โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, February 21, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 21-February-2021เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


สำนักข่าว : Bangkok Post
Thailand logs 92 new Covid cases Sunday
ประเทศไทยบันทึกผู้ป่วยโควิดใหม่ 92รายในวันอาทิตย์

Thailand on Sunday added 92 new coronavirus cases, 38 of them from active testing, bringing the total number of confirmed cases to 25,415.
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา เพิ่มจากเดิม 92ราย, 38รายจากการทดสอบเชิงรุก, ทำให้จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันทั้งหมดเป็น 25,415 ราย

No new deaths were reported.
ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตรายใหม่

The Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) said Samut Sakhon led other provinces in the number of cases, both those found during mass testing and from new infections reported by hospitals.
ศูนย์อำนวยการสถานการณ์โควิด -19 (CCSA) กล่าวว่าสมุทรสาครนำหน้าจังหวัดอื่น ๆ ในจำนวนผู้ป่วย, ทั้งที่ตรวจพบรายในระหว่างการทดสอบ และที่ได้รับรายงานจากโรงพยาบาล

The country reported six new imported cases, one each from Germany, the United States, Brazil, Ethiopia, Kuwait and Oman.
ประเทศรายงานผู้ติดเชื้อเข้ามาจากต่างประเทศรายใหม่หกราย แต่ละรายมาจากเยอรมนี, สหรัฐอเมริกา, บราซิล, เอธิโอเปีย, คูเวต และโอมาน

Only the arrivals from the US and Oman were Thais, the CCSA said.
CCSA กล่าวว่ามีเพียงผู้เดินทางมาจากสหรัฐฯและโอมานเท่านั้นที่เป็นคนไทย

คำศัพท์ข่าว
- active testing = การทดสอบเชิงรุก
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- import (v) = นำเข้าประเทศ, เข้ามาจากต่างประเทศ
- other (adj) = อื่น, อื่นๆสำนักข่าว : บีบีซี (Twitter)
สำนักข่าว : บีบีซี (Website)
Israel eases restrictions following vaccine success
อิสราเอลผ่อนคลายข้อจำกัดหลังจากความสำเร็จของวัคซีน

Israel is easing lockdown restrictions as studies there reveal the Pfizer vaccine is 95.8% effective in preventing hospitalisations and death.
อิสราเอลกำลังผ่อนคลายข้อ จำกัด ในการล๊อคดาวน์เนื่องจากการศึกษาพบว่าวัคซีนไฟเซอร์มีประสิทธิภาพ 95.8% ในการป้องกันการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและการเสียชีวิต

From Sunday, shops, libraries and museums can open but social distancing and masks are still required.
ตั้งแต่วันอาทิตย์ร้านค้าห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์สามารถเปิดได้ แต่ยังคงต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคมและใช้หน้ากากอนามัย

The health ministry says it is the first stage of returning to normal life.
กระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่านี่เป็นขั้นแรกของการกลับสู่ชีวิตปกติ

Israel has the highest vaccination rate in the world. More than 49% of people have received at least one dose.
อิสราเอลมีอัตราการฉีดวัคซีนสูงสุดในโลก มากกว่า 49% ของผู้คนได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

The country entered its third lockdown on 27 December after a resurgence of the virus.
ประเทศเข้าสู่การล๊อคดาวน์ครั้งที่สามในวันที่ 27 ธันวาคมหลังจากการกลับมาของไวรัส

Under the easing measures, people are now able to enter shopping malls and tourist attractions such as zoos.
ภายใต้มาตรการผ่อนคลายผู้คนสามารถเข้าไปในห้างสรรพสินค้าและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเช่นสวนสัตว์ได้

A number of other facilities are now able to reopen including gyms, hotels and synagogues.
ขณะนี้สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ จำนวนมากสามารถเปิดได้อีกครั้งรวมถึงโรงยิม, โรงแรมและโบสถ์ยิว

However they require a "green passport", a certificate that can only be obtained once you have been vaccinated.
อย่างไรก็ตามพวกเขาต้องการ "พาสปอร์ตเล่มเขียว" ใบรับรองที่จะได้รับเมื่อคุณได้รับการฉีดวัคซีนแล้วเท่านั้น

