โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 28-May-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : ScienceNews (Twitter)
แหล่งข่าว : ScienceNews (Website)
Record-breaking light has more than a quadrillion electron volts of energy
แสงที่ทุบสถิติ มีพลังงานมากกว่าหนึ่งพันล้านล้านอิเล็กตรอนโวลต์

Twelve gamma ray hot spots in space suggest our galaxy harbors powerful particle accelerators
รังสีแกมมาสิบสองจุดในอวกาศบ่งชี้ว่ากาแลคซีของเรามีเครื่องเร่งอนุภาคที่ทรงพลังซ่อนอยู่

The cosmos keeps outdoing itself.
จักรวาลยังคงเอาชนะตัวเองอยู่เสมอ

Extremely energetic light from space is an unexplained wonder of astrophysics, and now scientists have spotted this light, called gamma rays, at higher energies than ever before.
แสงที่มีพลังมหาศาลจากอวกาศเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่อธิบายไม่ได้ของฟิสิกส์ดาราศาสตร์ และตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ได้พบแสงนี้แล้ว เรียกว่ารังสีแกมมาที่มีพลังงานสูงกว่าที่เคยเจอมา

The Large High Altitude Air Shower Observatory, LHAASO, spotted more than 530 gamma rays with energies above 0.1 quadrillion electron volts, researchers report online May 17 in Nature.
LHAASO หอสังเกตการณ์รังสีคอสมิคยักษ์ของจีน ตรวจพบรังสีแกมมามากกว่า 530 รังสีที่มีพลังงานสูงกว่า 0.1 พันล้านล้านอิเล็กตรอนโวลต์ โดยนักวิจัยรายงานทางออนไลน์เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ในวารสารวิชาการ Nature

The highest-energy gamma ray detected was about 1.4 quadrillion electron volts.
รังสีแกมมาพลังงานสูงสุดที่ตรวจพบคือประมาณ 1.4 สี่พันล้านล้านอิเล็กตรอนโวลต์

For comparison, protons in the largest accelerator on Earth, the Large Hadron Collider, reach mere trillions of electron volts.
เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นภาพ โปรตอนในHadron Collider ที่เป็นเครื่องเร่งอนุภาคที่ใหญ่ที่สุดในโลก ยังสามารสร้างพลังงานเพียงแค่หลักล้านล้านของอิเล็กตรอนโวลต์

Previously, the most energetic gamma ray known had just under a quadrillion electron volts (SN: 2/2/21).
รังสีแกมมาที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่รู้กันมาก็ยังต่ำกว่าพันล้านล้านอิเล็กตรอนโวลต์ (SN: 2/2/21)

In all, the scientists spotted 12 gamma ray hot spots, hinting that the Milky Way harbors powerful cosmic particle accelerators.
โดยรวมแล้วนักวิทยาศาสตร์พบจุดของรังสีแกมมา 12 จุด นั่นบอกเป็นนัยว่าทางช้างเผือกมีเครื่องเร่งอนุภาคของจักรวาลที่ทรงพลังซ่อนอยู่

In order for gamma rays to reach such energies, electromagnetic fields must first rev up charged particles, namely protons or electrons, to immense speeds.
เพื่อให้รังสีแกมมาเข้าถึงพลังงานขนาดนั้น สนามแม่เหล็กไฟฟ้าจะต้องเพิ่มอนุภาคที่มีประจุอย่างโปรตอนหรืออิเล็กตรอนเพื่อให้มีความเร็วสูงขึ้นก่อน

Those particles can then produce energetic gamma rays, for example, when protons interact with other matter in space.
จากนั้นอนุภาคเหล่านั้นจะสามารถสร้างรังสีแกมมาที่ทรงพลังได้ ตัวอย่างเช่นเมื่อโปรตอนทำปฏิกิริยากับสสารอื่นในอวกาศ

Scientists aren’t yet sure what environments are powerful enough to produce light with energies reaching more than a quadrillion electron volts.
นักวิทยาศาสตร์ยังไม่แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมใดที่จะมีพลังมากพอจะทำให้เกิดแสงด้วยพลังงานมากกว่าพันล้านล้านอิเล็กตรอนโวลต์

But the new observations point to two possibilities.

