โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, February 17, 2021

ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน-17-February-2021(คุณแม่เลี้ยงเดี่ยว)ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : VOA
Economic Hardship, Coronavirus Push Thailand’s Single Mothers to Make Tough Choices
ความยากลำบากทางเศรษฐกิจและไวรัสโคโรนาผลักดันให้คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวของไทยตัดสินใจอย่างยากลำบาก
With a pandemic gutting the economy and a family to feed, Pah - a single mother - works odd jobs by day and sells drinks in Bangkok’s entertainment industry at night, one of an untold number of women at the sharpest end of Thailand’s unprecedented economic crisis.
ด้วยโรคระบาดที่ทำลายเศรษฐกิจและครอบครัวที่ต้องเลี้ยงดู, คุณปาห์ซึ่งเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวทำงานเล็กๆน้อยๆในเวลากลางวันและขายเครื่องดื่มในอุตสาหกรรมบันเทิงของกรุงเทพฯในเวลากลางคืน เป็นหนึ่งในผู้หญิงจำนวนไม่น้อยที่อยู่ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำที่สุดแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนของประเทศไทย

Southeast Asia’s second biggest economy has, so far, avoided the worst of the public health crisis caused by the virus.
เศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถหลีกเลี่ยงวิกฤตสาธารณสุขที่เลวร้ายที่สุดที่เกิดจากเชื้อไวรัสได้

Instead, it has been battered by the economic costs of a collapse of tourism and diminishing global demand for its exports.
แต่กลับได้รับผลกระทบด้วยต้นทุนทางเศรษฐกิจจากการทรุดตัวของการท่องเที่ยวและทำให้อุปสงค์การส่งออกทั่วโลกลดลง

On Monday the Office of National Economic and Social Development Council (NESDC) announced a 6.1% contraction in gross domestic product over 2020, the worst in two decades.
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDC) ประกาศว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหดตัว 6.1% ในช่วงปี 2020 ซึ่งแย่ที่สุดในรอบสองทศวรรษ

This year has started badly, with renewed partial lockdowns after a resurgence of the coronavirus and the continued absence of foreign visitors.
ปีนี้เริ่มต้นได้ไม่ดี โดยมีการล๊อคดาวน์ใหม่บางส่วนหลังจากการฟื้นขึ้นมาของไวรัสโคโรนาและการไม่มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ

The NESDC warned tourists are unlikely to return until deep into the fourth quarter as vaccines rollout and travel restrictions ease.
NESDC เตือนว่านักท่องเที่ยวยังไม่น่าจะกลับมาจนกว่าจะถึงไตรมาสที่ 4 เนื่องจากการมีวัคซีนและคลายข้อจำกัดในการเดินทาง

The coronavirus pandemic has resulted in economic oblivion for the kingdom’s poorest, especially for women from the Thai provinces who are by expectation - and economic reality - often family breadwinners. การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาส่งผลให้เศรษฐกิจในจังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้หญิงถูกมองข้ามไป ซึ่งตามความคาดหวังและความเป็นจริงทางเศรษฐกิจมักเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัว

Among them is 33-year-old Pah.
ในหมู่พวกเขาคือคุณปาห์วัย 33 ปี

She has a 12-year-old daughter at home in the rice-farming province of Sri Saket in the populous but poor northeastern Isaan region.
เธอมีลูกสาววัย 12 ปีที่บ้านในจังหวัดศรีสะเกษทำนาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีประชากรมาก แต่ยากจน

Pah moved to the country’s economic powerhouse of Bangkok several years ago to work in retail.
คุณปาห์ย้ายไปที่กรุงเทพฯแหล่งเศรษฐกิจของประเทศเมื่อหลายปีก่อนเพื่อทำงานในร้านค้าปลีก

She is the only reliable income for a family that also includes an elderly mother and two younger siblings.
เธอเป็นรายแหล่งได้เดียวที่ครอบครัวพึ่งพาอยู่ มีแม่ที่แก่ชราและน้องชายอีกสองคน

“I’ve lost more than half my income during this second outbreak. So I’ve taken on any jobs available… ironing clothes to packing boxes for people moving house,” she says, giving only her nickname for her safety.
“ ฉันสูญเสียรายได้ไปกว่าครึ่งในระหว่างการระบาดครั้งที่สองนี้ ดังนั้นฉันจึงทำงานทุกอย่างที่หาได้…รีดเสื้อผ้าไปจนถึงเก็บของใส่กล่องสำหรับคนย้ายบ้าน”, เธอกล่าวโดยบอกแค่ชื่อเล่นเพื่อความปลอดภัย

Millions of women - many single mothers - have left the countryside for Bangkok and tourist hotspots such as Pattaya and Phuket to work in the service sector -- from restaurants and bars, to massage spas and the kingdom’s large sex industry.
ผู้หญิงหลายล้านคน - คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจำนวนมากได้ทิ้งจากชนบทไปยังกรุงเทพฯและแหล่งท่องเที่ยว เช่นพัทยา และภูเก็ตเพื่อทำงานในภาคบริการ ตั้งแต่ร้านอาหาร และบาร์ ไปจนถึงสปานวด และอุตสาหกรรมทางเพศขนาดใหญ่ของประเทศ

