โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 09-April-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : NHK
Myanmar military kills at least 13 protesters
ทหารเมียนมาสังหารผู้ประท้วงอย่างน้อย 13 คน

Myanmar's military continues its crackdown on anti-coup protesters, killing more than a dozen people on Wednesday.
กองทัพเมียนมายังคงปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านรัฐประหาร โดยเอาชีวิตไปกว่าสิบสองคนในวันพุธ

People are taking to the streets across the country to protest against the February 1 military coup.
ผู้คนออกไปตามท้องถนนทั่วประเทศเพื่อประท้วงต่อต้านการรัฐประหารที่มีขึ้นเมื่อ1 กุมภาพันธ์

In the largest city of Yangon, demonstrations were staged on Wednesday urging people not to buy Chinese products.
ในเมืองที่ใหญ่ที่สุดอย่างย่างกุ้งมีการเดินขบวนประท้วงในวันพุธเพื่อเรียกร้องให้ประชาชนไม่ซื้อสินค้าจีน

Myanmar's military calls Beijing a strategic partner.
ทหารของเมียนมาเรียกปักกิ่งว่าเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์

Local media say the military used machine guns and grenades on protesters in the northwestern town of Kale.
สื่อท้องถิ่นกล่าวว่า ทหารใช้ปืนกลและระเบิดมือกับผู้ประท้วงในเมือง Kale ที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ

They say at least 13 people were killed nationwide on Wednesday alone, with the death toll expected to rise.
พวกเขากล่าวว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 13 คนทั่วประเทศในวันพุธเพียงวันเดียว โดยคาดว่ายอดผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้น

A local human rights group says 598 civilians have been killed since the coup.
กลุ่มสิทธิมนุษยชนในพื้นที่กล่าวว่าพลเรือน 598 คนถูกสังหารตั้งแต่การรัฐประหาร

Myanmar's military has been carrying out airstrikes against ethnic minority armed forces supporting anti-coup protesters.
ทหารของเมียนมาดำเนินการโจมตีทางอากาศต่อกองกำลังติดอาวุธชนกลุ่มน้อยที่สนับสนุนผู้ประท้วงที่ต่อต้านรัฐประหาร

Ground troops advanced to areas near the southeastern border with Thailand on Wednesday, clashing with armed groups of the Karen ethnic minority.
กองกำลังภาคพื้นดินเข้าสู่พื้นที่ใกล้ชายแดนทางตะวันออกเฉียงใต้กับไทยเมื่อวันพุธ โดยปะทะกับกลุ่มติดอาวุธของชนกลุ่มน้อยกะเหรี่ยง

The military also announced on state-run TV on Wednesday that it had placed celebrities, including actors and singers, on its wanted list for allegedly inciting people to join the civil disobedience movement.
กองทัพยังประกาศทางทีวีของรัฐเมื่อวันพุธว่าได้ใส่ชื่อคนดังรวมถึงนักแสดงและนักร้องอยู่ในรายการผู้ที่ต้องการตัวจากข้อกล่าวหายุยงให้ประชาชนเข้าร่วมขบวนการอารยะขัดขืน

คำศัพท์ข่าว
- airstrike = การโจมตีทางอากาศ (กราดยิง, ทิ้งระเบิดจากเครื่องบิน)
- anti-coup (adj) = ต่อต้านการทำรัฐประหาร, ต่อต้านการยึดอำนาจโดยผิดกฎหมาย
- carry out = ปฏิบัติการ, การปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้สำเร็จ
- civil disobedience movement = ขบวนการอารยะขัดขืน ( การประท้วงทางการเมืองที่มีผู้คนจำนวนมากไม่ยอมปฏิบัติตามกฎหมาย)
- clash (v) = ชน, ปะทะอย่างรุนแรง, เกิดเหตุรุนแรง, สู้รบกัน
- death toll = ยอดผู้เสียชีวิต, ยอดรวมผู้เสียชีวิต
- demonstration (n) = การเดินขบวนประท้วง, การชุมนุมประท้วง, รวมตัวแสดงพลัง
- ethnic (adj) = ชาติพันธุ์, กลุ่มชาติพันธุ์, เกี่ยวกับชนกลุ่มน้อย (กลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมหรือประเพณีเดียวกัน )
- ethnic minority = กลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อย
- grenade = ระเบิดมือ, ลูกระเบิดขนาดเล็ก
- incite (v) = ยั่วยุ, ยุยงให้เกิดความรุนแรง
- Karen ethnic minority = กลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยชาวกระเหรี่ยง
- minority (n) = เสียงส่วนน้อย, ชนกลุ่มน้อย
- protester (n) = ผู้ชุมนุม, ผู้ประท้วง, ผู้คัดค้าน
- strategic (adj) = ยุทธศาสตร์, เป็นกลยุทธ์, สำคัญทางยุทธศาสตร์สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Twitter)
สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Website)
More than 5,000 people attended an illegal party at the Tonto National Forest in Arizona, officials say
มากกว่า 5,000 คนเข้าร่วมงานปาร์ตี้ที่ผิดกฎหมายที่ Tonto National Forest ในรัฐแอริโซนา, เจ้าหน้าที่กล่าว

