โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, March 16, 2021

ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน-16-March-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดนสำนักข่าว : NHK
Vaccine update for Thailand, Indonesia
ข้อมูลวัคซีนล่าสุดของประเทศไทยและอินโดนีเซีย
Thailand has started its rollout of the AstraZeneca vaccine after postponing it last week, while some European countries have suspended its use.
ประเทศไทยได้เริ่มเปิดตัวใช้วัคซีนของ AstraZeneca หลังจากเลื่อนออกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ในขณะที่บางประเทศในยุโรปได้ระงับการใช้

The Thai government says it has made a comprehensive judgment on the vaccine's safety, based on the views of the World Health Organization and a statement issued by the company.

รัฐบาลไทยระบุว่าได้ใช้ดุลยพินิจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัคซีน ตามความเห็นขององค์การอนามัยโลกและคำแถลงของบริษัท

Prime Minister Prayut Chan-o-cha got the first AstraZeneca injection on Tuesday.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้รับการฉีด AstraZeneca เข็มแรกเมื่อวันอังคาร

Prayut was originally scheduled to get his shot last Friday.
เดิมที ประยุทธ์ มีกำหนดรับการฉีดวัคซีนเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว

But this was abruptly postponed following reports of blood clots in some vaccinated people in Europe.
แต่กำหนดการนี้ถูกเลื่อนออกไปอย่างกะทันหันหลังจากมีรายงานการเกิดลิ่มเลือดในผู้ที่ได้รับวัคซีนบางรายในทวีปยุโรป

Prayut said, "I think it can help create confidence among the general public about getting inoculations from the Thai government."
ประยุทธ์กล่าวว่า "ผมคิดว่ามันสามารถช่วยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนทั่วไปในการเข้ารับการฉีดวัคซีนจากรัฐบาลไทยได้”

Thailand started using a vaccine developed by the Chinese firm Sinovac Biotech last month.
ประเทศไทยเริ่มใช้วัคซีนที่พัฒนาโดย บริษัท Sinovac Biotech ของจีนเมื่อเดือนที่แล้ว

The country plans to obtain 63 million doses of the two vaccines by the end of the year.
ประเทศ(ไทย)มีแผนที่มีวัคซีนทั้งสองชนิด 63 ล้านโดสภายในสิ้นปีนี้

Meanwhile, the Indonesian government said it will suspend the start of its AstraZeneca vaccinations.
ในขณะเดียวกันรัฐบาลอินโดนีเซียกล่าวว่าจะเลื่อนการเริ่มฉีดวัคซีน AstraZeneca ออกไปก่อน

Health Minister Budi Gunadi Sadikin said on Monday that Jakarta will wait for results of WHO research on the side effects.
Budi Gunadi Sadikin รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า จาการ์ตาจะรอผลการวิจัยของ WHO เกี่ยวกับผลข้างเคียง

Last week, the country received about 1.1 million doses of the AstraZeneca vaccine and had planned to use them for public workers and the elderly.
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วประเทศ(อินโนนีเซีย)ได้รับวัคซีน AstraZeneca ประมาณ 1.1 ล้านโดสและได้วางแผนที่จะใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้สูงอายุ

คำศัพท์ข่าว
- abruptly (adv) = อย่างกะทันหัน
- among = ท่ามกล่าง, อยู่ในบรรดา, รวมอยู่ในกลุ่ม
- blood clot = ลิ่มเลือด
- dose = โดส, ปริมาณยา หรือวัคซีน ที่ให้ต่อครั้ง
- elderly (n) = ผู้สูงอายุ
- general public = ประชาชนทั่วไป

- inoculation = การฉีดวัคซีน
- obtain (v) = ต้องมี, ต้องได้รับ, ต้องผ่าน
- public worker = เจ้าหน้าที่ของรัฐ
- result (n, v) = ผล, ผลลัพธ์, ผลที่ตามมา
- side effect = ผลกระทบข้างเคียง (ผลเสียที่ไม่พึงประสงค์)
- suspend (v) = หยุด, ระงับ, ยกเลิกชั่วคราว, ระงับชั่วคราว
- vaccine (n) = วัคซีน


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


No comments:

Post a Comment