แต่ข้อสังเกตใหม่ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้สองประการ

One hot spot was associated with the Crab Nebula, the turbulent remains of an exploded star (SN: 6/24/19).
มีรังสีจุดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเนบิวลาปู ซึ่งเป็นซากที่ปั่นป่วนของดาวที่ระเบิดแล้ว (SN: 6/24/19)

Another potential source was the Cygnus Cocoon, a region where massive stars are forming, blasting out intense winds in the process.
อีกแหล่งที่เป็นไปได้คือ Cygnus Cocoon ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการก่อตัวของดาวฤกษ์มวลมหาศาล และพ่นลมที่รุนแรงออกมาในกระบวนการ

LHAASO, located on Haizi Mountain in China’s Sichuan province, is not yet fully operational.
LHAASO ตั้งอยู่บนภูเขา Haizi ในมณฑลเสฉวนของจีนแต่ยังไม่เปิดทำการเต็มรูปแบบ

When it is completed later this year, it is expected to find even more energetic gamma rays.
เมื่อเสร็จสมบูรณ์ในปลายปีนี้ LHAASOคาดว่าจะพบรังสีแกมมาที่มีพลังมากขึ้นอีก

คำศัพท์ข่าว
- astrophysics = ฟิสิกส์ดาราศาสตร์(การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางฟิสิกส์เพื่อตีความการสังเกตทางดาราศาสตร์ )
- blast out = (phrasal verb) = ส่งเสียงดังคล้ายระเบิด, พูดคำรามเสียงดัง
- cosmos = จักรวาล
- electromagnetic field = สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (สนามแม่เหล็กชั่วคราวที่สร้างขึ้นโดยส่งกระแสไฟฟ้าเข้าไปในวงจร)
- electron = อิเล็กตรอน, อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าลบ
- energetic = ที่มีพลัง, กระตือรือร้น, กระฉับกระเฉง
- exploded (adj) = ที่ซึ่งระเบิด
- gamma ray = รังสีแกมมา
- harbor (v) = ให้ที่ซ่อน ที่อาศัยพักพิง
- hint = แย้ม, บอกใบ้
- immense (adj) = มหึมา, มหาศาล
- intense = เข้มข้น, มากมาย, หนาแน่น (พลังงาน)
- LHAASO = The Large High Altitude Air Shower Observatory = หอสังเกตุการณ์รังสีคอสมิคยักษ์
- massive (adj) = มหึมา, จำนวนมาก, ขนาดใหญ่
- Milky Way = ทางช้างเผือก (ระบบของดาวนับล้านดวงที่มีก๊าซและฝุ่นที่จับตัวกันโดยแรงดึงดูด)
- particle = อนุภาค
- proton = โปรตอน (ประจุไฟฟ้าบวก, ขั้วบวก)
- space = อวกาศ
- turbulent = ผันผวน, ผกผัน (อยากจะควบคุม)
- volt = โวลต์ (ชื่อหน่วยวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า)
- rev up = เร่งความเร็ว, ทำให้เร็วขึ้นแหล่งข่าว : รอยเตอร์ (Twitter)
Sinopharm's two COVID-19 shots effective, study says
การศึกษาบอกว่าวัคซีนโควิด-19 ของซิโนฟาร์มสองเข็มมีประสิทธิภาพ

Two COVID-19 vaccines from China's Sinopharm showed more than 70% efficacy against symptomatic cases, but it remains unclear how much protection they provide against severe or asymptomatic cases, according to the first detailed result of a large late-stage study published to the public.
วัคซีนโควิด-19 2 ตัวจากบริษัทซิโนฟาร์มของจีนมีประสิทธิภาพมากกว่า 70% ในผู้ป่วยที่มีอาการ แต่ยังไม่ชัดเจนว่าวัคซีนสามารถป้องกันในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงหรือไม่มีอาการได้มากเพียงใด, อ้างอิงจากรายละเอียดผลการศึกษาระยะปลายขนาดใหญ่ครั้งแรกที่เผยแพร่สู่สาธารณะ

A vaccine developed by a Wuhan-based subsidiary of Sinopharm was 72.8% effective against symptomatic COVID-19 at least two weeks after second injection, based on interim results, the peer-reviewed study published in the Journal of the American Medical Association showed on Wednesday.
วัคซีนที่พัฒนาโดยสาขาย่อยในหวู่ฮั่นของบริษัทซิโนฟาร์มมีประสิทธิผล 72.8% ต่อโควิด-19 ที่แสดงอาการในเวลาอย่างน้อยสองสัปดาห์หลังการฉีดครั้งที่สอง โดยยึดตามผลลัพธ์เบื้องต้นจากการศึกษาที่ตีพิมพ์สำหรับผู้เชี่ยวขาญในวารสาร Journal of the American Medical Association เมื่อวันพุธ

This is slightly better than the 72.5% rate announced in a company statement in February.
ผลนี้ดีกว่าอัตรา 72.5% ที่ประกาศในแถลงการณ์ของ บริษัท ในเดือนกุมภาพันธ์เล็กน้อย