A small number of people who have recovered from the virus and are not currently eligible for the vaccine are also able to obtain the certificate.
คนจำนวนน้อยที่หายจากไวรัสและไม่มีสิทธิ์ได้รับวัคซีนในขณะนี้ก็สามารถได้รับใบรับรองได้เช่นกัน

The passport, which is contained in an app, is issued by the health ministry and will be valid for six months, one week after the second dose.
หนังสือเดินทางซึ่งมีอยู่ในแอปนั้นออกโดยกระทรวงสาธารณสุขและจะมีอายุ 6 เดือน, หนึ่งสัปดาห์หลังจากรับวัคซีนครั้งที่สอง

Crowds are now allowed back at concerts and sporting events have reopened at 75% capacity but they have a cap of no more than 300 people inside and 500 outside.
ขณะนี้ฝูงชนได้รับอนุญาตให้กลับมาที่คอนเสิร์ตและการแข่งขันกีฬาได้เปิดขึ้นอีกครั้งที่ความจุ 75% แต่มีจำนวนคนไม่เกิน 300 คนภายใน และ 500 คนภายนอก
Despite the easing of restrictions, Israel's airport will remain closed for another two weeks.
แม้จะมีการผ่อนคลายข้อจำกัดสนามบินของอิสราเอลจะยังคงปิดต่อไปอีกสองสัปดาห์

คำศัพท์ข่าว
- capacity = ความจุ, จำนวนที่รองรับ
- certificate (n) = ใบรับรอง
- concert (n) = คอนเสิร์ต
- easing = ผ่อนคลาย, ผ่อนปรน, การทำให้สบาย
- eligible (adj) = ซึ่งมีสิทธิ์จะได้รับเลือก
- obtain (v) = ได้รับ, มี
- reopen = เปิดใหม่อีกครั้ง, กลับมาเปิดให้บริการใหม่
- required (require) = กำหนด, บังคับ (เนื่องจากมีความจำเป็น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์)
- synagogue = สุเหร่ายิว, โบสถ์
- vaccinate (v) = ฉีดวัคซีน
- vaccine (n) = วัคซีนสำนักข่าว : รอยเตอร์
Johnson & Johnson applies to WHO for emergency use listing of COVID-19 vaccine
วัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันจะเข้าในรายการวัคซีนCOVID-19สำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลก

(Reuters) - Johnson & Johnson said on Friday it had submitted data to the World Health Organization (WHO) for emergency use listing of its COVID-19 vaccine, which would allow for wider access of the one-dose shot.
(รอยเตอร์) - จอห์นสันแอนด์จอห์นสันกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าได้ส่งข้อมูลไปยังองค์การอนามัยโลก(WHO) เพื่อขอเข้าในรายชื่อวัคซีน COVID-19 ที่ใช้ในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งจะช่วยให้มีการเข้าถึงได้กว้างขึ้นเนื่องจากการฉีดเพียงครั้งเดียว

J&J said an emergency use listing is a prerequisite for supplying vaccines to the COVAX vaccine program, co-led by WHO, which aims to deliver doses to poor and middle-income countries.
J&J กล่าวว่ารายการใช้ในกรณีฉุกเฉินเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการจัดส่งวัคซีนให้กับโครงการวัคซีน COVAX ที่นำโดยองค์การอนามัยโลกซึ่งมีเป้าหมายเพื่อส่งมอบวัคซีนให้กับประเทศที่ยากจนและมีรายได้ปานกลาง

The J&J vaccine is administered in a single dose and can be stored at normal fridge temperatures, a big selling point in countries with relatively weaker healthcare infrastructure.
วัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน(J&J) ใช้การฉีดเพียงครั้งเดียวและสามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิตู้เย็นปกติซึ่งเป็นจุดขายที่สำคัญในประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการดูแลสุขภาพที่ค่อนข้างอ่อนแอ

The vaccine is under review by the U.S. health regulator, and a panel of the Food and Drug Administration’s experts are expected to discuss the vaccine’s emergency use authorization next week.
วัคซีนอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านสุขภาพของสหรัฐอเมริกา และคณะผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา คาดว่าจะมีการหารือเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้วัคซีนในกรณีฉุกเฉินในสัปดาห์หน้า

