โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, March 20, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 20-March-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : รอยเตอร์ (Twitter)
Ten-year-old Pavel Abramov from Russia is raising funds to support animal shelters by painting pet portraits.
Pavel Abramov วัย 10 ขวบจากรัสเซียกำลังระดมทุนเพื่อสนับสนุนที่พักพิงสัตว์ด้วยการวาดภาพสัตว์เลี้ยง

Customers pay in the form of pet food instead of money
ลูกค้าจ่ายค่าตอบแทนในรูปของอาหารสัตว์เลี้ยงแทนเงิน

Portraits for pet food
ภาพเหมือนเพื่ออาหารสัตว์เลี้ยง

10-year-old Pavel Abramov is raising money for animal shelters by painting pet portraits
Pavel Abramov วัย 10 ขวบกำลังหาเงินให้กับศูนย์พักพิงสัตว์ด้วยการวาดภาพสัตว์เลี้ยง

I ask customers to send me their pet's story.
ผมขอให้ลูกค้าส่งเรื่องราวของสัตว์เลี้ยงมาให้ผม

Then, when I am sending the painting to the customer I ask [them] to send a 'photo hello' back to me.
จากนั้น, เมื่อผมส่งภาพวาดให้กับลูกค้า ผมขอให้ [พวกเขา] ส่ง 'รูปภาพสวัสดี' กลับมาให้ผม

His passion began when his when his cat died
แรงผลักดันของเขาเริ่มต้นเมื่อแมวของเขาเสียชีวิต

Customers pay in the form of pet food instead of money
ลูกค้าจ่ายในรูปแบบของอาหารสัตว์เลี้ยงแทนเงิน

The project has grown and supports shelters across Russia
โครงการได้เติบโตและสนับสนุนศูนย์พักพิงทั่วรัสเซีย

คำศัพท์ข่าว
- across = ข้าม, ทั่วพื้นที่, เต็มพื้นที่
- back = ส่งกลับ, คืนกลับ
- passion = หลงใหล, ความชื่นชม, ความชอบหลงใหล, แรงผลักดัน
- portrait = ภาพถ่ายของบุคคล/ สัตว์, ภาพวาดเหมือนของบุคคล/ สัตว์
- raising money = ระดมเงิน
- shelter = ที่หลบภัย, ที่พักชั่วคราว, โรงเลี้ยงสัตว์, ศูนย์พักพิงคน/ สัตว์

โครงสร้างคำศัพท์ : n + instead of + n = n + แทนที่จะเป็น +nสำนักข่าว : รอยเตอร์ (Twitter)
สำนักข่าว : รอยเตอร์ (Website)
U.S. backs distance of 3 feet between students, may help get kids back in schools
สหรัฐฯลดระยะห่างระหว่างนักเรียนเป็น 3 ฟุต ที่อาจช่วยให้เด็กกลับมาเรียนในโรงเรียนได้

(Reuters) - The U.S. government on Friday updated its COVID-19 mitigation guidance, halving the acceptable distance between students who are wearing masks to at least three feet (0.91 m) from at least six feet, potentially easing the path for schools that have struggled to reopen under previous guidelines.
(รอยเตอร์) - เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐฯได้มีคำแนะนำฉบับใหม่ผ่อนคลายกฏ COVID-19 ลง โดยลดระยะห่างที่ยอมรับได้ระหว่างนักเรียนที่สวมหน้ากากอนามัยลงครึ่งหนึ่งเป็นอย่างน้อย 3 ฟุต (0.91 ม.) จากอย่างน้อยหกฟุต เพื่อทำให้หนทางในความพยายามเปิดโรงเรียนอีกครั้งที่ติดขัดภายใต้แนวทางก่อนหน้านี้ง่ายขึ้น

