โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, April 22, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 22-April-2021เมนู:รวมศัพท์ข่าว

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : รอยเตอร์
สำนักข่าว : รอยเตอร์
Cash-strapped Africa overwhelmed by COVID vaccine challenge
แอฟริกาที่ขัดสนเรื่องเงิน ถูกทำให้กังวลอย่างหนักจากความท้าทายเรื่องวัคซีน COVID

When Ghana received 50,000 COVID-19 vaccine doses from India last month, it hit a frustrating roadblock: it had not trained enough staff to distribute them.
เมื่อกานาได้รับวัคซีน COVID-19 จำนวน 50,000โดส จากอินเดียเมื่อเดือนที่แล้ว ก็ประสบกับอุปสรรคที่น่าผิดหวังอย่างหนึ่งคือไม่ได้ฝึกเจ้าหน้าที่ให้มากพอที่จะแจกจ่ายวัคซีนเหล่านั้น

The country was still rolling out shots received in late February from the global vaccine-sharing scheme COVAX, and didn't have the capacity to expand that operation, according to the head of Ghana's immunisation programme.
ประเทศยังคงนำวัคซีนที่ได้รับในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์จากโครงการแบ่งปันวัคซีนทั่วโลก COVAX มาใช้และไม่มีความสามารถในการขยายปฏิบัติการดังกล่าว ตามข้อมูลจากหัวหน้าโครงการสร้างภูมิคุ้มกันของกานา

Rather than going straight into the arms of health workers, the additional doses were put in cold storage in the capital Accra, Kwame Amponsa-Achiano told Reuters, adding that his team had received two days' notice about the shipment.
แทนที่จะตรงไปถึงมือของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข วัคซีนที่เพิ่มมานี้กลับถูกเก็บไว้ในห้องเย็นในเมืองหลวงอักกรา, Kwame Amponsa-Achiano กล่าวกับรอยเตอร์ และเสริมว่าทีมของเขาได้รับการแจ้งเรื่องการจัดส่งมาแล้วสองวันแล้ว

"We were in the middle of the first campaign," Amponsa-Achiano said. "How do you plan for 50,000 when you already are doing another campaign?"
“เราอยู่ครึ่งทางของการรณรงค์ครั้งแรก”, Amponsa-Achianoกล่าว "คุณวางแผนสำหรับวัคซีน 50,000 อย่างไรเมื่อคุณกำลังดำเนินการในแคมเปญอื่นอยู่แล้ว"

The problems faced by Ghana, one of sub-Saharan Africa's more economically developed nations, illustrate how a continent with experience in battling deadly infectious diseases has found itself ill-prepared to inoculate people against this pandemic.
ปัญหาที่กานาต้องเจอ, กานาเป็นหนึ่งในชาติแอฟริกาที่อยู่ทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราซึ่งมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจมาก ได้แสดงให้เห็นว่าทวีปที่มีประสบการณ์ต่อสู้กับโรคติดเชื้อร้ายแรง พบว่าตัวเองไม่มีความพร้อมที่จะฉีดวัคซีนเพื่อต้านการระบาดนี้

Many African countries, already facing a shortage of affordable vaccines, are being stunned by the unprecedented scale of the distribution challenge when doses do arrive.
หลายประเทศในแอฟริกาได้ประสบกับปัญหาขาดแคลนวัคซีนในราคาที่สามารถซื้อได้ไปเรียบร้อยแล้ว และตอนนี้กำลังถูกทำให้อึ้งอยู่กับความท้าทายในการแจกจ่ายวัคซีนที่มาถึงแบบไม่เคยมีมาก่อน

Authorities do not have enough equipment like masks and cotton wool because of funding shortfalls that could total billions of dollars, according to more than a dozen health experts and some internal government documents seen by Reuters.
เจ้าหน้าที่ไม่มีอุปกรณ์ที่เพียงพอเช่น หน้ากากอนามัยและสำลี เนื่องจากขาดแคลนเงินทุนซึ่งรวมแล้วอาจเป็นเงินหลายพันล้านดอลลาร์ ตามที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพมากกว่าสิบสองคนและจากเอกสารภายในของรัฐบาลที่รอยเตอร์เห็น