As the second outbreak hollowed out her income, Pah had little choice but to take work in a street side bar - operating illegally during an alcohol ban - in one of Bangkok’s red-light districts, pressing her onto the fringes of the kingdom’s sex industry during a pandemic.
ในขณะที่การระบาดครั้งที่สองทำให้รายได้ของเธอหายไป คุณปาห์จึงมีทางเลือกน้อยมากนอกจากต้องทำงานในบาร์ริมถนนซึ่งดำเนินการอย่างผิดกฎหมายในช่วงห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในย่านโคมแดงแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ กดดันให้เธอเข้าสู่เขตของอุตสาหกรรมทางเพศของประเทศในช่วงการระบาดใหญ่

“I’m really stressed about money. It’s really affecting my mental health. But I’m carrying so much responsibility and I have to make sure I can still support my family.”
“ ฉันเครียดมากเรื่องเงิน มันส่งผลต่อสุขภาพจิตของฉันมาก แต่ฉันมีความรับผิดชอบมากมายและต้องแน่ใจว่าฉันยังสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้”

Statistics are hard to come by in a country with a vast informal sector.

เก็บสถิติได้ยากในประเทศที่มีภาคส่วนนอกระบบมากมาย

The government has pledged $7 billion in relief payments for full-time workers suddenly made unemployed, and promised co-payment plans to encourage Thais to spend at street stalls and other small businesses.
รัฐบาลได้ให้คำมั่นว่าจะจ่ายเงินสงเคราะห์ 7 พันล้านดอลลาร์สำหรับคนงานเต็มเวลาที่ตกงานอย่างกะทันหัน และสัญญาว่าจะมีแผนการจ่ายเงินร่วมเพื่อสนับสนุนให้คนไทยใช้จ่ายที่แผงขายของริมถนนและธุรกิจขนาดเล็กอื่น ๆ

But the maximum handout per person over the two rounds of virus is $740 (22,000 baht) - far from enough to cover a year lost to the pandemic.
แต่ที่แจกสูงสุดต่อคนรวมทั้งสองรอบของไวรัสอยู่ที่ 740 ดอลลาร์ (22,000 บาท) ซึ่งห่างไกลจากความเพียงพอสำหรับทั้งปีที่หายไปจากการระบาดใหญ่

There are also widespread complaints of unequal distribution of government funds.
นอกจากนี้ยังมีการร้องเรียนอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการกระจายเงินที่ไม่เท่าเทียมกันของรัฐบาล

“Women are overrepresented in the sectors and jobs which are hardest hit by COVID-19 – manufacturing, textile and garments, care services, hospitality and tourism,” UN Women Thailand said in a statement to VOA news.
ผู้หญิงมีจำนวนมากเกินไปในภาคส่วนและงานที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจาก COVID-19 เช่นพวกการผลิตสิ่งทอและเสื้อผ้าบริการดูแลการต้อนรับและการท่องเที่ยว” UN Women Thailand กล่าวในแถลงการณ์ของนักข่าว VOA news

They are in “the most vulnerable types of employment with the least protection, such as workers in the informal sector, the self-employed, domestic workers, daily wage workers.”
พวกเขาอยู่ใน“ ประเภทการจ้างงานที่เปราะบางที่สุด และได้รับการคุ้มครองน้อยที่สุด เช่น คนงานนอกระบบ, อาชีพอิสระ, คนทำงานบ้าน,คนงานค่าจ้างรายวัน”

Also, their situation is exacerbated by responsibilities at home from care for children and elders, to running households.
นอกจากนี้สถานการณ์ของพวกเขาเลวร้ายลง เนื่องจากความรับผิดชอบที่บ้านตั้งแต่การดูแลเด็ก และผู้สูงอายุไปจนถึงการทำงานในครัวเรือน

In a sign of the economic misery gripping the country, photos circulated on Thai social media on Monday showed large queues of elderly in the provinces who have been unable to register for the latest $230 (7,000 baht) handout - a scheme dubbed ‘we-win’ - because they do not own a smartphone.
ในสิ่งที่บ่งบอกถึงความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจที่เกาะกุมประเทศ เป็นภาพถ่ายที่เผยแพร่บนโซเชียลมีเดียของไทยเมื่อวันจันทร์ แสดงให้เห็นผู้สูงอายุจำนวนมากในต่างจังหวัดที่ไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อรับเงินแจกครั้งล่าสุด 230 ดอลลาร์ (7,000 บาท) ซึ่งเป็นโครงการที่มีชื่อว่า 'เราชนะ 'เพราะพวกเขาไม่มีสมาร์ทโฟน

