โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, February 12, 2021

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 12-February-2021เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


สำนักข่าว : Nationthailand
Most of 175 new Covid-19 cases in Samut Sakhon, Pathum Thani, 9 in Bangkok
175รายใหม่ของผู้ป่วยโควิด -19 ส่วนใหญ่พบในสมุทรสาคร, ปทุมธานี, 9 รายในกรุงเทพมหานคร

The Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) on Friday reported 175 new cases, including eight overseas travellers in quarantine facilities.
ศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19 (CCSA) เมื่อวันศุกร์รายงานผู้ป่วยใหม่ 175 ราย, ซึ่งรวมถึงผู้เดินทางต่างชาติแปดคนในสถานกักตัว
According to Worldometer, as of 10am on Friday, the number of confirmed cases globally had risen to 108.29 million (up by 437,561), 80.32 million have recovered, 25.42 million are active cases (99,948 in severe condition) and 2.38 million have died (up by 13,029).
จากข้อมูลของเว็บไซต์ Worldometer ณ เวลา 10.00 น. ของวันศุกร์, จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 108.29 ล้านราย (เพิ่มขึ้นจากเดิม 437,561) 80.32 ล้านรายได้รับการรักษาหายแล้ว, 25.42 ล้านรายเป็นผู้ป่วยยังมีเชื้ออยู่ (99,948 มีอาการรุนแรง) และ 2.38 ล้านรายเสียชีวิต (เพิ่มขึ้นจากเดิม 13,029)
Thailand ranks 114th on the global list of most cases, which is topped by the US with 28 million, followed by India 10.88 million, Brazil 9.71 million, Russia 4.02 million and the United Kingdom 4 million.
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 115 ของผู้ป่วยมากที่สุดของโลก, โดยสหรัฐฯมี 28 ล้านราย, ตามมาด้วยอินเดีย 10.88 ล้านราย, บราซิล 9.71 ล้านราย, รัสเซีย 4.02 ล้านราย และอังกฤ 4 ล้านราย

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- active case = ผู้ป่วยที่มีเชื้ออยู่, ผู้ป่วยในภาวะรักษาตัว/ ดูแล/ ดูอาการ
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- globally (adv) = ทั่วโลก
- quarantine = กักตัว, กักกัน, กักบริเวณ
- severe condition = อาการสาหัส, ป่วยในขั้นวิกฤติสำนักข่าว : Bangkok Post
Another 175 Covid-19 infections were recorded on Thursday, including 120 found in communities and 47 at hospitals, bringing the total to 24,279.
มีการบันทึกผู้ติดเชื้อ Covid-19 จำนวน 175 รายในวันพฤหัสบดี, รวมถึง 120 รายที่พบในชุมชน และ 47 ราย ที่โรงพยาบาล, ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อรวมเป็น 24,279 ราย

Global Covid-19 cases rose by 437,561 to 108.29 million.
ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทั่วโลกเพิ่มขึ้นจากเดิม 437,561 รายเป็น 108.29 ล้านราย
The worldwide death toll went up by 13,029 to 2.38 million.
ยอดผู้เสียชีวิตทั่วโลกเพิ่มขึ้นจากเดิม 13,029 คนเป็น 2.38 ล้านราย

The United States had the most cases at 28.00 million, up 103,481, and the most deaths at 486,922, up 3,068.
สหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อมากที่สุด 28.00 ล้านราย เพิ่มขึ้น103,481 ราย และเสียชีวิตมากที่สุดที่ 486,922 ราย, เพิ่มขึ้น 3,068 ราย

Adjacent to Thailand, Malaysia had 3,384 new cases, increasing its total to 254,988, and Myanmar logged 35 new cases raising its total to 141,522.
ประเทศใกล้ชิดติดกับไทย, มาเลเซียมีผู้ป่วยรายใหม่ 3,384 รายเพิ่มขึ้นเป็น 254,988 ราย, และเมียนมาบันทึกผู้ติดเชื้อเพิ่มใหม่จากเดิม 35 ราย เพิ่มขึ้นเป็น 141,522 ราย