The new recommendation from the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) is a boost to the Biden administration’s goal of reopening in-person learning for millions of public school students without sparking coronavirus outbreaks.
คำแนะนำใหม่จากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) เป็นการส่งเสริมเป้าหมายของฝ่ายบริหาร Biden ในการเปิดให้มีการเรียนในชั้นเรียนตามปกติสำหรับนักเรียนในโรงเรียนของรัฐหลายล้านคนโดยไม่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

“The revised CDC guidance is a great step,” said Dr. Amesh Adalja, a senior scholar with the Johns Hopkins Center for Health Security.
“คำแนะนำของ CDC ฉบับปรับปรุงเป็นขั้นตอนที่ยอดเยี่ยม" ดร. Amesh Adalja นักวิชาการอาวุโสของศูนย์ความมั่นคงด้านสุขภาพของ Johns Hopkins กล่าว “

It “reflects the fact that schools ... are not drivers of infections,” he added.
มัน "สะท้อนให้เห็นถึงความจริงที่ว่าโรงเรียน ... ไม่ใช่ตัวขับเคลื่อนของการติดเชื้อ” เขากล่าวเสริม

Many schools continue to teach students remotely more than a year after the novel coronavirus prompted widespread closures across the United States.

โรงเรียนหลายแห่งยังคงสอนนักเรียนจากระยะไกลมากกว่าหนึ่งปี หลังจากที่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ทำให้มีการปิดทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา

The new guidance was based on data from schools in Utah, Missouri and Florida that suggests transmission of COVID-19 in schools is relatively low when precautions such as mask-wearing are employed, including in cases where students do not maintain six feet of distance.
คำแนะนำใหม่นี้มาจากข้อมูลจากโรงเรียนในยูทาห์, มิสซูรี และฟลอริดาที่ชี้ให้เห็นว่าการแพร่เชื้อโควิด -19 ในโรงเรียนนั้นค่อนข้างต่ำเมื่อมีการใช้มาตรการป้องกัน เช่นการสวมหน้ากากอนามัยรวมถึงในกรณีที่นักเรียนไม่ได้รักษาระยะห่างหกฟุต

The guidance applies to students from kindergarten through high school and in areas with low, moderate, and substantial community transmission of COVID-19.

คำแนะนำนี้ใช้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมปลายและในพื้นที่ที่มีการแพร่เชื้อ COVID-19 ในชุมชนน้อย, ปานกลางและมาก

Middle and high school students in communities with high levels of COVID-19 should stay six feet apart unless their schoolday contact can be limited to a single small group of students and staff, CDC said.
CDC กล่าวว่านักเรียนระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายในชุมชนที่มีโควิด -19 ระดับสูงควรอยู่ห่างกัน 6 ฟุต เว้นแต่จะสามารถจำกัดการติดต่อสัมผัสระหว่างวันของนักเรียนและเจ้าหน้าที่เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ได้, CDC กล่าว

“I want to emphasize that these recommendations are specific to students in classrooms with universal mask-wearing,” CDC Director Rochelle Walensky said in a news conference.
“ ฉันต้องการเน้นย้ำว่าคำแนะนำเหล่านี้มีไว้สำหรับนักเรียนในห้องเรียนที่สวมหน้ากากแบบสากล” ผู้อำนวยการ CDC Rochelle Walensky กล่าวในการแถลงข่าว

Students should continue to maintain six feet of distance when interacting with teachers and other school staff and when eating, the agency said.
นักเรียนควรรักษาระยะห่างหกฟุตต่อไปเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับครู และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนคนอื่น ๆ และเมื่อรับประทานอาหาร, องค์กรกล่าว

The CDC has been under pressure to relax its guidance to schools to help get students back into classrooms. Walensky said this week the agency was looking at data in part from a recent study in Massachusetts that suggested tighter spacing had not increased virus transmission.
CDC ถูกกดดันให้ผ่อนคลายคำแนะนำแก่โรงเรียนเพื่อช่วยให้นักเรียนกลับเข้าห้องเรียน Walenskyกล่าวว่าในสัปดาห์นี้หน่วยงานกำลังดูข้อมูลบางส่วนจากการศึกษาล่าสุดในแมสซาชูเซตส์ซึ่งชี้ให้เห็นว่าระยะห่างที่แคบกว่าไม่ได้เพิ่มการแพร่เชื้อไวรัส

