โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, February 25, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 25-February-2021เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดนสำนักข่าว : Guardian (Twitter)

สำนักข่าว : Guardian (Website)
Pfizer Covid vaccine 94% effective, study of 1.2m people finds
วัคซีนโควิดของไฟเซอร์มีประสิทธิภาพ 94%, พบจากการศึกษาใน1.2 ล้านคน

The first major real-world study of the Pfizer/BioNTech vaccine to be independently reviewed shows the shot is highly effective at preventing Covid-19, in a potentially landmark moment for countries desperate to end lockdowns and reopen economies.
การศึกษาขนาดใหญ่ในสถานการณ์จริงครั้งแรกในโลกเรื่องวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์และไบโอเอ็นเทคเพื่อทบทวนอย่างอิสระ แสดงให้เห็นว่าการฉีดวัคซีนมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันโควิด-19 ซึ่งมีขึ้นในช่วงเวลาที่ค่อนข้างสำคัญต่อประเทศที่ไร้ความหวังที่การล๊อคดาวน์จะสิ้นสุดลงและเปิดเศรษฐกิจขึ้นใหม่อีกครั้ง

Until now, most data on coronavirus vaccines has come under controlled conditions in clinical trials, leaving an element of uncertainty about how the results would translate into the real world.
จนถึงตอนนี้ ข้อมูลส่วนใหญ่ของวัคซีนโคโรนาไวรัสได้มาจากการทดลองทางคลินิกซึ่งอยู่ภายใต้สถานการณ์ควบคุม ยังไม่มีปัจจัยของความไม่แน่นอนว่าผลจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในสถานการณ์จริง

The research in Israel – two months into one of the world’s fastest rollouts, providing a rich source of data – showed two doses of the Pfizer shot cut symptomatic cases by 94% across all age groups, and severe illnesses by nearly as much.
การวิจัยในอิสราเอล - ในระยะเวลาสองเดือนของหนึ่งในประเทศที่นำวัคซีนมาใช้อย่างเร็วที่สุดของโลก และมีแหล่งข้อมูลมากมาย แสดงผลการฉีดวัคซีนของไฟเซอร์สองเข็มสามารถลดอาการของผู้ป่วยได้ 94% ในทุกกลุ่มอายุ และในกลุ่มอาการหนักก็ได้ผลมากใกล้เคียงกัน

The study of about 1.2 million people also showed a single shot was 57% effective in protecting against symptomatic infections after two weeks, according to the data published and peer-reviewed in the New England Journal of Medicine on Wednesday.
การศึกษาในคนประมาณ 1.2 ล้านคน แสดงผลการฉีดวัคซีนหนึ่งเข็มมีประสิทธิภาพป้องกันในกลุ่มติดเขื้อมีอาการได้57% หลังจากฉีดสองสัปดาห์, อ้างอิงจากข้อมูลที่ตีพิมพ์และทบทวนโดยผู้เชี่ยวชาญในวารสารNew England Journal of Medicine เมื่อวันพุธ

The results of the study for the Clalit Research Institute were close to those in clinical trials last year which found two doses were found to be 95% effective.
ผลการศึกษาของสถาบันClalit Research นี้มีความใกล้เคียงกับผลที่ได้จากการทดลองในคลินิกเมื่อปีที่แล้วซึ่งพบว่าการฉีดวัคซีนสองเข็มมีประสิทธิภาพ95%

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- clinical trial = การทดลองทางคลีนิค (การวิจัยทางการแพทย์เพื่อประเมินข้อมูลเกี่ยวกับยา/ วัคซีน/ การรักษา)
- close (adj) = ใกล้เคียง
- condition (n) = เงื่อนไข, สภาวะ, สภาพการ, อาการสุขภาพ
- desperate = อย่างสิ้นหวัง, อย่างหมดหวัง
- element (n) = ปัจจัย; องค์ประกอบ, ส่วนประกอบ
- fastest = เร็วที่สุด
- peer-reviewed = มีคณะผู้เชี่ยวชาญ สำหรับแต่ละสาขา เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ
- rollout = เปิดตัว, เปิดตัวสินค้า, แผ่ออก
- single shot = การฉีดเข็มเดียว
- symptomatic (adj) = อาการ, สื่งที่แสดงอาการ
- those = เหล่านั้น
- uncertainty (n) = ความคลุมเครือ, ความไม่แน่นอน, ความรู้สึกไม่แน่ใจ
สำนักข่าว : รอยเตอร์
Coup chaos in Myanmar leaves employers fretting over paying staff
ความโกลาหลของการทำรัฐประหารในเมียนมาทำให้นายจ้างไม่สบายใจกับการจ่ายเงินให้กับพนักงาน

