โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 12-February-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : Nationthailand
Most of 175 new Covid-19 cases in Samut Sakhon, Pathum Thani, 9 in Bangkok
175รายใหม่ของผู้ป่วยโควิด -19 ส่วนใหญ่พบในสมุทรสาคร, ปทุมธานี, 9 รายในกรุงเทพมหานคร

The Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) on Friday reported 175 new cases, including eight overseas travellers in quarantine facilities.
ศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19 (CCSA) เมื่อวันศุกร์รายงานผู้ป่วยใหม่ 175 ราย, ซึ่งรวมถึงผู้เดินทางต่างชาติแปดคนในสถานกักตัว
According to Worldometer, as of 10am on Friday, the number of confirmed cases globally had risen to 108.29 million (up by 437,561), 80.32 million have recovered, 25.42 million are active cases (99,948 in severe condition) and 2.38 million have died (up by 13,029).
จากข้อมูลของเว็บไซต์ Worldometer ณ เวลา 10.00 น. ของวันศุกร์, จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 108.29 ล้านราย (เพิ่มขึ้นจากเดิม 437,561) 80.32 ล้านรายได้รับการรักษาหายแล้ว, 25.42 ล้านรายเป็นผู้ป่วยยังมีเชื้ออยู่ (99,948 มีอาการรุนแรง) และ 2.38 ล้านรายเสียชีวิต (เพิ่มขึ้นจากเดิม 13,029)
Thailand ranks 114th on the global list of most cases, which is topped by the US with 28 million, followed by India 10.88 million, Brazil 9.71 million, Russia 4.02 million and the United Kingdom 4 million.
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 115 ของผู้ป่วยมากที่สุดของโลก, โดยสหรัฐฯมี 28 ล้านราย, ตามมาด้วยอินเดีย 10.88 ล้านราย, บราซิล 9.71 ล้านราย, รัสเซีย 4.02 ล้านราย และอังกฤ 4 ล้านราย

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- active case = ผู้ป่วยที่มีเชื้ออยู่, ผู้ป่วยในภาวะรักษาตัว/ ดูแล/ ดูอาการ
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- globally (adv) = ทั่วโลก
- quarantine = กักตัว, กักกัน, กักบริเวณ
- severe condition = อาการสาหัส, ป่วยในขั้นวิกฤติสำนักข่าว : Bangkok Post
Another 175 Covid-19 infections were recorded on Thursday, including 120 found in communities and 47 at hospitals, bringing the total to 24,279.
มีการบันทึกผู้ติดเชื้อ Covid-19 จำนวน 175 รายในวันพฤหัสบดี, รวมถึง 120 รายที่พบในชุมชน และ 47 ราย ที่โรงพยาบาล, ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อรวมเป็น 24,279 ราย

Global Covid-19 cases rose by 437,561 to 108.29 million.
ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทั่วโลกเพิ่มขึ้นจากเดิม 437,561 รายเป็น 108.29 ล้านราย
The worldwide death toll went up by 13,029 to 2.38 million.
ยอดผู้เสียชีวิตทั่วโลกเพิ่มขึ้นจากเดิม 13,029 คนเป็น 2.38 ล้านราย

The United States had the most cases at 28.00 million, up 103,481, and the most deaths at 486,922, up 3,068.
สหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อมากที่สุด 28.00 ล้านราย เพิ่มขึ้น103,481 ราย และเสียชีวิตมากที่สุดที่ 486,922 ราย, เพิ่มขึ้น 3,068 ราย

Adjacent to Thailand, Malaysia had 3,384 new cases, increasing its total to 254,988, and Myanmar logged 35 new cases raising its total to 141,522.
ประเทศใกล้ชิดติดกับไทย, มาเลเซียมีผู้ป่วยรายใหม่ 3,384 รายเพิ่มขึ้นเป็น 254,988 ราย, และเมียนมาบันทึกผู้ติดเชื้อเพิ่มใหม่จากเดิม 35 ราย เพิ่มขึ้นเป็น 141,522 ราย

คำศัพท์ข่าว
- communities (community) = ชุมชน
- death toll = ยอดผู้เสียชีวิต, ยอดรวมผู้เสียชีวิต
- increasing = เพิ่มขึ้น
- log (v) = บันทึก, บันทึกสถิติ, บันทึกข้อมูลสำนักข่าว : บีบีซี
Priti Patel 'looking at' tougher pet theft measures
Priti Patel 'กำลังดู' มาตรการขโมยสัตว์เลี้ยงที่เข้มงวดขึ้น