Another vaccine developed by a Beijing-based institute linked to Sinopharm, which this month obtained emergency use approval by the World Health Organization (WHO), showed a 78.1% efficacy, the paper said.
วัคซีนอีกตัวหนึ่งที่พัฒนาโดยสถาบันในปักกิ่งของซิโนฟาร์ม ซึ่งในเดือนนี้ได้รับการอนุมัติการใช้งานในกรณีฉุกเฉินโดยองค์การอนามัยโลก(WHO) แสดงผลมีประสิทธิภาพ 78.1% ตามที่บอกในเอกสาร

The readings were based on calculations over 142 symptomatic cases in a trial involving more than 40,000 participants, with 26 injected with the Wuhan unit's vaccine and 21 with the Beijing unit's shot, it said.
การอ่านผลยึดตามการคำนวณจากผู้ป่วยที่มีอาการมากกว่า 142 รายในการทดลองที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 40,000 คนโดยมี 26คนฉีดวัคซีนของแล็บจากหวู่ฮั่นและ 21 คนฉีดวัคซีนของแล็บปักกิ่ง

"There were only 2 severe cases of COVID-19 among participants, so conclusions about prevention of severe cases cannot be made," the paper said.
"มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ขั้นรุนแรงเพียง 2 รายในผู้เข้าร่วมทดลองทั้งหมด ดังนั้นข้อสรุปเกี่ยวกับประสิทธิภาพการป้องกันกรณีรุนแรงจึงยังไม่สามารถทำได้" ตามที่เอกสารระบุ

"The study could not address the question of whether the... vaccines prevent against asymptomatic infection, which requires formal study-wide surveillance via virologic and serologic tests," it said.
รายงานกล่าวว่า "การศึกษานี้ไม่สามารถตอบคำถามที่ว่า วัคซีนป้องกันการติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการได้หรือไม่ ซึ่งต้องการการเฝ้าระวังและตรวจสอบโดยการศึกษาอย่างกว้างๆเป็นทางการผ่านการทดสอบทางไวรัสวิทยา และทางเซรุ่มวิทยา"

The trial, conducted in countries including the United Arab Emirates and Bahrain, did not recruit pregnant women and people under 18, while data was insufficient for the elderly and those with chronic diseases, researchers said.
การทดลองซึ่งดำเนินการในประเทศต่างๆรวมถึงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และบาห์เรนไม่ได้รับสมัครสตรีมีครรภ์และผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ในขณะที่มีข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่เป็นโรคเรื้อรัง, นักวิจัยกล่าว

Data from other trial sties in Egypt and Jordan will be included in the final analysis, researchers said.
นักวิจัยกล่าวว่าข้อมูลจากการทดลองที่อื่น ๆ ในอียิปต์และจอร์แดนจะรวมอยู่ในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้าย

คำศัพท์ข่าว
- address (v) = จัดการปัญหา
- based on = โดยพิจารณาจาก
- Beijing-based (compound) = ตั้งอยู่ที่เมืองปักกิ่ง
- conclusion (n) = การสรุป, การตกลงขั้นสุดท้าย
- conduct (v) = ลงมือทำ, ดำเนิน, ปฏิบัติ
- effective = มีประสิทธิภาพ, ได้ผล, พร้อมให้บริการ
- interim = ชั่วคราว, ระหว่าง, ช่วงเวลาที่ใช้
- obtain (v) = ได้รับ, ได้มาซึ่ง
- peer-reviewed = มีคณะผู้เชี่ยวชาญ สำหรับแต่ละสาขา เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ
- question (n) = คำถาม, ปัญหา, ข้อสงสัย
- recruit (v) = รับคนใหม่, จัดหาคนใหม่, รับสมัครคนใหม่
- severe case = ผู้ป่วยวิกฤติ, ผู้ป่วยที่มีอาการหนัก
- subsidiary = บริษัทลูก, บริษัทในเครือ
- surveillance = การตรวจตรา, การเฝ้าระวัง, การเฝ้าตรวจตราอย่างเข้มงวด
- symptomatic (adj) = อาการ, สื่งที่แสดงอาการ
- trial (n) = การทดลอง, การพิสูจน์แบบต่าง
- whether = "...ว่า...หรือไม่/ หรือเปล่า/ หรือยัง"แหล่งข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Twitter)
Parents, students angered after 80 yearbook photos of female students are altered to mask cleavage
ผู้ปกครองและนักเรียนไม่พอใจหลังภาพถ่ายในหนังสือรุ่นประจำปี 80ภาพของนักเรียนหญิงถูกปรับแต่งเพื่อปกปิดร่องหน้าอก