They also lack sufficient personnel and training to distribute vaccines at short notice.
พวกเขายังขาดบุคลากรและการฝึกอบรมที่เพียงพอเพื่อแจกจ่ายวัคซีนในเวลาอันสั้น

คำศัพท์ข่าว
- infectious (adj) = ติดเชื้อ
- affordable (adj) = ราคาไม่แพง, ที่สามารถซื้อได้
- cotton wool = สำลี
- distribute (v) = แจกจ่าย, เผยแพร่
- dose = โดส, ปริมาณยา หรือวัคซีน
- economically (adv)ทางเศรษฐกิจ
- equipment(n.) = อุปกรณ์
- frustrating(adj) ทำให้ผิดหวัง ท้อแท้
- go straight = ตรงไป, มุ่งตรงไป
- ill-prepared = ไม่มีความพร้อม, ไม่ได้ตระเตรียม
- illustrate (v) = แสดงให้เห็น
- immunisation = การก่อภูมิคุ้มกัน, การสร้างภูมิคุ้มกัน
- inoculate (v) = ฉีดวัคซีน, ปลูกฝี
- overwhelm = ท่วมท้น, ครอบงำ, กล้ำกลืน, เต็มไปด้วยความรู้สึก
- roadblock = สิ่งกีดขวาง
- shortfall (n) = จำนวนที่ขาดไป, ปริมาณที่ขาดไป
- stun(v) = ทึ่ง,ตะลึง,งงงัน,ช็อก
- stuttering = ติดๆขัดๆ, อย่างตะกุกตะกักสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Brazil is building a new statue of Jesus -- and it's going to be bigger than Rio's
บราซิลกำลังสร้างรูปปั้นพระเยซูใหม่ - และจะใหญ่กว่าของเมืองริโอ

A huge statue of Jesus Christ is under construction in southern Brazil, and it will be even taller than its famous counterpart in Rio de Janeiro.
รูปปั้นขนาดใหญ่ของพระเยซูคริสต์อยู่ระหว่างการก่อสร้างทางตอนใต้ของบราซิล และจะสูงกว่ารูปปั้นที่มีชื่อเสียงในริโอเดจาเนโรด้วยซ้ำ

The "Christ the Protector" statue is being built in Encantado, a small town in Brazil's southernmost state, Rio Grande do Sul, by a local organization named Friends of Christ Association (AACristo).
รูปปั้น "Christ the Protector" ถูกสร้างขึ้นใน Encantado เมืองเล็ก ๆ ในรัฐ Rio Grande do Sul ทางใต้สุดของบราซิลโดยองค์กรท้องถิ่นชื่อ Friends of Christ Association (AACristo)

Made of steel and concrete, it will stand 43 meters (141 feet) tall -- 16 feet taller than Rio's Christ the Redeemer, according to AACristo.
รูปปั้นทำจากเหล็กและคอนกรีต มีความสูง 43 เมตร(141 ฟุต) สูงกว่าพระคริสต์ผู้ไถ่บาปของเมืองริโอ 16 ฟุต ตามข้อมูลของ AACristo

The organization said the statue will be the third-tallest statue of Jesus in the world, after a 249-foot statue currently under construction in Mexico and a 172-foot monument in Poland.
องค์กรกล่าวว่ารูปปั้นดังกล่าวจะเป็นรูปปั้นพระเยซูที่สูงเป็นอันดับสามของโลก รองจากรูปปั้นสูง 249 ฟุตที่กำลังก่อสร้างในเม็กซิโกและอนุสาวรีย์สูง 172 ฟุตในโปแลนด์

The statue is the work of sculptor Genésio Gomes Moura and his son, Markus Moura.
รูปปั้นดังกล่าวเป็นผลงานของประติมากรGenésio Gomes Moura และ Markus Moura ลูกชายของเขา

