โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, March 1, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 01-March-2021เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


สำนักข่าว : Nationthailand
80 new Covid-19 cases reported, most in major outbreak areas
มีรายงานผู้ป่วย Covid-19 รายใหม่ 80 รายส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่การระบาดใหญ่

The Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) on Monday reported 80 new cases, 16 of them overseas travellers in quarantine facilities.
ศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19 (CCSA) ในวันจันทร์รายงานผู้ป่วยใหม่ 80 รายโดย 16รายเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติในสถานกักตัว

According to Worldometer, as of 10am on Monday, the number of confirmed cases globally had risen to 114.69 million (up by 311,706), 90.24 million have recovered, 21,9 million are active cases (90,311 in severe condition) and 2.54 million have died (up by 6,169).
จากข้อมูลของเว็บไซต์ Worldometer ณ เวลา 10.00 น. ของวันจันทร์, จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 114.69 ล้านราย (เพิ่มขึ้นจากเดิม 311,706ราย) 90.24 ล้านรายได้รับการรักษาหาย, 21,9 ล้านรายเป็นผู้ป่วยที่ยังคงมีเชื้ออยู่ (90,311ราย มีอาการรุนแรง) และ 2.54 ล้านราย เสียชีวิต (เพิ่มขึ้นจากเดิม 6,169)

Thailand ranks 114th on the global list of most cases, which is topped by the US with 29.25 million, followed by India 11.11. million, Brazil 10.55 million, Russia 4.25 million and the United Kingdom 4.18
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 114 ของประเทศที่มีผู้ป่วยมากที่สุดในโลก โดยสหรัฐอเมริกามีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดที่ 29.25ล้านราย ตามด้วยอินเดีย 11.11 ล้านราย, บราซิล 10.55 ล้านราย, รัสเซีย 4.25 ล้านราย และสหราชอาณาจักร 4.11 ล้านราย

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- active case = ผู้ป่วยที่มีเชื้ออยู่, ผู้ป่วยในภาวะรักษาตัว/ ดูแล/ ดูอาการ
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- confirmed case = ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยัน
- global (n) = ทั่วโลก
- globally (adv) = ทั่วโลก
- most = มากที่สุด, ส่วนมาก, อย่างมาก
- oversea = ต่างประเทศ, นอกประเทศ
- quarantine = กักตัว, กักกัน, กักบริเวณ
- rank (v) = จัดอันดับ, จัดอยู่ในตำแหน่ง
- recover = ฟื้นตัว, หายป่วย, กลับเป็นปกติ
- risen to = เพิ่มขึ้นเป็น
- severe condition = อาการสาหัส, ป่วยในขั้นวิกฤติ
- up by = เพิ่มขึ้นจากเดิม + จำนวน
- quarantine facility = สถานที่กักตัว

สำนักข่าว : Bangkok Post

สำนักข่าว : Thaienquirer

สำนักข่าว : Thaipbsworldสำนักข่าว : บีบีซี
PM Narendra Modi gets Covid jab as India scales up vaccination
นายกรัฐมนตรี Narendra Modi ได้รับการฉีดวัคซีน Covid ขณะที่อินเดียขยายการฉีดวัคซีน

Indian Prime Minister Narendra Modi has received the coronavirus jab as the country opened its vaccination programme for the wider population.
Narendra Modi นายกรัฐมนตรีอินเดียได้รับการฉีดวัคซีนไวรัสโคโรนา ในขณะที่ประเทศเปิดโครงการฉีดวัคซีนสำหรับประชากรในวงกว้าง

India launched its vaccination drive on 16 January, but it was limited to healthcare workers and frontline staff.
อินเดียเปิดตัวขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนเมื่อวันที่ 16 มกราคม แต่จำกัดเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่แนวหน้าเท่านั้น

Now, people over 60 and those who are between 45 and 59 but have other illnesses can get vaccinated.
ตอนนี้ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้ที่มีอายุระหว่าง 45 ถึง 59 ปี แต่มีความเจ็บป่วยอื่น ๆ สามารถรับการฉีดวัคซีนได้

State-run hospitals will offer free jabs but people can also pay at private facilities to get vaccinated.
โรงพยาบาลของรัฐจะให้บริการฉีดวัคซีนฟรี แต่ผู้คนยังสามารถจ่ายเงินที่สถานบริการส่วนตัวเพื่อรับการฉีดวัคซีนได้ด้วย

