โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, March 21, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 21-March-2021เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยสำนักข่าว : Bangkokpost
Samut Sakhon, Bangkok lead 90 Covid cases Sunday
สมุทรสาคร, กรุงเทพนำ ผู้ติดเชื้อโควิด 90 ราย วันอาทิตย์

Thailand on Sunday added 90 new coronavirus cases, 81 of them locally transmitted, bringing the total number of confirmed cases to 27,803. No new deaths were reported, leaving the toll at 90.
เมื่อวันอาทิตย์ ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เพิ่มขึ้นจำนวน 90 รายโดยมีผู้ติดเชื้อ 81 รายที่ติดเชื้อภายในประเทศ, ทำให้จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันทั้งหมดเป็น 27,803 ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตรายใหม่ ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตคงเดิมที่ 90 ราย

The Centre for Covid-19 Situation Administration said the local infections comprised 45 from hospital reports and 36 from mass testing, largely in Samut Sakhon.
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 กล่าวว่าการติดเชื้อในประเทศ 45 รายจากรายงานของโรงพยาบาล และ 36 รายจากระดมตรวจหาเชื้อ โดยรวมส่วนใหญ่อยู่ในสมุทรสาคร


สำนักข่าว : Nationthailand

According to Worldometer, as of 10am on Sunday, the number of confirmed cases globally had risen to 123.43 million (up by 507,346), 98.66 million have recovered, 21.29 million are active cases (90,073 in severe condition) and 2.72 million have died (up by 8,152).
จากข้อมูลของเว็บไซต์ Worldometer ณ เวลา 10.00 น. ของวันอาทิตย์จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 123.43 ล้านราย (เพิ่มขึ้นจากเดิม 507,346) 98.66 ล้านราย ฟื้นตัวหายป่วยแล้ว, 21.29 ล้านรายเป็นผู้ป่วยที่ยังมีเชื้ออยู่ (90,073รายมีอาการรุนแรง) และ 2.72 ล้านราย เสียชีวิต (เพิ่มขึ้นจากเดิม โดย 8,152ราย)

Thailand ranks 115th on the global list of most cases, which is topped by the US with 30.48 million, followed by, Brazil 11.95 million, India 11.6 million, Russia 4.45 million and the United Kingdom 4.29 million.
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 115 ของจำนวนผู้ป่วยมากที่สุดจากทั่วโลก สหรัฐฯอยู่อันดับสูงสุด ด้วยจำนวนผู้ป่วย 30.48 ล้าน ตามด้วยบราซิล 11.95 ล้านราย อินเดีย 11.6 ล้านราย รัสเซีย 4.45 ล้านราย และสหราชอาณาจักร 4.29 ล้านราย

คำศัพท์ข่าว
- abroad = ต่างประเทศ
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- active case = ผู้ป่วยที่มีเชื้ออยู่, ผู้ป่วยในภาวะรักษาตัว/ ดูแล/ ดูอาการ
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- confirmed cases = ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยัน
- comprise (v) = ประกอบด้วย
- followed (follow) = ติดตาม, ตามมา, หลังจาก
- global (n) = โลก
- globally = ทั่วโลก
- increasing by = เพิ่มขึ้นจากเดิม, จำนวนที่เพิ่มขึ้นจากเดิม (บวกเพิ่มจากยอดเดิม)
- outbreak (n) = การะบาด, การแพร่เชื้อ
- recovered (recover) = ฟื้นตัว, หายป่วย, กลับเป็นปกติ
- severe condition = อาการสาหัส, ป่วยในขั้นวิกฤติ, ผู้ป่วยที่มีในภาวะรุนแรง
- top (v) = สูงสุด, ขึ้นไปอยู่สูงสุด
- up by = เพิ่มขึ้นจากเดิม, จำนวนที่เพิ่มขึ้นจากเดิม (บวกเพิ่มจากยอดเดิม)สำนักข่าว : รอยเตอร์
Thai army denies supplying rice to Myanmar forces
กองทัพไทยปฏิเสธการส่งมอบข้าวให้กับกองกำลังเมียนมา

BANGKOK (Reuters) - Thailand’s army has denied supplying rice to units of Myanmar’s armed forces and said on Saturday any food being sent over the border was part of normal trade.
กรุงเทพฯ (รอยเตอร์) - กองทัพของไทยปฏิเสธการส่งข้าวให้หน่วยรบของเมียนมาและกล่าวเมื่อวันเสาร์ว่า มีการส่งอาหารข้ามพรมแดนเป็นส่วนหนึ่งของการค้าปกติ

