โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, February 28, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 28-February-2021(#ม็อบ28กุมภา #MilkTeaAlliance ประยุทธ์พักบ้านหลวง)เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


สำนักข่าว : รอยเตอร์ (Twitter)
สำนักข่าว : รอยเตอร์ (Website)
'Milk Tea Alliance' activists across Asia hold rallies against Myanmar coup
นักเคลื่อนไหว 'พันธมิตรชานม' ทั่วเอเชียชุมนุมต่อต้านรัฐประหารเมียนมา

BANGKOK (Reuters) - Activists across Asia held rallies on Sunday to support protesters in Myanmar fighting against a military coup, showing the growing influence of cross-border youth movements pushing for democracy with the rallying cry “Milk Tea Alliance”.
กรุงเทพฯ (รอยเตอร์) - นักเคลื่อนไหวทั่วเอเชียจัดการชุมนุมในวันอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนผู้ประท้วงที่กำลังต่อสู้กับการรัฐประหารในเมียนมา แสดงให้เห็นถึงพลังการเคลื่อนไหวผลักดันประชาธิปไตยของเยาวชนข้ามพรมแดน ด้วยการเดินขบวนที่เรียกชื่อว่า “ พันธมิตรชานม”

Following a call for help from Myanmar pro-democracy campaigners, around 200 people in Taipei and dozens in Bangkok, Melbourne and Hong Kong took to the streets waving #MilkTeaAlliance signs and flags.
ด้วยการขอความช่วยเหลือจากนักรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยของเมียนมา ผู้คนราว 200 คนในไทเปและอีกหลายสิบคนในกรุงเทพฯ เมลเบิร์น และฮ่องกงพากันไปที่ถนนโบกป้ายและธง #พันธมิตรชานม

The hashtag, which originated as a protest against online attacks from nationalists in China, was used millions of times on Sunday. Its name originates from the shared passion for the milky drink in Thailand, Hong Kong, and Taiwan.
แฮชแท็กซึ่งเกิดจากการประท้วงต่อต้านการโจมตีทางออนไลน์จากกลุ่มชาตินิยมในจีนถูกใช้หลายล้านครั้งในวันอาทิตย์ ชื่อนี้มีต้นกำเนิดมาจากความหลงใหลในเครื่องดื่มรสนมในประเทศไทยฮ่องกงและไต้หวัน

Activists in Indonesia and Malaysia held online protests and thousands more, from Southeast Asia and elsewhere, took part in a social media campaign, posting messages and artwork.
นักเคลื่อนไหวในอินโดนีเซียและมาเลเซียจัดการประท้วงทางออนไลน์ และอีกหลายพันคนจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และที่อื่น ๆ ได้เข้าร่วมในแคมเปญทางสื่อสังคมออนไลน์โดยเขียนข้อความและลงในรูปแบบงานศิลปะ

The rallies in Asia took place on the bloodiest day of weeks of demonstrations in Myanmar, after police fired on protesters, including in the country’s biggest city of Yangon, where some activists held their own “Milk Tea Alliance” signs.
การชุมนุมในเอเชียเกิดขึ้นในวันประท้วงที่นองเลือดที่สุดในเมียนมา หลังจากตำรวจยิงผู้ประท้วงรวมทั้งในเมืองย่างกุ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ซึ่งนักเคลื่อนไหวบางคนถือป้ายที่มีข้อความว่า "Milk Tea Alliance"

At least 21 protesters have been killed since the military seized power and detained elected government leader Aung San Suu Kyi and much of her party leadership on Feb. 1.
มีผู้ประท้วงอย่างน้อย 21 คนถูกสังหารนับตั้งแต่กองทัพยึดอำนาจ และควบคุมตัวนางอองซาน ซูจีผู้นำรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและผู้นำของพรรคเธออีกหลายคน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์

“When we see courageous people in Myanmar take to the streets, brave the water cannon, tear gas, batons and bullets, painful memories stir,” said Debby Chan, a Sino-Myanmar relations researcher who took part in a Hong Kong rally on top of city landmark Lion Rock.
“เมื่อเราเห็นผู้คนที่กล้าหาญในเมียนมาออกไปตามท้องถนน ไม่เกรงกลัวปืนฉีดน้ำแรงดันสูง, แก๊สน้ำตา, กระบอง และกระสุน ความทรงจำอันเจ็บปวดก็ผุดขึ้นมา” Debby Chan นักวิจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างจีน - เมียนมาผู้เข้าร่วมการชุมนุมในฮ่องกงที่ Lion Rock แลนด์มาร์คสำคัญของเมือง กล่าว