One of the CDC studies released on Friday looked at 20 elementary schools in Utah during a period of high COVID-19 transmission in the broader community.
หนึ่งในการศึกษาของ CDC ที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ ได้ทำการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา 20 แห่งในยูทาห์ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 สูง ในชุมชนที่กว้างขึ้น

It showed that in-school transmission rates among masked students were low even though they maintained an average distance between seats of only three feet.
แสดงให้เห็นว่าอัตราการแพร่เชื้อในกลุ่มนักเรียนที่สวมหน้ากากอยู่ในระดับต่ำแม้ว่าพวกเขาจะรักษาระยะห่างระหว่างที่นั่งโดยเฉลี่ยเพียงสามฟุตก็ตาม

Many schools do not have the space in classrooms to maintain six feet between students.
โรงเรียนหลายแห่งไม่มีพื้นที่ในห้องเรียนพอที่จะรักษาระยะห่างหกฟุตระหว่างนักเรียน

คำศัพท์ข่าว
- acceptable (adj) = ยอมรับได้
- average distance = ระยะห่างโดยเฉลี่ย
- based on = ตั้งอยู่บน, ยึดถือเป็นหลัก
- emphasise (UK) = การเน้น, ให้น้ำหนัก
- emphasize (US) = การเน้น, ให้น้ำหนัก
- guidance = คำแนะนำ
- mitigation = การบรรเทา, การลดความรุนแรง
- interact (v) = โต้ตอบ, มีปฏิสัมพันธ์
- maintain = รักษา, ดูแล, ประคับประคอง
- recommendation = คำแนะนำ
- remotely (adv) = อย่างห่างไกล, อย่างห่างเหิน
- scholar = นักวิชาการ
- substantial (adj) = อย่างมาก, เป็นชิ้นเป็นอัน
- through = ทั้งหมด, ผ่านไปจนถึงสำนักข่าว : รอยเตอร์ (Twitter)
สำนักข่าว : รอยเตอร์ (Website)
Space and sea explorer dives to deepest point on Earth
นักสำรวจอวกาศและทะเล ดำดิ่งสู่จุดที่ลึกที่สุดบนโลก

(Reuters) - Space and sea explorer Richard Garriott is the first person in the world to have explored the North Pole, the South Pole, flown to the International Space Station and descended to the deepest point on Earth - the Mariana Trench.
(รอยเตอร์) - ริชาร์ด การ์ริออต นักสำรวจอวกาศและทะเลเป็นคนแรกของโลกที่ได้สำรวจขั้วโลกเหนือ ขั้วโลกใต้ บินไปยังสถานีอวกาศนานาชาติ และลงไปยังจุดที่ลึกที่สุดในโลกนั่นคือร่องลึกมาเรียนา

“It is literally the deepest place on Earth,” Garriott, a video game developer, told Reuters on Thursday. “It is almost 11,000 meters of sea water deep - that is deeper than Mount Everest is high above sea level, by a couple thousand meters at least.”
“มันเป็นสถานที่ที่ลึกที่สุดในโลกอย่างแท้จริง” Garriott ผู้พัฒนาวิดีโอเกมกล่าวกับรอยเตอร์เมื่อวันพฤหัสบดี “ น้ำทะเลลึกเกือบ 11,000 เมตรลึกกว่ายอดเขาเอเวอเรสต์ที่สูงจากระดับน้ำทะเลอย่างน้อยสองพันเมตร”

