โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, February 20, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 20-February-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : Bangkok Post
82 new Covid-19 cases, 71 from local infections
ผู้ป่วยโควิด -19 รายใหม่ 82 รายจากการติดเชื้อในพื้นที่ 71 ราย

Eighty-two new Covid-19 cases — 71 local infections and 11 imported — were reported on Saturday, raising the total to 25,323 since the start of the pandemic in January last year. No new deaths were reported. มีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 82ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 71รายและนำเข้า 11รายเมื่อวันเสาร์รวมเพิ่มขึ้นเป็น 25,323 รายนับตั้งแต่เริ่มระบาดเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้ว ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตรายใหม่

Worldwide, the number of Covid-19 cases rose by 403,036 in the 24 hours to 111.23 million.
ทั่วโลกจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นจากเดิม 403,036 รายใน 24 ชั่วโมงรวมเป็น 111.23 ล้านราย

The death toll went up by 10,971 to 2.46 million.
ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากเดิม 10,971 เป็น 2.46 ล้านราย

The US had the most cases at 28.60 million, up 78,640, and the most deaths at 507,746, up 2,428.
สหรัฐมีผู้ติดเชื้อมากที่สุด 28.60 ล้านราย เพิ่มขึ้นจากเดิม 78,640 ราย, และเสียชีวิตมากที่สุดที่ 507,746 ราย, เพิ่มขึ้นจากเดิม 2,428 ราย

Thailand ranked 114th.
ไทยอยู่อันดับที่ 114

คำศัพท์ข่าว
- infection (n) การติดเชื้อ, การปนเปื้อน
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- infection (n) การติดเชื้อ, การปนเปื้อน
- pandemic = (แพนเดมิค) การระบาดครั้งใหญ่, มีการแพร่กระจายทั่วพื้นที่/ ทั่วโลก
- import (v) = นำเข้าประเทศ, เข้ามาจากต่างประเทศสำนักข่าว : บีบีซี
Women pose as 'grannies' to skip vaccine queue
ผู้หญิงปลอมเป็น 'คุณย่า' เพื่อแซงคิวรับวัคซีน

Two women aged 34 and 44 attempted to pass as over-65s in Florida in order to jump the queue and receive their Covid-19 vaccines ahead of schedule, authorities have said.
ผู้หญิงสองคนอายุ 34 และ 44 พยายามที่จะปลอมตัวเป็นผู้ที่มีอายุเกิน 65 ปีในฟลอริดาเพื่อแซงคิวและรับวัคซีนโควิด -19 ก่อนกำหนด,เจ้าหน้าที่กล่าว

The pair had apparently managed to secure one dose of a Covid-19 vaccine already as they had cards from the Centers for Disease Control and Prevention.
เป็นที่ชัดว่าทั้งคู่จัดการให้ตัวเองได้รับการฉีดวัคซีน Covid-19 ได้หนึ่งเข็มแล้วเนื่องจากพวกเขามีบัตรจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค

But they were detected by officials and reprimanded when they turned up at a vaccination centre looking for their second dose.
แต่พวกเขาถูกตรวจพบโดยเจ้าหน้าที่และถูกตำหนิเมื่อพวกเขาไปที่ศูนย์ฉีดวัคซีนเพื่อวัคซีนโดสที่สอง

คำศัพท์ข่าว
- attempt (n, v) = พยายาม
- card = บัตร, บัตรรับรอง
- detect = ตรวจหา, ตรวจับ
- dose = โดส, ปริมาณยา หรือวัคซีน ที่ให้ต่อครั้ง (ในข่าวหมายถึง ปริมาณวัคซีน)
- grannies (granny) = ย่า, ยาย
- jump the queue = แซงคิว, ลัดคิว
- pass as = ปลอมตัว
- pose = วางท่า, ทำท่า, จัดท่า (ในข่าวหมายถึงปลอมเป็นคนแก่ เพื่อรับวัคซีน )
- queue = คิว, เข้าแถว
- reprimand (v) = ตำหนิ, ประณาม
- secure (v) ได้รับ, ได้มาซึ่ง, ปกป้อง, รักษาผลประโยชน์สำนักข่าว : NHK
Thais protest ahead of PM's no-confidence vote
คนไทยประท้วงก่อนโหวตไม่ไว้วางใจนายกฯ

