โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, April 30, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 30-April-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : บีบีซี
India Covid: A nurse's story of fighting the virus
India Covid: เรื่องราวประสบการณ์ของพยาบาลในการต่อสู้กับไวรัส

A deadly second coronavirus wave is sweeping India, pushing the death toll to more than 200,000.
คลื่นโคโรนาไวรัสที่น่าสะพรึงระลอกที่ 2 กำลังกวาดล้างอินเดียทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 200,000 คน

Medical staff are at the forefront of the battle against Covid-19, dealing with death and devastation on a daily basis.
เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์อยู่ที่ด่านหน้าในการต่อสู้กับโควิด -19 ซึ่งต้องรับมือกับความตายและความหายนะในชีวิตประจำวัน

In this first-person account, nurse Viveki Kapoor tells the BBC how the virus has changed her life - and her small victories and defeats.
ในเรื่องราวของผู้มีประสบการณ์โดยตรง, นางพยาบาล Viveki Kapoor บอกกับ BBC ว่าไวรัสได้เปลี่ยนชีวิตเธออย่างไร รวมทั้งชัยชนะและความพ่ายแพ้เล็ก ๆ ของเธอ

I'm the nurse in-charge at the intensive care unit (ICU) of the Covid ward in a private Delhi hospital and I supervise the work of 25 nurses.
ฉันเป็นพยาบาลปฏิบัติงานที่แผนกผู้ป่วยหนัก(ICU) ของหอผู้ป่วยโควิด ในโรงพยาบาลเอกชนเดลี และฉันผู้ดูแลการทำงานของพยาบาล 25 คน

Since the pandemic began, many staff quit, they said our salaries were so low and not worth the risk.
นับตั้งแต่การระบาดเริ่มขึ้นพนักงานหลายคนลาออกพวกเขากล่าวว่าเงินเดือนของเราต่ำมากและไม่คุ้มกับความเสี่ยง

The second wave has brought a flood of patients.
คลื่นลูกที่สองได้นำผู้ป่วยจำนวนมากมา

Like all other Delhi hospital, ours also had to turn away so many after we filled up.
เช่นเดียวกับโรงพยาบาลอื่น ๆ ของเดลี โรงพยาบาลของเราก็ต้องหันหลังให้ผู้คนมากมายหลังจากที่เราเต็มแล้วเช่นกัน

Our workload has gone up five times.
ภาระงานของเราเพิ่มขึ้นถึงห้าเท่า

All the nurses are now putting in extra hours of work. We always come on time, but we are never able to leave on time.
ขณะนี้พยาบาลทุกคนกำลังเพิ่มชั่วโมงการทำงาน เรามาตรงเวลาเสมอ แต่เราไม่สามารถออกตรงเวลาได้

I've been a nurse for 22 years and worked in the past during disasters which would bring an influx of patients to emergency, but what is unfolding now is unprecedented.
ฉันเป็นพยาบาลมา 22 ปีและเคยทำงานในช่วงที่เกิดภัยพิบัติ ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยหลั่งไหลเข้าสู่ภาวะฉุกเฉิน แต่สิ่งที่พบในตอนนี้ไม่เคยมีมาก่อน

Now I'm so tired at the end of the day, that I can fall sleep anywhere. I don't even need a bed anymore.
ตอนนี้ฉันเหนื่อยมากในตอนท้ายๆ ของวันฉันสามารถนอนหลับได้ทุกที่ ฉันไม่ต้องการแม้แต่เตียงอีกต่อไป

Nursing is described as the noblest profession in the world and we are called 'sister' for a reason. Our patients think of us as family.
พยาบาลได้รับการอธิบายว่าเป็นวิชาชีพที่มีเกียรติที่สุดในโลกและเราถูกเรียกว่า 'พี่สาว' ด้วยเหตุผล ผู้ป่วยของเราคิดว่าเราเป็นครอบครัว

Whenever a new patient is admitted to hospital, a nurse is the first person they meet and they form a special bond with us.
เมื่อใดก็ตามที่ผู้ป่วยรายใหม่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล พยาบาลเป็นบุคคลแรกที่พวกเขาพบและสร้างความผูกพันพิเศษกับเรา