Myanmar’s military is facing international condemnation over a Feb. 1 coup and bloody crackdowns on protests against military rule in which nearly 250 people have been killed.
กองทัพของเมียนมากำลังเผชิญกับการประณามจากนานาชาติเกี่ยวกับการรัฐประหารเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ และการปราบปรามจนเกิดการนองเลือดในการประท้วงต่อต้านการปกครองของทหารซึ่งมีผู้เสียชีวิตจนถึงขณะนี้เกือบ 250 คน

Thailand has voiced concern over the bloodshed.
ประเทศไทยแสดงความกังวลต่อเหตุนองเลือด

Direct Thai assistance to the Myanmar military would likely draw criticism from supporters of the ousted government that was led by Aung San Suu Kyi.
การให้ความช่วยเหลือของไทยโดยตรงต่อกองทัพเมียนมา อาจทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์จากผู้สนับสนุนรัฐบาลที่ถูกขับออกจากตำแหน่ง ซึ่งนำโดยอองซาน ซูจี

The Nobel peace laureate has been detained in Myanmar since the coup.
ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพถูกควบคุมตัวในเมียนมาตั้งแต่การรัฐประหาร

Thai media reported that the Thai army had supplied 700 sacks of rice to Myanmar army units on Myanmar’s eastern border, citing an unidentified security official as saying it was on the orders of the Thai government.
สื่อไทยรายงานว่ากองทัพไทยได้ส่งมอบข้าว 700 กระสอบให้กับหน่วยงานของกองทัพเมียนมาที่ชายแดนด้านตะวันออกของเมียนมา โดยอ้างว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงที่ไม่ทราบชื่อ บอกว่าเป็นไปตามคำสั่งของรัฐบาลไทย

“The Thai army is not supplying the Myanmar army and there has been no contact from the Myanmar army requesting help or demanding any assistance from us because they have their own honour,” Major General Amnat Srimak, commander of the Naresuan Force, said in a statement.
“ กองทัพไทยไม่ได้จัดหาให้กองทัพเมียนมาและไม่มีการติดต่อจากกองทัพเมียนมาเพื่อขอความช่วยเหลือหรือร้องขอใดๆจากเราเพราะพวกเขามีศักดิ์ศรีในตัวเอง” พลตรีอำนาจ ศรีมาก ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรกล่าวในการแถลง

“If there is anything, I think there is regular commerce at normal border crossings,” Amnat said. “We are not blocking this if the conduct is not against the law and follows customs procedures.”
“ ถ้ามีอะไร ผมคิดว่านั่นคงเป็นการค้าขายทั่วไปที่จุดผ่านแดนปกติ” อำนาจกล่าว “ เราจะไม่ปิดกั้นสิ่งนี้หากการกระทำนั้นไม่ขัดต่อกฎหมายและปฏิบัติตามขั้นตอนศุลกากร”

A Thai government spokesman did not immediately respond to a Reuters request for comment.
โฆษกรัฐบาลไทยไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นของรอยเตอร์ในทันที

Myanmar’s army did not answer calls seeking comment.
กองทัพเมียนมาไม่รับสายเพื่อขอความคิดเห็น

Thai media said the Myanmar army units being supplied near the border had been cut off by forces of the Karen National Union (KNU), an ethnic minority insurgent group that agreed to a ceasefire with the Myanmar government in 2012.
สื่อไทยกล่าวว่าหน่วยทหารของกองทัพเมียนมาที่ทางส่งสเบียงใกล้ชายแดนกำลังถูกตัดขาดโดยกองกำลังของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNU) ซึ่งเป็นกลุ่มก่อความไม่สงบของชนกลุ่มน้อยที่ตกลงหยุดยิงกับรัฐบาลเมียนมาในปีค.ศ.2012 (พ.ศ. 2555)

A KNU spokesman declined to comment. The KNU has thrown its support behind Myanmar’s democracy movement and condemned the military’s coup and crackdown.
โฆษกของกองทัพกระเหรี่ยง KNU ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น KNUได้ให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยของเมียนมาและประณามการรัฐประหารและการปราบปรามของกองทัพ

The Myanmar junta has defended its coup saying a Nov. 8 election won by Suu Kyi’s National League for Democracy was fraudulent and its claims were ignored by the electoral commission.
รัฐบาลทหารเมียนมาได้ปกป้องการรัฐประหารโดยกล่าวว่า การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ที่ชนะโดยพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของนางซูจีเป็นการฉ้อโกง และการกล่าวอ้างนี้ถูกเพิกเฉยจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง

It has promised a new election but has not set a date.
มัน(รัฐบาลทหารเมียนมา)ได้สัญญาว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ แต่ยังไม่ได้กำหนดวัน

Thai media showed pictures of what appeared to be bags of rice being loaded into trucks at the border.
สื่อไทยเผยภาพสิ่งที่ดูเหมือนเป็นถุงข้าวกำลังถูกลำเลียงใส่บนรถบรรทุกที่ชายแดน

Pictures seen by Reuters showed men, some in camouflage uniform, crossing into Thailand and having their temperatures checked.
รูปที่รอยเตอร์เห็นเป็นภาพของผู้ชายมีบางคนอยู่ในชุดลายพรางกำลังข้ามเข้ามาในประเทศไทยและกำลังถูกตรวจวัดอุณหภูมิ

Movement between Thailand and Myanmar has been severely restricted since the outbreak of the coronavirus pandemic, with limited trade.
การเดินทางระหว่างไทยและเมียนมาถูกจำกัดอย่างเข้มงวดนับตั้งแต่มีการระบาดของไวรัสโคโรนาทำให้การค้าถูกจำกัด

Residents told a Reuters reporter the crossing shown in the pictures was not a normal trade route.
คนในท้องถิ่นบอกนักข่าวรอยเตอร์ว่าการข้ามที่ปรากฏในภาพนี้ไม่ใช่เส้นทางการค้าปกติ

คำศัพท์ข่าว
- assistance (n) = ความช่วยเหลือ
- bloody crackdowns = การปราบปรามด้วยการนองเลือด
- camouflage (adj) = การอำพรางตัวให้เข้ากับธรรมชาติเพื่อการหลบซ่อน
- claim (v) = อ้างว่า, กล่าวอ้าง
- condemn (v) = ตำหนิ, ประณาม, วิจารณ์อย่างแรง
- crackdown = ปราบปราม, ใช้กำลังเข้าปราบปรามโดยเจ้าหน้าที่
- criticism (n)= วิพากษ์วิจารณ์(พูดถึงในเชิงลบ)
- customs procedure = ระเบียบการ/ ขั้นตอนของศุลกากร
- cut off = ตัดออก, ตัดขาด (ในข่าวหมายถึง KNU ตัดเส้นทางเสบียงของทหารพม่า เพื่อไม่ให้ฆ่าชาวบ้าน)
- electoral commission = คณะกรรมการเลือกตั้ง
- draw (v) = ดึงดูด, ชักจูง, ลาก
- immediately (adv) = ทันที, ทันทีทันใด, ทันต่อเหตุการณ์
- insurgent = กบฏ, ผู้ก่อความไม่สงบ
- Nobel peace laureate = ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
- ousted (adj) = ถูกขับออกจากอำนาจ, ที่ถูกขับออกจากตำแหน่ง
- over = เกี่ยวกับ, เนื่องจาก
- resident = ผู้อยู่อาศัย, ชาวบ้านท้องที่, ชาวเมือง
- severely = อย่างรุนแรง, สาหัสสากรรจ์
- unidentified = ไม่ระบุ, ไม่ปรากฏชื่อ, ไม่ปรากฏหลักฐาน, ซึ่งไม่สามารถระบุได้

แหล่งข่าว

แหล่งข่าวสำนักข่าว : Guardian (Twitter)
สำนักข่าว : Guardian (Website)
Thailand protests: scores injured as police clash with pro-democracy activists
การประท้วงในประเทศไทย: มีจำนวนมากที่ได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกันของตำรวจกับนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย

Watrer cannon, tear gas and rubber bullets used on protesters who gathered outside Bangkok’s grand palace
ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง, แก๊สน้ำตาและกระสุนยางใช้กับผู้ประท้วงที่รวมตัวกันนอกพระราชวังกรุงเทพฯ

Scores of people have been injured and arrested in the Thai capital after police used water cannons, tear gas and rubber bullets to break up a rally by pro-democracy protesters calling for the release of detained activists, constitutional changes and reform of the nation’s monarchy.
ผู้คนจำนวนมากได้รับบาดเจ็บและถูกจับกุมในเมืองหลวงของไทยหลังจากที่ตำรวจใช้ปืนฉีดน้ำ, แก๊สน้ำตาและกระสุนยางสลายการชุมนุมของผู้ประท้วงเพื่อประชาธิปไตยที่เรียกร้องให้ปล่อยตัวนักเคลื่อนไหวที่ถูกคุมขัง, การเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ และปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ของประเทศ

