โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, March 25, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 25-March-2021เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : Nationthailand
97 new Covid cases reported, most still in Bangkok
มีรายงานผู้ป่วยโควิดใหม่ 97 ราย, ส่วนใหญ่ยังอยู่ในกรุงเทพฯ

The Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) on Thursday reported 97 new cases, five of whom are returnees in quarantine facilities.
ศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19 (CCSA) เมื่อวันพฤหัสบดีรายงานว่าผู้ป่วยใหม่ 97 ราย, โดย 5 รายเป็นผู้เดินทางกลับและในสถานกักตัว

According to Worldometer, as of 10am the number of confirmed cases globally has risen to 125.43 million (up by 583,741), 101.29 million have recovered, 21.38 million are active cases (91,623 in severe condition) and 2.76 million have died (an increase of 10,410).
จากข้อมูลของเว็บไซต์ Worldometer เมื่อเวลา 10.00 น. จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 125.43 ล้านราย (เพิ่มขึ้นจาเดิม 583,741) 101.29 ล้านรายได้รับการรักษาหายป่วย, 21.38 ล้านรายเป็นผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง (91,623รายมีอาการรุนแรง) และ 2.76 ล้านรายเสียชีวิต (เพิ่มขึ้นจากเดิม 10,410 ราย ).

Thailand ranks 116th on the global list of most cases, which is topped by the US with 30.7 million, followed by Brazil 12.23 million, India 11.78 million, Russia 4.48 million and France 4.38 million.
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 116 ของรายชื่อผู้ติดเชื้อทั่วโลก โดยมีสหรัฐฯอยู่อันดับสูงสุด ด้วยจำนวนผู้ป่วย 30.7 ล้านราย, ตามด้วยบราซิล 12.23ล้านราย อินเดีย 11.78 ล้านราย รัสเซีย 4.48ล้านราย และฝรั่งเศส 4.38ล้านราย

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- active case = ผู้ป่วยที่มีเชื้ออยู่, ผู้ป่วยในภาวะรักษาตัว/ ดูแล/ ดูอาการ
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- comprise (v) = ประกอบด้วย
- confirmed cases = ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยัน
- contract = ทำสัญญาผูกมัด, ติดเชื้อ (ในข่าวหมายถึง ติดเชื้อ)
- followed (follow) = ติดตาม, ตามมา, หลังจาก
- global (n) = โลก
- globally = ทั่วโลก
- increasing by = เพิ่มขึ้นจากเดิม, จำนวนที่เพิ่มขึ้นจากเดิม (บวกเพิ่มจากยอดเดิม)
- local infection = ติดเชื้อภายในท้องถิ่น (ในข่าวหมายถึงภายในประเทศ)
- most (adj. adv) = มากที่สุด, ส่วนมาก, อย่างมาก
- outbreak (n) = การะบาด, การแพร่เชื้อ
- oversea = ต่างประเทศ, นอกประเทศ
- proactive testing = การทดสอบเชิงรุก
- recovered (recover) = ฟื้นตัว, หายป่วย, กลับเป็นปกติ
- returnee = ผู้ที่กลับ, ผู้ที่เดินทางกลับ
- severe condition = อาการสาหัส, ป่วยในขั้นวิกฤติ, ผู้ป่วยที่มีในภาวะรุนแรง
- top (v) = สูงสุด, ขึ้นไปอยู่สูงสุด
- up by = เพิ่มขึ้นจากเดิม, จำนวนที่เพิ่มขึ้นจากเดิม (บวกเพิ่มจากยอดเดิม)

สำนักข่าว : Bangkok Post
97 new Covid-19 cases
โควิด -19 ใหม่ 97 ราย

The government on Thursday reported 97 new Covid-19 cases, 92 local infections and five imported, raising the total to 28,443.
เมื่อวันพฤหัสบดี รัฐบาลรายงานผู้ติดเชื้อโควิด -19 ใหม่จำนวน 97รายผู้ติดเชื้อในประเทศ 92ราย และเข้ามาจากต่างประเทศ 5ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 28,443 รายสำนักข่าว : บีบีซี (Twitter)
สำนักข่าว : บีบีซี (Website)
In pictures: Efforts to dislodge huge ship from Egypt's Suez Canal
ในภาพ: ความพยายามในการผลักดันเรือขนาดใหญ่ออกจากคลองสุเอซของอียิปต์