Mr Modi, who's 70 years old, was among the first to get his vaccine shot on Monday. He was administered a jab of Covaxin, an indigenously developed vaccine.
นายโมดีซึ่งอายุ 70 ​​ปีเป็นคนที่อยู่กลุ่มแรกที่ได้รับวัคซีนในวันจันทร์ เขาได้รับการฉีดโคแว็กซินซึ่งเป็นวัคซีนที่พัฒนาขึ้นเองในประเทศ

After receiving the jab, he took to Twitter, urging people to take the vaccine when their turn came.
หลังจากได้รับการการฉีดวัคซีน เขาก็ไปที่ Twitter กระตุ้นให้ผู้คนไปฉีดวัคซีนเมื่อถึงคราวที่พวกเขาต้องฉีด

"Took my first dose of the Covid-19 vaccine at Aiims [hospital].
"รับวัคซีน Covid-19 เข็มแรกของฉันที่ Aiims [โรงพยาบาล]

Remarkable how our doctors and scientists have worked in quick time to strengthen the global fight against Covid-19.
เป็นที่น่าสังเกตว่า แพทย์และนักวิทยาศาสตร์ของเราทำงานในเวลาอันรวดเร็วเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับโลกในการต่อสู้กับโควิด -19 ได้อย่างไร

I appeal to all those who are eligible to take the vaccine. Together, let us make India Covid-19 free," he tweeted.
ผมขอวิงวอนทุกคนที่มีสิทธิ์รับวัคซีน เราช่วยกันทำให้อินเดียปลอดโควิด -19 กันเถอะ "เขาทวีต

คำศัพท์ข่าว
- administer = ดำเนินการ, จ่ายยา, ฉีด, ให้ (ยา/ ผลิตภันฑ์เกี่ยวกับ)
- among = ท่ามกล่าง, อยู่ในบรรดา, รวมอยู่ในกลุ่ม
- eligible (adj) = มีสิทธิ์, มีสิทธิตามกฎหมาย
- frontline = พนักงานแถวหน้า, ผู้ปฏิบัติงานแนวหน้า
- healthcare worker = บุคลากรทางการแพทย์
- illness (n) = การไม่สบาย, การเจ็บไข้
- jab (n, v) = จิ้ม, ทิ่ม, แทง, ต่อยหมัดแย็บ, ฉีดวัคซีน
- private facilities = สถานบริการส่วนตัว (คลีนิค)
- programme = โครงการ
- vaccination (n) = การฉีดวัคซีนสำนักข่าว : รอยเตอร์ (Twitter)
สำนักข่าว : รอยเตอร์ (Website)
China to provide Afghanistan with 400,000 doses of COVID-19 vaccine
จีนจัดเตรียมวัคซีนโควิด-19ให้แก่อัฟกานิสถาน 400,000 โดส

KABUL (Reuters) - China has pledged to deliver 400,000 doses of Sinopharm's COVID-19 vaccine to Afghanistan, Afghan officials said on Monday, in a boost for an immunisation campaign begun last week.
กรุงคาบูล(รอยเตอร์) - จีนได้ให้คำมั่นว่าจะจัดส่งวัคซีนโควิด-19 ของซิโนฟาร์มให้กับอัฟกานิสถานจำนวน 400,000โดส, เจ้าหน้าที่ทางการอัฟกานิสถานบอกในวันจันทร์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการรณรงค์ฉีดวัคซีนที่เริ่มขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อน

"China's ambassador to Kabul said in a meeting with health officials that his country would provide Afghanistan with 400,000 doses of COVID-19 vaccine," Ghulam Dastagir Nazari, the health ministry's head of the immunisation programme, told Reuters.
"เอกอัคราชทูตของจีนกล่าวในการพบกับเจ้าหน้าสาธารณสุขที่เมืองคาบูลว่า ประเทศของเขาจะจัดวัคซีนโควิด-19ให้กับอัฟกานิสถาน 400,000 โดส ", นายGhulam Dastagir Nazari รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค บอกกับรอยเตอร์

The Sinopharm vaccine produced in China has been approved by the World Health Organization, but it is unclear when it will be delivered, Nazari said.
วัคซีนที่ผลิตโดยบริษัทซิโนฟาร์มในจีน ได้รับการอนุมัติจากองค์การอนามัยโลกแล้ว แต่ยังไม่ชัดเจนว่าวัคซีนจะถูกจัดส่งมาเมื่อไหร่, Nazari กล่าว