The rally outside Bangkok’s grand palace was a continuation of student-led protests that began last year and have rattled Thailand’s traditional establishment, which is fiercely opposed to change, especially with regard to the monarchy.
การชุมนุมนอกพระบรมมหาราชวังของกรุงเทพฯ เป็นความต่อเนื่องของการประท้วงที่นำโดยนักศึกษาซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้วและทำให้กลุ่มที่มีอำนาจและอิทธิพลดั้งเดิมของไทยสั่นคลอน ซึ่งมีต่อต้านการเปลี่ยนแปลงอย่างดุเดือดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสถาบันกษัตริย์

The organisers of the rally had said they planned to have demonstrators throw paper planes with messages over the palace walls.
ผู้จัดการชุมนุมกล่าวว่า พวกเขาวางแผนที่จะให้ผู้ประท้วงปาเครื่องบินกระดาษพร้อมข้อความข้ามกำแพงพระราชวัง

The demonstrators, who numbered close to 1,000, managed to break through a barrier made of shipping containers outside the ceremonial palace stacked two high.
ผู้ประท้วงซึ่งมีจำนวนเกือบ 1,000 คนสามารถฝ่าแนวกั้นที่ทำจากตู้คอนเทนเนอร์ด้านนอกพระราชวังที่วางซ้อนกันสูงสองชั้น

Police behind the containers responded first with warnings and then by shooting water cannons and rubber bullets.
ตำรวจที่อยู่ด้านหลังตู้คอนเทนเนอร์ตอบโต้ด้วยคำเตือนก่อนจากนั้นยิงปืนฉีดน้ำแรงดันสูงและกระสุนยาง

Police drove the crowd back and while skirmishes continued, the crowds appeared to have dissipated by 10pm.
ตำรวจขับไล่ฝูงชนกลับและในขณะที่การต่อสู้ยังคงดำเนินต่อไปฝูงชนดูเหมือนจะค่อย ๆ สลายไปในเวลา 22.00 น.

The city’s emergency medical service Erawan reported 33 people, including 13 police, were injured by rubber bullets, rocks and tear gas.
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติศูนย์เอราวัณรายงานว่า มี 33 คนรวมทั้งตำรวจ 13 คนได้รับบาดเจ็บจากกระสุนยางก้อนหินและแก๊สน้ำตา

At least two reporters were hit by rubber bullets.
ผู้สื่อข่าวอย่างน้อยสองคนโดนกระสุนยาง

Thai Lawyers for Human Rights, a watchdog, reported 32 detained.
ทนายเพื่อสิทธิมนุษยชนเฝ้าติดตาม 32 คนที่ถูกรายงานว่าโดนควบคุมตัว

During the skirmishes, protesters tossed smoke bombs and giant firecrackers at police, and also splashed a royal portrait with paint, but failed in an attempt to set it on fire, though they did burn tires and trash at several locations.
ในระหว่างการชุลมุน ผู้ประท้วงได้ขว้างระเบิดควันและประทัดยักษ์ใส่ตำรวจและยังสาดรูปกษัตริย์ด้วยสี แต่ล้มเหลวในความพยายามที่จะจุดไฟแม้ว่าพวกเขาจะเผายางรถยนต์และถังขยะในหลายจุด

Police deputy spokesman, Col Kissana Phathanacharoen, said police had warned in advance that the rally was illegal.
พ. ต. อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกตำรวจกล่าวว่าตำรวจได้เตือนล่วงหน้าแล้วว่าการชุมนุมนั้นผิดกฎหมาย

He said in addition to throwing various objects, protesters used slingshots to fire nuts and bolts at police and hit them with metal rods.
เขากล่าวว่านอกเหนือจากการขว้างปาสิ่งของต่าง ๆ แล้วผู้ประท้วงยังใช้หนังสติ๊กยิงน๊อตตัวเมียและน๊อตตัวผู้ใส่ตำรวจและตีพวกเขาด้วยท่อนโลหะ

He said police had used water cannons, tear gas and rubber bullets according to proper procedures.
เขากล่าวว่าตำรวจใช้ปืนฉีดน้ำแก๊สน้ำตาและกระสุนยางตามขั้นตอนที่เหมาะสม

The rally was called by Redem, a faction of a broader protest movement last year that started with three core demands: the resignation of the prime minister Prayuth Chan-ocha and his government, for the constitution to be amended to make it more democratic and the monarchy to be reformed to make it more accountable.
การชุมนุมดังกล่าวเรียกโดย Redem ซึ่งเป็นกลุ่มของการเคลื่อนไหวประท้วงในวงกว้างเมื่อปีที่แล้วซึ่งเริ่มต้นด้วยข้อเรียกร้องหลัก 3 ประการคือ การลาออกของนายกรัฐมนตรีประยุทธ จันทร์โอชาและรัฐบาลของเขาเพื่อให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นและ สถาบันพระมหากษัตริย์จะต้องได้รับการปฏิรูปเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้