“Hong Kong protesters also suffered from this in 2019,” she said. “Today we want to show our solidarity.”
“ ผู้ประท้วงในฮ่องกงก็เป็นทุกข์จากสิ่งนี้เช่นกันในปี 2019” เธอกล่าว “ วันนี้เราต้องการแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน”

Hong Kong campaigners climbed the small mountain and held #MilkTeaAlliance signs calling for an end to dictatorship in Myanmar.
นักรณรงค์ชาวฮ่องกงปีนภูเขาเล็ก ๆ และถือป้าย #MilkTeaAlliance เรียกร้องให้ยุติการปกครองแบบเผด็จการในเมียนมา

Pro-democracy advocates say the budding pro-democracy pan-Asian solidarity coalition is now playing a consistent role in helping activists mobilize.
ผู้สนับสนุนประชาธิปไตยกล่าวว่าขณะนี้แนวร่วมของกลุ่มสนับสนุนประชาธิปไตยในเอเชียที่เติบโตขึ้นมีความร่วมมือร่วมใจไปในทางเดียวกันไม่เปลี่ยนแปลง และกำลังทำหน้าที่ในการช่วยนักเคลื่อนไหวระดมกำลัง

“Myanmar activists have been very active in engaging with Milk Tea Alliance since the coup,” said Thai activist Rathasat Plenwong who went to show his support for the Myanmar protests in Bangkok on Sunday.
“นักเคลื่อนไหวชาวเมียนมามีความกระตือรือร้นอย่างมากในการเข้ามาร่วมกับพันธมิตรชานมตั้งแต่มีการรัฐประหาร ”Rathasat Plenwong นักเคลื่อนไหวชาวไทย ผู้ที่เดินเคยทางไปแสดงการสนับสนุนการประท้วงของเมียนมาในกรุงเทพฯเมื่อวันอาทิตย์ กล่าว

“We feel like we’re in this together.”
"เรารู้สึกเหมือนว่าอยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วยกัน"


คำศัพท์ข่าว
- baton = กระบองตำรวจ
- brave = กล้าหาญ, กล้าที่จะเผชิญกับ, ไม่กลัว
- call for = เรียกร้อง
- coalition (n) = การรวมเป็นหนึ่งเดียว, การร่วมมือกัน
- consistent (adj) = มั่นคง, ไม่เปลี่ยนแปลง, คงเส้นคงวา
- coup ("คู") = กบฏ, การทำรัฐประหาร, การยึดอำนาจโดยผิดกฎหมาย
- dictatorship (n) = เผด็จการ
- elsewhere = ที่อื่น, นอกพื้นที่
- engage with = ประสานกับ, ข้องเกี่ยว
- solidarity = ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว, ความสามัคคี
- water cannon (n) = ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง, ปืนฉีดน้ำสลายฝูงชน

เนื้อหาข่าว : พันธมิตรชานม (อังกฤษ: Milk Tea Alliance) เป็นขบวนการในโลกออนไลน์เพื่อความเป็นปึกแผ่นทางประชาธิปไตย ประกอบด้วย ชาวเน็ตฮ่องกง ไต้หวัน และไทย
นักเคลื่อนไหว 'พันธมิตรชานม' ทั่วเอเชียชุมนุมต่อต้านรัฐประหารเมียนมา


สำนักข่าว :Bangkok Post
Rubber bullets, tear gas fired as rally turns violent
ยิงกระสุนยาง และแก๊สน้ำตา ขณะที่การชุมนุมเปลี่ยนเป็นความรุนแรง

A rally by pro-democracy protesters outside the 1st Infantry Regiment in Bangkok turned violent on Sunday as police fired rubber bullets, water cannon and tear gas at demonstrators trying to approach the barracks.
การชุมนุมของกลุ่มผู้ประท้วงเพื่อประชาธิปไตยนอกกรมทหารราบที่ 1 ในกรุงเทพฯกลายเป็นความรุนแรงในวันอาทิตย์ขณะที่ตำรวจยิงกระสุนยางปืนฉีดน้ำและแก๊สน้ำตาใส่ผู้ชุมนุมที่พยายามเข้าใกล้ค่ายทหาร