Its head and arms were installed on April 6 and the construction, which began in July 2019, should be finished by the end of this year, according to AACristo.
หัวและแขนของรูปปั้นได้รับการติดตั้งเมื่อวันที่ 6 เมษายน และการก่อสร้างซึ่งเริ่มในเดือนกรกฎาคม 2019 น่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ตามข้อมูลของ AACristo

It will cost around $353,000 in total, and AACristo is asking for donations to finish the project.
จะมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณ 353,000 เหรียญและ AACristo กำลังขอเงินบริจาคเพื่อให้โครงการเสร็จสำเร็จ

An elevator installed inside the statue will take tourists to a lookout at the height of Christ's heart.
ลิฟต์ที่ติดตั้งภายในรูปปั้นจะพานักท่องเที่ยวไปชมทรรศนียภาพที่ระดับความสูงของหัวใจของพระคริสต์

"It will be a glass opening from where people will be able to film and photograph the valley," head project supervisor Artur Lopes de Souza said on the AACristo website.
"ลิฟท์จะเป็นกระจกเปิดในที่ผู้คนสามารถถ่ายวิดีโอ และถ่ายภาพนิ่งของหุบเขาได้" หัวหน้าผู้ดูแลโครงการ Artur Lopes de Souza กล่าวในเว็บไซต์ AACristo

The aim is to boost tourism in the area, which is close to Brazil's borders with Uruguay and Argentina.
จุดมุ่งหมายคือเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ซึ่งอยู่ใกล้กับพรมแดนของบราซิลกับอุรุกวัยและอาร์เจนตินา

The Christ the Redeemer statue has looked down upon the city of Rio de Janeiro for almost 90 years and is one of Brazil's most famous tourist attractions.
รูปปั้น Christ the Redeemer มองลงดูเมืองริโอเดอจาเนโรมาเกือบ 90 ปีแล้ว และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของบราซิล

คำศัพท์ข่าว
- almost (adv) = เกือบ, แทบจะ, ส่วนมาก
- attraction = สิ่งจูงใจ, สิ่งดึงดูดใจ
- be able = สามารถ
- be under = อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- boost (v) = ผลักดันขึ้น, ทำให้เพิ่มขึ้น
- concrete = คอนกรีต (สื่งก่อสร้างที่ทำจากส่วนผสมของหินหรือกรวด, ปูนซีเมนต์)
- construction (n) = การก่อสร้าง
- install (v) = ติดตั้ง, ปลูกฝัง
- lookout = ชม, มอง
- monument = อนุสาวรีย์, อนุสรณ์สถาน
- photograph = ภาพนิ่ง
- southernmostใต้สุด, ทางใต้ที่ไกลที่สุดที่คุณสามารถไปได้
- statue = รูปปั้น, รูปแกะสลัก
- supervisor = หัวหน้างาน, ผู้ควบคุมดูแล
- tourism (n) การท่องเที่ยว, กิจการท่องเที่ยว
- tourist (n) = นักท่องเที่ยว

- Christ of Redeemer = รูปปั้นขนาดใหญ่ สูงประมาณ 38 เมตร ของพระเยซูคริสต์อยู่ในเมือง ริโอเดจาเนโรของบราซิล

- Christ the Protector = รูปปั้นขนาดใหญ่ สูงประมาณ 43 เมตร ของพระเยซูคริสต์ (กำลังก่อสร้าง) อยู่ทางใต้สุดของบราซิลสำนักข่าว : Guardian
Melting ice in Arctic linked to bowhead whales holding off annual migration
การละลายของน้ำแข็งในอาร์กติกมีความเชื่อมโยงกับการที่วาฬหัวคันศรหยุดอพยพประจำปี

Researchers in Canada find that population did not make the 6,000km roundtrip in 2018-2019
นักวิจัยในแคนาดาพบว่าประชากรของวาฬไม่ได้เดินทางไป - กลับ 6,000 กิโลเมตรในปีค.ศ.2018-2019

