โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, February 23, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 22-February-2021(#SaveBangKloi)ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดนสำนักข่าว : Bangkok Post
Four Karen villagers arrested for 'poaching'
ชาวบ้านกะเหรี่ยง 4 คนถูกจับข้อหาลักลอบล่าสัตว์
Bang Kloi dispute with park officials deepens
ชาวบางกลอยพิพาทกับเจ้าหน้าที่อุทยาน

Four Karen villagers were arrested by national park officials for allegedly poaching in Kaeng Krachan National Park, just a week after the government launched a dialogue to resolve the ongoing land dispute with the indigenous forest dwellers.
ชาวบ้านชาวกะเหรี่ยง 4 คนถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติจับกุมในข้อหาลักลอบล่าสัตว์ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เพียง 1 สัปดาห์หลังจากที่รัฐบาลเปิดการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเรื่องที่ดินกับชาวป่าในพื้นที่

Adviser to the Minister of Natural Resources and Environment Yutthaphon Angkinan said the group was arrested for bringing gunpowder and lead balls to a protected reserve, in a crackdown on forest offences in Kaeng Krachan in Phetchaburi's Kaeng Krachan district.
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธพร อังกินันทน์ กล่าวว่ากลุ่มนี้ถูกจับกุมในข้อหานำดินปืนและลูกปัดตะกั่วไปยังพื้นที่อนุรักษ์ ซึ่งอยู่ในการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับป่าไม้ในแก่ง

The two-day crackdown that began on Monday was initiated by the Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation (DNP) and was intended to reveal the extent of damage from poaching and land clearing in the national park, the DNP said earlier.
การปราบปรามเป็นเวลาสองวันซึ่งเริ่มขึ้นในวันจันทร์นี้ริเริ่มโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช (DNP) และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผยขอบเขตความเสียหายจากการรุกล้ำและการแผ้วถางพื้นที่ในอุทยานแห่งชาติ, DNP กล่าวไว้ก่อนหน้านี้

The crackdown came despite an ongoing dialogue between the government, conservationists and ethnic Karen villagers behind the #SaveBangKloi campaign on Jan 14.

การปราบปรามเกิดขึ้นแม้จะมีการเจรจาอย่างต่อเนื่องระหว่างรัฐบาล นักอนุรักษ์และชาวบ้านกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่อยู่เบื้องหลังแคมเปญ #SaveBangKloi เมื่อวันที่ 14 มกราคม

In the campaign, 40 Karen villagers returned to their homes in Jai Paen Din in Bang Kloi, where they had lived before they were evicted by park authorities when their homes were declared a national park in 1981 — making it off-limits to the general public.
ในการรณรงค์ดังกล่าวชาวบ้านชาวกะเหรี่ยง 40 คนกลับไปที่บ้านของพวกเขาใน ใจแผ่นดินในบางกลอยซึ่งพวกเขาเคยอาศัยอยู่ ก่อนที่พวกเขาจะถูกเจ้าหน้าที่อุทยานขับไล่เมื่อบ้านของพวกเขาถูกประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติในปี 2524 ซึ่งทำให้เป็นเขตหวงห้ามสำหรับประชาชนทั่วไป

On Monday, park officials took police and Phetchaburi officials on a helicopter ride to survey the forests around Jai Paen Din.
เมื่อวันจันทร์ เจ้าหน้าที่อุทยานพาตำรวจและเจ้าหน้าที่เพชรบุรีนั่งเฮลิคอปเตอร์สำรวจป่ารอบ ๆ ใจแผ่นดิน

Mr Yutthaphon said some 34 rai of forests in the area were damaged on Jan 23 alone, before adding that in total, over 120 rai of forest in the area has been cleared by burning.
นายยุทธพร กล่าวว่าพื้นที่ป่าไม้ 34 ไร่เสียหายไปเมื่อวันที่ 23 ม.ค. เพียงวันเดียวก่อนเสริมอีกว่ารวมๆแล้วมีพื้นที่ป่ากว่า 120 ไร่ในบริเวณนั้นถูกแผ้วถางด้วยการเผา