So far just over 12,000 health workers have received the vaccine in all 34 provinces of Afghanistan, he said.
จนถึงขณะนี้มีผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพได้รับวัคซีนไปแล้วมากกว่า 12,000 คนเล็กน้อย รวมทั้งหมดจาก 34 จังหวัดในอัฟกานิสถาน

The vaccination of members of the security forces has also begun, according to another official, who spoke on condition of anonymity as they were not authorised to speak to media.
การให้วัคซีนแก่สมาชิกกองกำลังรักษาความปลอดภัยได้เริ่มขึ้นแล้วเช่นกัน, ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ทางการอีกคนหนึ่งซึ่งไม่เปิดเผยชื่อ เนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตให้กล่าวกับสื่อ

Afghan government forces are facing intensified attacks, blamed on Taliban insurgents, since September, when the two sides entered U.S.-brokered peace talks hosted by Qatar.
กองกำลังของรัฐบาลกำลังเผชิญกับการโจมตีที่หนักขึ้น และได้กล่าวโทษกลุ่มก่อการร้ายตาลีบัน, ตั้งแต่เมื่อเดือนพฤศจิกายนเมื่อทั้งสองฝ่ายเข้าสู่การพูดคุยเพื่อสันติที่การ์ตาเป็นเจ้าภาพ โดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นคนกลาง

The Taliban has largely denied responsibility for the rash of violence. The militant group has also said it supports the vaccination campaign.
ฝ่ายตาลีบันได้ปฏิเสธความรับผิดชอบเกือบทุกกรณีต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั่วไปบ่อยครั้ง ซึ่งกลุ่มใช้กำลังก็ได้กล่าวด้วยว่า พวกเขาให้การสนับสนุนการรณรงค์ฉีดวัคซีน

Afghanistan has already received 500,000 doses of the AstraZeneca vaccine from India, which enabled the nation to launch its vaccination drive last Tuesday.
อัฟกานิสถานได้รับวัคซีนของแอสตราเซเนกาที่ผลิตในอินเดียแล้วจำนวน 500,000 โดส ซึ่งทำให้ประเทศได้เริ่มขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนไปเมื่อวันอังคารที่แล้ว

Afghan health officials have said that the international COVAX programme, which is aimed at improving access to the COVID-19 vaccine for developing countries, would provide vaccines to cover 20% of the country's 38 million population.
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอัฟกานิสถานได้กล่าวว่า โครงการ COVAX ของนานาชาติที่มีเป้าหมายให้ประเทศกำลังพัฒนาได้มีโอกาสเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 นั้น จะทำให้มีวัคซีนครอบคลุม 20% ของประชากรประเทศทั้งหมด 38 ล้านคน

Afghanistan has registered 55,733 infections and 2,444 deaths. But experts say cases are significantly under-reported due to low testing and limited access to medical facilities in the war-torn country.
อัฟกานิสถานมีสถิติผู้ติดเชื้อรวม 55,733 คน และเสียชีวิต 2,444 คน แต่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ารายงานจำนวนผู้ติดเขื้อต่ำกว่าความจริงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากมีการตรวจน้อยและมีข้อจำกัดด้านการเข้าถึงการแพทย์ในประเทศที่ถูกทำลายจากสงคราม

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- Afghan = เกี่ยวกับอัฟกานิสถาน เช่นชาว/ภาษา
- aim (v) = เล็ง, ตั้งใจ, มุ่งเป้า, ตั้งเป้าหมาย
- anonymity = สงวนชื่อ, เก็บชื่อเป็นความลับ, การไม่เปิดเผยตัวตน
- boose = ส่งเสริม
- condition = เงื่อนไข, สภาวะ, สภาพการ, อาการสุขภาพ
- immunisation = การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน มักหมายถึงการฉีดวัคซีน
- insurgents = ผู้ก่อกบฏ จลาจล
- intensified = เข้มข้นมากขึ้น
- KABUL = คาบูลเมืองหลวงอัฟกานิสถาน
- pledged = ให้คำมั่นสัญญา
- provide = ให้, จัดหา, เตรียมให้
- significantly = อย่างน่าสังเกต, อย่างมีนัยสำคัญ, สำคัญพอสมควรสำนักข่าว : บีบีซี
Texas sea turtles released back into sea after cold front eases
เต่าทะเลในเท็กซัสได้รับการปล่อยคืนสู่ทะเล หลังภัยหนาวคลายลง