Home Secretary Priti Patel has promised to look at tougher measures to stem the "absolutely shocking" recent rise in pet thefts.
Priti Patel เลขานุการประจำทำเนียบได้สัญญาว่าจะดูมาตรการที่เข้มงวดขึ้นเพื่อยับยั้งการขโมยสัตว์เลี้ยงที่ "น่าตกใจอย่างยิ่ง" เมื่อเร็ว ๆ นี้

Demand for dogs has increased during the pandemic, pushing up the cost of some puppies from £500 to £2,000.
ความต้องการสุนัขเพิ่มขึ้นในช่วงที่มีการระบาดทำให้ราคาของลูกสุนัขบางตัวเพิ่มขึ้นจาก 500 เป็น 2,000 ปอนด์

And it is estimated thefts have risen by 250%, with criminal gangs involved.
และประมาณว่ามีการโจรกรรมเพิ่มขึ้น 250% โดยมีแก๊งอาชญากรเข้ามาเกี่ยวข้อง

Ms Patel told LBC Radio she was in talks about upgrading pet theft to a more serious offence, meaning stronger penalties could apply.
Ms Patel บอกกับ LBC Radio ว่าเธอกำลังพูดถึงการยกระดับการขโมยสัตว์เลี้ยงให้เป็นความผิดที่ร้ายแรงยิ่งขึ้นซึ่งหมายความว่าอาจมีบทลงโทษที่รุนแรงขึ้น

The maximum sentence is currently seven years in prison.
ขณะนี้โทษสูงสุดคือจำคุกเจ็ดปี

In 2018, the government rejected calls to change the law, saying the Theft Act provided "sufficient sanctions".
ในปีค.ศ. 2018, รัฐบาลปฏิเสธการเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงกฎหมาย, โดยกล่าวว่าพระราชบัญญัติการโจรกรรมมี "การลงโทษที่เพียงพอแล้ว"

But former Conservative leader Sir Iain Duncan Smith is calling for stricter penalties to deal with so-called "dognapping".
แต่อดีตผู้นำอนุรักษ์นิยม Sir Iain Duncan Smithเรียกร้องให้มีการลงโทษที่เข้มงวดขึ้นเพื่อจัดการกับสิ่งที่เรียกว่า "การลักพาสุนัข"

Supporters of the change argue that the emotional impact of losing an animal is greater than when an ordinary, non-living belonging is stolen.
ผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงให้เหตุผลว่าผลกระทบทางอารมณ์ของการสูญเสียสัตว์นั้นมีมากกว่าเมื่อสิ่งของธรรมดาที่ไม่มีชีวิตถูกขโมยไป

คำศัพท์ข่าว
- absolutely (adv) = โดยสิ้นเชิง, อย่างแน่นอน, อย่างแท้จริง
- argue (v) = โต้เถียง, โต้แย้ง, ให้เหตุผล
- gang = แก๊ง, กลุ่มโจร
- offence = การกระทำผิดกฎหมาย , การฝ่าฝืนกฎหมาย
- ordinary (adj) = ธรรมดา, พื้น ๆ, ปกติธรรมดา
- reject (v) = ปฏิเสธ, ไม่เห็นด้วย
- sanction (n) = การลงโทษ
- stem (v) = สกัด, ยับยั้ง
- stricter = เข้มงวดขึ้น
- sufficient (adj) = เพียงพอ
- tougher measure = มาตรการที่เข้มงวด, มาตรการที่รุนแรงสำนักข่าว : บีบีซี
Covid-19: Ireland may have Level 5 restrictions until Easter
โควิด-19: ไอร์แลนด์อาจมีข้อจำกัด ระดับ 5 จนถึงเทศกาลอีสเตอร์
The Republic of Ireland could see a continuation of high level restrictions to the Easter period, Taoiseach (Irish PM) Micheál Martin has warned.
สาธารณรัฐไอร์แลนด์อาจเจอกับข้อจำกัดระดับสูงต่อเนื่องไปถึงช่วงเทศกาลอีสเตอร์ ,Taoiseach (นายกรัฐมนตรีไอร์แลนด์) Micheál Martin ได้บอกไว้ล่วงหน้า

Speaking on RTÉ's Morning Ireland, Mr Martin said the government is revising its Living with Covid Plan.
การพูดในรายการ Morning Ireland ของสื่อสาธารณะแห่งชาติไอร์แลนด์ นายMartin กล่าวว่ารัฐบาลกำลังปรับแผนการใช้ชีวิตขณะมีโควิด

He said it made sense to take a cautious approach as the vaccination programme is being rolled out across the country.
เขากล่าวว่ามันมีเหตุผลที่จะต้องระมัดระวังในการพบปะกัน ขณะที่โครงการฉีดวัคซีนกำลังจะเปิดตัวทั่วประเทศ