Efforts are continuing to refloat the Ever Given, a 400m-long (1,300ft) container ship which has been blocking the Suez Canal in Egypt since Tuesday.
ความพยายามยังคงดำเนินต่อไปเพื่อกู้เรือ Ever Given ซึ่งเป็นเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ยาว 400 เมตร (1,300 ฟุต) ซึ่งปิดกั้นคลองสุเอซในอียิปต์ตั้งแต่วันอังคาร

Dredgers have been clearing sand and mud away from the bow of the vessel, while tugboats and the ship's winches are being used in an attempt to move it.
เรือขุดได้ทำการล้างทรายและโคลนออกจากหัวเรือในขณะที่เรือลากจูงและรอกที่มีแรงฉุดลากสูงของเรือกำลังถูกใช้เพื่อพยายามเคลื่อนย้าย

On Thursday, the Ever Given's owner, Japanese firm Shoei Kinsen, apologised for the effects the incident has had on traffic waiting to go through the canal.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา Shoei Kinsen ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นเจ้าของ Ever Given ได้ขอโทษสำหรับผลกระทบของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับการจราจรที่รอผ่านคลอง

It said it was doing its utmost, along with local authorities and the vessel's operators, to resolve the problem, but warned that it was extremely difficult.
โดยบอกว่ากำลังพยายามอย่างเต็มที่ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและผู้ควบคุมเรือเพื่อแก้ไขปัญหา แต่เตือนว่าเป็นเรื่องยากมาก

คำศัพท์ข่าว
- attempt (n, v) = พยายาม
- away from = ออกจาก, หลุดออกจาก
- block (v) = บล๊อค, ปิดกั้น, สกัดกั้น, ระงับการเข้าถึง, กีดขวางการจราจร
- bow = หัวเรือ
- canal = คลอง
- difficult (adj) = ยาก, ยุ่งยาก, ลำบาก
- container ship = เรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์, เรือบรรทุกตู้สินค้า
- dislodge (v)ทำให้หลุดจากที่, ทำให้เคลื่อน, เอาออกจากที่เดิม (เคาะหรือบังคับให้ออกจากตำแหน่ง)
- effect (n) = ผลกระทบ
- extremely (adv) = สุดแสน, สุดสุด, สุดขั้ว, เต็มที่, เต็มเหนี่ยว
- go through = เคลื่อนผ่าน
- incident (n) = เหตุการณ์, สิ่งที่เกิดขึ้น
- operator = ผู้ควบคุมการทำงานของระบบเครื่องจักร, พนักงานรับโทรศัพท์
- refloat (v) = ทำให้กลับมาลอย, กู้เรือ
- resolve (v) = แก้ปัญหา, คลี่คลาย
- through (adv) = ผ่าน (ช่องทาง, กระบวนการ, วัตถุ)
- tugboat = เรือโยง (เรือทรงพลังที่ใช้ลากจูงเรือขนาดใหญ่โดยเฉพาะในท่าเรือ)
- utmost (adj) = เต็มที่, สุดเหวี่ยง, สุดกำลัง
- vessel = เรือ
- winch = รอก, รอกที่มีแรงฉุดลากสูง ( มีการทดรอบเพื่อสร้างแรงดึงที่ได้เปรียบเชิงกล เพื่อลากของหนัก)

สำนักข่าว : AP (Twitter)
สำนักข่าว : AP (Website)
A mammoth cargo ship is lodged across the Suez Canal.
เรือบรรทุกสินค้าลำมหึมาจอดขวางคลองสุเอซ

What impact will the blockage have on shipping and consumers around the globe?
การกีดขวางจะส่งผลกระทบอะไรต่อการขนส่งสินค้าและผู้บริโภคทั่วโลก?

The cargo ship blocking the Suez Canal is holding up traffic that carries nearly $10 billion worth of goods every day, so a quick clearing of the logjam is key to limiting the economic fallout.
เรือบรรทุกสินค้าที่ปิดกั้นคลองสุเอซกำลังทำให้เกิดความล่าช้าในการจราจรซึ่งบรรทุกสินค้ามูลค่าเกือบ 10,000 ล้านดอลลาร์ทุกวัน, ดังนั้นการเคลียร์เส้นทางน้ำอย่างรวดเร็วจึงเป็นกุญแจสำคัญเพื่อที่จะยั้บยั้งการล่มสลายทางเศรษฐกิจ