It is even more disheartening for the hundreds of thousands of women in Thailand’s vast sex industry, which the government broadly turns a blind eye to but does not recognize as legitimate work, therefore rendering women in the industry ineligible for its relief schemes.
เป็นเรื่องที่น่าสลดใจยิ่งขึ้นสำหรับผู้หญิงหลายแสนคนในอุตสาหกรรมทางเพศที่มีทั่วประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลหันมองแบบผ่านๆ แต่ไม่ยอมรับว่าเป็นงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นจึงทำให้ผู้หญิงในอุตสาหกรรมไม่ได้รับสิทธิ์ตามแผนบรรเทาทุกข์

“Eighty percent of sex workers are mothers, more than 40% are single moms,” Thanta Laovilawanyakul, coordinator of Empower Foundation, told VOA news.
“แปดสิบเปอร์เซ็นต์ของผู้ให้บริการทางเพศเป็นมารดาโดยมากกว่า 40% เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว” ทันตา เลาวิลาวัณยกุล ผู้ประสานงานมูลนิธิ Empower กล่าวกับ VOA news

A 2017 study by the foundation, an advocacy group for sex workers, found on average each sex worker provides for five family members.
การศึกษาในปี 2560 โดยมูลนิธิซึ่งเป็นกลุ่มผู้สนับสนุนผู้ให้บริการทางเพศพบว่า โดยเฉลี่ยแล้วผู้ให้บริการทางเพศแต่ละคนต้องหาเลี้ยงสมาชิกในครอบครัวห้าคน

“That’s why many women turn to work in the entertainment industry,” Thanta added.
“นั่นเป็นสาเหตุที่ผู้หญิงหลายคนหันมาทำงานในอุสาหกรรมบันเทิง” ทันตา กล่าวเสริม

With bars closed in Bangkok and with virtually no foreign visitors to Pattaya and Phuket women in the entertainment industries there are going online for new revenue streams. Many are being bought virtual drinks over Facebook live streams by customers trapped at home from the United States to Britain and China.
ด้วยการปิดบาร์ในกรุงเทพฯและแทบไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนพัทยา ผู้หญิงในอุตสาหกรรมบันเทิงภูเก็ตจึงเข้าสู่ออนไลน์เพื่อหารายได้ทางใหม่ หลายคนถูกจ้างงานดื่มกินเสมือนจริงผ่านสตรีมสดของ Facebook โดยลูกค้าที่อยู่บ้านจากสหรัฐอเมริกาไปจนถึงอังกฤษและจีน

“These women will find other ways to make sure their families are taken care of. They won’t give up,” said Thanta.
“ผู้หญิงเหล่านี้จะหาวิธีอื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าครอบครัวของพวกเขาได้รับการดูแล พวกเขาจะไม่ยอมแพ้” ธันตากล่าว

Driven by duty to provide, for many women like Pah there is no choice but to risk working in shadowy businesses during a virus outbreak.
ด้วยแรงขับจากหน้าที่ในการหาเลี้ยงครอบครัว สำหรับผู้หญิงหลายคนเช่น คุณปาห์ จึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเสี่ยงกับการทำงานในธุรกิจในเงามืดช่วงที่ไวรัสระบาด

“Life’s always been hard... now COVID is really kicking me to the bottom,” she said, tears flowing.
“ ชีวิตลำบากมาตลอด ... ตอนนี้โควิดทำให้ฉันลงไปจุดต่ำสุด” เธอพูดทั้งน้ำตา

“What can you do? I was born poor, there’s no other choice but to keep fighting.”
"คุณทำอะไรได้บ้าง? ฉันเกิดมายากจนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากสู้ต่อไป”
คำศัพท์ข่าว
- absence = ไม่อยู่ ( หายไป ไม่ปรากฏตัว)
- contraction = การหดตัว, การบีบรัด
- diminish (v) = ลดลง, อ่อนแรง
- disheartene (v) = หมดกำลังใจ,ท้อใจ
- exacerbate (v) = ทำให้แย่ลง
- Kingdom = ราชอาณาจักร (ประเทศที่มีกษัตริย์หรือราชินีปกครอง)
- lockdown = ล๊อคดาวน์, มาตรการบังคับ (จำกัดการเดินทาง/ การพบปะกันทางสังคม/ และการจำกัดเข้าถึงพื้นที่สาธารณะ)
- misery = ความทุกข์ยาก
- odd job = งานที่ไม่อยู่ในระบบ, ทำงานใกล้บ้าน, งานเล็กๆ น้อยๆ
- pledge (v) = สัญญา, ให้คำมั่้น, สาบาน
- result (v) = บังเกิดผล, เป็นผล, ก่อผล, เกิดผลลัพธ์ทำให้...
- resurgence = การปลับมาใหม่, การฟื้นคืนชีพ (ในข่าวหมายถึง การกลับมาระบาดใหม่ของ COVID-19)
- roll out = เปิดตัว, แผ่ออก, เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ (ในข่าวหมายถึงเริ่มการฉีดวัคซีน)
- single mother = คุณแม่เลี้ยงเดี่ยว
- unprecedented = เป็นประวัติการ, อย่างไม่เคยมีมาก่อน, ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
- virtually (v) = เกือบจะ, เสมือน


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


No comments:

Post a Comment