โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, February 12, 2021

ศัพท์ข่าวไทย 12-February-2021เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Traveling to Thailand during Covid-19: What you need to know before you go
เที่ยวไทยช่วงโควิด -19: สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนเดินทาง

(CNN) — If you're planning to travel to Thailand, here's what you'll need to know and expect if you want to visit during the Covid-19 pandemic.
CNN) - หากคุณกำลังวางแผนที่จะเดินทางมาประเทศไทย นี่คือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้และคาดการณ์หากคุณต้องการมาเที่ยวในช่วงมีการระบาดของโควิด -19

The basics
ข้อมูลพื้นฐาน

Thailand has recorded 80 deaths and over 24,000 cases of Covid-19 as of February 11.
ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิต 80 รายและผู้ป่วยโรคโควิด -19 มากกว่า 24,000 ราย ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์

For the most part, the country remains off limits for all but returning nationals and permanent residents, though foreign tourists can apply for a Special Tourist Visa (STV).
โดยส่วนใหญ่ ประเทศนี้ยังคงปิดสำหรับทุกคนเว้นแต่การกลับประเทศของพลเมืองและผู้อยู่อาศัยถาวร แต่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะสามารถขอวีซ่านักท่องเที่ยวพิเศษ (STV) ได้

All international arrivals are subject to a 14-day quarantine at a state-approved facility.
ผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศทั้งหมดต้องถูกกักตัว 14 วันในสถานที่ซึ่งได้รับการรับรองจากรัฐ

What's on offer
มีอะไรให้บ้าง

Picture-perfect islands. Golden beaches with swaying palms. Ornate temples and lush forests.
ภาพหมู่เกาะที่สมบูรณ์แบบ ชายหาดสีทองพร้อมต้นปาล์มที่พลิ้วไหว วัดอันหรูหราสวยงามและป่าไม้เขียวชอุ่ม

Thailand has long been the go-to destination for those after a no-nonsense, easy-on-the-eye tropical break.
ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทางมายาวนาน จากความเรียบง่ายไม่ยุ่งยาก พักร้อนอย่างสบายตาในความมีสเน่ห์น่าชมแบบเขตเมืองร้อน

Who can go
ใครสามารถไปได้บ้าง

Entry to Thailand is limited to nationals, permanent residents and a select number of exemptions for essential travel, including spouses.
การเข้ามาในประเทศไทยจำกัดได้เฉพาะคนไทย, ผู้อาศัยในประเทศแบบถาวร และบางอย่างที่กำหนดว่าเป็นการเดินทางที่สำคัญ, รวมถึงคู่สมรส

As of December 8, the Thai government has agreed to allow in tourists from countries that apply for its Special Tourist Visa (STV) -- any country in the world can sign up for the scheme.
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคมรัฐบาลไทยได้ตกลงที่จะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวจากประเทศที่ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวพิเศษ (STV) - ประเทศใด ๆ ในโลกสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้ได้


คำศัพท์ข่าว
- easy-on-the-eye = น่าดูชม
- no-nonsense = เคร่งขรึม, สุขุม (ไม่ทำเรื่องไร้สาระ, ไม่ยุ่งยาก)
- essential = ที่จำเป็น
- exception = การยกเว้น
- permanent = มั่นคง, ถาวร
- resident = ผู้อยู่อาศัย, ชาวบ้านท้องที่, ชาวเมือง
- spouses = คู่สมรส

No comments:

Post a Comment