On Wednesday, there were 54 additional coronavirus-related deaths reported.
เมื่อวันพุธ, มีรายงานผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนาเพิ่มอีก 54 ราย

The Republic of Ireland's overall toll of coronavirus-related deaths is 3,794.
ยอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนาของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ รวมทั้งหมดอยู่ที่ 3,794 ราย

The National Public Health Emergency Team also recorded 1,006 new cases of Covid-19 on Wednesday.
นอกจากนี้ทีมฉุกเฉินด้านสาธารณสุขแห่งชาติยังบันทึกผู้ป่วยรายใหม่ของ Covid-19 อีก1,006 รายในวันพุธอีกด้วย

Mr Martin said the week commencing 20 February would bring clarity about the easing of restrictions.
นายมาร์ตินกล่าวว่า สัปดาห์ที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ จะมีความชัดเจนเกี่ยวกับการผ่อนคลายข้อจำกัด

Under Level 5 restrictions there is a ban on all household visits, non-essential retail is closed and there is a 5km limit on travel.
ภายใต้ข้อจำกัดระดับ 5 มีการห้ามไปมาหาสู่กันของทุกครัวเรือน, ร้านค้าปลีกที่ไม่จำเป็นจะถูกปิด และจำกัดการเดินทาง 5 กม.

Only six people can attend a wedding and 10 are allowed at a funeral.
อนุญาติให้มีผู้เข้าร่วมงานแต่งงานได้เพียงหกคน และ 10 คนในงานศพ

คำศัพท์ข่าว
- across = ข้าม, ทั่วพื้นที่, เต็มพื้นที่
- also (adv) = นอกจากนี้ ...ก็ยัง...(อีกด้วย)
- approach = เข้าถึง, เข้าไปหา, การเข้าใกล้
- cautious (adj) = รอบคอบ, ระมัดระวัง
- commence (v) = เริ่มต้น, ตั้งต้น
- easing = ผ่อนคลาย, ผ่อนปรน, การทำให้สบาย
- non-essential (adj) = ที่ไม่จำเป็น
- overall = ทั้งหมด, รวมทั้งหมด, โดยทั่วไป
- retail (n) = ร้านค้าปลีก
- roll out = เปิดตัว, แผ่ออก, เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ (ในข่าวหมายถึงเริ่มการฉีดวัคซีน)สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Traveling to Thailand during Covid-19: What you need to know before you go
เที่ยวไทยช่วงโควิด -19: สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนเดินทาง

(CNN) — If you're planning to travel to Thailand, here's what you'll need to know and expect if you want to visit during the Covid-19 pandemic.
CNN) - หากคุณกำลังวางแผนที่จะเดินทางมาประเทศไทย นี่คือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้และคาดการณ์หากคุณต้องการมาเที่ยวในช่วงมีการระบาดของโควิด -19

The basics
ข้อมูลพื้นฐาน

Thailand has recorded 80 deaths and over 24,000 cases of Covid-19 as of February 11.
ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิต 80 รายและผู้ป่วยโรคโควิด -19 มากกว่า 24,000 ราย ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์

For the most part, the country remains off limits for all but returning nationals and permanent residents, though foreign tourists can apply for a Special Tourist Visa (STV).
โดยส่วนใหญ่ ประเทศนี้ยังคงปิดสำหรับทุกคนเว้นแต่การกลับประเทศของพลเมืองและผู้อยู่อาศัยถาวร แต่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะสามารถขอวีซ่านักท่องเที่ยวพิเศษ (STV) ได้

All international arrivals are subject to a 14-day quarantine at a state-approved facility.
ผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศทั้งหมดต้องถูกกักตัว 14 วันในสถานที่ซึ่งได้รับการรับรองจากรัฐ

What's on offer
มีอะไรให้บ้าง

Picture-perfect islands. Golden beaches with swaying palms. Ornate temples and lush forests.
ภาพหมู่เกาะที่สมบูรณ์แบบ ชายหาดสีทองพร้อมต้นปาล์มที่พลิ้วไหว วัดอันหรูหราสวยงามและป่าไม้เขียวชอุ่ม

Thailand has long been the go-to destination for those after a no-nonsense, easy-on-the-eye tropical break.
ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทางมายาวนาน จากความเรียบง่ายไม่ยุ่งยาก พักร้อนอย่างสบายตาในความมีสเน่ห์น่าชมแบบเขตเมืองร้อน

