โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, February 14, 2021

ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน-14-February-2021(ม112)เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : CNA
Thailand defends decision not to join COVID-19 vaccine alliance
ไทยปกป้องการตัดสินใจไม่เข้าร่วมพันธมิตรวัคซีนโควิด -19
BANGKOK: The Thai government on Sunday (Feb 14) defended its decision not to join the World Health Organization-sponsored coronavirus vaccine programme COVAX, saying that to do so would risk the country paying more for the shots and facing uncertainty about delivery times.
กรุงเทพฯ: รัฐบาลไทยในวันอาทิตย์ (14 ก.พ. ) ปกป้องการตัดสินใจที่จะไม่เข้าร่วมโครงการวัคซีนโคโรนาไวรัส COVAX ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกโดยกล่าวว่า การทำเช่นนั้นจะเสี่ยงต่อการที่ประเทศต้องจ่ายเงินเพิ่มสำหรับการฉีดวัคซีน และเผชิญกับความไม่แน่นอนเรื่องเวลาในการจัดส่ง

The government has been criticised by opposition politicians and protesters for lacking transparency and being too slow in procuring vaccines.
รัฐบาลถูกวิพากษ์วิจารณ์จากนักการเมืองฝ่ายค้านและผู้ประท้วงว่าขาดความโปร่งใสและจัดหาวัคซีนช้าเกินไป

While the country of 66 million people has had low numbers of cases and deaths, it is dealing with a second wave of infections.
ในขณะที่ประเทศมีประชากร 66 ล้านคนมีผู้ป่วยและเสียชีวิตต่ำ แต่ก็กำลังรับมือกับการติดเชื้อระลอกที่สอง

Frontline health workers are to begin receiving 2 million imported Chinese Sinovac shots within a month, but mass vaccinations for the general population are not due to begin until locally produced AstraZeneca doses are ready in June.
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่อยู่แนวหน้าจะเริ่มได้รับการฉีดวัคซีน Sinovac ของจีนที่นำเข้าจำนวน 2 ล้านโดสภายในหนึ่งเดือน แต่การฉีดวัคซีนจำนวนมากสำหรับประชากรทั่วไปจะไม่เริ่มจนกว่าจำนวนวัคซีนของ AstraZeneca ที่ผลิตในประเทศจะพร้อมในเดือนมิถุนายน

Government spokesman Anucha Buraphachaisri, responding to media reports that Thailand is the only Southeast Asian country to skip the WHO's COVAX scheme, said that as a middle-income country Thailand is not eligible for free or cheap vaccines under the programme.
อนุชา บูรพาชัยศรี โฆษกรัฐบาลตอบโต้รายงานของสื่อที่ระบุว่า ประเทศไทยเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพียงประเทศเดียวที่ข้ามโครงการ COVAX ขององค์การอนามัยโลก กล่าวว่าในฐานะประเทศที่มีรายได้ปานกลางอย่างประเทศไทยไม่มีสิทธิ์รับวัคซีนฟรี หรือราคาถูกภายใต้โครงการนี้

"Buying vaccines directly from the manufacturers is an appropriate choice ... as it's more flexible," Anucha said.
"การซื้อวัคซีนโดยตรงจากผู้ผลิตเป็นทางเลือกที่เหมาะสม ... เนื่องจากมีความยืดหยุ่นมากกว่า" อนุชากล่าว

"If Thailand wants to join the COVAX program, it will have to pay for vaccines itself with a high budget and there is also a risk," he said, adding the country had to make an advance payment without knowing the source of vaccines and delivery dates. He did not specify the costs.
“ถ้าประเทศไทยต้องการเข้าร่วมโครงการ COVAX จะต้องจ่ายค่าวัคซีนเองด้วยงบประมาณที่สูงและยังมีความเสี่ยงด้วย” เขากล่าว และเสริมว่าประเทศต้องจ่ายเงินล่วงหน้าโดยไม่ทราบแหล่งที่มาของวัคซีนและวันที่ของการส่งมอบ ซึ่งเขาไม่ได้ระบุค่าใช้จ่าย

In all, 190 countries have joined COVAX, which aims to ensure equitable access to vaccines during the pandemic.
ในทั้งหมด 190 ประเทศได้เข้าร่วม COVAX ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเข้าถึงวัคซีนอย่างเท่าเทียมกันในระหว่างการแพร่ระบาดใหญ่

The scheme is jointly run by the GAVI alliance, the WHO, the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations and UNICEF.
โครงการนี้ดำเนินการร่วมกันโดยพันธมิตร GAVI, WHO, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations และ UNICEF

Thailand so far has not received or produced any vaccines, even as many of its neighbours have started inoculations.
จนถึงขณะนี้ประเทศไทยยังไม่ได้รับหรือผลิตวัคซีนใด ๆ, แม้ว่าหลายประเทศเพื่อนบ้านจะเริ่มฉีดวัคซีนแล้วก็ตาม

Thailand reported 166 new COVID-19 cases on Sunday, taking its total number of infections to 24,571, with a death toll of 80.
ประเทศไทยรายงานผู้ติดเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 166 รายในวันอาทิตย์, ทำให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อทั้งหมด 24,571 ราย และยอดเสียชีวิต 80 ราย


คำศัพท์ข่าว
- advance payment = ชำระเงินล่วงหน้า
- alliance = พันธมิตร, แนวร่วม
- appropriate (adj) = เหมาะสม, สมควร
- budget (n) = งบประมาณ
- death toll = ยอดผู้เสียชีวิต, ยอดรวมผู้เสียชีวิต
- defend (v) = ปกป้อง, โต้แย้ง/แก้ต่างเมื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์
- eligible (adj) = มีสิทธิ์, มีสิทธิตามกฎหมาย
- equitable (adj) = เสมอภาค, ยุติธรรม
- infection (n) การติดเชื้อ, การปนเปื้อน
- inoculation = การปลูกฝี, การฉีดวัคซีน
- lack (v) = ไม่มี, ขาดแคลน
- middle-income (adj) = รายได้ปานกลาง
- scheme (n) = ผังงาน, โครงการ
- skip (v) = ข้าม, กระโดดข้าม, ไม่เข้าร่วม
- total = ยอดรวม, จำนวนรวม, จำนวนทั้งหมด
- transparency (n) = ความโปร่งใส
- uncertainty (n) = ความคลุมเครือ, ความไม่แน่นอน, ความรู้สึกไม่แน่ใจ


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


No comments:

Post a Comment