โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 01-June-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : รอยเตอร์ (Twitter)
แหล่งข่าว : รอยเตอร์ (Website)
El Salvador court to free woman given 30 years for death of fetus
ศาลเอลซัลวาดอร์ปล่อยตัวหญิงที่ถูกลงโทษ 30 ปี จากการเสียชีวิตของทารกในครรภ์

A court in El Salvador has ordered the release of a young woman sentenced to 30 years in prison for homicide following the death of her unborn child in 2012, authorities said on Monday.
ศาลในเอลซัลวาดอร์มีคำสั่งปล่อยตัวหญิงสาวที่ถูกตัดสินให้จำคุก 30 ปีสำหรับคดีฆาตกรรมจากการตายของลูกในครรภ์ของเธอในปี ค.ศ.2012 , เจ้าหน้าที่กล่าวเมื่อวันจันทร์

Sara Rogel was arrested in October 2012 after going to a hospital with bleeding injuries caused by what she said was a fall while carrying out chores at home.
ซารา โรเจล ถูกจับตัวในเดือนตุลาคม ค.ศ.2012 หลังจากไปโรงพยาบาลด้วยอาการบาดเจ็บมีเลือดออกที่เกิดจากสิ่งที่เธอบอกว่าเป็นการหกล้มขณะทำงานบ้าน

Then a 22-year-old student, Rogel was prosecuted and sentenced for killing her unborn daughter.
จากนั้นนักศึกษาวัย 22 ปีชื่อโรเจล ก็ถูกดำเนินคดีและถูกพิพากษาลงโทษ สำหรับการทำให้ลูกสาวที่ยังไม่เกิดของเธอเสียชีวิต

Salvadoran law applies one of the world's strictest bans on abortion with no exceptions made for rape, incest or when the mother's life is at risk.
กฎหมายของชาวซันวาโดรันเป็นหนึ่งในกฎหมายห้ามทำแท้งที่เข้มงวดที่สุดในโลก โดยไม่มีข้อยกเว้นสำหรับการข่มขืน, การร่วมประเวณีระหว่างพี่น้อง หรือเมื่อชีวิตของมารดาตกอยู่ในความเสี่ยง

More than eight years after Rogel was incarcerated, a judge for the Cojutepeque prison in eastern El Salvador granted her early release after accepting an appeal for pardon from her lawyers, said Ulises Marinero, chief spokesman for the courts.
กว่าแปดปีหลังจากที่โรเจลถูกจองจำ ผู้พิพากษาในเรือนจำ Cojutepeque ทางตะวันออกของเอลซัลวาดอร์ อนุญาตให้ปล่อยเธอก่อนกำหนด หลังจากรับคำร้องขออภัยโทษจากทนายความของเธอ, Ulises Marinero หัวหน้าโฆษกศาลกล่าว

Rogel will continue, however, to be held in custody because the prosecution still has five days to appeal the decision.
อย่างไรก็ตาม โรเจลจะยังคงถูกควบคุมตัวต่อเนื่องจากอัยการยังคงมีเวลาห้าวันในการอุทธรณ์คำตัดสิน

"We feel the ruling is very satisfactory due to the effort we've made to free all these women who have been criminalized for having had an obstetrical emergency like Sara," her defense attorney Abigail Cortez told Reuters.
“เรารู้สึกว่าคำตัดสินดังกล่าวน่าพอใจมาก จากความพยายามที่เราเพื่อการปล่อยตัวผู้หญิงเหล่านี้ทั้งหมดที่ถูกลงโทษทางอาญา จากการมีเหตุฉุกเฉินทางสูติกรรมอย่างซาร่า” Abigail Cortez ทนายฝ่ายจำเลยของเธอกล่าวกับรอยเตอร์