Who can go
ใครสามารถไปได้บ้าง

Entry to Thailand is limited to nationals, permanent residents and a select number of exemptions for essential travel, including spouses.
การเข้ามาในประเทศไทยจำกัดได้เฉพาะคนไทย, ผู้อาศัยในประเทศแบบถาวร และบางอย่างที่กำหนดว่าเป็นการเดินทางที่สำคัญ, รวมถึงคู่สมรส

As of December 8, the Thai government has agreed to allow in tourists from countries that apply for its Special Tourist Visa (STV) -- any country in the world can sign up for the scheme.
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคมรัฐบาลไทยได้ตกลงที่จะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวจากประเทศที่ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวพิเศษ (STV) - ประเทศใด ๆ ในโลกสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้ได้


คำศัพท์ข่าว
- easy-on-the-eye = น่าดูชม
- no-nonsense = เคร่งขรึม, สุขุม (ไม่ทำเรื่องไร้สาระ, ไม่ยุ่งยาก)
- essential = ที่จำเป็น
- exception = การยกเว้น
- permanent = มั่นคง, ถาวร
- resident = ผู้อยู่อาศัย, ชาวบ้านท้องที่, ชาวเมือง
- spouses = คู่สมรสสำนักข่าว : รอยเตอร์
People run away as Kurdish animal rights activists release a bear into the wild after rescuing several bears from captivity in people's homes, in Dohuk, Iraq February 11.
ผู้คนวิ่งหนีเมื่อนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสัตว์ชาวเคิร์ดปล่อยหมีเข้าป่าหลังจากช่วยหมีหลายตัวจากการถูกจองจำในบ้านของผู้คนในโดฮุกประเทศอิรัก 11 กุมภาพันธ์

For the third time in four years, the local non-profit 'Kurdish American cooperation organization' released Syrian brown bears in the mountainous areas of Iraqi Kurdistan, where it has become almost extinct.
เป็นครั้งที่สามในรอบสี่ปี 'องค์กรความร่วมมือชาวเคิร์ดอเมริกัน' ที่ไม่แสวงหาผลกำไรในท้องถิ่นได้ปล่อยหมีสีน้ำตาลซีเรียในพื้นที่ภูเขาของเคอร์ดิสถานของอิรักซึ่งเกือบจะสูญพันธุ์ไปแล้ว

A firm believer that bears should not be kept as pets in homes, the head of the organization, Bland Brifkani, said he is alerted by his network of animal rights activists throughout Iraq when bears are kept behind bars in private houses.
ผู้เชื่อมั่นว่าไม่ควรเลี้ยงหมีไว้เป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านหัวหน้าองค์กร Bland Brifkani กล่าวว่าเขาได้รับการแจ้งเตือนจากเครือข่ายนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิสัตว์ทั่วอิรักเมื่อหมีถูกขังไว้หลังบาร์ในบ้านส่วนตัว

According to veterinarian and animal rights activist Suleiman Saeed, keeping bears, tigers or lions at home has become a new trend among Iraqis.
จากข้อมูลของสัตวแพทย์และนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิสัตว์สุไลมานซาอีด, การเลี้ยงหมีเสือหรือสิงโตไว้ที่บ้านกลายเป็นกระแสใหม่ในหมู่ชาวอิรัก

He worries about the bears' well-being, who "should be rehabilitated first" for a duration of at least six months to be able to fend for themselves.
เขากังวลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของหมีซึ่ง "ควรได้รับการฟื้นฟูก่อน" เป็นระยะเวลาอย่างน้อยหกเดือนเพื่อให้สามารถดูแลตัวเองได้

At risk of extinction in Iraq because of illegal hunting, wars and a lack of measures to protect wildlife, Syrian brown bears are brought into the country by wealthier families who wish to keep them at home, Saeed said, adding that sometimes cubs also get stolen from their mothers by hunters.
ในอิรักมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เนื่องจากการล่าอย่างผิดกฎหมาย, สงครามและการขาดมาตรการในการปกป้องสัตว์ป่า, หมีสีน้ำตาลของซีเรียถูกนำเข้ามาในประเทศโดยครอบครัวที่ร่ำรวยซึ่งต้องการให้พวกมันอยู่ที่บ้าน Saeed กล่าวและเสริมว่าบางครั้งลูกสัตว์ก็ถูกขโมยไปด้วย จากแม่ของพวกเขาโดยนักล่า

There have been no recorded incidents between bears and humans over the last couple of years, Saeed said.
ไม่มีการบันทึกเหตุการณ์ระหว่างหมีกับมนุษย์ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาซาอีดกล่าว