(Reuters) - The day the military seized power in Myanmar three weeks ago, Phyu delved into her company’s emergency funds and gave her staff a one-month advance on their salaries.
(รอยเตอร์) - วันที่ทหารเข้ายึดอำนาจในเมียนมาเมื่อสามสัปดาห์ก่อน Phyu ใช้เงินกองทุนฉุกเฉินของบริษัทของเธอและให้เงินเดือนพนักงานล่วงหน้าหนึ่งเดือน

Phyu, who runs a market research firm, saw trouble ahead then, but isn’t sure how she’ll pay her three staff next month.
Phyu ซึ่งบริหารบริษัทวิจัยการตลาดมองเห็นปัญหาข้างหน้า แต่ไม่แน่ใจว่าจะจ่ายเงินให้กับพนักงานสามคนในเดือนหน้าอย่างไร

Ahead of payday on Friday, the first since the Feb. 1 coup, a cloud is hanging over Myanmar’s fragile economy.
ก่อนวันจ่ายเงินในวันศุกร์ซึ่งเป็นวันแรกนับตั้งแต่รัฐประหาร 1 กุมภาพันธ์ ความไม่มั่นใจต่อเศรษฐกิจที่เปราะบางของเมียนมาก็เกิดขึ้น

Its kyat currency is depreciating, businesses are paralysed and banks are in disarray, and for all the support for street protests and strikes against the junta, the disruption is nudging the economy closer to a breakdown.
เงินจ๊าตของประเทศกำลังอ่อนค่าลง, ธุรกิจต่างๆเป็นอัมพาตและธนาคารอยู่ในความระส่ำระสาย และจากการสนับสนุนการประท้วงบนท้องถนนและการประท้วงต่อต้านรัฐบาลทหารการหยุดชะงักนี้กำลังทำให้เศรษฐกิจใกล้จะพังทลาย

“I predicted things could get worse so I paid them their salary in advance on that day,” said Phyu, who declined to provide her full name.
“ฉันคาดการณ์ว่าสิ่งต่างๆอาจเลวร้ายลงดังนั้นฉันจึงจ่ายเงินเดือนให้พวกเขาล่วงหน้าในวันนั้น” Phyu ซึ่งปฏิเสธที่จะให้ชื่อนามสกุลของเธอ กล่าว

“I’m now thinking how to do March salaries if things continue to go this way or get worse.
“ ตอนนี้ฉันกำลังคิดว่าจะทำอย่างไรกับเงินเดือนมีนาคม หากสิ่งต่างๆยังคงดำเนินต่อไปแบบนี้หรือแย่ลง

In the worst scenario, I can still pay them in cash.”
ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด ฉันก็ยังสามารถจ่ายเป็นเงินสดให้พวกเขาได้”

Hundreds of thousands of people have rallied for weeks across Myanmar, in a groundswell of anger at the military’s overthrow of the elected government of Aung San Suu Kyi, its curbs on the internet and the arrest of hundreds of activists.
ผู้คนหลายแสนคนรวมตัวกันเป็นเวลาหลายสัปดาห์ทั่วเมียนมา ด้วยความโกรธที่กองทัพโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของนางอองซาน ซูจี, การควบคุมทางอินเทอร์เน็ตและการจับกุมนักเคลื่อนไหวหลายร้อยคน

The anti-coup movement’s calls for people not to go to work has caused big disruption, holding up crucial processes like import and export permits, salary payments and bank transfers.
การเรียกร้องให้ผู้คนไม่ไปทำงานของการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐประหาร ทำให้มีความล่าช้าในกระบวนการที่สำคัญหลายอย่างเช่น การขอใบอนุญาตนำเข้าและส่งออก, การจ่ายเงินเดือน และการโอนเงินผ่านธนาคาร

Myanmar relies overwhelmingly on imports for its fuel, but supplies are running low, industry sources say, with some oil import terminals no longer operating.
เมียนมาพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงอย่างมากแต่การจัดส่งกำลังลดลง แหล่งข่าวในอุตสาหกรรมบอกว่าท่าเรือนำเข้าน้ำมันบางแห่งไม่เปิดให้บริการอีกต่อไป

Its nascent garment manufacturing sector, a key source of income for rural families, faces disruption in raw materials imports and the export of clothing, including orders from major western brands.