Efforts continued Thursday to dislodge the Ever Given container ship and restore traffic on the critical man-made waterway that connects the Mediterranean to the Red Sea and provides a shipping shortcut between Europe and Asia.
ความพยายามอย่างต่อเนื่องในวันพฤหัสบดีที่จะผลักดันเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ Ever Given และฟื้นฟูวิกฤติการจราจรบนทางน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นที่สำคัญ ที่เชื่อมต่อกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ไปยังทะเลแดงและเป็นทางลัดในการขนส่งสินค้าระหว่างยุโรปและเอเชีย

คำศัพท์ข่าว
- across (adv) = ทั่วพื้นที่, เต็มพื้นที่
- around the world = ทั่วโลก
- blockage (n) = การกีดขวาง
- consumer (n) = ผู้บริโภค
- globe = โลก
- hold up = ทำให้ล่าช้า
- impact (n) = ผลกระทบ
- mammoth (adj) = มหึมา, ใหญ่โต, เบ้อเริ่ม
- shipping = การขนส่งสินค้าสำนักข่าว : รอยเตอร์ (Twitter)
สำนักข่าว : รอยเตอร์ (Website)
NFT artwork by humanoid robot sells at auction for nearly $700,000
งานศิลปะ NFT โดยหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ ขายทอดตลาดได้เกือบ $ 700,000

HONG KONG (Reuters) -A digital artwork by humanoid robot Sophia was sold at auction on Thursday for $688,888 in the form of a Non-Fungible Token (NFT), the latest sign of a frenzy in the NFT art world.
ฮ่องกง (รอยเตอร์) - งานศิลปะดิจิทัลโดยหุ่นยนต์มนุษย์โซเฟียถูกขายในการประมูลเมื่อวันพฤหัสบดีในราคา 688,888 ดอลลาร์ ในรูปแบบของสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพียงหนึ่งเดียวไม่สามารถทำซ้ำได้ (NFT) ซึ่งเป็นสัญญาณล่าสุดของความคลั่งไคล้ในโลกศิลปะ NFT

NFTs, a digital signature saved on blockchain ledgers that allows anyone to verify the ownership and authenticity of items, have become the latest investment craze, with one artwork selling this month for nearly $70 million.
NFTs ซึ่งเป็นลายเซ็นดิจิทัลที่บันทึกไว้ในบัญชีแยกประเภทในสกุลเงินดิจิตอล ที่ช่วยให้ทุกคนสามารถตรวจสอบความเป็นเจ้าของและความถูกต้องของรายการ ได้กลายเป็นความนิยมในการลงทุนครั้งล่าสุดโดยมีงานศิลปะชิ้นหนึ่งขายในเดือนนี้เกือบ 70 ล้านดอลลาร์

Sophia, who was unveiled in 2016, produced her art in collaboration with 31-year-old Italian digital artist Andrea Bonaceto, known for colourful portraits, some of which depict famous people, such as Tesla’s chief executive, Elon Musk.
โซเฟียซึ่งเปิดตัวในปี 2559 ผลิตงานศิลปะของเธอโดยร่วมมือกับ Andrea Bonaceto ศิลปินดิจิทัลชาวอิตาลีวัย 31 ปีซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการถ่ายภาพบุคคลที่มีสีสัน ซึ่งบางส่วนแสดงถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงเช่น Elon Musk ผู้บริหารระดับสูงของ Tesla

The robot has combined elements from Bonaceto’s works, art history and her own physical drawings or paintings on various surfaces multiple times in a process her creator David Hanson describes as “iterative loops of evolution”.
หุ่นยนต์ได้รวมองค์ประกอบจากผลงานของ Bonaceto ประวัติศาสตร์ศิลปะและภาพวาดทางกายภาพของเธอเอง หรือภาพวาดบนพื้นผิวต่างๆหลาย ๆ ครั้ง ในกระบวนการหนึ่ง David Hanson ผู้สร้างของเธออธิบายว่า“ วิวัฒนาการประมวลผลซ้ำ ของการเขียนโปรแกรม”

Titled “Sophia Instantiation,” the digital work is a 12-second MP4 file showing the evolution of Bonaceto’s portrait into Sophia’s digital painting, and is accompanied by a physical artwork, painted by Sophia on a printout of her self-portrait.
ผลงานดิจิทัลที่มีชื่อว่า“ Sophia Instantiation” เป็นไฟล์ MP4 ความยาว 12 วินาทีที่แสดงวิวัฒนาการของภาพบุคคลของ Bonaceto ไปสู่ภาพวาดดิจิทัลของ Sophia และมาพร้อมกับงานศิลปะทางกายภาพที่โซเฟียวาดบนภาพพิมพ์ของเธอเอง