Anti-government protesters in Thailand have gathered outside the country's parliament ahead of Saturday's no-confidence vote against Prime Minister Prayut Chan-o-cha.
ผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลในประเทศไทยได้รวมตัวกันนอกรัฐสภาของประเทศก่อนที่จะมีการลงคะแนนเสียงไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชาเมื่อวันเสาร์
Opposition parties have been debating no-confidence motions against Prayut and nine cabinet ministers since Tuesday.
พรรคฝ่ายค้านกำลังอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อพล. อ. ประยุทธ์และคณะรัฐมนตรีเก้าคนตั้งแต่วันอังคาร

The ministers are accused of mismanaging the economy during the pandemic and failing to provide a sufficient supply of COVID-19 vaccines.
รัฐมนตรีถูกกล่าวหาว่าบริหารจัดการเศรษฐกิจผิดพลาดในช่วงที่เกิดการระบาดใหญ่และไม่สามารถจัดหาวัคซีน COVID-19 ได้อย่างเพียงพอ

This is the second no-confidence debate that Prayut's government has faced since taking office in 2019.
นับเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่สองที่รัฐบาล พล. อ. ประยุทธ์ ต้องเผชิญนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งในปีค.ศ. 2019 (พ.ศ. 2562)

He survived a no-confidence motion in February last year.
เขารอดจากญัตติไม่ไว้วางใจในเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว

Protesters have gathered outside the parliament building to pressure Prayut to resign.
ผู้ประท้วงได้รวมตัวกันด้านนอกอาคารรัฐสภาเพื่อกดดันให้พล. อ. ประยุทธ์ลาออก

Heavy security is in place to prevent the protesters from entering the facilities.
มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประท้วงเข้าไปในสถานที่

One protester said, "I think pressure from the protesters will also help with the process.
ผู้ประท้วงคนหนึ่งกล่าวว่า “ฉันคิดว่าแรงกดดันจากผู้ประท้วงจะช่วยในกระบวนการนี้ด้วย

If both the parliament and protesters speak at the same time, we can voice our no-confidence more effectively."
หากทั้งรัฐสภาและผู้ประท้วงพูดพร้อมกันเราก็สามารถแสดงความไม่ไว้วางใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น "

Analysts believe Prayut and his ministers will survive the vote due to the strong backing of the government coalition.
นักวิเคราะห์เชื่อว่าพล. อ. ประยุทธ์และรัฐมนตรีจะรอดจากการโหวตเนื่องจากรัฐบาลหนุนหลังอย่างเข้มแข็ง

Protesters are calling for a mass rally on Saturday, after prominent protest figures were detained for criticizing the monarchy earlier this month.
ผู้ประท้วงเรียกร้องให้มีการชุมนุมจำนวนมากในวันเสาร์ หลังจากผู้ประท้วงคนสำคัญหลายคนถูกควบคุมตัวเนื่องจากวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์เมื่อต้นเดือนนี้

คำศัพท์ข่าว
- coalition (n) = การรวมเป็นหนึ่งเดียว, การร่วมมือกัน
- detain (v) = ควบคุมตัว
- due to = เพราะ, เนื่องมาจาก
- effectively (adv) = ได้ผลดี, อย่างมีประสิทธิผล
- no-confidence = ไม่ไว้วางใจ
- parliament building = อาคารรัฐสภา
- prominent (adj) = สำคัญ, มีชื่อเสียง, โดดเด่น
- sufficient (adj) = เพียงพอสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Influencers take to social media to stand against Asian hate crimes in the US
ผู้มีอิทธิพลใช้โซเชียลมีเดียเพื่อต่อต้านอาชญากรรมจากความเกลียดชังชาวเอเชียในสหรัฐฯ

