โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 31-May-202

ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : รอยเตอร์ (Twitter)
แหล่งข่าว : รอยเตอร์ (Website)
Most medical staff needed for Olympics secured - Games official
ทีมทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับงานกีฬาโอลิมปิกได้รับการเตรียมเพื่อความปลอดภัยไว้เกือบทั้งหมดแล้ว จากผู้จัดเกมส์การแข่งขันอย่างเป็นทางการ

The organisers of the Tokyo Olympics have secured about 80% of the medical staff needed to stage the Games, a top Olympic official told Reuters on Monday, amid worries over infections and the slow rollout of vaccinations in the Japanese capital.
ผู้จัดงานโตเกียวโอลิมปิกได้เตรียมทีมแพทย์ที่จำเป็นเพื่อให้การแข่งขันดำเนินไปด้วยความปลอดภัยได้ประมาณ 80% แล้ว, เจ้าหน้าที่โอลิมปิกระดับสูงสุดกล่าวกับรอยเตอร์เมื่อวันจันทร์ ท่ามกลางความกังวลเรื่องการติดเชื้อและการฉีดวัคซีนที่ไปอย่างช้าๆในเมืองหลวงของญี่ปุ่น

Toshiaki Endo, vice president of the Games organising committee, said some domestic spectators could be allowed into venues for the benefit of athletes, although he personally preferred a total ban on attendance in order to reassure the public amid widespread opposition to the event.
นายโทชิอากิ เอนโด รองประธานคณะกรรมการจัดเกมส์การแข่งขันกล่าวว่า อาจมีการอนุญาตให้ผู้ชมในประเทศจำนวนหนึ่งเข้าชมที่สนามแข่งขันได้เพื่อเป็นกำลังใจของนักกีฬา แม้ว่าโดยส่วนตัวเขาอยากให้ห้ามการเข้าร่วมทั้งหมดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ท่ามกลางการคัดค้านอย่างกว้างขวางต่องานดังกล่าว

The number of medical staff necessary to service the Games, including doctors, nurses and physical therapists, had been lowered by about a third from the original target of 10,000 and 80% of that new number had been secured.
จำนวนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการให้บริการเกมส์แข่งขันรวมถึงแพทย์, พยาบาล, และนักกายภาพบำบัด ได้ถูกลดลงประมาณหนึ่งในสามจากเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้ 10,000 คน และ 80% ของจำนวนใหม่นี้ได้รับการเตรียมเพื่อรองรับความปลอดภัยแล้ว

"We've received double the number of expected applications from sports doctors when we asked for cooperation," said Endo, one of seven vice presidents on the board of the organising committee and a former Olympics minister.
"เราได้รับใบสมัครจากแพทย์เวชศาสตร์การกีฬาเป็นจำนวนสองเท่าที่เราคาดไว้เมื่อเราขอความร่วมมือ" , นายเอนโด รองประธานหนึ่งในเจ็ดคนของคณะกรรมการอำนวยการจัดงานแข่งขันและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโอลิมปิกกล่าว

Organisers were working with 10 hospitals in Tokyo and 20 outside the city to respond to emergencies.
ผู้จัดงานกำลังทำงานร่วมกับโรงพยาบาล 10 แห่งในโตเกียวและอีก 20 แห่งนอกเมืองเพื่อรับมือต่อเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ

Doctors have warned the Olympics would pressure the healthcare system which is already under strain as Japan sees record numbers of COVID-19 patients in critical condition, although the pace of new infections has slowed.
แพทย์หลายคนได้เตือนว่า งานโอลิมปิกจะกดดันระบบการรักษาพยาบาลที่อยู่ภายใต้ความตึงเครียดอยู่แล้ว เนื่องจากญี่ปุ่นพบกับผู้ป่วยโควิด-19 ที่อยู่ในอาการวิกฤตจำนวนมาก แม้ว่าอัตราการติดเชื้อรายใหม่จะชะลอตัวลง