“I’m so excited about people’s response to new technologies like robotics ... and am so glad to be part of these creativities,” Sophia, who was wearing a silver-coloured dress, told Reuters.
“ ฉันตื่นเต้นมากกับการตอบสนองของผู้คนต่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่นหุ่นยนต์ ... และดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้” โซเฟียซึ่งสวมชุดสีเงินกล่าวกับรอยเตอร์

คำศัพท์ข่าว
- accompany (v) = ติดสอยห้อยตาม, รวมกับ
- auction = การประมูลขาย, การขายทอดตลาด
- authenticity (n) = ความจริง, ความถูกต้อง
- collaboration = การร่วมมือ
- evolution (n) = วิวัฒนาการ
- frenzy = บ้าคลั่ง, คลั่งไคล้สุดขีด (สถานะหรือช่วงเวลาของความตื่นเต้นที่ไม่สามารถควบคุมได้หรือพฤติกรรมได้)
- humanoid (n) = สิ่งที่มีลักษณะของมนุษย์ (หุ่นยนต์/ เครื่องจักร/ สิ่งมีชีวิต/ สิ่งประดิษย์)
- iterative (adj) = การทำซ้ำ เฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการทางคณิตศาสตร์หรือการคำนวณ
- ledger = บัญชีแยกประเภท
- loop = การเขียนโปรแกรมให้วนเช็คระบบก่อนทำงานรอบใหม่, ระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้การป้อนกลับจากเอ้าท์พุท
- ownership (n) ความเป็นเจ้าของ
- portrait = ภาพถ่ายของบุคคล/ สัตว์, ภาพวาดเหมือนของบุคคล/ สัตว์
- printout = พิมพ์ออกมา

- Blockchain = บล็อกเชน (ระบบที่บันทึกการทำธุรกรรมในสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งจะถูกเก็บรักษาไว้ในคอมพิวเตอร์หลายเครื่องที่เชื่อมโยงกันในเครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์)
- Fungible Token = สินทรัพย์ดิจิทัลที่มีไม่เอกลักษณ์เฉพาะตัวเพียงหนึ่งเดียวสามารถทำซ้ำได้
- Non-Fungible Token = สินทรัพย์ดิจิทัลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพียงหนึ่งเดียวไม่สามารถทำซ้ำได้

งานศิลป์ฝีมือหุ่นยนต์หน้าตาเหมือนคนชิ้นแรกของโลก ( เว็บไซต์ VOA)สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
When will kids and teens be vaccinated against Covid-19?
เด็กและเยาวชนจะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เมื่อใด

With more than 44 million people fully vaccinated against Covid-19 in the United States, many adults are hopeful that a more normal life is on the horizon.
ด้วยผู้คนในสหรัฐอเมริกามากกว่า 44 ล้านได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ครบถ้วนแล้ว ผู้ใหญ่หลายคนจึงมีความหวังว่าชีวิตที่ปกติมากขึ้นกำลังจะมาถึง

Now families are wondering when vaccines will be available for teens and children.
ตอนนี้ครอบครัวต่างๆ กำลังสงสัยว่าเมื่อไรจะมีวัคซีนสำหรับเยาวชนและเด็ก

Covid-19 vaccines currently authorized in the United States are only available for adults, except Pfizer/BioNTech's vaccine, which is authorized for people ages 16 and older.
ปัจจุบันวัคซีน Covid-19 ที่ได้รับอนุญาตในสหรัฐอเมริกามีให้สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้นยกเว้นวัคซีนของ Pfizer / BioNTech ซึ่งได้รับอนุญาตสำหรับผู้ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป

While there's a chance that a vaccine will be available to high school and middle school-age children by this fall, younger children may still be months away from vaccination when the upcoming school year begins.
แม้จะมีโอกาสที่จะมีวัคซีนให้กับเด็กมัธยมปลายและมัธยมต้นภายในฤดูใบไม้ร่วงนี้ แต่เด็กที่อายุน้อยกว่าการให้วัคซีนอาจยังห่างใปอีกหลายเดือนเมื่อปีการศึกษาที่กำลังจะมาถึงเปิดขึ้น

Dr. Anthony Fauci, director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, has said younger children may have to wait until the first quarter of 2022.
Anthony Fauci ผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติกล่าวว่าเด็กที่อายุน้อยกว่าอาจต้องรอจนถึงไตรมาสแรกของปีค.ศ.2022 (พ.ศ 2565)