คำศัพท์ข่าว
- appeal (v) = อุทธรณ์, ยื่นอุธรณ์, ร้องขอ
- apply (v) = นำมาใช้, ประยุกต์ใช้
- criminalize (v) = ทำให้เป็นอาชญากรรม, ทำให้กิจกรรมดังกล่าวขัดต่อกฏหมาย (เปลี่ยนการกระทำบางอย่างให้กลายเป็นเรื่องขัดต่อกฏหมาย)
- exception = การยกเว้น
- fetus = ทารกในครรภ์, ลูกอ่อนในครรภ์
- grant (v) = ให้, อนุญาต, เอื้ออำนวย, เปิดช่องทางให้, เป็นช่องทางให้
- homicide = ฆาตกรรม
- incarcerate (v) = จองจำ, กักขัง
- obstetrical = เกี่ยวกับการคลอดบุตร
- prosecute (v) = ดำเนินคดี, ฟ้องร้อง
- strictest (adj) = เข้มงวดที่สุด
- satisfactory (adj) = น่าพอใจ, เป็นที่น่าพอใจแหล่งข่าว : Guardian (Twitter)
Glasgow to plant 18m trees as city readies for Cop26 climate summit
กลาสโกว์จะปลูกต้นไม้ 18 ล้านต้นเพื่อให้เมืองพร้อมสำหรับการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่26

Clyde Climate Forest project hopes to plant 10 trees for every resident over next decade
โครงการ Clyde Climate Forest หวังจะปลูกต้นไม้ 10 ต้นให้ผู้อยู่อาศัยทุกคนในทศวรรษหน้า

Councils in the Glasgow area have pledged to plant 18m trees – equivalent to 10 trees for every resident – as the city prepares to host a global climate summit later this year.
สภาในพื้นที่เมืองกลาสโกว์ได้ให้คำมั่นว่าจะปลูกต้นไม้ 18 ล้านต้นซึ่งเท่ากับต้นไม้ 10 ต้นสำหรับทุกคนในเมือง เนื่องจากเมืองนี้เตรียมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดด้านสภาพอากาศโลกในปลายปีนี้

The Clyde Climate Forest (CCF) project hopes to increase tree cover in urban areas of Glasgow to 20% and ensure that a fifth of the region’s rural landscape is forested or planted with native woodland over the next decade.
โครงการ Clyde Climate Forest (CCF) หวังที่จะเพิ่มพื้นที่ของต้นไม้ในเขตเมืองของกลาสโกว์เป็น 20% และให้ความมั่นใจว่าหนึ่งในห้าของภูมิทัศน์ในชนบทของภูมิภาคนั้นจะเป็นป่าหรือปลูกด้วยไม้ป่าพื้นเมืองในทศวรรษหน้า

Glasgow is the host city for the Cop26 climate talks in November, when world leaders are expected to set much tougher targets to combat global heating, as evidence grows that the world is close to breaching the 1.5C limit agreed in the Paris climate treaty in 2016.
กลาสโกว์เป็นเมืองเจ้าภาพสำหรับการพูดคุยเรื่องภูมิอากาศในงานCop26 ในเดือนพฤศจิกายน ที่คาดว่าบรรดาผู้นำโลกจะตั้งเป้าหมายที่เข้มข้นขึ้นมากเพื่อต่อสู้กับภาวะโลกร้อน ตามหลักฐานที่เพิ่มขึ้นว่าโลกใกล้จะละเมิดขีดจำกัด 1.5 องศาเซลเซียสที่ตกลงกันไว้ในสนธิสัญญาภูมิอากาศปารีสในปีค.ศ.2016

The summit had intensified pressure in Scotland for far more radical action to combat climate heating, by cutting emissions and moving to a zero-carbon economy, but also preparing for extreme weather being forecast.
การประชุมสุดยอดเพิ่มแรงกดดันในสกอตแลนด์ ที่จะต้องมีการดำเนินการมากขึ้นเพื่อต่อสู้กับความร้อนของสภาพอากาศ โดยการลดการปล่อยมลพิษและก้าวไปสู่เศรษฐกิจไร้คาร์บอน นอกจากนี้ยังต้องเตรียมความพร้อมสำหรับสภาพอากาศรุนแรงตามที่มีการพยากรณ์ไว้