Garriott got back from the dive less than a week ago and said it took about four hours to descend 7 miles (11 km) to the deepest part of the Pacific Ocean.
การ์ริออตกลับมาจากการดำน้ำยังไม่ถึงสัปดาห์ และกล่าวว่ามันใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงในการลงไป 7 ไมล์ (11 กม.) ยังส่วนที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรแปซิฟิก

The trip, which was in a small vessel designed to withstand the enormous pressure at those depths, was to collect geological, water and sea creature samples for research.
การเดินทางซึ่งอยู่ในเรือขนาดเล็กที่ออกแบบมาเพื่อทนต่อแรงกดดันมหาศาลในระดับความลึกเหล่านั้น เพื่อรวบรวมตัวอย่างทางธรณีวิทยา, น้ำและสัตว์ทะเลเพื่อการวิจัย

Garriott partnered with the National Association for the Teaching of English and passed time by reading student-submitted cinquains, a type of poem with only 22 syllables.
การ์ริออตทำงานร่วมกับ สมาคมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษแห่งชาติ และทำงานเสริมด้วยการอ่านcinquaind,บทกวีประเภทหนึ่งที่มีเพียง 22 พยางค์ ที่นักศึกษาส่งมา

Garriott is known for his adventure travels, commercial space endeavors and scientific research, a passion he shared with his father, NASA astronaut Owen Garriott, who died in 2019.
แกร์ริออท เป็นที่รู้จักจากการเดินทางผจญภัยท่องอวกาศเชิงพาณิชย์ และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ซึ่งป็นความหลงใหลที่เขาได้มาจาก Owen Garriott พ่อของเขาที่เป็นนักบินอวกาศของ NASA ซึ่งเสียชีวิตในปี 2019

คำศัพท์ข่าว
- descend (v) = ลงต่ำ, ลงข้างล่าง
- explore (n) = สำรวจ, ค้นหา
- passed time = ฆ่าเวลา, ใช้เวลาว่าง
- the deepest point on Earth =จุดที่ลึกที่สุดในโลก
- the North Pole = ขั้วโลกเหนือ
- the South Pole = ขั้วโลกใต้
- vessel = เรือ
- withstand = ทนต่อ, ต้านทานต่อ
สำนักข่าว : รอยเตอร์ (Twitter)

สำนักข่าว : รอยเตอร์ (Website)
Once called crazy, Indonesian eco-warrior turns arid hills green
ครั้งหนึ่งเคยถูกเรียกว่าคนบ้า, นักรบเชิงนิเวศน์ชาวอินโดนีเซียเปลี่ยนเนินเขาแล้งเป็นสีเขียว

WONOGIRI, Indonesia (Reuters) - Once considered crazy by fellow villagers, Indonesian eco-warrior Sadiman has turned barren hills green after 24 years of effort, making water resources available in the drought-prone mountainous region where he lives.
WONOGIRI, อินโดนีเซีย (รอยเตอร์) - ครั้งหนึ่งเคยถูกเพื่อนในหมู่บ้านมองว่าเป็นบ้า Sadiman นักรบเชิงนิเวศน์ชาวอินโดนีเซียได้เปลี่ยนเนินเขาที่แห้งแล้งให้เปลี่ยนเป็นสีเขียวหลังจากความพยายาม 24 ปี ทำให้มีแหล่งน้ำในพื้นที่ภูเขาที่แห้งแล้งซึ่งเขาอาศัยอยู่

Affectionately addressed as ‘mbah’ or ‘grandpa’, the 69-year-old has worked relentlessly to plant trees in the hills of central Java after fires to clear the land for cultivation nearly dried up its rivers and lakes.
เรียกด้วยความรักว่า "mbah" หรือ "คุณปู่" วัย 69 ปีทำงานอย่างไม่ลดละเพื่อปลูกต้นไม้บนเนินเขาทางตอนกลางของเกาะชวา หลังจากการเผาพื้นที่เตรียมเพื่อการเพาะปลูกจนเกือบทำให้แม่น้ำและทะเลสาบแห้งไป

