โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, February 10, 2021

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 10-February-2021เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


สำนักข่าว : Bangkok Post
New Covid death, 157 more cases
มีผู้เสียชีวิตรายใหม่จากโควิด, ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มชึ้น 157 ราย

The government on Wednesday reported one new Covid-19 death, raising the toll to 80, and 157 new cases - 144 local infections and 13 imported - bringing the total to 23,903.
เมื่อวันพุธ รัฐบาลรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 รายใหม่, ทำให้ยอดรวมเพิ่มขึ้นเป็น 80 ราย, และมีผู้ป่วยรายใหม่ 157 ราย - ผู้ติดเชื้อในประเทศ 144 รายและเข้ามาจากต่างประเทศ 13 รายซึ่งรวมเป็น 23,903 ราย

Global Covid-19 cases rose by 377,975 in 24 hours to 107.39 million.
ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทั่วโลกเพิ่มขึ้นจากเดิม 377,975 รายในช่วง 24 ชั่วโมงเป็น 107.39 ล้านราย

The worldwide death toll went up by 13,005 to 2.35 million.
ยอดผู้เสียชีวิตทั่วโลกเพิ่มขึ้น 13,005 เป็น 2.35 ล้านราย

The US had the most cases at 27.79 million, up 95,542.
สหรัฐฯมีผู้ติดเชื้อมากที่สุดที่ 27.79 ล้านรายเพิ่มขึ้น 95,542 ราย

คำศัพท์ข่าว
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- import = นำเข้าประเทศ, เข้ามาจากต่างประเทศ
- local infection = ติดเชื้อภายในท้องถิ่น (ในข่าวหมายถึงภายในประเทศ)
- toll = การสูญเสีย, จำนวนที่เสียหาย, จำนวนผู้สูญเสีย


สำนักข่าว : บีบีซี (Twitter)
Coronavirus: Bat scientists find new evidence
Coronavirus: นักวิทยาศาสตร์ค้างคาวพบหลักฐานใหม่

A virus that is a close match to the Sars-CoV-2 virus, which causes Covid-19, has been discovered in bats at a wildlife sanctuary in eastern Thailand.
ไวรัสที่มีความใกล้เคียงกับไวรัสซาร์ส - โควี -2 ซึ่งเป็นสาเหตุของโควิด -19, ถูกค้นพบในค้างคาวที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทางภาคตะวันออกของประเทศไทย

The researchers predict that related coronaviruses may be present in bats across many Asian nations and regions.
นักวิจัยคาดการณ์ว่าไวรัสโคโรนาที่เกี่ยวข้องอาจมีอยู่ในค้างคาวในหลายประเทศและหลายพื้นที่ในเอเชีย

Their discovery extends the area in which related viruses have been found to a distance of 4,800km (2,983 miles).
การค้นพบของพวกเขาขยายพื้นที่ที่พบไวรัสที่เกี่ยวข้องเป็นระยะทาง 4,800 กม. (2,983 ไมล์)

The area includes Japan, China and Thailand, the researchers said in a report published in Nature Communications.
นักวิจัยกล่าวว่าพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงญี่ปุ่น, จีนและไทยในรายงานที่ตีพิมพ์ใน Nature Communications

Writing in the journal, the researchers said the sampling site (Thailand only) and sampling size was limited, but they were confident that coronaviruses "with a high degree of genetic relatedness to Sars-CoV-2 are widely present in bats across many nations and regions in Asia".
จากการเขียนในวารสาร, นักวิจัยกล่าวว่าสถานที่เก็บตัวอย่าง (ประเทศไทยเท่านั้น) และขนาดการสุ่มตัวอย่างมีจำกัด แต่พวกเขามั่นใจว่าไวรัสโคโรนา "ที่มีความเกี่ยวข้องทางพันธุกรรมในระดับสูงกับ Sars-CoV-2 นั้นมีอยู่ทั่วไปในค้างคาวในหลายประเทศและหลายพื้นที่ในเอเชีย”.

Past studies have suggested that Sars-CoV-2 emerged in an animal, most likely a bat, before spreading to humans.
การศึกษาที่ผ่านมา ได้ตั้งข้อสังเกตุว่าซาร์ส-โควี-2 เกิดในสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นค้างคาว, ก่อนที่จะแพร่กระจายสู่มนุษย์

The precise origins of the virus are unknown and have been investigated by a team commissioned by the World Health Organization (WHO).
ต้นกำเนิดที่แน่ชัดของไวรัสนั้นยังไม่ไม่เป็นที่ทราบ และกำลังได้รับการตรวจสอบโดยทีมงานที่ได้รับมอบหมายจากองค์การอนามัยโลก (WHO)

In the latest research, a team lead by Lin-Fa Wang of the University of Singapore detected a close relative of Sars-CoV-2 in horseshoe bats kept in an artificial cave at a wildlife sanctuary in Thailand.
ในการวิจัยล่าสุดทีมที่นำโดย Lin-Fa Wang จากมหาวิทยาลัยสิงคโปร์ตรวจพบความเกี่ยวข้องใกล้ชิดของ Sars-CoV-2 ในค้างคาวเกือกม้าที่เก็บไว้ในถ้ำเทียมที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในประเทศไทย

The isolated virus, named RacCS203, is a close match to the genetic code of SARS-CoV-2 (exhibiting 91.5% similarity in their genomes).
ไวรัสที่แยกได้ชื่อ RacCS203 มีรหัสพันธุกรรมใกล้เคียงกับ SARS-CoV-2 (มีความคล้ายคลึงกัน 91.5% ในจีโนมของพวกมัน)

It is also closely related to another coronavirus - called RmYN02 - which is found in bats in Yunnan, China, and which shows 93.6% similarity to the genome of Sars-CoV-2.
นอกจากนี้ยังมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับ coronavirus อีกตัวหนึ่งที่เรียกว่า RmYN02 ซึ่งพบในค้างคาวในยูนนานประเทศจีนและมีความคล้ายคลึงกัน 93.6% กับจีโนมของ Sars-CoV-2
The researchers, from Thailand, Singapore, China, Australia and the US, looked at antibodies in the bats and in a trafficked pangolin in southern Thailand.
นักวิจัยจากประเทศไทย, สิงคโปร์, จีน, ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกาได้ศึกษาแอนติบอดีในค้างคาวและตัวลิ่นที่ถูกลักลอบค้าอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย

คำศัพท์ข่าว
- artificial (adj) = เทียม, ประดิษฐ์ขึ้นเอง, สร้างเลียนแบบธรรมชาติ
- antibody = แอนติบอดี, สารภูมิต้านทาน ทำหน้าปกป้องทำลายเชื้อโรคต่างๆให้กับร่างกาย
- commission (v) = มอบหมายให้ทำ
- discovered (v. discover) = ค้นพบ
- genetic (n) = ยีน, พันธุกรรม
- genome จีโนม, กลุ่มยีนในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต, จำนวนข้อมูลทางพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอทั้งหมดในโครโมโซมของสิ่งมีชีวิต, ชุดโครโมโซมเดี่ยวในเซลล์สืบพันธุ์หรือจุลินทรีย์หรือในแต่ละเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์
- similarity (n) = สิ่งที่คล้ายคลึงกัน
- traffick = ลักลอบทำผิดกฎหมาย
- sanctuary = สถานที่ที่ได้รับการปกป้อง, สถานที่ปลอดภัย
- wildlife sanctuary = เขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่า

No comments:

Post a Comment