The patients who are coming in infected with Covid are very afraid, so we try and motivate them.
ผู้ป่วยที่เข้ามาด้วยการติดเชื้อโควิดจะมีความกลัวมาก เราจึงพยายามให้กำลังใจพวกเขา

I tell them the story of the lion and the deer.
ฉันเล่าเรื่องสิงโตกับกวางให้พวกเขาฟัง

I tell them that a deer runs faster, but the lion is still able to catch it because it stumbles when it's afraid.
ฉันบอกพวกเขาว่ากวางวิ่งเร็วกว่า แต่สิงโตก็ยังจับมันได้เพราะมันสะดุดเมื่อมันกลัว

So, I tell my patients that you must think positive, if you think negative, the virus will win.
ดังนั้นฉันบอกคนไข้ของฉันว่าคุณต้องคิดบวกถ้าคุณคิดในแง่ลบไวรัสจะชนะ

Earlier, sometimes patients would complain that they called for a nurse and she didn't attend to them immediately, but now they are being very cooperative.
ก่อนหน้านี้ บางครั้งผู้ป่วยจะบ่นว่าพวกเขาเรียกหาพยาบาลและเธอไม่ได้ไปพบพวกเขาในทันที แต่ตอนนี้พวกเขาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

They can see we are working very hard. Sometimes, they even ask us if we have had lunch or tell us to go drink some water or tea.
พวกเขาเห็นได้ว่าเราทำงานหนักมาก บางครั้งพวกเขายังถามเราว่าเราทานอาหารกลางวันหรือยัง หรือบอกให้เราไปดื่มน้ำหรือชา

In the first wave, we received a lot of older people, but now it's really sad to see people as young as 15 or 17 coming in with the infection.
ในระลอกแรกเราได้รับผู้สูงอายุจำนวนมาก แต่ตอนนี้เป็นเรื่องน่าเศร้าจริงๆที่เห็นผู้คนอายุน้อย 15 หรือ 17 ปีเข้ามาพร้อมกับการติดเชื้อ

We try our best, we try to save a patient until there's one breath left in him or her.
เราพยายามอย่างเต็มที่ เราพยายามช่วยชีวิตผู้ป่วยจนกว่าจะมีลมหายใจซักเฮือกของพวกเขา

I feel very happy when a patient recovers, I feel I'm able to help people and that all my hard work has paid off.
ฉันรู้สึกมีความสุขมากเมื่อผู้ป่วยฟื้นตัวฉันรู้สึกว่าสามารถช่วยเหลือผู้คนได้และการทำงานหนักทั้งหมดของฉันได้ผลตอบแทน

But when a patient dies, I feel crushed. I'm especially tormented by the death of the young people, it breaks my heart each time one of them dies.
แต่เมื่อผู้ป่วยเสียชีวิตฉันรู้สึกหดหู่ ฉันทรมานเป็นพิเศษกับการตายของคนหนุ่มสาวมันทำให้หัวใจของฉันแตกสลายทุกครั้งที่พวกเขาเสียชีวิต

Recently, my daughter's friend's father died. He was a young man. I felt heartbroken, but what could I do except console his family?
เมื่อเร็วๆนี้ คุณพ่อของเพื่อนลูกสาวเสียชีวิต เขาเป็นหนุ่มอยู่เลย ฉันรู้สึกเสียใจมาก แต่ฉันจะทำอะไรได้นอกจากปลอบโยนครอบครัวพวกเขา

Last week, 25 patients died in my hospital after oxygen pressure dropped. I felt so helpless and angry.
สัปดาห์ที่แล้วมีผู้ป่วย 25 รายเสียชีวิตในโรงพยาบาลของฉันหลังจากความดันออกซิเจนลดลง ฉันรู้สึกสิ้นหวังและโกรธมาก

I always used to take pride in being an Indian, but it breaks my heart to see what's happening in the country and I blame our leaders for it.
ฉันเคยภาคภูมิใจในการเป็นคนอินเดียมาโดยตลอด แต่มันทำให้หัวใจของฉันแตกสลายเมื่อเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในประเทศและฉันตำหนิผู้นำของเราสำหรับเรื่องนี้