Already one of the wettest regions of the UK, the greater Glasgow area is expected to be hit by far heavier storms in future and prolonged periods of heavy rainfall, but also, in common with the rest of the UK, intense heatwaves.
ด้วยความที่เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีฝนตกชุกที่สุดของสหราชอาณาจักรอยู่แล้ว จึงคาดการณ์ว่าพื้นที่เมืองกลาสโกว์นั้นจะถูกโจมตีจากพายุที่รุนแรงมากขึ้นในอนาคต และจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานาน แต่ก็เหมือนกันกับส่วนที่เหลือของสหราชอาณาจักรคลื่นความร้อนก็รุนแรงเช่นกัน

Eight local councils in the greater Glasgow area have signed up to the climate forest target, thought to be one of the most ambitious of any city region in the UK. Until 2018, Scotland as a whole failed to meet the government’s annual tree-planting targets.
สภาท้องถิ่นแปดแห่งในเมืองใหญ่กลาสโกว์เคยลงนามในเป้าหมายป่าเพื่อภูมิอากาศ ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่มีความทะเยอทะยานที่สุดในสหราชอาณาจักร จนกระทั่งปี 2018 สกอตแลนด์โดยรวมได้ล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมายการปลูกต้นไม้ประจำปีของรัฐบาล

คำศัพท์ข่าว
- Cop26= Conference of Parties ครั้งที่ 26 คือ การประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ensure (v) = รับรอง, ประกัน, ทำให้มั่นใจ
- equivalent = เท่าเทียมกันกับ
- heatwave = คลื่นความร้อน (อากาศร้อนผิดปกติเป็นเวลานาน)
- host = เจ้าภาพ
- intensify (v) = กระชับ, บีบคั้น, ทำให้รุนแรงขึ้น
- pledge (v) = สัญญา, ให้คำมั่้น, สาบาน
- resident = ผู้อยู่อาศัย
- tougher (adj) = แข็งแกร่ง, เข้มข้น, เข้มงวด
- treaty = สนธิสัญญา
- urban (adj) = ในเมือง, เกี่ยวกับเมือง
- wettest (adj) = เปียก, แฉะ, ชุ่ม, โชก (มากที่สุด)แหล่งข่าว : Guardian (Twitter)
Rise of armed civilian groups in Myanmar fuels fears of civil war
การเพิ่มขึ้นของกลุ่มพลเรือนติดอาวุธในเมียนมาทำให้เกิดความกลัวต่อสงครามกลางเมือง

Rise of armed civilian groups in Myanmar fuels fears of full-scale civil war
การเพิ่มขึ้นของกลุ่มพลเรือนติดอาวุธในเมียนมาทำให้เกิดความกลัวต่อสงครามกลางเมืองอย่างเต็มรูปแบบ

Dozens of grassroots people’s defence forces have emerged to take on brutal military
กองกำลังป้องกันของประชาชนระดับรากหญ้าหลายสิบคนได้ปรากฏตัวขึ้นเพื่อต่อสู้กับกองทัพที่โหดร้าย

Myanmar is on the verge of a new civil war, a spokesperson for the country’s parallel government has warned, as communities increasingly take up arms to protect themselves from a relentless campaign of military violence.
เมียนมาใกล้จะเกิดสงครามกลางเมืองครั้งใหม่ โฆษกรัฐบาลคู่ขนานของประเทศได้ออกมาเตือน ในขณะที่หลายชุมชนต่างพากันจับอาวุธมากขึ้นเพื่อป้องกันตนเองจากการใช้ความรุนแรงทางทหารอย่างต่อเนื่อง

Conflict has raged for decades in Myanmar’s borderlands, where myriad ethnic armed groups are fighting with the military for greater autonomy.
ความขัดแย้งได้โหมกระหน่ำมานานหลายทศวรรษในเขตชายแดนของเมียนมา ที่มีกลุ่มติดอาวุธหลายชาติพันธุ์กำลังต่อสู้กับกองทัพเพื่อจะได้ปกครองตนเองอย่างเสรีมากขึ้น

Since February’s coup, however, dozens of new, grassroots people’s defence forces have emerged to oppose the junta, with battles occurring in areas of the country that were previously peaceful.
อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่การรัฐประหารในเดือนกุมภาพันธ์ กองกำลังป้องกันตนเองของประชาชนระดับรากหญ้าใหม่หลายสิบคนได้ปรากฏตัวขึ้นเพื่อต่อต้านรัฐบาลทหาร โดยมีการสู้รบเกิดขึ้นในพื้นที่ของประเทศที่เคยสงบสุขมาก่อน