Trials are getting underway, though. Last week, the first children were vaccinated in Moderna's Phase 2/3 KidCOVE pediatric trial, which includes children ages 6 months to 11 years.
แม้ว่าการทดลองกำลังดำเนินอยู่ โดยสัปดาห์ลที่แล้วเด็กคนแรกได้รับการฉีดวัคซีนในโครงการทดลองศึกษาในเด็ก KidCOVE ของ Moderna's ระยะ 2/3 ซึ่งทำในเด็กอายุ 6 เดือนถึง 11 ปี

Dr. Buddy Creech, director of Vanderbilt University's Vaccine Research Program and an investigator in Moderna's pediatric trials, estimates a Covid-19 vaccine won't be available to children 11 and younger until November or December, at the earliest.
ดร. Buddy Creech ผู้อำนวยการโครงการวิจัยวัคซีนของมหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์และผู้วิจัยในการทดลองในเด็กของ Moderna ประมาณว่าจะยังไม่สามารถให้วัคซีน Covid-19 กับเด็กอายุ 11 ปีและน้อยกว่า ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคมเป็นอย่างเร็วที่สุด

Pfizer/BioNTech and Moderna have been testing their vaccines in people as young as 12, and experts are feeling confident that the results will be ready in time to get kids 12 and up vaccinated for the upcoming school year.
ไฟเซอร์ / ไบโอเอ็นเทคและโมเดิร์นน่าได้ทำการทดสอบวัคซีนของพวกเขาในคนที่อายุ 12 ปีและผู้เชี่ยวชาญรู้สึกมั่นใจว่าผลลัพธ์จะพร้อมทันเวลาสำหรับการให้วัคซีนกับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปในภาคการศึกษาที่กำลังจะมาถึง

Creech said vaccines could be available for high-risk kids 12 and older by July or August.
Creech กล่าวว่าวัคซีนสามารถใช้ได้สำหรับเด็กที่มีความเสี่ยงสูงอายุ 12 ปีขึ้นไปภายในเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคม

Johnson & Johnson has announced plans to begin testing its vaccine in people ages 12 to 18, and J&J CEO Alex Gorsky said this month that the company will likely have a vaccine available for children under the age of 18 by September.
Johnson & Johnson ได้ประกาศแผนการที่จะเริ่มทดสอบวัคซีนในผู้ที่มีอายุ 12 ถึง 18 ปีและ Alex Gorsky ซีอีโอของ J&J กล่าวในเดือนนี้ว่า บริษัท มีแนวโน้มที่จะมีวัคซีนสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีภายในเดือนกันยายน

In February, the University of Oxford announced it would begin testing AstraZeneca's vaccine in people ages 6 to 17. Novavax said it expects pediatric trials of its vaccine to kick off shortly.
ในเดือนกุมภาพันธ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดประกาศว่าจะเริ่มทดสอบวัคซีนของ AstraZeneca ในผู้ที่มีอายุ 6 ถึง 17 ปี Novavax กล่าวว่าคาดว่าการทดลองวัคซีนในเด็กจะเริ่มขึ้นในไม่ช้า

But each vaccine needs to be carefully tested in pediatric populations until enough data is generated for the US Food and Drug Administration to evaluate whether it is safe and effective.
แต่วัคซีนแต่ละชนิดจะต้องได้รับการทดสอบอย่างรอบคอบในประชากรเด็ก จนกว่าจะมีข้อมูลเพียงพอที่จะสร้างขึ้นเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาประเมินว่าปลอดภัยและมีประสิทธิภาพหรือไม่

คำศัพท์ข่าว
- available = มีอยู่, หาได้ , มีให้ใช้, มีพร้อมใช้งาน
- age (n) = วัย, อายุ
- generate (v) = สร้าง, ผลิต, กำเนิด, ก่อให้เกิด, ทำให้เกิดขึ้น
- high-risk (adj) = ความเสี่ยงสูง
- middle school-age
- on the horizon. = กำลังจะม่ถึง
- pediatric (adj) = เกี่ยวข้องกับสาขาการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและโรคของเด็ก
- test (v) = ทดสอบ, ตรวจหาเชื้อ
- underway = กำลังเกิดขึ้น
- upcoming school year = ปีการศึกษาศึกษาที่กำลังจะมาถึง

No comments:

Post a Comment