Flipping open a yearbook for the first time is normally a moment full of excitement -- but at one Florida high school, some students were left in shock after seeing that their yearbook portraits had been edited.
การพลิกเปิดหนังสือรุ่นครั้งแรกเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้น แต่ที่โรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่งในรัฐฟลอริดา มีนักเรียนบางคนตกตะลึงหลังจากเห็นว่าภาพของพวกเขาในหนังสือรุ่นได้ถูกปรับแต่งไป

When Bartram Trail High School freshman Riley O'Keefe saw her yearbook photo, she noticed a black bar was added to cover more of her breasts.
เมื่อน้องใหม่ของโรงเรียนมัธยมปลาย Bartram Trail Riley O'Keefe เห็นรูปถ่ายในหนังสือรุ่นของเธอ เธอก็สังเกตเห็นแถบสีดำถูกเติมขึ้นมาเพื่อปกปิดหน้าอกของเธอเพิ่มขึ้น

"I couldn't believe that they printed the yearbook looking like that," O'Keefe, 15, told CNN. "And then I started to flip through the yearbook and saw more and more girls with their chest edited."
"ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพวกเขาพิมพ์หนังสือประจำปีที่มีลักษณะเช่นนั้น" O'Keefe วัย 15 ปีกล่าวกับ CNN "จากนั้นฉันก็เริ่มพลิกดูหนังสือรุ่นและเห็นสาว ๆ มากขึ้นและมากขึ้นที่ถูกปรับแต่งตรงหน้าอก"

She texted her mother a photo of it on Wednesday from the school in St. Johns, Florida.
เธอส่งข้อความรูปภาพให้แม่ของเธอเมื่อวันพุธจากโรงเรียนในเซนต์จอห์นฟลอริดา

"I know she's worn (the outfit) in school hundreds of times because it's like her go-to outfit," her mother Stephanie Fabre told CNN on Monday, saying she believes the outfit had met the district's dress code.
"ฉันรู้ว่าเธอใส่(ชุดในภาพ)ในโรงเรียนหลายร้อยครั้งแล้ว เพราะมันคล้ายกับชุดไปโรงเรียนของเธอ", Stephanie Fabreแม่ของเธอบอกกับซีเอ็นเอ็นเมื่อวันจันทร์ โดยบอกว่าเธอเชื่อว่าชุดนั้นตรงตามกฏระเบียบการแต่งกายของเขต

The dress code states that girls' tops "must cover the entire shoulder and they must be modest and not revealing or distracting."
ระเบียบการแต่งกายระบุว่า เสื้อสำหรับเด็กผู้หญิง "ต้องคลุมไหล่ทั้งหมดและต้องสุภาพเรียบร้อยและไม่เปิดเผยหรือทำให้เสียสมาธิ"

There were 80 photos of female students that were altered in the yearbook this year, the district's Chief of Community Relations Christina Langston told CNN on Monday.
มีภาพถ่ายนักเรียนหญิง 80 คนที่ถูกเปลี่ยนแปลงในหนังสือรุ่นประจำปีนี้, Christina Langston หัวหน้าฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ของเขตบอกกับ CNN เมื่อวันจันทร์

คำศัพท์ข่าว
- black bar = แถบสีดำ, แท่งสีดำ
- breast = เต้า(ถ้าเติมsพหูพจน์คือหน้าอก)
- cleavage (คลีเวจ) = ร่องอก, รอยแยกตรงระหว่างอก
- distract (v) = ทำให้ไขว้เขว, ทำให้เสียสมาธิ
- dress code = กฏระเบียบการแต่งกาย
- entire (adj) = ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, ทั้งปวง
- flip (v) = พลิก, เปิดหนังสือ
- freshman = น้องใหม่(นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัยวิทยาลัย/ โรงเรียนมัธยม )
- modest (adj) = สุภาพ, สงบเสงี่ยม
- outfit = เครื่องแต่งกาย (ชุดเสื้อผ้าที่สวมใส่กันโดยทั่วไปสำหรับโอกาสหรือวัตถุประสงค์เฉพาะ )
- portrait = ภาพถ่ายของบุคคล, ภาพวาดเหมือนของบุคคล
- state (v) = ระบุ, กล่าว, แถลง(เขียนหรือพูดอย่างเป็นทางการ อย่างระมัดระวังและชัดเจน )
- text (v) = คุยแชท, ส่งข้อมูลแชท
- top (n) = เสื้อ
- yearbook = หนังสือรุ่นปี (สิ่งพิมพ์ประจำปีที่ให้ข้อมูลปัจจุบันและรายการกิจกรรมหรือแง่มุมของปีที่แล้ว)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น