He added despite the evidence of poaching, Natural Resources and Environment Minister Varawut Silpa-archa has asked park officials to avoid using force against "forest encroachers" and Karen villagers living in and around Bang Kloi.
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ขอให้เจ้าหน้าที่อุทยานหลีกเลี่ยงการใช้กำลังกับ "ผู้บุกรุกป่า" และชาวบ้านกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในและรอบ ๆ บางกลอย

The forest in question is located some 13 kilometres away from where the returning villagers currently live.
ป่าที่เป็นปัญหาอยู่ห่างจากจุดที่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันประมาณ 13 กิโลเมตร

Meanwhile, a group of rights activists and Karen villagers under #SaveBangKloi banner on Monday issued a statement condemning park officials for violating the agreement between the government and the campaigning group.
ในขณะเดียวกันกลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิและชาวบ้านกะเหรี่ยงภายใต้ป้าย #SaveBangKloi เมื่อวันจันทร์ได้ออกแถลงการณ์ประณามเจ้าหน้าที่อุทยานที่ละเมิดข้อตกลงระหว่างรัฐบาลและกลุ่มรณรงค์

The statement said the operation was intended to vilify the Karen villagers’ traditional crop rotation methods.
แถลงการณ์กล่าวว่าการดำเนินการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเสื่อมเสียให้กับวิธีการปลูกพืชหมุนเวียนแบบดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยง

Images of burning forests which were published by some media outlets were old images, the statement said, adding any burning that took place was solely meant for waste disposal — not land clearing — which is in line with their traditional farming methods.
ภาพของการเผาป่าซึ่งเผยแพร่โดยสื่อบางแห่งเป็นภาพเก่า แถลงการณ์ระบุว่าการเผาที่เกิดขึ้นมีจุดประสงค์เพื่อการกำจัดขยะเท่านั้นไม่ใช่การแผ้วถางที่ดินซึ่งสอดคล้องกับวิธีการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมของพวกเขา

"The government and extreme conservationists are trying to use these claims to destroy the image of Bang Kloi residents," the group said in the statement.
“ รัฐบาลและนักอนุรักษ์สุดโต่งพยายามใช้ข้ออ้างเหล่านี้เพื่อทำลายภาพลักษณ์ของชาวบางกลอย” กลุ่มนักเคลื่อนไหวกล่าวในแถลงการณ์

The group strongly denied the accusation that the villagers are expanding their farmland, saying they cleared the last plot on Feb 12, three days before the demonstration outside Government House.
กลุ่มดังกล่าวปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าชาวบ้านกำลังขยายพื้นที่เพาะปลูกโดยกล่าวว่าพวกเขาเคลียร์พื้นที่สุดท้ายในวันที่ 12 ก.พ. สามวันก่อนการเดินขบวนนอกทำเนียบรัฐบาล

The group threatened to stage more demonstrations to step up pressure against the government.
กลุ่มนี้ขู่ว่าจะจัดเวทีประท้วงมากขึ้นเพื่อเพิ่มแรงกดดันต่อรัฐบาล

คำศัพท์ข่าว
- accusation (n) = ข้อกล่าวหา
- dispute (v) = พิพาษ, โต้เถียง, ทะเลาะ
- destroy (v) = ทำลาย, ทำลายล้าง
- disposal = กำจัดซาก, กำจัดของเสียทิ้ง
- farmland (n) = พื้นที่เพาะปลูก
- gunpowder = ดินปืน
- issue (v.) = ออก, ออกแถลงการ, ออกประกาศ, ออกหนังสือ, ออกคำสั่ง
- off-limits = ห้ามเข้า, ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า
- outlet = ช่องทาง, ช่องทางขาย, ร้านค้า, ช่องทางระบายความรู้สึก
- poach (v) = รุกล้ำ, บุกรุกล่าสัตว์อย่างผิดกฏหมาย
- published (publish) = ตีพิมพ์, เผยแพร่
- strongly (adv) = อย่างแข็งแรง, อย่างแข็งขัน
- survey (n, v) = สำรวจ
- villager (n) = ชาวบ้าน, ชาวชนบท

ลิ้งค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แกนนำชาวบ้านถูกฆ่า

#SaveBangKloi


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


No comments:

Post a Comment