Only 2.4% of the public have completed their inoculations, a Reuters tracker shows.
ผู้ติดตามสำนักข่าวรอยเตอร์คนหนึ่งแสดงข้อมูลว่า มีประชาชนเพียง 2.4% เท่านั้นที่ฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว

Endo said the organisers were working with the association of nurses to mobilise staff, including people who had the qualifications but did not work as nurses on a regular basis.
นายเอนโดกล่าวว่า ผู้จัดงานกำลังทำงานร่วมกับสมาคมพยาบาลเพื่อระดมทีมงาน รวมถึงผู้ที่มีคุณวุฒิแต่ไม่ได้ทำงานประจำเป็นพยาบาล

Polls show most people in Japan are opposed to holding the Games, concerned about tens of thousands of athletes, officials and media descending on the country, where last week a state of emergency in Tokyo and other areas was extended to June 20.
โพลล์ต่าง ๆ แสดงข้อมูลว่าคนส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นไม่เห็นด้วยกับการจัดการแข่งขัน โดยมีความกังวลเกี่ยวกับนักกีฬาหลายหมื่นคน, เจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนที่จะหลั่งไหลมาในประเทศ ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสถานการณ์ฉุกเฉินในโตเกียวและพื้นที่อื่น ๆ ได้ถูกขยายไปถึงวันที่ 20 มิถุนายน

คำศัพท์ข่าว
- application (n) = ใบสมัคร
- board of the organising committee = คณะกรรมการจัดงาน
- cooperation = ความร่วมมือ, การทำงานร่วมกัน
- critical condition = อาการขั้นวิกฤติ
- medical staff = บุคลากรทางการแพทย์
- mobilise (v) = ระดมพล
- most (adj, adv) = มากที่สุด, ส่วนมาก, อย่างมาก
- on a regular basis = เป็นประจำ, เสมอๆ
- over = เกี่ยวกับ, เนื่องจาก
- personally (adv) = โดยส่วนตัว
- prefer (v) = ชอบ/อยาก/ต้องการ...มากกว่า
- reassure (v) = ให้ความมั่นใน
- record numbers = จำนวนมากที่บันทึกไว้
- respond (v) = ตอบสนอง, รับมือ
- Reuters tracker = ผู้ติดตามสำนักข่าวรอยเตอร์
- rollout = เปิดตัว, เปิดตัวสินค้า, แผ่ออก, คลี่ออก
- secure (v) = สร้างหลักประกันความปลอดภัย(เป็นหลักประกันความปลอดภัยให้กับทรัพย์สิน/ เงินกู้)
- spectator = ผู้เข้าชม
- top Olympic official = เจ้าหน้าที่ระดับสูงของโอลิมปิค
- under strain = ภายใต้ความตึงเครียด, อยู่ในสถานการณ์ที่ตรึงเครียด
- venue = สถานที่, สถานที่ที่จัดงาน
- widespread (adj) = อย่างกว้างขวาง, อย่างแพร่หลายแหล่งข่าว : รอยเตอร์ (Twitter)
แหล่งข่าว : รอยเตอร์ (Website)
Taiwan approves $15.2 bln in new spending to deal with COVID-19 impact
ไต้หวันอนุมัติงบ 15.2 พันล้านดอลลาร์ในการใช้จ่ายครั้งใหม่เพื่อรับมือผลกระทบจากโควิด-19

Taiwan's parliament approved on Monday an extra T$420 billion ($15.20 billion) in stimulus spending to help the economy deal with the COVID-19 pandemic, as the island curbs business activity to counter a spike in domestic infections.
เมื่อวันจันทร์ รัฐสภาของไต้หวันได้อนุมัติเงินเพิ่มอีก 420 พันล้านเหรียญไต้หวัน(15.20 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ในการเป็นตัวกระตุ้นการใช้จ่ายเพื่อช่วยด้านเศรฐกิจรับมือกับการระบาดของโควิด-19 ในขณะที่เกาะแห่งนี้จำกัดกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อต้านทานการติดเชื้อในประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก

Early and effective prevention steps, including largely closing its borders, had succeeded in shielding Taiwan from the worst of the pandemic.
ขั้นตอนการป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปิดพรมแดนส่วนใหญ่ของประเทศ ได้ประสบความสำเร็จในการป้องกันไต้หวันจากโรคระบาดที่เลวร้ายที่สุดมาแล้ว

But cases have surged in recent weeks, prompting the government to limit personal gatherings and shut entertainment venues while it tries to speed up its vaccination programme.
แต่จำนวนผู้ติดเชื้อได้พุ่งขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา กระตุ้นให้รัฐบาลจำกัดการชุมนุมของผู้คนและปิดสถานบันเทิงในขณะที่พยายามเร่งโครงการฉีดวัคซีน

The new money is in addition to previously announced stimulus spending worth T$420 billion, and the funding will run until June 30 of next year.
เงินก้อนใหม่นี้เป็นการเพิ่มเติมจากเงินที่ใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 420 หมื่นล้านดอลลาร์ไต้หวันที่ได้ประกาศไปก่อนหน้าแล้ว และเงินทุนนี้จะใช้ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายนของปีถัดไป

The central bank is also running a separate T$400 billion scheme to provide preferential loans to small and medium-sized business.
และธนาคารกลางก็กำลังดำเนินแผนการใช้เงินอีกส่วนจำนวน 4 แสนล้านเหรียญไต้หวันเพื่อจัดเงินกู้พิเศษให้กับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางอีกด้วย

Taiwan's government has repeatedly sought to allay fears that the current outbreak of domestic infections will affect the export-dependent economy, a major global supplier of semiconductors.
รัฐบาลไต้หวันได้พยายามหาทางซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่จะบรรเทาความหวาดกลัว ว่าการติดเชื้อในประเทศในปัจจุบันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออกสินค้าพวกเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งประเทศเป็นแหล่งส่งขายรายใหญ่ระดับโลก

คำศัพท์ข่าว
- counter (v) = ต่อต้าน, ตอบโต้, โต้กลับ
- deal (v) = จัดการ, รับมือ, ทำข้อตกลง
- domestic (adj) ภายใน, ภายในครอบครัว, ภายในประเทศ
- economy = เศรษฐกิจ
- effective (adj) = มีประสิทธิภาพ, ได้ผล
- entertainment venue = สถานบันเทิง
- export-dependent (compound) = ที่พี่งพาการส่งออก
- fund(v) = ระดมเงิน, หาเงินให้
- has repeatedly sought (v3) = พยายามครั้งแล้วครั้งเล่า
- limit (v) = จำกัด, ยับยั้ง
- loan = เงินกู้, สินเชื่อ, สิงที่ให้ยืม
- major global supplier of = ซัพพลายเออร์รายใหญ่ระดับโลกของ..
- medium-sized (compound) = ขนาดกลาง
- preferential (adj) = ที่ให้สิทธิพิเศษ
- preferential loan = เงินกู้พิเศษ, สินเชื่อพิเศษ
- repeatedly (adv) = ครั้งแล้วครั้งเล่า
- speed up = เร่งความเร็วขึ้น
- spike = พุ่งขึ้น, เพิ่มขึ้น, การพุ่งพรวดขึ้นอย่างรวดเร็ว, (เส้นกราฟที่เพิ่มขึ้นเป็นมุมแหลม)
- stimulus = สิ่งเร้า, ตัวกระตุ้น, แรงจูงใจ, แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ
- stimulus spending = การใช้จ่ายเงิน
- supplier = ซัพพลายเออร์, ผู้ผลิต
- the worst of = ที่เลวร้ายที่สุดของ

หมายเหตุ
($1 = 27.6240 Taiwan dollars)แหล่งข่าว : Guardian (Twitter)
China announces three-child limit in major policy shift
จีนประกาศให้มีบุตรได้จำกัด 3 คน ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งใหญ่

Move follows data showing sharp decline in number of births in world’s most populous country
การขยับครั้งนี้ ตามมาหลังจากที่มีข้อมูลแสดงจำนวนการเกิดในประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกลดลงอย่างฮวบฮาบ