More than 5,000 people attended an unauthorized and illegal event at Tonto National Forest near Phoenix on Saturday, leading to multiple violations and one person being emergency evacuated, officials said.
เจ้าหน้าที่กล่าวว่ามีผู้คนมากกว่า 5,000 คนเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตและผิดกฎหมายที่ป่าสงวนแห่งชาติ Tonto ใกล้เมืองPhoenixเมื่อวันเสาร์ นำไปสู่การฝ่าฝืนกฏหมายหลายครั้ง และมีคนหนึ่งถูกอพยพอย่างฉุกเฉิน, เจ้าหน้าที่กล่าว

Forest protection officers were patrolling near the Lower Sycamore Creek Recreation Area when they discovered thousands of people who were illegally gathered, the U.S. Forest Service wrote in a Facebook post.
เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ากำลังลาดตระเวนใกล้พื้นที่สันธนาการแถบ Lower Sycamore Creek Recreation Area ตอนที่พวกเขาพบคนหลายพันคนที่รวมตัวกันอย่างผิดกฎหมาย, กรมป่าไม้ของสหรัฐอเมริกาเขียนไว้ในโพสต์ Facebook

The event resulted in multiple violations, including DUIs, speeding and reckless vehicle operation, blocking roadways, and illegal use of fireworks, the service said.
เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เกิดการละเมิดกฏหมายหลายครั้ง รวมถึงมึนเมาขณะขับรถ, ขับรถความเร็วเกินและการใช้ยานพาหนะโดยประมาท, การกีดขวางการจราจร และการใช้ดอกไม้ไฟอย่างผิดกฎหมาย, ตำรวจกล่าว

คำศัพท์ข่าว
- discovery ดี-สกัฟ-เวอะ-รี (v) = ค้นพบ
- DUI (คำย่อ) = driving under the influence = ขับรถภายใต้อิทธิพล (มึนเมาจาก สุรา/ ยาเสพติด)
- evacuate (v) = อพยพออกไป, เคลื่อนย้ายออกจาก
- event = งาน, งานที่จัด, งานสังคม, งานโชว์, งานนิทรรศน์การ, เหตุการณ์สำคัญ
- gather (v) = รวมตัว, ชุมนุมกัน
- illegal (n) = ผิดกฎหมาย, นอกกฎหมาย
- illegally (adv) = อย่างผิดกฏหมาย
- partier (n) = ผู้ร่วมงานปาร์ตี้
- patrol (v) = ตรวจตรา, ลาดตระเวน
- reckless = ประมาท, บ้าบิน, คึกคะนอง
- result (v) = บังเกิดผล, เป็นผล, ก่อผล, เกิดผลลัพธ์ทำให้...
- violation = การละเมิด, การฝ่าฝืนเครดิต : Guardian
เครดิต : KULR-8
เครดิต : Winchester CT Police Department
Mama bear's struggle with cubs looks hilariously familiar
แม่หมีเจอกับความยุ่งยากกับลูกหมี ดูเป็นความตลกที่คุ้นเคย

A mama bear hilariously herds uncooperative cubs across road.
แม่หมีกำลังต้อนลูกหมีที่ไม่ให้ความร่วมมือข้ามถนนอย่างสนุกสนาน

CNN's Jeanne Moos reports human mothers can relate.
Jeanne Moos ของ CNN รายงานว่ามารดาของมนุษย์คงเข้าใจความรู้สึกนี้

WINCHESTER, Conn. (AP) — A mother bear caught on video trying to coax four rambunctious cubs across a busy Connecticut road has parents across the internet nodding in sympathy.
WINCHESTER, Conn. (AP) - แม่หมีตัวหนึ่งถูกจับภาพได้ในวิดีโอขณะพยายามเกลี้ยกล่อมลูกสี่ตัวที่ทำตัวป่วนอยู่บนถนนคอนเนตทิคัตที่รถพลุกพล่าน มีพ่อแม่ทั่วอินเทอร์เน็ตพยักหน้ารับด้วยความเห็นอกเห็นใจ

Hundreds of people responded to a 4-minute video of the bear's struggles on the Winchester Police Department's Facebook page. Other videos of the bears also circulated online.
ผู้คนหลายร้อยแสดงความเห็นต่อวิดีโอความยาว 4 นาทีของความยากลำบากของหมีในหน้า Facebook กรมตำรวจวินเชสเตอร์ และวิดีโออื่น ๆ ของหมีก็เผยแพร่ทางออนไลน์เช่นกัน

“I never had four but I still can relate! So glad the cars waited for them,” wrote one mother from Sedona, Arizona.
“ ฉันไม่เคยมีลูกสี่คน แต่ฉันยังสามารถเข้าใจได้! ดีใจมากที่รถรอพวกเขา” คุณแม่คนหนึ่งจากเมืองเซโดนารัฐแอริโซนาเขียน

