดควรจะมีความเหมาะสมพอดีกันกับความร้ายแรงของเหตุที่ก่อ" เธอกล่าว

คำศัพท์ข่าว
- acquit (v) = ตัดสินให้พ้นผิด
- address (v) = ปราศัย, มุ่งหน้าจัดการ
- appeal (v) = อุทธรณ์, ร้องขอ
- convict (v) = ตัดสินว่ากระทำผิด
- drawing = ดึงดูด, เป็นผลให้เกิด
- frustrating(adj) ทำให้ผิดหวัง ท้อแท้
- guava = ฝรั่ง, ผลฝรั่ง
- guilty (adj) = ซึ่งมีความผิด, ซึ่งสำนึก
- jurisprudence (n) หลักนิติศาสตร์
- lesser (adj) = น้อยกว่า, น้อยลง
- lesser charge = ข้อหาที่เบากว่า
- lower court = ศาลชั้นต้น
- molestation(n) = การลวนลาม
- outrage (n) = ความโกรธ, ความรุนแรง, (v) ทำให้โกรธมาก
- pretext(n) = ข้ออ้าง
- proportionate (adj) = สัดส่วนเหมาะสม พอควร
- rule (n) = กฏ ข้อบังคับ (v)ชี้ขาด
- sentence = พิพากษา, ตัดสินโทษ
- sexual abuse(n) = ความรุนแรงทางเพศ
- sexually assaulting(n) = การคุกคามทางเพศ, ข่มขืน
- stringent(adj) = เข้มงวด
- underwear = ชุดชั้นใน (เสื้อใน, กางเกงใน)สำนักข่าว : รอยเตอร์
Scientists in Greece find 20 million year-old petrified tree Elias Marcou
นักวิทยาศาสตร์ในกรีซพบต้นไม้ที่กลายเป็นหินอายุ20ล้านปี, ข่าวโดยElias Marcou

The tree was found during roadwork near an ancient forest petrified millions of years ago on the eastern Mediterranean island and transported from the site using a special splint and metal platform.
ต้นไม้นี้ถูกพบระหว่างการซ่อมถนนใกล้ป่าต้นไม้หินโบราณที่มีอยู่เมื่อหลายล้านปีก่อน บนเกาะทางด้านตะวันออกของเมดิเตอร์เรเนียน และถูกขนส่งจากสถานที่พบโดยใช้เครื่องมือยึดแบบพิเศษและแผ่นรองเป็นโลหะ

It is the first time a tree has been found in such good condition complete with branches and roots since excavations began in 1995, said Professor Nikos Zouros of the Museum of Natural History of the Petrified Forest of Lesbos.
นี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่เริ่มขุดค้นมาในปี1995 ที่พบต้นไม้อยู่ในสภาพดีสมบูรณ์แบบนี้ มีทั้งกิ่งและราก , ศาสตราจารย์Nikos Zouros จากพิพิธภัณฑ์Museum of Natural History of the Petrified Forest of Lesbos

"It is a unique find," he said. "[It] is preserved in excellent condition and from studying the fossilized wood we will be able to identify the type of plant it comes from."
"มันเป็นการพบที่มีความพิเศษ",เขากล่าว "มันถูกรักษาสภาพไว้อย่างดีเยี่ยม และจากการศึกษาเนื้อไม้ฟอสซิล เราจะสามารถระบุได้ว่ามันมาจากพืชชนิดได

Lesbos' petrified forest, a 15,000-hectare, UNESCO-protected site, is the result of a volcanic eruption 20 million years ago which smothered the island's then subtropical forest ecosystem in lava.
ป่าต้นไม้หินเลสบอสมีพื้นที่ 15,000 เฮกตาร์, เป็นสถานที่ได้รับการปกป้องโดยองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ มันเป็นผลจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อยี่สิบล้านปีก่อนซึ่งปกคลุมเกาะจากนั้นระบบนิเวศป่ากึ่งเขตร้อนก็อยู่ในลาวา

The fossilized tree, about 19 metres long, was preserved by a thick layer of volcanic ash after it fell.
ฟอสซิลต้นไม้มีขนาดยาวประมาณ 19เมตร ได้รับการรักษาสภาพด้วยชั้นหนาของเศษฝุ่นจากภูเขาไฟหลังจากที่มันล้มลง

A large number of fruit tree leaves were found in the same spot.
มีการพบใบไม้ของไม้ผลเป็นจำนวนมากในบริเวณเดียวกัน

"During the excavations the various forests that existed between 17 and 20 million years ago on Lesbos are being uncovered and we can reconstruct the ecosystem that existed during that period," said Zouros.
"ในช่วงระหว่างการขุดหาต้นไม้หลากหลายชนิดที่มีอยู่เมื่อ17 ถึง 20ล้านปีก่อนบนเกาะเลสบอสกำลังจะถูกค้นพบ เราสามารถสร้างระบบนิเวศที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นขึ้นมาใหม่อีกครั้งได้", Zouros กล่าว

คำศัพท์ข่าว
- ancient(adj) = โบราณ
- ecosystem(n) = ระบบนิเวศ
- excavation = การขุดค้น
- eruption = ปะทุขึ้น, การปะทุของภูเขาไฟ
- petrify(adj) = กลายเป็นหิน แข็งทื่อ
- preserve(v) = ทำให้คงสภาพ
- roadwork(n) = การซ่อมถนน
- smother(v) = คลุม,ทำให้อึดอัด
- splint(n) = การยึด เครื่องยึด
- subtropical forest = ป่ากึ่งเขตร้อน


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


No comments:

Post a Comment