China has announced that couples will be permitted to have up to three children in a major policy shift from the existing two-child limit, after recent data showed a dramatic decline in births in the world’s most populous country.
จีนประกาศอนุญาตให้คู่รักมีลูกได้ถึงสามคน ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งใหญ่จากที่ตอนนี้จำกัดให้มีเด็กได้ 2 คน หลังจากที่ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าการเกิดในประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกลดลงอย่างมาก

“To actively respond to the ageing of the population … a couple can have three children,” state media Xinhua reported on Monday, citing a meeting of China’s elite politburo leadership committee hosted by President Xi Jinping.
“เพื่อตอบสนองอย่างทันท่วงทีต่อการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงวัย ดังนั้นสามีภรรยาหนึ่งคู่สามารถมีลูกสามคนได้” สำนักข่าวซินหัว สื่อของรัฐรายงานเมื่อวันจันทร์โดยอ้างถึงการประชุมของคณะกรรมการกำหนดนโยบายหลักของพรรคคอมมิวนิสต์ โดยมีประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นเจ้าภาพ

Early this month, China reported the slowest population growth since the early 1960s, despite scrapping its one-child policy in 2015 to encourage more births and stave off a looming demographic crisis.
เมื่อต้นเดือนนี้ จีนได้รายงานการเติบโตของจำนวนประชากรที่ช้าที่สุดนับตั้งแต่ต้นทศวรรษที่1960 แม้ว่าจะมีการยกเลิกนโยบายลูกคนเดียวไปแล้วในปีค.ศ.2015 เพื่อส่งเสริมให้มีการเกิดมากขึ้นและป้องกันวิกฤตจำนวนประชากรที่กำลังจะเกิดขึ้น

A once-a-decade census showed that the overall population of China grew to 1.41178 billion in the 10 years to 2020, up by 5.38%.
การสำรวจสำมะโนประชากรสิบปีหนึ่งครั้งแสดงข้อมูลว่าประชากรโดยรวมของจีนเพิ่มขึ้นเป็น 1.41178 พันล้านคนในช่วง 10 ปีจนถึงปีค.ศ.2020 โดย เพิ่มขึ้นราว 5.38%

The increase reflects an average annual rise of 0.53%, down from 0.57% reported from 2000 to 2010.
การเพิ่มขึ้นนี้สะท้อนให้เห็นว่ามีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อปี 0.53% ซึ่งลดลงจาก 0.57% ที่รายงานตั้งแต่ปีค.ศ. 2000 ถึง 2010

คำศัพท์ข่าว
- census(n) = การสำรวจจำนวน, การสำรวจจำนวนประชากร(กระทำอย่างเป็นทางการ)
- chilly response = การตอบรับอย่างเย็นชา
- cite(v) = อ้างถึง, อ้างอิง, อ้างอิงเหตุผล
- decline (n), (v) = ถดถอยลง, ถอยหลัง, ลาดเอียงลง
- demographic(adj),(n) = เกี่ยวกับประชากร, กลุ่ม,จำนวนประชากร
- dramatic = อย่างแรง, ตื่นเต้นเร้าใจ
- existing (adj) = ที่มีอยู่
- looming = กำลังปรากฏ
- major(adj = ใหญ่, สำคัญ
- permit(v) = อนุญาต
- politburo (โปลิสบูโร) = คณะกรรมการกำหนดนโยบายหลักของพรรคคอมมิวนิสต์
- population(n) = ประชากร, จำนวนประชากร
- populous(adj) = เต็มไปด้วยผู้คน, มีพลเมืองมาก, มีประชากรหนาแน่น
- recent(adj) = เมื่อไม่นานมานี้, เมื่อเร็วๆ นี้
- reflect(v) = สะท้อน, สะท้อนให้เห็น
- scrap(v) = เลิก,ทิ้ง,ยกเลิก
- sharp decline = ลาดเอียงลงเป็นมุมแหลม(เหมือนเส้นกราพฟที่ตกลงแสดงว่าลดลงอย่างฮวบฮาบ)
- shift (n), (v) = เลื่อน, เปลี่ยน
- stav off = ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น