Redem, which stands for Restart Democracy, claims to have no leaders and holds online voting to decide on rally dates and activities.
Redem ซึ่งย่อมาจาก Restart Democracy อ้างว่าไม่มีผู้นำและจัดการลงคะแนนออนไลน์เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับวันชุมนุมและกิจกรรมต่างๆ

The movement sharpened its campaign to focus on the monarchy, and Thailand’s lese majeste law, which makes criticising, insulting or defaming the king and some other senior royals punishable by up to 15 years in prison.
การเคลื่อนไหวดังกล่าวมีการรณรงค์ที่ชัดเจนมุ่งเน้นไปที่สถาบันพระมหากษัตริย์และกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของประเทศไทย ซึ่งทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์, ดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทกษัตริย์และราชวงศ์ชั้นสูงอื่น ๆ ที่สามารถทำให้มีโทษจำคุกสูงสุดถึง 15 ปี

The monarchy has long been treated as a sacred institution in Thailand and public criticism is not only illegal, but has long been considered socially unacceptable.
สถาบันกษัตริย์ได้รับการปฏิบัติเปรียบเหมือนสถาบันศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยมานาน และการวิพากษ์วิจารณ์ของสาธารณชนไม่เพียงแต่ผิดกฎหมายเท่านั้น แต่ยังถือว่าเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับไม่ได้มานานแล้ว

Many people still revere the monarchy and the military, a major power in Thai society, considers defense of the monarchy as a key priority.
หลายคนยังคงเคารพสถาบันกษัตริย์และทหาร ซึ่งเป็นอำนาจสำคัญในสังคมไทย และถือว่าการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งสำคัญที่สุด

As protesters last year stepped up criticism of the monarchy, the government responded by charging outspoken protesters under the lese majeste law, and over the last month, eight of them were jailed pending trial.
จากเมื่อปีที่แล้วที่ผู้ประท้วงได้วิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์กันมากขึ้น รัฐบาลจึงตอบโต้ด้วยการตั้งข้อหาผู้ประท้วงอย่างเปิดเผย ภายใต้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และในเดือนที่แล้วมีแปดคนถูกจำคุกทั้งๆที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี

The movement was able to attract crowds of as many as 20,000-30,000 people in Bangkok in 2020 and had followings in major cities and universities.
การเคลื่อนไหวดังกล่าวสามารถดึงฝูงชนได้มากถึง 20,000-30,000 คนในกรุงเทพฯเมื่อปี 2563 และได้มีการเคลื่อนไหวตามมาอีกหลายที่ในเมืองใหญ่ และมหาวิทยาลัยต่างๆ

However, a new coronavirus outbreak late last year caused it to temporarily suspend activities, and it lost momentum.
อย่างไรก็ตามการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เมื่อปลายปีที่แล้วเป็นสาเหตุให้ต้องหยุดกิจกรรมชั่วคราวและสูญเสียกระแสไป