“I thought to myself, if I don’t plant banyan trees, this area would become dry,” said Sadiman, wearing his trademark ranger hat and safari shirt, who goes by one name, like many Indonesians.
“ผมคิดกับตัวเองว่าถ้าผมไม่ปลูกต้นบันยันพื้นที่นี้ก็จะแห้ง” Sadiman กล่าว โดยสวมหมวกเรนเจอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาและเสื้อซาฟารี ผู้ซึ่งใช้ชื่อคำเดียวเหมือนกับชาวอินโดนีเซียจำนวนมาก

“In my experience, banyan trees and ficus trees can store a lot of water.”
จากประสบการณ์ของผมต้นบันยันและต้นไทรย้อยใบแหลมสามารถกักเก็บน้ำได้มาก

The long and wide-spreading roots of at least 11,000 banyans and ficus trees Sadiman has planted over 250 hectares (617 acres) help to retain groundwater and prevent land erosion.
รากที่ยาวและแผ่กว้างของบันยันและไทรขนาดใหญ่อย่างน้อย 11,000 ต้น ที่Sadiman ได้ปลูกไว้กว่า 250 เฮกตาร์ (617 เอเคอร์) ช่วยกักเก็บน้ำใต้ดินและป้องกันการพังทลายของแผ่นดิน

Thanks to his effort, springs have formed where once there was barren and arid land, their water piped to homes and used to irrigate farms.
ด้วยความพยายามของเขาแหล่งกำเนิดน้ำได้ก่อตัวขึ้น ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นแผ่นดินไร้ค่าและแห้งแล้ง พวกเขามีท่อส่งน้ำไปยังบ้านและใช้ในการทดน้ำในฟาร์ม

Yet, at the beginning, few village residents appreciated his work.
ถึงอย่างนั้น ในช่วงแรกมีชาวบ้านเพียงไม่กี่คนที่ชื่นชมผลงานของเขา

“People ridiculed me for bringing banyan tree seeds to the village, because they felt uneasy as they believed there are spirits in these trees,” Sadiman added.
“ผู้คนเยาะเย้ยผมที่นำเมล็ดต้นไทรมาที่หมู่บ้านเพราะพวกเขารู้สึกไม่สบายใจเพราะเชื่อว่ามีวิญญาณอยู่ในต้นไม้เหล่านี้” Sadiman กล่าวเสริม

คำศัพท์ข่าว
- appreciate (v) = ยกย่อง, ชื่นชม
- arid (adj) = แห้งแล้ง
- banyan trees = ต้นบันยัน
- barren (adj) = ปราศจากพืชผล - cultivation (n) = การเพาะปลูก
- drought-prone (adj) = ส่อเค้าว่าจะแห้งแล้ง, มีแนวโน้มว่าจะแห้งแล้ง
- erosion (n) = การชะ, การกัดกร่อน, การทำให้สีกกร่อน
- figus tree = ต้นไทรย้อยใบแหลม
- go by one name = ใช้ชื่อคำเดียว ไม่มีนามสกุล
- groundwater = น้ำบาดาล, น้ำที่ขังอยู่ใต้ดิน
- irrigate = การจัดหาน้ำให้, ระบบชลประทาน
- relentlessly (adv) = อย่างไม่ลดละ, เอาจริงเอาจัง, ไม่ผ่อนปรน
- retain (v) = เก็บไว้, รักษารักษา, สงวนไว้
- ridicule (v) เยาะเย้ย, ดูถูก
- root (n) = ราก
- seed = เม็ด, เมล็ดพืช
- spirit = วิญญาณ, จิตวิญญาณ
- thanks to = ด้วย, เนื่องด้วย
- uneasy (adj) = ไม่สบายใจ, เป็นทุกข์
- wide-spreading (adj) = แผ่กว้าง


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


No comments:

Post a Comment