Following a wave of anti-Asian hate crimes taking place in the US in recent weeks, prominent figures from across the fashion industry are coming together to voice their concern and condemn the violence.
หลังจากกระแสการต่อต้านอาชญากรรมจากความเกลียดชังชาวเอเชียที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้มีชื่อเสียงจากทั่วอุตสาหกรรมแฟชั่นต่างออกมาแสดงความกังวลและประณามความรุนแรง

In the last 24 hours, influential voices such as Allure magazine's editor-in-chief Michelle Lee and designer Phillip Lim have posted videos on Instagram to share their personal experiences of racism and to raise awareness using the hashtag #StopAsianHate.
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเสียงของผู้มีอิทธิพลในวงการเช่น Michelle Lee หัวหน้าบรรณาธิการของนิตยสาร Allure และนักออกแบบ Phillip Lim ได้โพสต์วิดีโอบน Instagram เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับการเหยียดสีผิว และสร้างความตระหนักโดยใช้แฮชแท็ก #StopAsianHate

Since late January, a striking number of attacks against Asian Americans -- in particular, the elderly -- have put communities on high alert, and especially during the Lunar New Year holiday.
ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคมการโจมตีชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุมีจำนวนมากขึ้น ทำให้ชุมชนตื่นตัวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันหยุดปีใหม่ทางจันทรคติ

In San Francisco, an 84-year-old immigrant from Thailand died after being violently shoved to the ground during his morning walk by a 19-year-old man.
ในซานฟรานซิสโกผู้ย้ายถิ่นฐานมาจากประเทศไทยวัย 84 ปีเสียชีวิตหลังจากถูกชายวัย 19 ปีผลักลงพื้นอย่างรุนแรงในช่วงเช้า

In nearby Oakland's Chinatown, police said a man pushed three unsuspecting people, injuring a 91-year-old man, a 60-year-old man and a 55-year-old woman.
ในบริเวณใกล้เคียงไชน่าทาวน์ของโอ๊คแลนด์ ตำรวจกล่าวว่าชายคนหนึ่งผลักคนที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่ 3 คน ทำให้ชายอายุ 91 ปี, ชายอายุ 60 ปีและหญิงอายุ 55 ปีได้รับบาดเจ็บ

A 64-year-old woman was robbed outside a Vietnamese market in San Jose, California.
หญิงวัย 64 ปีถูกปล้นนอกตลาดเวียดนามในเมืองซานโฮเซรัฐแคลิฟอร์เนีย

While it's hard to prove such incidents are solely motivated by anti-Asian bigotry, many advocates and rights groups believe them to be, pointing to a pattern of targeted hate since the coronavirus pandemic began.
แม้ยากที่จะพิสูจน์ได้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีแรงจูงใจจากความหัวรุนแรงในการต่อต้านชาวเอเชียเพียงอย่างเดียว แต่ผู้สนับสนุนและกลุ่มสิทธิมนุษยชนหลายคนเชื่อว่าพวกเขาเป็นเช่นนั้น โดยชี้ให้เห็นถึงรูปแบบของความเกลียดชังที่เป็นเป้าหมายนับตั้งแต่การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาเริ่มต้นขึ้น