“The people of Myanmar have been left with no other choice. They just have no other option left,” said Dr Sasa, spokesperson for Myanmar’s national unity government (NUG), which was set up by pro-democracy politicians.
“ชาวพม่าไม่เหลือทางเลือกอื่นแล้ว พวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นเลย” ดร.ซาซ่า โฆษกรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติของเมียนมา (NUG) ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยนักการเมืองที่สนับสนุนประชาธิปไตย กล่าว

The constant threat of military raids, arrests, torture and killings had pushed communities to take up arms, he said.
การคุกคามอย่างต่อเนื่องของทหารที่บุกจู่โจม, จับกุม, การทรมาน และการสังหาร ได้ผลักดันให้ชุมชนหมู่บ้านต่างๆ จับอาวุธ เขากล่าว

Over the past week, tens of thousands of people have been displaced in eastern Kayah state by intense fighting between the military, the newly formed Karenni People’s Defence Force and the Karenni Army, an established ethnic armed group.
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้คนหลายหมื่นในรัฐกะยาที่อยู่ทางตะวันออกต้องพลัดถิ่น จากการต่อสู้ที่รุนแรงระหว่างกองทัพทหารกับกองกำลังป้องกันตนเองของประชาชนชาวกะเหรี่ยงที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ร่วมกับกองทัพกะเหรี่ยงซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยติดอาวุธ

On Monday evening, the military used helicopters to bomb and fire at civilian fighters, the Karenni People’s Defence Force told local media.
เมื่อเย็นวันจันทร์ ทหารใช้เฮลิคอปเตอร์ทิ้งระเบิดและยิงใส่นักสู้ประชาชน, กองกำลังป้องกันประชาชนชาวกะเหรี่ยงบอกกับสื่อท้องถิ่น


คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- artillery shellsกระสุนปืนใหญ่
- autonomy = เอกราช, เสรีภาพของการปกครองตนเอง
- brutal (adj) = โหดเหี้ยม, โหดร้าย, ทารุณ
- campaign = ปฏิบัติการรบเฉพาะกิจ(เป็นส่วนหนึ่งของสงครามเพื่อบรรลุเป้าหมาย)
- constant = ต่อเนื่อง
- form (v) = ก่อตัว, พัฒนาขึ้น, สร้างขึ้น
- independent outlet = สำนักข่าวอิสระ
- intense = เข้มข้น, มากมาย, หนาแน่น (พลังงาน)
- junta (ออกเสียง ฮุนทะ/ จัน-ทะ) = คณะผู้ยึดอำนาจการปกครอง(ส่วนมากเป็นทหาร)
- Karenni Army = กองทัพกระเหรี่ยง(ชนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งที่อยู่ชายป่าติดกับชายแดนของพม่า)
- Karenni People’s Defence Force(KPDF) = กองกำลังป้องกันตนเองของประชาชนชาวกระเหรี่ยง
- light weapon = อาวุธเบา
- military (n) = ทหาร, กองทัพ
- oppose (v) = คัดค้าน, ขัดขวาง, ต่อต้าน
- other choice = ทางเลือกอื่น
- parallel government = รัฐบาลคู่ขนาน(รัฐบาลเงาที่พรรคฝ่ายของนางอองซาน ซูจิตั้งขึ้นเพื่อตอบโต้รัฐบาลทหาร)
- people’s defence force (PDF) = กองกำลังป้องกันตนเองของประชาชน(ประชาชนจับอาวุธสู้)
- rage (v) = โกรธจัด, เดือดดาล, ดูเดือด, เต้นผาง (แสดงออกถึงความรุนแรง)
- raid (v) = จูโจม, ใช้กำลังบุกเข้าไป
- take on = แข่งขันกับ, ต่อสู้กับ
- take up arms = เริ่มจับอาวุธขึ้นสู้
- torture = ทรมานให้เจ็บปวด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น