ภาคการผลิตเสื้อผ้าที่เพิ่งตั้งขึ้นซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญของครอบครัวในชนบท ต้องเผชิญกับการหยุดชะงักในการนำเข้าวัตถุดิบและการส่งออกเสื้อผ้า รวมถึงคำสั่งซื้อจากแบรนด์ตะวันตกรายใหญ่

Some businesses have already been forced to slash wages.
บางธุรกิจถูกกดดันให้ลดค่าจ้างไปแล้ว

“I didn’t receive any business this month so I can only pay them two thirds of their salary,” said a 33-year-old owner of a Yangon beauty salon, who asked not to be named.
“ฉันไม่ได้รับงานอะไรเลยในเดือนนี้ ดังนั้นฉันจึงจ่ายเงินให้พวกเขาได้เพียงสองในสามของเงินเดือนเท่านั้น” เจ้าของร้านเสริมสวยในย่างกุ้งวัย 33 ปีกล่าว ซึ่งขอไม่เปิดเผยชื่อ

“If they cannot get cash at ATMs, then I will pay them in cash. For March if things continue this way, I will have to reduce their salary to 50%.”
“ ถ้าพวกเขากดเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มไม่ได้ฉันจะจ่ายเป็นเงินสด สำหรับเดือนมีนาคมหากสิ่งต่างๆยังคงดำเนินไปแบบนี้ฉันจำเป็นจะต้องลดเงินเดือนพวกเขาให้เหลือ 50%”

คำศัพท์ข่าว
- a cloud hangs over = การที่บางคนหรือบางสิ่งอยู่ในควารู้สึกไม่มั่นใจ, รู้สึกในทางลบ
- cause (v) = ก่อให้เกิด, ส่งผลให้เกิด, เป็นต้นเหตุ เป็นสาเหตุ
- cloud (คลาวด์) = ก่อให้เกิดปัญหา, ทำให้ไม่มีความชัดเจน, เมฆแห่งปัญหาเริ่มก่อตัวขึ้น
- crucial (adj) = สำคัญ
- delve (v) = ขุดคุ้ย, เจาะลึก, ล้วงลึก, ซอกแซก
- disruption (n) = การขัดขวาง, การหยุดชะงัก
- groundswell = พลังความรู้สึกที่สั่งสมในประชาชนจำนวนมาก
- hang over = เมาค้าง, ปวดศีรษะอย่างรุนแรง, มีกระทบผลกระทบ (ที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์หรืออื่นๆ)
- hold up = ล่าช้า
- nascent = ตั้งไข่, พึ่งเริ่ม, กำลังเริ่ม
- raw material (n) = วัตถุดิบ (วัสดุพื้นฐานที่ใช้ทำผลิตภัณฑ์)
- rural (n) = ในชนบท, บ้านนอก
- slash = ตัด, เฉือน, หั่น (ลดจำนวนตัวเลข)
- wage = ค่าจ้าง
สำนักข่าว : บีบีซี (Twitter)

สำนักข่าว : บีบีซี (Website)
Man survives 14 hours in Pacific Ocean 'clinging to sea rubbish'
ชายรอดชีวิตในมหาสมุทรแปซิฟิก 14 ชั่วโมง ด้วยการ 'เกาะขยะในทะเล'

A sailor who fell overboard survived by clinging to a "piece of sea rubbish", his son has revealed.
ลูกเรือคนหนึ่งที่ตกน้ำรอดชีวิตจากการเกาะ"ขยะชิ้นหนึ่งในทะเล" ลูกชายของเขาเปิดเผย