คำศัพท์ข่าว
- amend (v) = แก้ไขกฏหมาย, (เพื่อให้เป็นธรรม/ ถูกต้อง / หรือเป็นปัจจุบันมากขึ้น)
- attract (v) = จูงใจ, ล่อใจ, ดึงดูด
- break up = พัง, ทำลาย
- break up a rally = สลายฝูงชน
- consider (v) = พิจารณา, ถือว่า
- constitutional (adj) = ตามรัฐธรรมนูญ, เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
- container = ภาชนะ, ตู้บรรจุสินค้า, ตู้คอนเทนเนอร์
- continuation = ความต่อเนื่อง
- dissipate (v) = ค่อยๆ น้อยลง
- establishment = ผู้มีอิทธิพล, กลุ่มที่มีอำนาจและอิทธิพล
- faction = กลุ่มย่อย (กลุ่มเล็ก ๆ ที่ไม่เห็นด้วยที่จัดตั้งขึ้นภายในกลุ่มใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางการเมือง)
- fiercely (adv) = อย่างรุนแรง, อย่างดุเดือด
- gather (v) = รวมตัว, ชุมนุมกัน
- grand palace = วัง, พระราชวัง
- insult = การจาบจ้วง, การประชดประชัน, การสบประมาท
- lese majeste = การหมิ่นผู้นำแห่งรัฐ
- lese majeste law = กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ (ม112)
- major (adj) = สำคัญ, ใหญ่, หลัก
- momentum = โมเมนตัม, แรงผลักดัน, แรงกระตุ้น
- oppose (v) = คัดค้าน, ขัดขวาง, ต่อต้าน
- outspoken = พูดตรงไปตรงมา, พูดจาเปิดเผย
- priority (n) = การมาก่อน, สิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นอันดับแรก
- pro-democracy (adj) = ที่สนับสนุนประชาธิปไตย
- reform = ปฏิรูป, ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น, ปรับปรุงให้ดีขึ้น
- revere (v) = นบนอบ, เทอดทูน, เคารพนับถือบูชา, แสดงความเคารพนับถือ
- rubber bullet (n) = กระสุนยาง
- score = จำนวนมาก
- slingshot = หนังสติ๊ก
- student-led (adj) = ที่ซึ่งนักศึกษาเป็นแกนนำ, ที่ซึ่งนักเรียนเป็นแกนนำ
- tear gas = แก๊สน้ำตา
- through = ผ่าน, เดินผ่าน, วิ่งผ่าน, ทะลวงผ่าน
- traditional = ประเพณี, สิ่งดั้งเดิม ที่ปฏิบติต่อ ๆกันมา
- various (adj) = ต่างๆ, หลาย, หลากหลาย
- water cannon (n) = ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง, ปืนฉีดน้ำสลายฝูงชนสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Miami Beach declares state of emergency and curfew as spring break crowds spark safety concerns
หาดไมอามีประกาศภาวะฉุกเฉินและเคอร์ฟิว เนื่องจากฝูงชนในช่วงฤดูใบไม้ผลิ จุดให้เกิดความกังวลด้านความปลอดภัย

(CNN)Miami Beach Mayor Dan Gelber declared a state of emergency and set a curfew Saturday, saying the crowds that have descended on the city recently are "more than we can handle."
(CNN) Dan Gelber นายกเทศมนตรีเมืองไมอามีประกาศภาวะฉุกเฉินและกำหนดเคอร์ฟิวเมื่อวันเสาร์โดยกล่าวว่าฝูงชนที่ลงมาในเมืองเมื่อเร็ว ๆ นี้ "เกินกว่าที่เราจะรับมือได้"

"Too many are coming, really, without the intention of following the rules, and the result has been a level of chaos and disorder that is just something more than we can endure," Gelber told CNN's Ana Cabrera.
"มากันมากเกินไปจริงๆ และโดยไม่มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามกฎและผลลัพธ์ที่ได้คือมีความวุ่นวายและโกลาหลซึ่งเป็นอะไรเกินกว่าที่เราจะทนได้" Gelber กล่าวกับ Ana Cabrera จาก CNN

Police in Miami Beach said early Sunday that they arrested "at least a dozen" people following the start of the curfew.
ตำรวจในไมอามีบีชกล่าวเมื่อต้นวันอาทิตย์ว่า พวกเขาจับกุม "อย่างน้อยสิบสองคน" หลังจากเริ่มเคอร์ฟิว

"Officers began dispersing crowds at 8 p.m. and ultimately achieved a satisfactory level of compliance," police spokesman told CNN.
"เจ้าหน้าที่เริ่มกระจายฝูงชนออกเมื่อเวลา 20.00 น. และในที่สุดก็สามารถปฏิบัติตามได้ในระดับที่น่าพอใจ" Ernesto Rodriguez โฆษกตำรวจกล่าวกับซีเอ็นเอ็น

The 8 p.m. curfew and road closures in the city's entertainment district will be in effect for the next 72 hours, Gelber said at a news conference Saturday.
เคอร์ฟิวตั้งแต่เวลา 20 นาฬิกาและการปิดถนนในย่านบันเทิงของเมืองจะมีผลใน 72 ชั่วโมงข้างหน้านี้, Gelber กล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันเสาร์

The causeways to Miami Beach from the mainland will be closed to non-local traffic starting at 9 p.m. for the next few nights, Gelber said.
เส้นทางไปยังหาดไมอามีจากแผ่นดินใหญ่จะปิดไม่ให้มีการจราจรในพื้นที่เริ่มตั้งแต่เวลา 21.00 น. ในอีกไม่กี่คืนข้างหน้า Gelber กล่าว

At night, "it feels like a rock concert, wall-to-wall people over blocks and blocks," Gelber told Cabrera.
ในตอนกลางคืน "มันให้ความรู้สึกเหมือนมีคอนเสิร์ตร็อคทุกหนทุกแห่งผู้คนเต็มทุกช่วงตึก", Gelber กล่าวกับ Cabrera