However, bears coming out of captivity might try to get close to human settlements and expose themselves to the danger of hunters there. REUTERS/Ari Jalal
อย่างไรก็ตามหมีที่ออกมาจากการถูกจองจำอาจพยายามเข้าใกล้ถิ่นฐานของมนุษย์และเปิดเผยตัวเองให้ได้รับอันตรายจากนักล่าที่นั่น

คำศัพท์ข่าว
- captivity (n) = การถูกกักขัง, การถูกจองจำ
- cub (n) = ลูกของสัตว์ (ลูกหมี, สิงโต, สุนัขจิ้งจอก, หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ ที่กินเนื้อเป็นอาหาร )
- expose (v) = สัมผัส, เปิดเผยต่อ, เผยผึ่ง, เปิดเผยโดยไม่มีการป้องกัน (ศัพท์การแพยท์)
- illegal hunting = การล่าสัตว์ที่ผิดกฏหมาย
- non-profit (adj) = ไม่แสวงหากำไร
- rehabilitate (v) = ฟื้นฟู, ทำให้กลับมาดี
- settlement (n) = การตั้งถิ่นฐาน
- wildlife (n) = สัตว์ป่าสำนักข่าว : รอยเตอร์
At least 400,000 Yemeni children under 5 could die of starvation this year - UN agencies
มีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบในเยเมนอย่างน้อย 400,000 คนอาจต้องเสียชีวิตจากความอดอยากในปีนี้-หน่วยงานสหประชาชาติ

(Reuters) - At least 400,000 Yemeni children under 5 could die of starvation this year without urgent intervention amid soaring rates of severe malnutrition driven by war and the coronavirus pandemic, four U.N. agencies said on Friday.
(รอยเตอร์) เด็กๆอายุน้อยกว่า 5 ปีในเยเมนอย่างน้อย400,00 คนอาจเสียชีวิตในปีนี้หากไม่มีการยื่นมือเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนท่ามกลางอัตราการขาดแคลนอาหารสูงลิ่ว ที่เป็นผลจากสงครามและการระบาดของโคโรนาไวรัส, หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติทั้งสี่หน่วยกล่าวเมื่อวันศุกร์

The warnings come nearly six years after the outbreak of war that rendered 80% of the population reliant on humanitarian aid.
การเตือนนี้มีขึ้นเกือบจะหกปีหลังจากเกิดสงครามซึ่งส่งผลให้ 80%ของประชากรต้องอาศัยความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

In a report published on Friday, the agencies projected a 22% increase in severe acute malnutrition among children under 5 in Yemen, compared to 2020.
ในรายงานที่ตีพิมพ์เมื่อวันศุกร์ หน่วยงานคาดการณ์ว่าการขาดสารอาหารจะเพิ่มขึ้น 22%ในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบในเยเมนเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2020

Severe acute malnutrition means there is a risk of death from lack of food.
ภาวะขาดสารอาหารอย่างรุนแรงหมายความว่ามีความเสี่ยงถึงชีวิตจากการขาดอาหาร

Aden, Hodeidah, Taiz and Sanaa are among the worst-hit areas, the report said.
Aden, Hodeidah, Taiz และ Sanaa อยู่ในกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด, กล่าวในรายงาน

Around 1.2 million pregnant or breastfeeding women are projected to be acutely malnourished this year.
มีหญิงตั้งครรภ์หรือหญิงให้นมบุตรราว 1.2ล้านคน ถูกคาดว่าจะมีภาวะขาดสารอาหารในปีนี้

Along with conflict, economic decline and the pandemic, a shortfall of donations last year is also contributing to the worsening humanitarian crisis.
ทั้งเรื่องความขัดแย้ง, เศรษฐกิจที่แย่ลง และการระบาดใหญ่, การบริจาคที่ไม่เพียงพอในปีที่แล้วต่างก็มีส่วนที่ทำให้วิกฤติด้านมนุษยธรรมยิ่งเลวร้ายลง

คำศัพท์ข่าว
- acutely (adv) = อย่างมีไหวพริบ
- breastfeeding = การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
- humanitarian(adj) = มีมนุษยธรรม, มีเมตตา
- intervention = การแทรกแซง/ก้าวก่าย/ยื่นมือเข้าช่วย
- malnourished(adj) = ขาดสารอาหาร, หิวโหย
- malnutrition(n) ทุพโภชนาการ, การขาดอาหาร
- project(v) = แผน, พยากรณ์
- reliant(adj) = น่าเชื่อถือ น่าไว้ใจ ที่อาศัย
- render(v) = ทำให้, ส่งคืน, จัดหา
- soaring(n) = บินถลา, เหาะ
- starvation = ความอดอยากหิวโหย
- urgent (adj) = เร่งด่วน, รีบเร่ง


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น