Vidam Perevertilov spent 14 hours in the water after he fell off the cargo ship into the Pacific Ocean in the early hours of the morning.
Vidam Perevertilov ใช้เวลา 14 ชั่วโมงในน้ำหลังจากที่เขาตกจากเรือบรรทุกสินค้าลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกในช่วงเช้าตรู่

The 52-year-old, who was not wearing a life jacket, credits his decision to swim towards a "black dot" several kilometres away with saving his life.
ชายวัย 52 ปีที่ไม่ได้สวมเสื้อชูชีพให้เครดิตกับการตัดสินใจของตัวเองที่ว่ายน้ำเข้าหา "จุดดำ" ที่อยู่ห่างออกไปหลายกิโลเมตรซึ่งได้ช่วยชีวิตเขา

It turned out to be a fishing buoy, which he held onto until his rescue.
มันกลายเป็นทุ่นจับปลาซึ่งเขายึดไว้จนกระทั่งมีการช่วยชีวิตเขา
"He looked about 20 years older and very tired but he was alive," his son Marat told New Zealand news site Stuff.
“เขาดูแก่ขึ้นอีก 20 ปีและเหนื่อยมาก แต่เขายังมีชีวิตอยู่”, มาราตลูกชายของเขาบอกกับเว็บไซต์ข่าวของนิวซีแลนด์

Mr Perevertilov is the Lithuanian chief engineer of the Silver Supporter, which was making a supply run between New Zealand's Tauranga port and the isolated British territory of Pitcairn.
นาย Perevertilov เป็นหัวหน้าวิศวกรชาวลิทัวเนียของเรือ Silver Supporter ซึ่งบริการวิ่งระหว่างท่าเรือ Tauranga ของนิวซีแลนด์กับดินแดนพิตแคร์นของอังกฤษ

Following a shift in the engine room pumping fuel, he had felt "hot and dizzy", said his son.
หลังจากเปลี่ยนเวรในห้องเครื่องสูบน้ำมันเขารู้สึก "ร้อนและเวียนหัว" ลูกชายของเขากล่าว

He then walked out onto the deck to recover at around 04:00 in the morning on 16 February, before falling.
จากนั้นเขาก็เดินออกไปบนดาดฟ้าเพื่อพักฟื้นในเวลาประมาณ 04:00 น. ของเช้าวันที่ 16 กุมภาพันธ์ก่อนที่จะตกลงมา

Marat, who got details of his father's survival tale via message chats, believes he may have fainted, as he does not remember going over.
Marat ซึ่งได้รับรายละเอียดเรื่องราวการเอาชีวิตรอดของพ่อผ่านข้อความที่คุยกัน เชื่อว่าพ่ออาจจะเป็นลมเพราะเขาจำไม่ได้ว่ามีการทำร้าย

Unaware that a man had fallen overboard, the ship sailed away.
เรือแล่นออกไปโดยไม่รู้ว่ามีชายคนหนึ่งตกน้ำ

After struggling to stay afloat until the sun rose, Mr Perevertilov noticed a black speck on the horizon and decided to swim towards it.
หลังจากต่อสู้ดิ้นรนลอยตัวจนดวงอาทิตย์ขึ้น นาย Perevertilov สังเกตเห็นจุดสีดำบนขอบฟ้าและตัดสินใจว่ายน้ำเข้าหามัน

"It was not anchored to anything or a boat, it was just a piece of sea rubbish," said Marat of the abandoned fishing buoy.
"มันไม่ได้ถูกยึดไว้กับสิ่งใด หรือเรือ เป็นแค่เศษขยะในทะเลชิ้นนึงเท่านั้น" Marat กล่าวถึงทุ่นตกปลาที่ถูกทิ้งร้าง

It took ship crew about six hours to notice that their engineer was missing, at which point the captain turned the ship around.
ลูกเรือของเรือใช้เวลาประมาณหกชั่วโมงกว่าจะสังเกตเห็นว่าวิศวกรของพวกเขาหายไป ซึ่งเป็นจุดที่กัปตันหันเรือกลับ

According to reports, the crew determined his approximate location by looking at Mr Perevertilov's work logs, which showed that he was last onboard at 4am.
ตามรายงานลูกเรือระบุตำแหน่งโดยประมาณของเขาโดยดูจากบันทึกการทำงานของ Mr Perevertilov ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาขึ้นเครื่องครั้งสุดท้ายเวลา 04.00 น.