คำศัพท์ข่าว
- communities (community) = ชุมชน
- death toll = ยอดผู้เสียชีวิต, ยอดรวมผู้เสียชีวิต
- increasing = เพิ่มขึ้น
- log (v) = บันทึก, บันทึกสถิติ, บันทึกข้อมูลสำนักข่าว : บีบีซี
Covid-19: Ireland may have Level 5 restrictions until Easter
โควิด-19: ไอร์แลนด์อาจมีข้อจำกัด ระดับ 5 จนถึงเทศกาลอีสเตอร์
The Republic of Ireland could see a continuation of high level restrictions to the Easter period, Taoiseach (Irish PM) Micheál Martin has warned.
สาธารณรัฐไอร์แลนด์อาจเจอกับข้อจำกัดระดับสูงต่อเนื่องไปถึงช่วงเทศกาลอีสเตอร์ ,Taoiseach (นายกรัฐมนตรีไอร์แลนด์) Micheál Martin ได้บอกไว้ล่วงหน้า

Speaking on RTÉ's Morning Ireland, Mr Martin said the government is revising its Living with Covid Plan.
การพูดในรายการ Morning Ireland ของสื่อสาธารณะแห่งชาติไอร์แลนด์ นายMartin กล่าวว่ารัฐบาลกำลังปรับแผนการใช้ชีวิตขณะมีโควิด

He said it made sense to take a cautious approach as the vaccination programme is being rolled out across the country.
เขากล่าวว่ามันมีเหตุผลที่จะต้องระมัดระวังในการพบปะกัน ขณะที่โครงการฉีดวัคซีนกำลังจะเปิดตัวทั่วประเทศ

On Wednesday, there were 54 additional coronavirus-related deaths reported.
เมื่อวันพุธ, มีรายงานผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนาเพิ่มอีก 54 ราย

The Republic of Ireland's overall toll of coronavirus-related deaths is 3,794.
ยอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนาของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ รวมทั้งหมดอยู่ที่ 3,794 ราย

The National Public Health Emergency Team also recorded 1,006 new cases of Covid-19 on Wednesday.
นอกจากนี้ทีมฉุกเฉินด้านสาธารณสุขแห่งชาติยังบันทึกผู้ป่วยรายใหม่ของ Covid-19 อีก1,006 รายในวันพุธอีกด้วย

Mr Martin said the week commencing 20 February would bring clarity about the easing of restrictions.
นายมาร์ตินกล่าวว่า สัปดาห์ที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ จะมีความชัดเจนเกี่ยวกับการผ่อนคลายข้อจำกัด

Under Level 5 restrictions there is a ban on all household visits, non-essential retail is closed and there is a 5km limit on travel.
ภายใต้ข้อจำกัดระดับ 5 มีการห้ามไปมาหาสู่กันของทุกครัวเรือน, ร้านค้าปลีกที่ไม่จำเป็นจะถูกปิด และจำกัดการเดินทาง 5 กม.

Only six people can attend a wedding and 10 are allowed at a funeral.
อนุญาตให้มีผู้เข้าร่วมงานแต่งงานได้เพียงหกคน และ 10 คนในงานศพ

คำศัพท์ข่าว
- across = ข้าม, ทั่วพื้นที่, เต็มพื้นที่
- also (adv) = นอกจากนี้ ...ก็ยัง...(อีกด้วย)
- approach = เข้าถึง, เข้าไปหา, การเข้าใกล้
- cautious (adj) = รอบคอบ, ระมัดระวัง
- commence (v) = เริ่มต้น, ตั้งต้น
- easing = ผ่อนคลาย, ผ่อนปรน, การทำให้สบาย
- non-essential (adj) = ที่ไม่จำเป็น
- overall = ทั้งหมด, รวมทั้งหมด, โดยทั่วไป
- retail (n) = ร้านค้าปลีก
- roll out = เปิดตัว, แผ่ออก, เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ (ในข่าวหมายถึงเริ่มการฉีดวัคซีน)

No comments:

Post a Comment