“The trials and tribulations of all mothers. Poor Momma!” wrote another woman.
“ ประสบการณ์ที่เจ็บปวดและยากลำบากของแม่ทุกคน คุณแม่ผู้น่าสงสาร!” ผู้หญิงอีกคนหนึ่งเขียน

The video taken Sunday shows the bear trying several times to get the cubs safely across Rowley Street, which has a posted speed limit of 40 mph, as a police cruiser blocks traffic.
วิดีโอที่ถ่ายเมื่อวันอาทิตย์แสดงให้เห็นว่าหมีพยายามหลายครั้งเพื่อพาลูก ๆ ข้ามถนนRowley Streetอย่างปลอดภัย ซึ่งจำกัดความเร็วไว้ที่ 40 ไมล์ต่อชั่วโมงเนื่องจากรถยนต์ลาดตระเวนของตำรวจปิดกั้นการจราจร

The mother bear would pick up one cub with her mouth and carry it to a grassy area, only to have another scamper back into the road.
แม่หมีจะจับลูกหมีด้วยปากและอุ้มไปยังพื้นที่ที่มีหญ้า, แต่มีตัวหนึ่งวิ่งแจ้นกลับเข้ามาบนถนน

Police thanked motorists for being patient and keeping the bears safe, using the video as a springtime warning to drivers.
ตำรวจขอบคุณผู้ขับขี่รถยนต์ที่อดทนและดูแลหมีให้ปลอดภัยโดยใช้วิดีโอนี้เพื่อเตือนคนขับรถในฤดูใบไม้ผลิ

“The weather is getting nicer and the wildlife is coming out to play!
“ อากาศกำลังดีขึ้นและสัตว์ป่าก็ออกมาเล่น!

Please use caution while driving and avoid interacting with these animals," the department warned.
โปรดใช้ความระมัดระวังขณะขับรถและหลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์กับสัตว์เหล่านี้” กรมตำรวจเตือน

คำศัพท์ข่าว
- caution = ความระมัดระวัง
- cub (n) = ลูกของสัตว์ (ลูกหมี, สิงโต, สุนัขจิ้งจอก, หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ ที่กินเนื้อเป็นอาหาร )
- herd (v) = ไล่ต้อน, กวาดต้อน
- caution (n) = ความรอบคอบ, การตักเตือน
- nod (v) = ผงกศรีษะ
- patient (adj) = อดทน
- rambunctious = ซุกซน, อาละวาด, ร่าเริงจนยากจะควบคุม
- relate (v) = เห็นใจ, เข้าใจความรู้สึก(เข้าใจความรู้สึกที่ผู้อื่นเจอกับเหตุการณ์ต่าง ๆ)
- scamper = วิ่งเล่น, วิ่งแจ้น, วิ่งไปมา (อารมณ์คึกคะนอง)
- struggle (v) = ต่อสู้ดิ้นรน, ต่อสู้กับปัญหา, ต่อสู้เพื่อความอยู่รอด, ดิ้นรนหาทางออก
- trial (n) = ประสบการณ์ที่เจ็บปวดและยากลำบาก
- uncooperative (adj) = ไม่ร่วมมือ“If bail is granted, I will see you tomorrow. If not, then good bye.” - said Penguin @paritchi , a young protest figure now detained for insulting the monarchy.
“ ถ้าได้รับการประกันตัว ก็จะพบกันพรุ่งนี้ ถ้าหากไม่ได้.. ก็ขอลาก่อน” - Penguin @paritchi กล่าว ซึ่งขณะนี้ผู้ประท้วงรุ่นเยาว์ถูกควบคุมตัวเนื่องจากดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์

He has been on a hunger strike for 25 days now, after being detained without bails for 3 months.
ตอนนี้เขาอยู่ในภาวะอดอยากหิวโหยมา 25 วันแล้วหลังจากถูกควบคุมตัวโดยไม่ได้รับการประกันตัวเป็นเวลา 3 เดือน

Protest leaders requested for thier lawyers to be removed because they were not given the right to a private consultation   &   their right to bail is repeatedly denied.
แกนนำการประท้วงขอให้ถอดทนายความของพวกเขาออก เพราะพวกเขาไม่ได้รับสิทธิ์ในการปรึกษาส่วนตัวและสิทธิในการประกันตัวถูกปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่า
They basically refused to participate in a system that had been treating them unfairly.
พูดง่าย ๆก็คือพวกเขาปฏิเสธที่จะเข้าร่วมในระบบที่ปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างไม่เป็นธรรม

คำศัพท์ข่าว
- basically (adv) = ง่ายๆ, ตรง ๆ ไม่ซับซ้อน
- consultation = การปรึกษาหารือ
- detain (v) = คุมตัว, กักขังไว้
- grant (v) = ให้, อนุญาต, เอื้ออำนวย, เปิดช่องทางให้, เป็นช่องทางให้
- insulting the monarchy = ดูหมิ่นสถาบันกษัตริย์
- monarchy (มอเนอรฺคี มักออกเสียงผิดว่า โมนาร์ชี)= เกี่ยวกับราชวงศ์, กษัตริย์, สถาบันกษัตริย์, การปกครองระบอบราชาธิปไตยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น