On Friday night, someone shot a weapon into the air, and there was a riot, he said.
เขาบอกว่าเมื่อคืนวันศุกร์มีคนยิงอาวุธขึ้นไปในอากาศและมีการจลาจล

"Other things have happened that are similarly challenging, and so it feels like a tinder, it feels like just any match could set it off," the mayor said.
“มีสิ่งอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งมีความท้าทายในทำนองเดียวกัน มันรู้สึกคล้ายกับเชื้อไฟที่ไม้ขีดไหนๆก็ทำให้ติดขึ้นได้” นายกเทศมนตรีกล่าว

The situation has worsened with each day, Gelber said, and the pandemic "makes things even more challenging."
สถานการณ์เลวร้ายลงในแต่ละวันGelberกล่าว และการแพร่ระบาด "ทำให้สิ่งต่าง ๆ ท้าทายยิ่งขึ้น"

The Clevelander South Beach, one of Miami Beach's most iconic hotels, announced Friday that it will temporarily halt its food and beverage operations due to safety concerns for its employees and patrons.
Clevelander South Beach หนึ่งในโรงแรมที่โดดเด่นที่สุดของไมอามีบีช ประกาศเมื่อวันศุกร์ว่าจะหยุดการดำเนินงานด้านอาหารและเครื่องดื่มชั่วคราว เนื่องจากมีความกังวลด้านความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้า

"Recently, we have grown increasingly concerned with the safety of our dedicated employees and valued customers and the ability of the City to maintain a safe environment in the surrounding area," the hotel said in a message on its website and on social media.
"ในช่วงนี้ เรามีความกังวลเรื่องความปลอดภัยของพนักงานที่ทุ่มเทและลูกค้าที่มีค่าของเรามากขึ้นเรื่อย ๆ อีกทั้งความสามารถของเมืองในการรักษาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในบริเวณโดยรอบ" โรงแรมกล่าวไว้ในข้อความบนเว็บไซต์และบนโซเชียลมีเดีย

"Therefore, we have made the difficult decision to temporarily close the food and beverage operations" until at least March 24, hotel management said in its message.
ดังนั้นเราจึงได้ทำการตัดสินใจอย่างยากลำบากในการปิดบริการด้านอาหารและเครื่องดื่มเป็นการชั่วคราว" จนถึงวันที่ 24 มีนาคมเป็นอย่างน้อย, ผู้บริหารของโรงแรมกล่าวในข้อความ

คำศัพท์ข่าว
- ability = ความสามารถ
- announce (v) = แถลงการณ์, ประกาศ
- beverage = เครื่องดื่ม
- causeway ทางหลวง, ถนน
- compliance = เชื่อฟัง, การยอมทำตาม
- decision (n) = การตัดสินใจ
- dedicated (adj) = ทุมเท, อุทิศให้
- increasingly (adv) = มากขึ้นเรื่อย ๆ, มากขึ้นและมากขึ้น
- intention = เจตนา, ความตั้งใจ
- mainland (n) = แผ่นดินใหญ่
- non-local (adj) = ไม่มีในพื้นที่, ไม่มีในท้องถิ่น
- patron = ลูกค้า, ผู้ใช้บริการ
- riot = เหตุจลาจล
- satisfactory (adj) = น่าพอใจ, เป็นที่น่าพอใจ
- set off = ก่อให้เกิด, เริ่มเดินทาง
- temporarily (adv) = เป็นการชั่วคราว
- tinder = เชื้อไฟ, เชื้อจุดไฟ, ชนวนเหตุ
- therefore = ดังนั้น
- worsen (v) = เลวลง, ทำให้เลวลง, เสื่อมคุณภาพสำนักข่าว : รอยเตอร์ (Twitter)
สำนักข่าว : รอยเตอร์ (Website)
U.S. Defense Secretary meets Afghan president amid peace process review
รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯพบประธานาธิบดีอัฟกานิสถานท่ามกลางการทบทวนกระบวนการสันติภาพ

KABUL (Reuters) - United States Defense Secretary Lloyd Austin met Afghan President Ashraf Ghani in an unnanounced visit to Kabul on Sunday, as Washington reviews the peace process there and its planned troop withdrawal.
คาบูล (รอยเตอร์) - ลอยด์ ออสติน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาได้พบกับประธานาธิบดี Ashraf Ghani ของอัฟกานิสถานในการเยือนกรุงคาบูลอย่างไม่เปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์ขณะที่วอชิงตันทบทวนกระบวนการสันติภาพที่นั่นและการถอนกองกำลังตามแผน