As the ice melts at pace in the Arctic, the mining and shipping industry has carved itself an opportunity out of the crisis.
ในขณะที่น้ำแข็งละลายอย่างรวดเร็วในอาร์กติก อุตสาหกรรมเหมืองแร่ และการเดินเรือได้เปิดโอกาสให้ตัวเองหลุดพ้นจากวิกฤต

Meanwhile, the marine ecosystem is left to coping with the heat, noise, pollution and the cascade of other changes that come with the upheaval of the environment.
ในขณะเดียวกันระบบนิเวศทางทะเลก็ถูกปล่อยให้รับมือกับความร้อน, เสียง, มลภาวะและการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

Now researchers have found a whale species that typically migrates away from solid sea ice each autumn and returns every summer to feast on tiny crustaceans did not make the 6,000km (3,700-mile) roundtrip in 2018-2019.
ในตอนนี้นักวิจัยพบว่า วาฬชนิดหนึ่งซึ่งมักจะอพยพไปจากทะเลน้ำแข็งในแต่ละฤดูใบไม้ร่วงและกลับมาทุกฤดูร้อนเพื่อกินกุ้งตัวเล็ก ๆ ไม่ได้เดินทางไป - กลับเป็นระยะทาง6,000 กม. (3,700 ไมล์) ในปีค.ศ. 2018-2019

Bowhead whales are one of the few species that reside almost exclusively in Arctic and subarctic waters, thriving within a narrow temperature preference window, generally between −0.5C (32.9F) and 2C.
วาฬหัวคันศรเป็นหนึ่งในไม่กี่ชนิดที่อาศัยอยู่โดยเฉพาะในน่านน้ำอาร์กติกและใต้อาร์กติกซึ่งเจริญเติบโตอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่แคบโดยทั่วไปอยู่ระหว่าง −0.5C (32.9F) และ 2C

There are now four different stocks of these whales swimming along in the Arctic — one of the biggest stocks migrate annually from the northern Bering Sea, through the Chukchi Sea in the spring, to the Beaufort Sea where they spend much of the summer before returning again to the Bering Sea in the autumn to weather out the winter.
ขณะนี้มีวาฬเหล่านี้สี่ตัวว่ายไปมาในอาร์กติกซึ่งเป็นหนึ่งในฝูงที่ใหญ่ที่สุด ที่อพยพจากทะเลแบริ่งทางตอนเหนือผ่านทะเลชุคชีในฤดูใบไม้ผลิ ไปยังทะเลโบฟอร์ตที่พวกมันใช้เวลาส่วนใหญ่ในช่วงฤดูร้อนก่อนที่จะกลับมาอีกครั้ง ไปยังทะเลแบริ่งในฤดูใบไม้ร่วงเพื่ออดทนให้ผ่านพ้นฤดูหนาว

Using data extracted from underwater tape recorders, researchers in Canada concluded that this whale population did not make their annual journey in 2018-2019, they wrote in the journal Royal Society Open Science.
การใช้ข้อมูลที่ดึงมาจากเครื่องบันทึกเทปใต้น้ำนักวิจัยในแคนาดาสรุปว่า ประชากรวาฬนี้ไม่ได้เดินทางประจำปีในปี 2561-2562 พวกเขาเขียนไว้ในวารสาร Royal Society Open Science

Lead author Dr Stephen Insley from Wildlife Conservation Society Canada said it was unclear whether this change was an aberration or the beginning of a new way of life.
ผู้เขียนนำ Dr Stephen Insley จากสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าแคนาดากล่าวว่า ยังไม่ชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นความผิดปกติหรือจุดเริ่มต้นของวิถีชีวิตใหม่

The researchers have suggested a plethora of potential factors that could explain what occurred.
นักวิจัยได้ตั้งข้อสังเกตุถึงปัจจัยที่เป็นไปได้อย่างมากที่จะสามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นได้