คำศัพท์ข่าว
- advocate (n) = สนับสนุน, ผู้สนับสนุนแนวคิด
- awareness = การรับรู้, การทราบ, การตระหนัก
- bigotry = หัวรุนแรง (คลั่งชาติ, คลั่งศาสนา, คลั่งอย่างไร้เหตุผล)
- condemn (v) = ตำหนิ, ประณาม, วิจารณ์อย่างแรง
- incident = เหตุการณ์
- particular = เจาะจง, โดยเฉพาะ
- prominent (adj) = สำคัญ, มีชื่อเสียง, โดดเด่น
- racism = การเหยียดเชื้อชาติ, ลัทธิเหยียดผิว
- robbed (rob) = ปล้น, ชิงทรัพย์
- solely (adv) = เท่านั้น, แต่ผู้เดียว, โดยอันเดียว
- unsuspecting (adj) = ไม่รู้ว่าจะมีภัยมา, ไม่รู้อิโหน่อิเหน่สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
How the Maldives became the biggest 2020 international tourism success story
มัลดีฟส์มาเป็นเรื่องราวความสำเร็จด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปี 2020 ได้อย่างไร

(CNN) — In most destinations, being a million tourists short over the previous year would be a huge cause for concern, the result of a horrible natural disaster.
CNN) - สถานที่ท่องเที่ยวจุดหมายปลายทางส่วนใหญ่ การที่มีนักท่องเที่ยวไม่ถึงล้านคนในในปีที่แล้วจะเป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้กังวล ซึ่งเป็นผลมาจากภัยธรรมชาติที่น่ากลัว

But that was before 2020, and before the coronavirus pandemic changed the way we travel forever.
แต่นั่นเป็นช่วงก่อนปี 2020 และก่อนที่การแพร่ระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาจะเปลี่ยนวิธีการเดินทางของเราไปตลอดกาล

The Maldives, an Indian Ocean island archipelago practically synonymous with romance, normally sees north of 1.7 million visitors per year.
มัลดีฟส์ซึ่งเป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดียมีลักษณะของความโรแมนติก โดยปกติแล้วจะมีผู้มาเยือนมากกว่า 1.7 ล้านคนต่อปี

In 2020, it had around 500,000. And despite the significant decrease, it marks one of the most successful tourism stories amid the pandemic.
ในปีค.ศ. 2020 มียอดนักท่องเที่ยวประมาณ 500,000 คนและแม้จะลดลงอย่างมาก แต่ก็นับเป็นหนึ่งในเรื่องราวการท่องเที่ยวที่ประสบความสำเร็จที่สุดท่ามกลางการแพร่ระบาด

While many other destinations slammed their borders closed, the Maldives chose to fully reopen to travelers from any country, regardless of the status of the virus there, in July 2020.
ในขณะที่จุดหมายปลายทางอื่น ๆ หลายแห่งปิดพรมแดน, มัลดีฟส์เลือกที่จะเปิดให้บริการใหม่แก่นักเดินทางจากประเทศใด ๆ โดยไม่คำนึงถึงสถานะของไวรัสที่นั่นในเดือนกรกฎาคมปีค.ศ. 2020

Part of the decision was financial.
ส่วนหนึ่งของการตัดสินใจคือการเงิน

According to data from Michigan State University, tourism contributes 28% of the Maldives's GDP, one of the highest totals in the world.
จากข้อมูลของมหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตทการท่องเที่ยวมีส่วนช่วย 28% ของ GDP ของมัลดีฟส์ซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนทั้งหมดที่สูงที่สุดในโลก

The country's geography also lends itself well to coronavirus protocols.
ภูมิศาสตร์ของประเทศยังเอื้ออำนวยต่อแนวทางปฏิบัติของโคโรนาไวรัส

Many hotels and resorts are on their own private islands -- there are more than a thousand to choose from, even before man-made islands come into the equation -- which makes isolating and social distancing exceptionally easy.
โรงแรมและรีสอร์ทหลายแห่งตั้งอยู่บนเกาะส่วนตัวของตนเอง มีให้เลือกมากกว่าหนึ่งพันแห่ง แม้กระทั่งก่อนจะมีเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นเข้ามารวมอยู่ด้วย ซึ่งทำให้การแยกตัวและการเว้นระยะห่างทางสังคมทำได้ง่ายมาก