The ship's coordinates at the time was about 400 nautical miles south of French Polynesia's Austral Islands.
พิกัดของเรือในขณะนั้นอยู่ที่ประมาณ 400 ไมล์ทะเลทางใต้ของหมู่เกาะออสตราเลของเฟรนช์โปลินีเซีย

Distress messages were then radioed out to ships in the area.
จากนั้นข้อความแสดงความกังวลก็ถูกส่งไปยังเรือในพื้นที่

French navy aircraft joined the search from Tahiti, and France's meteorological service studied the winds to calculate possible drift patterns.
เครื่องบินของกองทัพเรือฝรั่งเศสเข้าร่วมการค้นหาจากตาฮิติและหน่วยบริการอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสได้ศึกษากระแสลมเพื่อคำนวณรูปแบบการลอยที่เป็นไปได้

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- approximate = ประมาณการ
- overboard (adv) = ตกทะเล
- away = ห่างออกไป, ไกลออกไป
- buoy (n) = ทุนเบ็ด, ทุ่นลอยน้ำ, วัตุถุที่ลอยน้ำได้
- cargo ship = เรือบรรทุกสินค้า
- clinging (v) = เกาะติด, ยึดแน่น
- coordinate (n) = ระยะพิกัด
- determine (v) = ระบุ, กำหนด, ตัดสินใจ
- distress = ความกังวลใจ
- fishing buoy = ทุ่นสำหรับจับปลา
- going over = หารือ, ตรวจสอบ, คิดอย่างรอบคอบ
- older (adj) = เก่ากว่า, เก่าแก่กว่า
- sail (v) = แล่นเรือ, เดินเรือ
- speck (n) = จุดเล็ก
- struggle (v) = ต่อสู้ดิ้นรน, ต่อสู้กับปัญหา, ต่อสู้เพื่อความอยู่รอด, ดิ้นรนหาทางออก
- unaware = ไม่ทราบมาก่อน, ซึ่งไม่รู้ตัวมาก่อน
สำนักข่าว : MailOnline (Twitter)

สำนักข่าว : MailOnline (Website)
'More than 6,500 migrant workers have died' building Qatar's World Cup infrastructure and labourers who collapse in 110F heat 'have their deaths put down to natural causes'
'แรงงานอพยพมากกว่า 6,500 คนเสียชีวิต' ระหว่างการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของสนามฟุตบอลโลกของกาตาร์ และคนงานที่ล้มพับด้วยความร้อน 110F 'มีการระบุการชีวิตด้วยสาเหตุตามธรรมชาติ'

On average 12 workers from India, Pakistan, Nepal, Bangladesh and Sri Lanka have died each week since December 2010 when preparations started
โดยเฉลี่ยแล้วคนงาน 12 คนจากอินเดีย, ปากีสถาน, เนปาล,บังกลาเทศ และศรีลังกาเสียชีวิตในแต่ละสัปดาห์ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2010 เมื่อการเตรียมการเริ่มต้นขึ้น

The 6,500 deaths does not take in the huge Kenyan and Filipino workforce
ผู้เสียชีวิต 6,500 คนไม่ได้อยู่ในกลุ่มคนงานจำนวนมากของเคนยา และฟิลิปปินส์

Most fatalities are categorised as 'natural' without going into underlying causes
การเสียชีวิตส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภท "ธรรมชาติ" โดยไม่ลงรายละเอียดถึงสาเหตุสำคัญ

More than 6,500 migrant workers have died during Qatar's football World Cup preparations over the last decade, according to a report.
รายงานระบุว่าแรงงานข้ามชาติมากกว่า 6,500 คนเสียชีวิตระหว่างการเตรียมการแข่งขันฟุตบอลโลกของกาตาร์ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- preparation = การเตรียมการ
- underlying (adj) = ที่อยู่ข้างใต้
- underlying causes = ที่อยู่ข้างใต้สาเหตุ/ ปัญหา
- without = ปราศจาก, ไม่มี, ไร้

No comments:

Post a Comment