Austin said on Twitter he had come to "listen and learn", on his first trip to Afghanistan since his appointment.
ออสตินกล่าวในทวิตเตอร์ว่าเขามาเพื่อ "ฟังและเรียนรู้" ในการเดินทางไปอัฟกานิสถานครั้งแรกนับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้ง

"This visit been very helpful for me, and it will inform my participation in the review we are undergoing here with (U.S. President Joe Biden)," he added.
"การเยือนครั้งนี้มีประโยชน์มากสำหรับผม และมันจะมีการรายงานการมีส่วนร่วมของผมในการทบทวนสิ่งที่เรากำลังจะเจอให้(ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกา)ด้วย" เขากล่าวเสริม

The meeting comes at a crucial time for the Afghan peace process ahead of a May 1 deadline for the withdrawal of U.S. troops agreed by the insurgent Taliban and the administration of previous U.S. President Donald Trump.
การประชุมดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญสำหรับกระบวนการสันติภาพของอัฟกานิสถาน ก่อนกำหนดเส้นตายของการถอนกำลังทหารสหรัฐวันที่ 1 พฤษภาคม ซึ่งตกลงร่วมกันโดยกลุ่มกบฏตาลีบันที่ก่อความไม่สงบและคณะบริหารของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐฯคนก่อน

Biden told ABC News on Wednesday that the deadline would be tough to meet and that his administratiin was consulting with allies and in the process of making a decision.
ไบเดนบอกกับสำนักข่าว ABC News เมื่อวันพุธว่า เป็นการยากที่จะทำได้ตามกำหนดเส้นตาย และผู้บริหารของเขากำลังปรึกษากับพันธมิตรและอยู่ระหว่างการตัดสินใจ

The United States special envoy for Afghanistan, Zalmay Khalilzad, has also been travelling in the region in recent weeks with proposals including an interim Afghan government and a summit in Turkey to jumpstart the peace process.
นอกจากนี้นาย Zalmay Khalilzadผู้แทนพิเศษเพื่อการปรองดองอัฟกานิสถานได้เดินทางไปในภูมิภาคนี้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีข้อเสนอรวมถึงการตั้งรัฐบาลอัฟกานิสถานชั่วคราว และการประชุมสุดยอดในตุรกีเพื่อเริ่มต้นกระบวนการสันติภาพ

Negotiations between the Taliban and the Afghan government in Qatar's capital Doha have struggled to gain momentum and violence has risen.
การเจรจาระหว่างกลุ่มตาลีบันและรัฐบาลอัฟกานิสถานในเมืองหลวงโดฮาของกาตาร์ มีความติดขัดในการผลักดันให้ดำเนินการต่อและความรุนแรงก็เพิ่มสูงขึ้น

The Taliban said on Friday they would like to see the process sped up but warned Washington against keeping troops in Afghanistan beyond their agreed withdrawal date.
กลุ่มตาลีบันกล่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าพวกเขาต้องการเห็นกระบวนการที่เร็วขึ้น แต่เตือนวอชิงตันไม่ให้รักษากองกำลังในอัฟกานิสถานเกินกว่าวันถอนตัวที่ตกลงกันไว้

Afghanistan's presidential palace said on Sunday Austin and Ghani discussed the peace process and concerns over rising violence.
ทำเนียบประธานาธิบดีของอัฟกานิสถานกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาAustinและGhaniได้หารือเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพและความกังวลเกี่ยวกับความรุนแรงที่เพิ่มขึ้น

คำศัพท์ข่าว
- administration = การบริหาร
- Ashraf Ghani = ประธานาธิบดี อัชราฟ กานี ของอัฟกานิสถาน
- consult (v) = หารือ
- jumpstart = ให้พลังขับเคลื่อน, พ่วงแบตเพิ่มกำลังไฟเพื่อสตาร์ทรถที่พลังงานอ่อน
- inform = แจ้งให้ทราบ
- insurgent = ผู้ก่อกบฏ, จลาจล
- Lloyd Austin = ลอยด์ ออสติน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา
- momentum = โมเมนตัม, แรงผลักดัน, แรงกระตุ้น
- troop = กลุ่มกองกำลัง
- underestimate = ดูถูก, ประเมินค่าต่ำเกินไป
- undergo = ประสบ, ผ่าน, เผชิญกับ (เจอเรื่องแย่ๆ, ประสบเหตุการณ์ในด้านลบ)
- unnanounced (adj) = ไม่การประกาศ, ไม่มีการแจ้งให้ทราบ
- withdraw (n, v) = ถอน, ถอนตัว

No comments:

Post a Comment