Countries around Asia and the Pacific have been more cautious about reopening than those in Europe and North America, meaning that tourists in the region had few options for places to go.
ประเทศต่างๆทั่วเอเชียและแปซิฟิกระมัดระวังการเปิดใหม่มากกว่าในยุโรป และอเมริกาเหนือ ซึ่งหมายความว่านักท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้มีทางเลือกน้อยสำหรับสถานที่ที่จะไป

As other popular Asia-Pacific island getaways like Tahiti, Bali and Phuket remained off-limits, the Maldives took advantage of the fact that they were in relatively good shape with the virus.
ในขณะที่เกาะในเอเชียแปซิฟิกเช่น ตาฮิติ, บาหลีและภูเก็ตยังคงมีข้อจำกัด แต่มัลดีฟส์ใช้ประโยชน์จากข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างดีกับไวรัส

The places that have since reopened have done so with significant caveats.
สถานที่ที่เปิดใหม่ตั้งแต่นั้นมาได้มีข้อแม้สำคัญ

For example, Thailand and Sri Lanka both require a mandatory two-week hotel quarantine before being able to travel elsewhere in-country.
ตัวอย่าง เช่น ทั้งไทยและศรีลังกา ตามข้อบังคับต้องมีการกักตัวโรงแรมสองสัปดาห์ก่อนจึงจะสามารถเดินทางไปที่อื่นในประเทศได้

Understandably, there were some hiccups. The Maldives reopened unconditionally in July, only to walk it back in September by requiring all travelers to show proof of a negative Covid-19 test upon arrival.
เข้าใจว่ามีปัญหาบางอย่างติดขัดอยู่ มัลดีฟส์เปิดให้บริการอีกครั้งโดยไม่มีเงื่อนไขในเดือนกรกฎาคม แต่ในเดือนกันยายนกลับไปเหมือนเดิมโดยกำหนดให้นักท่องเที่ยวทุกคนต้องแสดงหลักฐานการตรวจไม่พบ Covid-19 เมื่อเดินทางมาถึง

The Maldives' heavy reliance on ultra-luxury resorts also worked in its favor when it came to testing and social distancing. For example, some high-end properties conduct additional in-resort Covid testing as an added layer of protection against the spread of the virus.
รีสอร์ทหรูที่พึ่งของมัลดีฟส์ยังสร้างความประทับใจในแบบของตัวเองด้วยการตรวจหาเชื้อและจัดระยะห่างทางสังคม ตัวอย่างเช่นที่หรูหราชั้นสูงจะเพิ่มการทดสอบ Covid ให้ในรีสอร์ท เพื่อเป็นป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสอีกชั้นหนึ่ง

คำศัพท์ข่าว
- amid = ท่ามกลาง
- archipelago = ทะเลบริเวณที่มีหมู่เกาะ
- cautious (adj) = รอบคอบ, ระมัดระวัง
- caveat = ข้อแม้
- decrease = ลดลง, ต่ำลง, น้อยลง
- forever = ตลอดกาล, ตลอดไป
- geography = ภูมิศาสตร์
- hiccup = สะอึก, ปัญหาเล็ก ๆ
- negative = ผลที่เป็นลบ (ผลทดสอบที่ระบุว่าไม่มีเชื้อ/ ไม่ติดโรค)
- mandatory - ordered by a law or rule ตามข้อบังคับ
- practically = เกือบ, แทบจะ, ส่วนมาก
- protocol (โปรโตคอล) = ระเบียบปฏิบัติ, มาตรการควบคุม, ระบบมาตรฐานที่ใช้ร่วมกัน
- quarantine = (ควอแรนทีน)กักกัน, กักตัว, กักบริเวณ
- regardless = ไม่ว่า, ไม่สนเหตุผล, ไม่คำนึงถึง, ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม
- reopen(v) = เริ่มเปิดทำการใหม่, กลับมาให้บริการใหม่
- significant (adj) = มีความสำคัญ, มีความหมาย
- slam = ปิดดังปัง, ปิดอย่างแรง, กระแทกกระทั้น
- synonymous = ลักษณะใกล้เคียง, คล้ายๆ
- test (v) = ทดสอบ, ตรวจหาเชื้อ
- unconditionally (adv) = โดยไม่มีเงื่อนไข
- upon arrival = เมื่อถึงแล้ว, เมื่อมาถึง, เมื่อเดินทางมาถึงสำนักข่าว : บีบีซี
Thai child modelling agent charged over child sex abuse images
ตัวแทนจัดหานางแบบเด็กชาวไทยถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับภาพล่วงละเมิดทางเพศเด็ก
Thai police have arrested the head of a child modelling agency after more than 500,000 indecent images of children were found on computer hard drives.
ตำรวจไทยจับกุมหัวหน้าบริษัทโมเดลลิ่งเด็ก หลังพบภาพอนาจารเด็กกว่า 500,000 ภาพในฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์