The vaccine is being rolled out in South Africa, for the first time outside a major clinical trial.
วัคซีนนี้กำลังได้รับการเปิดตัวใช้ในแอฟริกาใต้ ซึ่งเป็นครั้งแรกนอกการทดลองทางคลินิกที่สำคัญ

J&J said last month the vaccine was 66% effective in preventing COVID-19 in a large late-stage global trial against multiple variants of the coronavirus.
J&Jกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพ 66% ในการป้องกัน COVID-19 ในผลการทดลองใหญ่ขั้นตอนสุดท้ายทั่วโลกกับไวรัสโคโรนากลายพันธุ์หลายสายพันธุ์

The level of protection of the vaccine varied from 72% in the United States, to 66% in Latin America and 57% in South Africa.
ระดับการป้องกันของวัคซีนแตกต่างกันไปจาก 72% ในสหรัฐอเมริกาถึง 66% ในละตินอเมริกาและ 57% ในแอฟริกาใต้

The company said the data delivered to WHO includes results from the late-stage trial.
บริษัทกล่าวว่าข้อมูลที่ส่งไปยังองค์การอนามัยโลกได้รวมถึงผลลัพธ์จากผลการทดลองขั้นตอนสุดท้าย

J&J entered into an agreement in December in support of the COVAX program.
J&J ทำข้อตกลงในเดือนธันวาคมเพื่อสนับสนุนโครงการ COVAX

The company and Gavi, which also co-leads COVAX, expect to enter into an advance purchase agreement that would provide up to 500 million doses of the single-dose vaccine to COVAX through 2022, J&J said.
บริษัท และ Gavi ซึ่งร่วมเป็นผู้นำ COVAX คาดว่าจะทำข้อตกลงการซื้อล่วงหน้าซึ่งจะจัดหาวัคซีนแบบฉีดครั้งเดียวให้กับ COVAX ได้มากถึง 500 ล้านโดสเมื่อถึงปีค.ศ. 2022, J&J กล่าว

คำศัพท์ข่าว
- discuss (v) = หารือ, ปรึกษา, สนทนา, พูดคุยแลกเปลี่ยน
- late-stage (adj) = ผลทดสอบ ระยะ/ ขั้นตอน สุดท้าย
- prerequisite = ที่จำเป็นต้องมี, ที่จำเป็นต้องทำก่อน
- provide = จัดหาให้, ให้บริการ, จัดเตรียมไว้ให้
- trial = การทดลอง
- single-dose vaccine = วัคซีนแบบซิงเกิ้ลโดส (ฉีดเข็มเดียวก็สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ ซึ่งวัคซีนทั่วไปต้องฉีด2เข็ม)สำนักข่าว : บีบีซี (Twtter)
สำนักข่าว : บีบีซี (Website)
Protests and strikes have continued daily in Myanmar, despite a crackdown by the military.
การประท้วงและการนัดหยุดงานยังคงดำเนินต่อไปทุกวันในเมียนมา แม้จะมีการปราบปรามโดยทหารก็ตาม

Their latest target is famous actors and actresses who have come out to protest.
เป้าหมายล่าสุดของพวกเขาคือดารานักแสดงชื่อดังที่ออกมาประท้วง

Young demonstrators are now turning to art and creative dissent to spread their message.
ขณะนี้ผู้ประท้วงรุ่นเยาว์หันมาสนใจงานศิลปะและการแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ข้อความของพวกเขา

From blind-folded protests to dressing like Aung San Suu Kyi, this is why artists are concerning the country's army.
ตั้งแต่การใส่ผ้าปิดตาประท้วง ไปจนถึงการแต่งตัวเหมือนอองซานซูจี นี่คือเหตุผลว่าทำไมศิลปินถึงเป็นที่กังวลของกองทัพประเทศเมียนมา

คำศัพท์ข่าว
- concern (v) = ทำให้กังวล
- crackdown = ปราบปราม
- demonstrator = ผู้ประท้วง
- dissent = ขัดแย้ง, ไม่เห็นด้วย, คัดค้าน
- protest = การประท้วง
- strike = การนัดหยุดงานสำนักข่าว : Nationthailand
Eight people accused of assaulting police during Feb 13 protest get bail
ผู้ถูกกล่าวหาว่าทำร้ายร่างกายตำรวจ 8 คนระหว่างการประท้วงเมื่อ 13 ก.พ. ได้รับการประกันตัว