Demonstrators held up shell casings to show that rubber bullets had been fired at them.
ผู้ประท้วงชูปลอกกระสุนขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่ากระสุนยางถูกยิงใส่พวกเขาแล้ว

There were no initial reports of injuries, but an ambulance was seen driving towards Veterans General Hospital.
ไม่มีรายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับการบาดเจ็บ แต่มีรถพยาบาลขับไปยังโรงพยาบาลทหารผ่านศึก

Riot police decided to use water cannon to break up the rally after some demonstrators removed shipping containers laid out to keep them away from the barracks on Vibhavadi Rangsit Road.
ตำรวจปราบจลาจลตัดสินใจใช้ปืนฉีดน้ำเพื่อสลายการชุมนุม หลังจากผู้ชุมนุมบางส่วนได้เคลื่อนย้ายตู้สินค้าที่วางกันไว้ให้พวกเขาอยู่ห่างจากค่ายทหารบนถนนวิภาวดีรังสิต

They also fired tear gas at the protesters, who hurled bottles and other objects back at them. Objects could be seen flying from both sides.
พวกเขายังยิงแก๊สน้ำตาใส่ผู้ประท้วงซึ่งขว้างขวดและสิ่งของอื่น ๆ กลับมาที่พวกเขา โดยสามารถเห็นวัตถุที่ถูกขว้างลอยไปมาจากทั้งสองฝ่าย

After a brief but violent clash, the demonstrators moved back to the area outside Veterans General Hospital near the barracks.
หลังจากการปะทะกันในช่วงสั้น ๆ แต่รุนแรง, ผู้ชุมนุมได้ย้ายกลับไปที่บริเวณด้านนอกโรงพยาบาลทหารผ่านศึกใกล้ค่ายทหาร

The standoff between police and the protesters continued outside the hospital but tensions eased when security guards formed a human chain to keep protesters and police at a safe distance from one another.
ความขัดแย้งระหว่างตำรวจและผู้ประท้วงยังคงดำเนินต่อไปด้านนอกโรงพยาบาล แต่ความตึงเครียดคลี่คลายลงเมื่อการ์ดที่รักษาความปลอดภัยทำแถวเป็นแนวกั้นมนุษย์เพื่อให้ผู้ประท้วงและตำรวจอยู่ในระยะที่ปลอดภัยจากกันและกัน

Some demonstrators vowed to advance towards the residence of Prime Minister Prayut Chan-o-cha inside the barracks, but were dissuaded by others.
ผู้ชุมนุมบางคนประกาศยืนยันว่าจะบุกไปยังบ้านพักของนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา ภายในค่ายทหาร แต่ถูกห้ามปรามจากคนอื่น ๆ

"Do not throw anything at police," protest leaders said repeatedly through megaphones, before both sides said they would "move one step backward".
"อย่าขว้างอะไรใส่ตำรวจ" ผู้นำการประท้วงกล่าวซ้ำ ๆ ผ่านทางโทรโข่งก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะบอกให้ "ถอยไปคนละก้าว"

Earlier on Sunday, protesters gathered at Victory Monument before marching to the barracks.
ก่อนหน้านี้ในวันอาทิตย์ ผู้ประท้วงได้รวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก่อนเดินขบวนไปที่ค่ายทหาร

A sizeable contingent of Myanmar nationals also joined the rally, voicing support for democracy on a day that saw six protesters killed after opposing the Feb 1 coup in the neighbouring country. Metropolitan Police Bureau (MPB) deputy chief Pol Maj Gen Piya Tawichai warned Myanmar protesters that they could face deportation.
ชาวเมียนมาจำนวนมากได้เข้าร่วมการชุมนุมแสดงความสนับสนุนประชาธิปไตยในวันที่มีผู้ประท้วงเสียชีวิต 6 คนหลังจากต่อต้านการรัฐประหาร 1 กุมภาพันธ์ ในประเทศเพื่อนบ้าน รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (MPB) พล. ต. ต. ปิยะ ต๊ะวิชัยเตือนผู้ประท้วงเมียนมาว่าพวกเขาอาจถูกเนรเทศ