As water temperatures rise, the proliferation of predators such as killer whales (orcas) could have influenced the bowheads to stay put over winter.
เมื่ออุณหภูมิของน้ำสูงขึ้น การเพิ่มจำนวนของสัตว์นักล่าเช่นวาฬเพชฌฆาต (ออร์กาส์) อาจมีอิทธิพลต่อวาฬหัวคันศรให้อยู่ในช่วงฤดูหนาว

One potential factor is that given bowhead blubber can be up to half a meter thick, extra warmth could put the whales at risk of overheating.
ปัจจัยที่เป็นไปได้อย่างหนึ่งก็คือการที่ชั้นไขมันบริเวณหัวของวาฬหัวคันศรอาจมีความหนาได้ถึงครึ่งเมตร ความอบอุ่นที่มากอาจทำให้วาฬเสี่ยงต่อความร้อนสูงเกินไป

It could also be that there was an abundance of food such as plankton driven by higher temperatures – and so the whales may have elected to save their energy and bulk up by forgoing the travel.
นอกจากนี้ยังอาจเป็นไปได้ว่ามีความอุดมสมบูรณ์ของอาหารเช่นแพลงก์ตอน ที่เกิดจากอุณหภูมิอุ่นขึ้น ดังนั้นวาฬอาจเลือกที่จะประหยัดพลังงานของพวกมัน และเพิ่มจำนวนขึ้นโดยการละทิ้งการเดินทาง

If there is absolutely solid ice during the winter, the bowheads would be forced to migrate.
หากมีน้ำแข็งที่แข็งทั่วทุกที่ในช่วงฤดูหนาวพวกวาฬหัวคันศรจะถูกบังคับให้อพยพ

They have a huge, thick skull that helps them push through ice up to a meter thick – so they can break even heavy ice, but it needs to be open enough for them to get through cracks to come up to breathe, explained Insley.
พวกมันมีกะโหลกศีรษะขนาดใหญ่และหนา ซึ่งช่วยให้พวกมันดันตัวผ่านน้ำแข็งได้หนาถึงหนึ่งเมตร ดังนั้นพวกมันจึงสามารถทำลายแม้น้ำแข็งหนาได้ แต่ก็ต้องเปิดให้เพียงพอสำหรับพวกมันที่จะผ่านรอยแตกเพื่อขึ้นมาหายใจได้ , Insley อธิบาย

คำศัพท์ข่าว
- absolutely (adv) = อย่างแน่นอน
- abundance (n) = มากมาย, ความอุดมสมบูรณ์
- blubber = ชั้นไขมันหนาใต้ผิวหนังของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลเช่นปลาวาฬซึ่งช่วยให้พวกมันอบอุ่น
- bowhead = วาฬหัวคันศร
- bulk up = เพิ่มกล้ามเนื้อ, เพิ่มน้ำหนักตัว
- carve (v) = แกะ, ตัด
- cope (v) = สู้, รับมือ, จัดการ
- ecosystem = ระบบนิเวศ, ระบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
- extract (v) = เค้น, สกัด, ถอนออก, ดึงออก
- factor = ปัจจัย, ส่วนประกอบ
- influence = มีอิทธิพลจูงใจ, มีอิทธิพลต่อ
- migrate (v) = อพยพ (ตามฤดูกาล)
- mining = การทำเหมือง (อุตสาหกรรมในการนำถ่านหินหรือแร่ธาตุอื่น ๆ จากใต้พื้นดิน )
- occur (v) = ปรากฎขึ้น, บังเกิดขึ้น, อุบัติขึ้น
- opportunity = โอกาส
- potential (adj) = น่าจะ, อาจะเป็นไปได้, มีความเป็นไปได้
- predator (n) = นักล่า, ผู้ล่า
- subarctic = เกี่ยวข้องกับเขตหนาวของโลกทางตอนใต้ของอาร์กติกเซอร์เคิล
- typically (adv) = โดยส่วนใหญ่, โดยปกติ

No comments:

Post a Comment