The Criminal Court on Monday set bail amount at Bt35,000 each for eight suspects who allegedly assaulted crowd control police during the pro-democracy protest in front of the Supreme Court in Bangkok’s Phra Nakhon district on Saturday night.
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาศาลอาญาได้กำหนดวงเงินประกันตัวไว้ที่ 35,000 บาทต่อคน สำหรับผู้ต้องสงสัย 8 คนที่ถูกกล่าวหาว่าทำร้ายตำรวจควบคุมฝูงชน ระหว่างการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยที่หน้าศาลฎีกาในเขตพระนครของกรุงเทพฯเมื่อคืนวันเสาร์

Protesters had gathered in front of the court to demand the release of four Ratsadon pro-democracy group leaders – Parit “Penguin” Chiwarak, Arnon Nampa, Somyos Prueksakasemsuk and Patiwat “Bank” Saraiyam – who have been charged with lese majeste and sedition.
ผู้ประท้วงได้รวมตัวกันที่หน้าศาลเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนนำกลุ่มราษฎรส่งเสริมประชาธิปไตย 4 คน ได้แก่ พริษฐ “เพนกวิน” ชิวารักษ์, อานนท์ นำภา, สมยศ พฤกษาเกษมสุข และปฏิวัติ “แบงค์” สาหร่ายแย้ม ซึ่งถูกตั้งข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและปลุกระดม

Saturday's clashes with protesters saw 23 police officers being hospitalised with non-severe injuries, mainly from bricks, small objects and ping pong bombs being thrown at them.
การปะทะกับผู้ประท้วงในวันเสาร์ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ 23 นายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง ส่วนใหญ่มาจากก้อนอิฐ, วัตถุขนาดเล็กและระเบิดปิงปองที่ถูกขว้างใส่พวกเขา

Among the eight suspects is a teenager, Puraphol (last name withheld) aged 19 years, who claimed that he did not assault police officers on Saturday and was only there to provide medical assistance as he works for the DNA Volunteer Medical Team.
ในบรรดาผู้ต้องสงสัยแปดคนมีวัยรุ่นคนหนึ่ง ปุรพล(สงวนนามสกุล) อายุ 19 ปี ซึ่งอ้างว่าเขาไม่ได้ทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจในวันเสาร์ และอยู่ที่นั่นเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ในขณะที่เขาทำงานให้กับทีมแพทย์อาสาDNA

Puraphol was reportedly hit on the back and arm by what is believed to be a police baton.
มีรายงานว่า ปุรพล ถูกตีที่หลังและแขนจากสิ่งที่เชื่อว่าเป็นกระบองของตำรวจ

“I am consulting with my lawyer to file a case against police officers who assaulted me and other medical volunteers during the protest,” he said.
“ ผมกำลังปรึกษากับทนายความ เพื่อยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำร้ายผมและอาสาสมัครทางการแพทย์คนอื่น ๆ ในระหว่างการประท้วง” เขากล่าว

คำศัพท์ข่าว
- allegedly (adv) = นัยว่า, ตามข้อกล่าวหา, ถูกกล่าวหาว่า
- assault (v) = ทำร้าย, จู่โจมทำร้าย
- Criminal Court = ศาลอาญา
- eight suspects = ผู้ต้องสงสัยแปดคน
- Feb/ February = กุมภาพันธ์
- file (v) = ยื่น, ยื่นคำร้อง, ยื่นฟ้องร้อง
- hospitalise (UK) = เข้ารักษาในโรงพยาบาล
- hospitalize (US) = เข้ารักษาในโรงพยาบาล
- last names withheld = ไม่เปิดเผยนามสกุล
- medical volunteer = แพทย์อาสา, อาสาสมัครทางการแพทย์ (ซึ่งทำหน้าที่เป็นพยาบาล-แพทย์อาสา)
- non-severe (adj) = ไม่รุนแรงนัก
- police baton = กระบองตำรวจ
- set bail amount = กำหนดจำนวนเงินประกัน

เนื้อหาข่าว
ชายสวมเสื้อกั๊กสีเขียวคนหนึ่งเป็นแพทย์อาสาฯ ขี่รถจักรยานยนต์ตามรถกระบะ แต่รถจักรยานยนต์มีปัญหาหลังจากนั้นทีมตำรวจควบคุมฝูงชนก็กรูเข้ามาทำร้าย


