โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, February 12, 2021

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษการเมือง วันที่ 12-February-202เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


สำนักข่าว : รอยเตอร์
At least 400,000 Yemeni children under 5 could die of starvation this year - UN agencies
มีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบในเยเมนอย่างน้อย 400,000 คนอาจต้องเสียชีวิตจากความอดอยากในปีนี้-หน่วยงานสหประชาชาติ

(Reuters) - At least 400,000 Yemeni children under 5 could die of starvation this year without urgent intervention amid soaring rates of severe malnutrition driven by war and the coronavirus pandemic, four U.N. agencies said on Friday.
(รอยเตอร์) เด็กๆอายุน้อยกว่า 5 ปีในเยเมนอย่างน้อย400,00 คนอาจเสียชีวิตในปีนี้หากไม่มีการยื่นมือเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนท่ามกลางอัตราการขาดแคลนอาหารสูงลิ่ว ที่เป็นผลจากสงครามและการระบาดของโคโรนาไวรัส, หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติทั้งสี่หน่วยกล่าวเมื่อวันศุกร์

The warnings come nearly six years after the outbreak of war that rendered 80% of the population reliant on humanitarian aid.
การเตือนนี้มีขึ้นเกือบจะหกปีหลังจากเกิดสงครามซึ่งส่งผลให้ 80%ของประชากรต้องอาศัยความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

In a report published on Friday, the agencies projected a 22% increase in severe acute malnutrition among children under 5 in Yemen, compared to 2020.
ในรายงานที่ตีพิมพ์เมื่อวันศุกร์ หน่วยงานคาดการณ์ว่าการขาดสารอาหารจะเพิ่มขึ้น 22%ในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบในเยเมนเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2020

Severe acute malnutrition means there is a risk of death from lack of food.
ภาวะขาดสารอาหารอย่างรุนแรงหมายความว่ามีความเสี่ยงถึงชีวิตจากการขาดอาหาร

Aden, Hodeidah, Taiz and Sanaa are among the worst-hit areas, the report said.
Aden, Hodeidah, Taiz และ Sanaa อยู่ในกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด, กล่าวในรายงาน

Around 1.2 million pregnant or breastfeeding women are projected to be acutely malnourished this year.
มีหญิงตั้งครรภ์หรือหญิงให้นมบุตรราว 1.2ล้านคน ถูกคาดว่าจะมีภาวะขาดสารอาหารในปีนี้

Along with conflict, economic decline and the pandemic, a shortfall of donations last year is also contributing to the worsening humanitarian crisis.
ทั้งเรื่องความขัดแย้ง, เศรษฐกิจที่แย่ลง และการระบาดใหญ่, การบริจาคที่ไม่เพียงพอในปีที่แล้วต่างก็มีส่วนที่ทำให้วิกฤติด้านมนุษยธรรมยิ่งเลวร้ายลง

คำศัพท์ข่าว
- acutely (adv) = อย่างมีไหวพริบ
- breastfeeding = การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
- humanitarian(adj) = มีมนุษยธรรม, มีเมตตา
- intervention = การแทรกแซง/ก้าวก่าย/ยื่นมือเข้าช่วย
- malnourished(adj) = ขาดสารอาหาร, หิวโหย
- malnutrition(n) ทุพโภชนาการ, การขาดอาหาร
- project(v) = แผน, พยากรณ์
- reliant(adj) = น่าเชื่อถือ น่าไว้ใจ ที่อาศัย
- render(v) = ทำให้, ส่งคืน, จัดหา
- soaring(n) = บินถลา, เหาะ
- starvation = ความอดอยากหิวโหย
- urgent (adj) = เร่งด่วน, รีบเร่ง

No comments:

Post a Comment