The rally forced the temporary closure of the tollway exit in Din Daeng and traffic police advised motorists avoid driving to the area.
การชุมนุมทำให้มีการปิดทางออกทางด่วนในเขตดินแดงเป็นการชั่วคราว และตำรวจจราจรแนะนำให้ผู้ขับขี่รถยนต์หลีกเลี่ยงการขับรถเข้าไปในบริเวณดังกล่าว

MPB commissioner Pol Lt Gen Pakkapong Pongpetra tried to negotiate with protest leaders to ease tension.
พล.ต.ต.ภคพงศ์ พงษ์เพชร ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพยายามเจรจากับผู้นำการประท้วงเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด

คำศัพท์ข่าว
- barrack = ค่ายทหาร
- laid out = วางเรียง, จัดวาง
- security guard = การ์ดที่รักษาความปลอดภัย(ของกลุ่มผู้ชุมนุม)
- ease (v) = คลี่คลาย, ผ่อนปรน, บรรเทา, ผ่อนคลาย
- deportation = การขับไล่ออกนอกประเทศ, การเนรเทศออกจากประเทศ
- closure = การปิด
- contingent = พวก, เหล่า, กองทหาร
- megaphone = โทรโข่ง
- motorist = ผู้ใช้ยานต์พาหนะ, คนขับรถยนต์
- sizeable (adj) = ใหญ่พอดู, ใหญ่มาก


สำนักข่าว : Nationthailand
Protesters gather at Victory Monument before marching to PM's army house
ผู้ประท้วงรวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก่อนเดินขบวนไปที่บ้านพักของนายกฯ

A large number of pro-democracy protesters gathered at 3pm on Sunday at the Victory Monument around Phya Thai.
ผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยจำนวนมากรวมตัวกันในเวลา 15.00 น. ของวันอาทิตย์ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิรอบพญาไท

According to a FreeYouth Facebook fan page, the rally would have no leader, no guards and no toilet facilities, but would invite people to join the march at 4pm. It defined the assembly as a revolution by the people.
จากข้อมูลของแฟนเพจ Facebook ของกลุ่มเยาวชนปลดแอก, การชุมนุมจะไม่มีผู้นำ, ไม่มีการ์ดและไม่มีห้องน้ำ แต่จะเชิญชวนให้ผู้คนเข้าร่วมการเดินขบวนเวลา 16.00 น. เป็นการกำหนดให้การชุมนุมเป็นการปฏิวัติโดยประชาชน

The FreeYouth Group stated on Twitter that they would start the march from Victory Monument, take the Ratchawithi Road, then head to Din Daeng and turn left onto Vibhavadi Rangsit outbound road amd head towards the 1st Infantry Regiment, King's Close Bodyguard Regiment, where Prayut’s army house is located.
กลุ่ม FreeYouth ระบุในทวิตเตอร์ว่าพวกเขาจะเริ่มเดินขบวนจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปตามถนนราชวิถีจากนั้นมุ่งหน้าไปดินแดงแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนวิภาวดีรังสิตขาออกมุ่งหน้าไปยังกรมทหารราบที่ 1ราชองครักษ์ซึ่งเป็นที่ตั้งบ้านของประยุทธ์

Police came out to warn that the gathering was in violation of the emergency decree and Disease Control Act, which led to insults from the protesters, forcing police to retreat.
ตำรวจออกมาเตือนว่าการชุมนุมดังกล่าวละเมิดพระราชกำหนดและพระราชบัญญัติควบคุมโรค ซึ่งทำให้เเกิดการต่อว่าถากถางจากผู้ประท้วง กดดันให้ตำรวจต้องล่าถอย

คำศัพท์ข่าว
- emergency decree = พระราชกำหนดฉุกเฉิน, ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
- FreeYouth = กลุ่มเยาวชนปลดแอก
- insult = การจาบจ้วง, การประชดประชัน, การสบประมาท
- led to = นำไปสู่
- retreat (n, v) = ล่าถอย, ถอนกำลัง

No comments:

Post a Comment