สำนักข่าว : Nationthailand
Medic Volunteer to File Charges Against Cops Who Beat Him
อาสาสมัครทางการแพทย์จะยื่นฟ้องตำรวจที่ทำร้ายเขา

BANGKOK — A volunteer health worker who was struck by riot police during clashes with anti-government protesters will take legal action against his assailants for use of excessive force, his organization said Wednesday night.
กรุงเทพฯ - เจ้าหน้าที่อาสาสมัครทางการแพทย์ที่ถูกตำรวจปราบจลาจลทุบตีในระหว่างการปะทะกับผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาล จะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ทำร้ายเนื่องจากใช้กำลังเกินกว่าเหตุ, องค์กรของเขากล่าวเมื่อคืนวันพุธ

The Doctor and Nurse Association, or DNA, said its member Purapon Wongchiak and six other individuals will lodge a complaint at Chanasongkram Police Station on Friday for the physical abuse and unlawful detention they suffered at the hands of the police during Saturday’s protest.
สมาคมแพทย์และพยาบาลหรือ ทีมDNA กล่าวว่า ปุรพล วงศ์เจียก สมาชิกของทีมและอีก 6 คนจะยื่นเรื่องร้องเรียนที่สน.ชนะสงครามในวันศุกร์นี้ จากการทำร้ายร่างกายและการควบคุมตัวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของตำรวจในระหว่างการประท้วงในวันเสาร์

“Police said they have an offer which they will reveal when we file a complaint,” said one of the group’s leaders called Toon, who asked not to be identified by full name for fear of repercussion.
“ตำรวจบอกว่าพวกเขามีข้อเสนอที่จะบอกตอนที่เรายื่นเรื่องร้องเรียน” หัวหน้ากลุ่มคนหนึ่งชื่อตูนกล่าวซึ่งขอไม่ให้ระบุชื่อนามสกุลเพราะกลัวผลกระทบ

“We talked to the police after the incident and they apologized in a personal capacity,” Toon continued. “They said they will provide three policemen to protect each group of health workers in future protests.
“ เราได้พูดคุยกับตำรวจหลังเกิดเหตุและพวกเขาขอโทษเป็นการส่วนตัว” ตูนกล่าวต่อ “พวกเขากล่าวว่าจะจัดหาตำรวจสามนายเพื่อปกป้องเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแต่ละกลุ่มในการประท้วงในอนาคต

Nevertheless, we will discuss with our lawyers and file a complaint on Feb. 19 at 9am.”
อย่างไรก็ตามเราจะหารือกับทนายความของเราและยื่นเรื่องร้องเรียนในวันที่ 19 กุมภาพันธ์เวลา 9.00 น.”

The Doctor and Nurse Association often provided first aid assistance at protest sites, including the demonstration close to the Grand Palace on Saturday that ended in violence.
สมาคมแพทย์และพยาบาลมักให้ความช่วยเหลือปฐมพยาบาลในสถานที่ประท้วงรวมถึงการเดินขบวนใกล้พระบรมมหาราชวังเมื่อวันเสาร์ที่จบลงด้วยความรุนแรง

Purapon, the medic who was seen beaten by a group of riot police officers, said he suffered bruises and muscle aches after policemen kicked him off his motorcycle and repeatedly hit him with truncheons near the Phra Mae Thorani Shrine.
ปุรพล แพทย์ที่ถูกกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบจลาจลทุบตีกล่าวว่า เขามีบาดแผลฟกช้ำและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหลังจากที่ตำรวจถีบเขาลงจากรถจักรยานยนต์และตีด้วยกระบองตำรวจซ้ำแล้วซ้ำเล่าใกล้ศาลพระแม่ธรณี

He was wearing a vest printed with the Star of Life – an internationally recognized symbol of emergency medical services – and complied with police instructions, Purapon said.
เขาสวมเสื้อกั๊กที่พิมพ์ว่า Star of Life ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของตำรวจ, ปุรพลกล่าว