Thousands of cold-stunned turtles were rescued as temperatures dropped to record lows in Texas this month. Now they are being returned to Gulf of Mexico.
เต่าที่นิ่งสนิทเพราะความหนาวหลายพันตัวได้รับการช่วยชีวิตจากอุณหภูมิที่ลดลงเป็นประวัติการณ์ของเท็กซัสในเดือนนี้ ตอนนี้พวกมันกำลังถูกส่งกลับไปยังอ่าวเม็กซิโก

Sea turtles are vulnerable to cold waters, which hinders their movement.
เต่าทะเลมีความเสี่ยงต่อน้ำเย็น ซึ่งเป็นอุปสรรคกับการเคลื่อนไหวของพวกมัน

"They'll drown in the water if not rescued," said Wendy Knight of the non-profit Sea Turtle Inc.
"พวกมันจะจมน้ำตายหากไม่ได้รับการช่วยเหลือ" เวนดี้ไนท์ จากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรSea Turtle Inc. กล่าว

คำศัพท์ข่าว
- drop = ตก, ร่วง, หล่น, หยด, หย่อนลง (ในข่าวหมายถึง อุณหภูมิลดลง)
- non-profit (adj) = ไม่แสวงหากำไร
- vulnerable (adj) = อ่อนไหว, อ่อนแอ, ซึ่งถูกทำลายได้ง่าย, เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบสำนักข่าว : รอยเตอร์
UK says Myanmar killings are abhorrent, urges return to democracy
สหราชอาณาจักรกล่าวว่าการสังหารในเมียนมาเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ และเรียกร้องให้กลับสู่ประชาธิปไตย

LONDON (Reuters) - Britain said on Sunday that escalating violence against protesters in Myanmar was abhorrent and it called on the country’s military leaders to restore democracy.
ลอนดอน (รอยเตอร์) - อังกฤษกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าการยกระดับความรุนแรงต่อผู้ประท้วงในเมียนมาเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ และเรียกร้องให้ผู้นำทหารของประเทศส่งคืนประชาธิปไตย

Myanmar police fired on protesters earlier on Sunday in the bloodiest day of weeks of demonstrations against a coup and at least 18 people were killed, the U.N. human rights office said.
สำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกล่าวว่า ตำรวจเมียนมายิงผู้ประท้วงก่อนหน้านี้ในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันที่นองเลือดที่สุดในรอบสัปดาห์และมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 18 คน

“Working with the U.S. and Canada, the UK has taken action by imposing human rights sanctions against nine Myanmar military officers, including the commander-in-chief, for their role in the coup,” a spokeswoman for Britain’s Foreign Office said.
“ การทำงานร่วมกับสหรัฐฯ และแคนาดา, สหราชอาณาจักรได้ดำเนินการโดยกำหนดมาตรการคว่ำบาตรด้านสิทธิมนุษยชนต่อนายทหารเมียนมา 9 นาย รวมทั้งผู้บัญชาการทหารสูงสุดสำหรับบทบาทของพวกเขาในการทำรัฐประหาร” โฆษกสำนักงานต่างประเทศของสหราชอาณาจักรกล่าว

“We are clear that this violence must stop and democracy must be restored.”
“ เราชัดเจนว่าความรุนแรงนี้ต้องหยุดลงและประชาธิปไตยต้องได้รับการฟื้นฟู”

คำศัพท์ข่าว
- abhorrent (adj) = น่าขยะแขยง, น่ารังเกียจ
- bloodiest (adj) = นองเลือดที่สุด, บาดเจ็บล้มตายมากที่สุด
- escalate (v) = เสริม, ยกระดับ, ทำให้มากขึ้น, บานปลาย, ทวีความรุนแรง
- impose (v) = ประกาศใช้, นำมาตรการมาใช้ (เกี่ยวกับกฏ/ กฏหมาย)
- urge (v) = กระตุ้นเตือน, กำชับ, เร่งเร้า, ชักนำ, เรียกร้อง, ผลักดัน

No comments:

Post a Comment