Danudetch "Nene" Saengkaew, 23, has been charged with child sexual abuse and downloading child abuse images.
ดนุเดช "เนเน่" แสงแก้วอายุ 23 ปีถูกตั้งข้อหาล่วงละเมิดทางเพศเด็กและนำภาพล่วงละเมิดเด็กเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

Investigators say the images were found in a raid on the Nene Modelling Agency, north of the capital Bangkok.
นักวิจัยกล่าวว่าภาพดังกล่าวถูกพบในการจู่โจมเข้าจับกุมที่สำนักงาน Nene Modeling Agency ทางตอนเหนือของเมืองหลวงกรุงเทพฯ

The raid was the culmination of a months-long operation that began with a tip-off from Australian police.
การจู่โจมครั้งนี้ถือเป็นจุดสำคัญสูงสุดของปฏิบัติการนานหลายเดือน ซึ่งเริ่มต้นด้วยการให้ข้อมูลจากตำรวจออสเตรเลีย

The FBI and New Zealand police were also involved in the investigation, officials said, along with Operation Underground Railroad - a non-profit group that helps governments rescue sex trafficking victims.
เจ้าหน้าที่กล่าวว่าเอฟบีไอและตำรวจนิวซีแลนด์มีส่วนร่วมในการสอบสวนด้วย และร่วมกับกลุ่มไม่แสวงหาผลกำไร Operation Underground Railroad ที่ช่วยรัฐบาลในการช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์


คำศัพท์ข่าว
- abuse (v) = (อะบิ้วสฺ) ละเมิด, ข่มเหง, รังแก, ใช้อำนาจในทางที่ผิด
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- agency (เอเจนซี่) = หน่วยงาน, องค์กร, ตัวแทน
- also (adv) = นอกจากนี้ ...ก็ยัง...(อีกด้วย)
- charge (n, v) = ข้อหา, ตั้งข้อหา
- child sex abuse image = ภาพการละเมืดทางเพศเด็ก
- costume = เครื่องแต่งกาย
- folder = กระเป๋าจัดเก็บไฟล์ในระบบคอมพิวเตอร์
- minor = เล็กน้อย, ไม่ใหญ่โต, ผู้เยาว์
- non-profit (adj) = ไม่แสวงหากำไร
- organise (UK) = จัดการ, ดำเนินการ
- over = เนื่องจาก
- painstaking = เพียร, พยายาม, อุตสาหะ
- pornographic = ภาพลามก
- seize (v) = ยึด, ยึดของกลาง, ยึดจับกุม, ยึดพื้นที่
- sexually abusing = ล่วงละเมิดทางเพศ
- tip-off = ข่าวเตือนจากวงใน

อ่านข่าวเพิ่มเตฺิมคลิก โมเดลลิ่งล่วงละเมิดทางเพศเด็ก


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


No comments:

Post a Comment