“The first group of policemen told me to mount my motorcycle and they walked past me without doing anything,” Purapon said. “However, the second group of policemen then approached and assaulted me.”
“ตำรวจกลุ่มแรกบอกให้ผมขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วพวกเขาก็เดินผ่านผมไปโดยไม่ทำอะไรเลย” ปุระพลกล่าว “แต่ตำรวจกลุ่มที่สองก็เข้ามาหาและทำร้ายผม”

A total of 11 people, including Purapon and another DNA member, were arrested during a crackdown on demonstrators near the Grand Palace on Saturday night.
มีทั้งหมด 11คนรวมทั้งปุรพลและสมาชิก DNA อีกคนที่ถูกจับกุมในระหว่างการปราบปรามผู้ชุมนุมใกล้พระบรมมหาราชวังเมื่อคืนวันเสาร์

Three people were released on the following day after they were proven to be mere bystanders unrelated to the protest, police said.
เจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่า มีการปล่อยตัวบุคคลสามคนในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่พวกเขาได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเพียงคนที่มาดูไม่เกี่ยวข้องกับการประท้วง

Eight people were charged with breaking the Emergency Decree’s ban on mass gatherings and resisting arrests.
แปดคนถูกตั้งข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งห้ามการชุมนุมของพ.ร.ก. ฉุกเฉินและต่อต้านการจับกุม

They were held in custody for two days and freed on bail Monday.
พวกเขาถูกควบคุมตัวเป็นเวลาสองวันและได้รับการประกันตัวในวันจันทร์

Police never apologized publicly for the use of force and – even insisted that Purapon is not a health worker as he claimed.

ตำรวจไม่เคยขอโทษต่อสาธารณะสำหรับการใช้กำลังและแม้กระทั่งยืนยันว่าปุรพลไม่ใช่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตามที่เขากล่าวอ้าง

“He never studied or received medical training,” deputy metro police commander Piya Tawichai said Monday. “I agree with the Medical Council of Thailand that there should be a registration system to prevent impersonation.
“เขาไม่เคยเรียนหรือได้รับการฝึกอบรมด้านการแพทย์” รองผู้บังคับการตำรวจนครบาลปิยะ ต๊ะวิชัยกล่าวเมื่อวันจันทร์" ผมเห็นด้วยกับแพทยสภาว่าควรมีระบบการขึ้นทะเบียนเพื่อป้องกันการแอบอ้าง

Volunteer health workers should wear a uniform and display their insignia clearly.”
อาสาสมัครทางการแพทย์ควรสวมเครื่องแบบและแสดงสัญลักษณ์ให้ชัดเจน”

Statements and videos released by the police force also accused Purapon of being one of the demonstrators who engaged in a violent confrontation with police, yet the police arrest report did not mention any weapons found on him, according to the document published by Purapon’s lawyers.
แถลงการณ์และวิดีโอที่เผยแพร่โดยกองกำลังตำรวจยังกล่าวหาว่าปุรพล เป็นหนึ่งในผู้ประท้วงที่มีส่วนร่วมในการเผชิญหน้ากับตำรวจด้วยความรุนแรง แต่รายงานการจับกุมของตำรวจไม่ได้ระบุถึงอาวุธใด ๆ ที่พบในตัวเขา, ข้อมูลตามเอกสารที่เผยแพร่โดยทนายความของปุรพล

คำศัพท์ข่าว
- assailant (n) = ผู้ทำร้าย
- bystander = ผู้เห็นเหตุการณ์, ผู้สังเกตการณ์
- confrontation (n) = การเผชิญหน้า
- excessive = มากเกินไป, เลยเถิด, มากเกินปริมาณที่พอดี
- health worker = เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
- identified (identity) = ระบุ, ชี้ตัว, แยกแยะ
- impersonation = การแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น
- lodge a complaint = ยื่นคำร้อง
- mere = เพี่งแค่นั้น, มิได้สำคัญ
- physical abuse = การทำร้ายร่างกาย
- repercussion = ผลกระทบที่สร้างความเสียหาย
- riot police = ตำรวจปราบจลาจล
- suffered (suffer) = ประสบ, ประสบความเดือนร้อน, ทนทุกข์
- truncheon = กระบองตำรวจ
- unlawful detention = การควบคุมตัวโดยมิชอบด้วยกฏหมาย
- unlawful(adj) = ผิดกฎหมาย

No comments:

Post a Comment