All they care about is winning elections.
สิ่งที่พวกเขาสนใจคือการชนะการเลือกตั้ง

คำศัพท์ข่าว
- attend to = ช่วยดูแล, ใส่ใจดูแล, ให้ความสนใจกับ
- complain (v) = บ่น, ร้องทุกข์
- cooperative (adj) = ความร่วมมือกัน
- devastation = ความหายนะ, การทำลายล้าง
- election = การเลือกตั้ง
- extra = พิเศษ, เพิ่มเติม
- form (v) = พัฒนาขึ้น, สร้างขึ้น
- immediately (adv) = ทันที, ทันทีทันใด, ทันต่อเหตุการณ์
- in charge = ดูแล, ควบคุม
- influx = การหลั่งไหล, การไหลบ่า (เข้าไปยังที่ใดที่หนึ่ง)
- intensive care unit (ICU) = แผนกผู้ป่วยหนัก
- leave on time = ออกตรงเวลา, เลิกงานตรงเวลา
- motivate (v) = สร้างแรงจูงใจ
- pay off (v) = ประสบความสำเร็จ, ได้สิ่งดี ๆตอบแทน
- stumble (v) = ทำพลาด, เดินสะดุด
- supervise (v) = ดูแล, ควบคุม
- time = เวลา, ครั้ง, คาบ
- torment (v) = รบกวน, สร้างความทรมาณ
- winning (adj) = การชนะ, ชัยชนะ
- worth = คุ้มค่า, คุ้มค่ากับความพยายามแหล่งข่าว : รอยเตอร์ (Twitter)
แหล่งข่าว : รอยเตอร์ (Website)
Biden just kicked off a $4 trillion game of cat and mouse
ไบเดนเริ่มเกมแมวจับหนู มูลค่า 4 ล้านล้านเหรียญ

Free preschool and affordable child care to get parents working again
เด็กก่อนวัยเรียนเรียนฟรีและค่าดูแลเด็กที่สามารถรับได้เพื่อให้ผู้ปกครองฟื้นตัวอีกครั้ง

But who pays?
แต่ใครจ่าย?

Biden says over 15 years, the plans will be funded by taxes levied on the rich and the companies they run
ไบเดน ได้กล่าวไว้กว่า15 ปีโดยแผนดังกล่าวจะได้เงินมาจากพวกคนรวย และบริษัทที่พวกเขาบริหารอยู่

Raising the capital gains tax rate
การเพิ่มอัตราจัดเก็บภาษี

Giving money to tax authorities
ให้เงินแก่หน่วยงานด้านภาษี

But the rich are really good at finding loopholes in the tax system
แต่คนรวยจะเก่งในการหาช่องโหว่ของระบบภาษี

They'll be lobbying like crazy to water down Biden's plans which still need approval from half the Senate
พวกเขาจะวิ่งเต้นอย่างบ้าคลั่งเพื่อทำลายแผนการของ ไบเดน ซึ่งยังคงต้องได้รับการอนุมัติจากครึ่งหนึ่งของวุฒิสภา

Whatever Biden can't raise through taxes, he'll have to raise through borrowing
อะไรก็ตามที่ ไบเดนไม่สามารถเพิ่มภาษีได้เขาจะเพิ่มด้วยการกู้ยืม

$28 tln public debt
หนี้สาธารณะ $ 28 ล้านล้านเหรียญ

The pressure will be on Biden to spend it wisely
ความกดดันจะอยู่ที่ ไบเดน ในการใช้จ่ายอย่างชาญฉลาด

คำศัพท์ข่าว
- approval (n) = การอนุมัติ, ความเห็นชอบ
- capital gains tax rate = กำไรที่ได้จากทุนในตลาดหุ้น
- fund (v) = ให้เงินทุน
- get something working = เพื่อกระตุ้น, เพื่อฟื้นฟูให้กลับมาเหมือนเดิม
- kick off = เริ่มเกมใหม่, เริ่มแข่งขัน
- levy (n) = การจัดเก็บภาษี
- lobby (v) = ชักชวน, วิ่งเต้น
- loophole (v) = ช่องโหว่ในกฎหมาย, ข้อบกพร่อง
- senate = วุฒิสภา

No comments:

Post a Comment